ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 12 липня 2016 року

Номер: 306

Дата оприлюднення: 13.07.2016

 

Про затвердження Положення

про відділ житлово-комунального

господарства та цивільного захисту

Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року № 587 та Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 березня 2013 року № 75, розпорядження голови райдержадміністрації від 30 травня 2016 року № 44-к «Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Ю. Ковальчук

 

 

                                                                                Затверджено

   Розпорядження голови

   Гощанської  райдержадміністрації

                                                                                        12.07.2016 № 306

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства  та цивільного захисту  Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту Гощанської районної державної адміністрації   (далі - відділ) утворюється головою райдержадміністрації, є  самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації). Відділ підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, Мінпаливенерго України, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами Головного управління ДСНС України у Рівненській області, наказами департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства  є:

забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання;

організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та  благоустрою населених пунктів;

забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства на території району, координація  діяльності відповідних структурних підрозділів   органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів району.

 

Основними завданнями відділу у сфері цивільного захисту  є:

участь   у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в     особливий період;

здійснення   разом   з іншими   органами   управління    територіальної підсистеми   цивільного   захисту   інформаційного   забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

 

       4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної  адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  районної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

бере участь в опрацьовуванні  запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом делегованих  повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення та пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує збереження державної таємниці у відділі;

виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

       У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів району;

готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо: удосконалення структури управління і розвитку житлово-комунального господарства району; розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства    та формування ринку житлово-комунальних послуг; удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

забезпечує здійснення  заходів із реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і районної програм;

проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, сприяння створенню нових форм управління житловим фондом (ОСББ, УК);

розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої  роботи  житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузей в умовах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф, ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг стану підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил та правил благоустрою;

розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення потреби в енергоносіях;

       організовує роботу комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії, проводить аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та дотримання лімітної дисципліни підприємствами, установами та організаціями.

      

         У сфері цивільного захисту  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

подає голові райдержадміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту населення облдержадміністрації:

       1) пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту;

2) пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

       здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови райдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту населення облдержадміністрації;

       подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

       координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

       забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

       бере участь:

1) у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

2) у підготовці для подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

3) в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

4) у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

5) у розробленні для подання в установленому порядку голові райдержадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 6) в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

7) у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

8) у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

       організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

       сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно - рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

       організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

       разом з районним сектором ГУ ДСНС України у Рівненській області подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

       організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

       перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

       розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

       готує та вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

       організовує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки
радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

       організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

       дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

       готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

       бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

       забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

       організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

       організовує роботу евакуаційної комісії в районі;

       забезпечує отримання та доведення до структурних підрозділів районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

       виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

5. Відділ  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі; 

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади,  системами зв’язку і комунікацій,  мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;   

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів  за погодженням з їх керівниками.

 

6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду  і звільняється з посади головою районної державної адміністрації на конкурсній основі відповідно до ст. 22-30 Закону України «Про державну службу», крім випадків, коли інше встановлено законодавством України, за погодженням із  структурними підрозділами облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

 

 

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацією та результатами  його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ;

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями  -  за дорученням керівництва  районної державної адміністрації;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Відділ є самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                             І.Парфьонова

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ