ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Гощанського району на 2016-2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 2 липня 2016 року

Номер: 297

Дата оприлюднення: 02.07.2016

 

Про програму розвитку

пластового руху у загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладах

Гощанського району на 2016-2020 роки

 

         Відповідно до статей 6, 13, 22, 28, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 28 березня 2008 року №279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України  від 21 березня 2016 року № 294 «Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 та з метою національно-патріотичного виховання і самовиховання учнівської молоді на засадах християнської моралі, підтримки інтересів і талантів учнівської молоді:

           1. Схвалити програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Гощанського району на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету та внесенні до нього змін передбачати кошти для реалізації заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми інформувати райдержадміністрацію до 20 грудня щорічно.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

Голова адміністрації                                                Ю.Ковальчук 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

02.07.2016 № 297

 

 

Програма

розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Гощанського району на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

         Районна програма розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Гощанського району на 2016-2020 роки (далі - Програма) передбачає впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району. Розробка Програми зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у Рівненській області у 1922-1939 роках та їх успішною виховною діяльністю, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління, освітніх закладів та батьківської громадськості.

       Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року №279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 294 «Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні», листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 26 липня 2013 року №14.1/110-2592 «Про співпрацю з національною організацією скаутів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641.

       Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей та учнівської та молоді через використання потенціалу системи освіти району у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національною скаутською організацією України із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді.

      Програма забезпечує безперервність процесу виховання в дітей та учнівської молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу.

 

Мета та основні завдання Програми

       Метою Програми є сприяння всебічному розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на засадах християнської моралі.

Основними завданнями Програми є:

         розвиток пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району;

         створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району;

         вивчення проблемних питань щодо виховання учнівської молоді за сучасних соціальних умов;

         сприяння набуттю дітьми та молоддю соціального досвіду для участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

         підвищення престижу військової служби;

         активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

         сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

         забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи у пластових гуртках;

         поглиблення співробітництва з питань впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району.

 

Терміни реалізації Програми

         Програму передбачається виконати упродовж п’яти років.

Система управління Програмою та контроль за її виконанням

            Виконання завдань, передбачених цією Програмою, забезпечують структурні підрозділи відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району, районний Центр дітей, юнацтва та молоді, дитячо-юнацька спортивна школа.

          Механізм реалізації Програми - співпраця Пласту з іншими молодіжними громадськими організаціями, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами району, засобами масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

          Загальний контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Джерела фінансування

         Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться із районного бюджету відповідно Бюджетного кодексу України, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Очікувані результати виконання Програми

         Виконання Програми дасть змогу:

         створити умови для впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району та подальшого розвитку скаутського руху в районі;

         розширити мережу гуртків позашкільних навчальних закладів району;

         зміцнити матеріально–технічну базу навчальних закладів району;

         підвищити професійну компетентність педагогічних кадрів щодо  впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів;

         забезпечити утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

         надати підтримку та сприяння волонтерських проектів, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;

         - налагодити співпрацю з військовими формуваннями України як мотивацію готовності до вибору військових професій;

        -  забезпечити інтелектуальний та творчий розвиток учнівської молоді;

         - надати допомогу та захистити соціально вразливі верстви дітей та учнівської молоді.

 


                                             

Заходи з виконання Програми розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Гощанського району на 2016-2020 роки

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікувані результати

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Методичне забезпечення впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району:

1) проведення методичних навчань, тренінгів для керівників гуртків та волонтерів;

2) участь у всеукраїнських методичних заходах: вишкіл виховників юнацтва; вишкіл провідників гуртків; вишкіл гніздових; вишкіл зв’язкових; дошкіл виховників юнацтва (майстерня Сірого вовка); дошкіл виховників новацтва (майстерня Сірого орла).

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади

 

Районний бюджет

20,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

25,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

15,0

25,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

15,0

30,0

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

Підвищення методичного рівня керівників гуртків та волонтерів щодо впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району

 

 

2.

Створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району:

1) облаштування бази у селі

Річиця (Річицький НВК) для проведення новацьких таборів та вишколів:

 

- проведення поточних ремонтів;

- благоустрій та озеленення території;

- облаштування кімнати зброї та закупівля пневматичної зброї;

- матеріально-технічне забезпечення бази;

2) матеріально-технічне забезпечення пластових домівок, які діють при загальноосвітніх  навчальних закладах (придбання спортивного та туристичного інвентарю, меблів, оргтехніки, наметів тощо).

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади

 

Районний бюджет

115,0

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

15,0

 

100,0

 

 

-

310,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

50,0

 

 

15,0

 

15,0

 

 

30,0

 

 

100,0

363,0

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

50,0

 

 

18,0

 

15,0

 

 

30,0

 

 

100,0

313,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

50,0

 

 

18,0

 

15,0

 

 

30,0

 

 

100,0

313,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

50,0

 

 

18,0

 

15,0

 

 

30,0

 

 

100,0

Створення умов для діяльності  районної пластової організації

 

 

3.

Проведення таборування:

1) таборів для новацтва

(6-11 років) на базі Річицького НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.»

2) літніх наметових таборів для юнацтва

(11-18 років);

 

3) щорічних станичних юнацьких таборів для діючих осередків:

2016 рік - 20 учасників,

2017 рік - 100 учасників,

2018 рік - 150 учасників,

2019 рік - 250 учасників.

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

дитячо-юнацька спортивна школа,

загальноосвітні навчальні заклади

 

Районний бюджет

20,0

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

-

 

30,0

 

10,0

 

 

 

15,0

 

 

5,0

 

40,0

 

15,0

 

 

 

20,0

 

 

5,0

 

 

40,0

 

15,0

 

 

 

20,0

 

 

5,0

 

 

50,0

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

10,0

 

 

Проходження обов’язкової виховної програми

4.

Проведення традиційних заходів:

- Свято Покрови;

- Окружна спартакіада;

- Різдвяна свічечка;

- День Пластуна;

- День Першої пластової присяги;

- Свято Героїв;

- Шевченкіада;

- Свято Весни.

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

 районний центр дітей, юнацтва та молоді,

дитячо-юнацька спортивна школа,

загальноосвітні навчальні заклади

 

Районний бюджет

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Підвищення рівня організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей

5.

Придбання та виготовлення поліграфічної продукції (співанки, таборові книги, пластові видання).

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

6.

Замовлення та виготовлення пластової символіки (одностроїв та відзначок на акції, курінних та гурткових прапорів).

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

Забезпечення районної пластової організації пластовою символікою

7.

Сприяння проведенню на території району акції «Вифлеємський вогонь Миру».

2017-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

 районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

-

2,0

3,0

3,0

5,0

Донесення «Вифлиємського вогню Миру» у кожен храм району

8.

Вивчення та популяризація досвіду роботи щодо впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації,

районний центр дітей, юнацтва та молоді,

загальноосвітні навчальні заклади, районна газета «Рідний край»

Районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Популяризація позитивного досвіду  пластового руху у вихованні дітей та учнівської молоді

9.

Кадрове забезпечення:

призначення та оплата праці

(методист, культорганізатор,

керівники пластових гуртків).

2016-2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-

міністрації

Районний бюджет

20,0

40,0

50,0

80,0

120,0

Забезпечення впровадження пластової методики

 

 

 

Всього

 

 

 

198,0

430,0

511,0

496,0

558,0

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                       І.Парфьонова

 

 

 

 

 

 




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpg



Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ