ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про проведення конкурсу на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника - головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації


                                                        

Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 15 липня 2016 року

Номер: 87-к

Дата оприлюднення: 18.07.2016

 

Про проведення конкурсу на зайняття

посади тимчасово відсутнього працівника -

головного спеціаліста служби у справах дітей

райдержадміністрації

 

 

Відповідно до статей 22 - 30 Закону України «Про державну службу»,  Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня               2016 року №246, розпорядження голови райдержадміністрації від 12 липня 2016 року №85-к «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в Гощанській районній державній адміністрації»:

 

1. Оголосити конкурс на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) - головного спеціаліста  служби у справах дітей райдержадміністрації.

 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника – головного спеціаліста служби у справах дітей Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області, посада державної служби категорії «В» згідно додатку.

 

3. Відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації забезпечити:

1) своєчасне направлення розпорядження про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу в Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях;

2) розміщення оголошення про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) - головного спеціаліста  служби у справах дітей райдержадміністрації на                веб-сайті Гощанської районної державної адміністрації та в друкованих засобах масової інформації;

3) своєчасне оприлюднення результатів конкурсу.   

4. Конкурсній комісії на зайняття вакантних посад державної служби в Гощанській районній державній адміністрації забезпечити проведення тестування та співбесіди з кандидатами на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) - головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                     

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                  Ю.Ковальчук

 

 

                                            Додаток

                                                                                       до розпорядження голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       15.07.2016 № 87-к

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади тимчасово відсутнього працівника - головного спеціаліста служби у справах дітей Гощанської районної державної адміністрації

Рівненської області,

посада державної служби категорії «В»

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із здійсненням в установленому порядку реалізації державної політики з питань організаційно-правових умов соціального захисту прав дітей в службі у справах дітей  райдержадміністрації:                                                                    здійснює контроль за умовами утримання та виховання дітей у державних навчально-виховних закладах, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання; здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які потребують соціального захисту;  забезпечує захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; забезпечує ведення банку даних потенційних опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, справ  прийомних сімей та будинків сімейного типу; веде справи стосовно дітей-сиріт та  дітей,   позбавлених батьківського піклування; бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів; оформляє документи щодо влаштування дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування в сімейні форми виховання оформляє клопотання щодо переведення  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування в інші форми влаштування; здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з питань усиновлення: веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені; веде первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; веде облік кандидатів в усиновлювачі; обстежує умови проживання житлово-побутові умови осіб, які виявили бажання усиновити дитину та складає акт обстеження; на основі представлених документів кандидатами в усиновлювачі готує висновок про можливість осіб бути усиновлювачами; надає кандидатам в усиновлювачі інформацію про дітей, які підлягають усиновленню, видає направлення на знайомство з дитиною за місцем її проживання; готує висновок про доцільність усиновлення дитини; здійснює нагляд за дотримання прав дітей, які усиновлені і проживають на території району; забезпечує дотримання чинного законодавства в частині встановлення опіки та піклування над дітьми, які позбавлені батьківського піклування та збереження їх житла і майна; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації; сприяє у працевлаштуванні випускників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виконує функції системного адміністратора та адміністратора безпеки в Єдиній інформаційно-аналітичній системі ЄІАС «Діти»; забезпечує та контролює ведення бази даних в ЄІАС «Діти» на території району; здійснює контроль за повнотою внесення відомостей і своєчасним поновленням інформації користувачами ЄІАС «Діти» районного рівня; здійснює підготовку інформацій контрольного характеру по своєму напрямку роботи та забезпечує своєчасність їх подання; виконує інші доручення начальника служби у справах дітей райдержадміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 2585,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копію паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнену особову картку встановленого зразка.

6. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

Строк подання документів для участі у конкурсі до 17 серпня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 серпня 2016 року об 11:00, 35400, Рівненська обл.                  смт. Гоща, вул. Незалежності, 72

(2 поверх, кабінет відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бартманська Любов Йосипівна,

тел.(03650) 2-25-81,

 goch@rv.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра, бакалавра.

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Освіта: вища за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра.

2

Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»;  «Про охорону дитинства»; «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

3

Професійні знання

 Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

4

Якісне виконання поставлених завдань

1)     вміння працювати з інформацією;

2)     вміння вирішувати комплексні завдання;

3)     орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4)     вміння надавити пропозиції; їх аргументувати та презентувати

 

5

Командна роботи та взаємодія

вміння ефективної координації з іншими

 

6

Сприйняття змін           

виконання плану змін та покращень

 

7

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

 

    8

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі; 

3) наполегливість;

4) орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                            І.Парфьонова
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ