ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про регіональну програму розвитку земельних відносин у Гощанському районі на 2016 – 2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 4 травня 2016 року

Номер: 206

Дата оприлюднення: 06.05.2016

 

 

 

Про регіональну програму

розвитку земельних відносин

у  Гощанському районі

на  2016 – 2020  роки

 

З метою подальшого вдосконалення і розвитку державного управління земельними ресурсами та землекористуванням, планування сталого розвитку територій та проведення комплексного державного землеустрою, відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”, Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року №35 «Про регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки»:

 

1. Схвалити регіональну програму розвитку земельних відносин у Гощанському районі на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Управлінню Держгеокадастру у Гощанському районі подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні бюджету на відповідні роки передбачати кошти для реалізації Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Рекомендувати сільським, селищній радам району розробити та затвердити відповідні програми.

5. Управлінню Держгеокадастру у Гощанському районі, відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснити організаційні заходи щодо забезпечення безумовного виконання Програми.

6. Управлінню Держгеокадастру у Гощанському районі інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 20 січня.

7.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                              Ю. Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

04.05.2016 № 206

 

 

Регіональна програма розвитку земельних відносин

у  Гощанському районі на  2016 – 2020  роки

 

Регіональна програма розвитку земельних відносин у Гощанському районі на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Земельного кодексу України та Бюджетного кодексу України, Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”, відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 ”Про Стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року №35 «Про регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки», з метою здійснення заходів зі створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми стане підвищення ефективності використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності.

 

1.  Загальна частина

 

Площа земель Гощанського району становить 69,1511 тис. га, з них 57,3309 тис. га або 82,9 відсотків - сільськогосподарські угіддя, 7,3 відсотків (5,0690 тис. га) - лісові площі, 4 відсотки (2,770 тис. га) - забудовані землі, 2,3 відсотки (1,627 тис. га)  - під  водою,  0,8 відсотка  (0,5604 тис. га) -  заболочені  землі та 2,7 відсотка (1,7938 тис. га.) - інші землі.

Із загальної площі району в державній власності знаходиться 21,1439  тис. га (30,8 відсоток) земель, у приватній – 47,8905 тис. га (69  відсотків), у комунальній – 0,1167 тис. га (0,2 відсотка).

 

2.  Мета Програми

 

Основною метою Програми є:

реалізація основних напрямів державної земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для комплексно-ресурсного і еколого - ландшафтного розвитку землекористування сільських територій, розв’язання екологічних та соціальних проблем села, розвитку високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського землекористування, збереження природних та культурних цінностей ландшафтів;

здійснення заходів для створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру;

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

 

3.  Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

проведення аналізу стану використання та охорони земель;

зупинення процесів деградації земель і зниження родючості ґрунтів;

розроблення проектів та проведення робіт з консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних для сільськогосподарського використання земель з подальшим переведенням їх у природні угіддя або під заліснення;

проведення рекультивації порушених земель;

впровадження сучасного Державного земельного кадастру як базової основи для ведення реєстраційної системи європейського зразка, яка включатиме реєстрацію не лише земельних ділянок, а й нерухомого майна,     що на них розміщене, у тому числі обмеження й обтяження щодо них;

запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів (аукціонів), іпотеки земельних ділянок тощо;

проведення інвентаризації земель усіх форм власності, введення інноваційного механізму управління землями державної та комунальної власності, посвідчення прав на землю державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями;

розробка схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель.

Обсяги робіт і витрат на проведення заходів, передбачених Програмою, наведено в додатку до Програми.

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми

 

В основу Програми покладено концептуальні принципи державної політики в сфері земельних відносин в Україні, а саме:

забезпечення сталого еколого-економічного використання земель;

завершення реформування земельних відносин в аграрному секторі;

удосконалення моніторингу земель і порядку ведення Державного земельного кадастру та кадастрової оцінки земель;

створення екологічно безпечної та економічно ефективної системи землекористування;

забезпечення подальшого розвитку ринку земель (в частині активізації проведення земельних торгів).

Реалізація в районі протягом 2016 – 2020 років комплексу заходів у  сфері розвитку земельних відносин дасть можливість створити ефективний механізм регулювання цих відносин та державного управління земельними ресурсами.

До комплексу заходів належать нормативно-правові, організаційні, економічні та землевпорядні, а також щодо запровадження механізмів і  методів удосконалення земельних відносин, державної політики у цій сфері, розвитку сталого землекористування, проведення землеустрою, ведення Державного земельного кадастру, розвитку ринку землі та її охорони.

Заходи щодо реалізації Програми наведені в додатку до Програми:

проведення робіт з інвентаризації земель;

розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;

розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

розроблення проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

коректування та оновлення матеріалів ґрунтових обстежень земель сільськогосподарського призначення;

здійснення заходів з охорони земель (поліпшення, консервація та рекультивація земель);

розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

проведення робіт з грошової оцінки та ринку земель.

 

5.  Очікувані результати виконання Програми

 

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2016 - 2020 років.

Реалізація Програми дозволить досягти розвитку сталого землекористування, зокрема:

підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;

здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно-привабливе і стале землекористування;

збільшити надходження від платежів за землю до бюджетів усіх рівнів;

забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх територій району та ефективного господарювання на землі;

створити дієву систему захисту прав власності на землю;

підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;

запровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування ринку земель;

поліпшити екологічну ситуацію в районі;

оптимізувати структуру земельних угідь;

здійснити консервацію деградованих та малопродуктивних земель;

провести рекультивацію порушених земель із залученням їх до господарського обігу тощо;

забезпечити розроблення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань щодо використання та охорони земель для забезпечення організації раціонального використання й охорони земель;

здійснити інвентаризацію земель, формування об’єктів і встановлення меж водного, природно-заповідного, рекреаційного та історико-культурного фондів земель, прибудинкових територій, земель у межах охоронних, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму землекористування; 

оновити межі населених пунктів відповідно до містобудівної документації, встановити прибережні захисні смуги, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію місцевих рад та органів виконавчої влади в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальних громад;

здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі, удосконалити економічний механізм функціонування і регулювання ринку землі та створення прозорої інформаційної бази для цього;

здійснити проведення та своєчасне оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити бюджетні надходження від плати за землю у 4 - 7 разів, а для місцевих рад це стане гарантією стабільного наповнення місцевих бюджетів від плати за землю на наступні роки;

завершити проведення робіт із встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів з метою поліпшення їх екологічного стану, умов використання земель водного фонду, створення сприятливого режиму для їх збереження.

Реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання. 

 

6.  Система управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається на Управління Держгеокадастру у Гощанському районі.

Контроль за реалізацією Програми передбачає забезпечення виконання заходів в установлені строки, досягнення запланованих цільових показників, використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.

У процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, проводиться їх моніторинг.

З урахуванням виділених на виконання Програми коштів щороку уточнюються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення бюджетних заявок і відповідних контрактів на конкурсній основі з її виконавцями.

 

7.  Фінансово-ресурсне забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів передбачених в державному, обласному і місцевих бюджетах на відповідний рік в межах наявних фінансових ресурсів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальні витрати на виконання Програми становлять 29 314,50 тис. гривень,  в тому числі:

державний бюджет – 15 170,26 тис. гривень;

обласний бюджет – 1 099,88 тис. гривень;

бюджети місцевих рад – 3 642,59 тис. гривень;

інші кошти – 9 401,77 тис. гривень.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                     І. Парфьонова

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

до регіональної програми розвитку земельних

 

 

 

відносин у Гощанському районі на 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги робіт і заходи

з виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у Гощанському районі на 2016-2020 роки

 

 

 

№ з/п

Показники та джерела їх фінансування

Од. виміру

Показники

Виконавці

Обсяги робіт

Загальна вартість робіт, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

Землеустрій

1

Інвентаризація земель

тис.га.

3,40

1031,40

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

2,52

763,24

обласний бюджет

 

0,03

10,31

бюджет місцевих рад

 

0,51

154,71

інші кошти

 

0,34

103,14

державної власності

тис.га.

3,16

959,20

комунальної власності

тис.га.

0,24

72,20

2

Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

шт.

2

40,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

бюджет місцевих рад

 

2

40,00

3

Розроблення проектів  землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

шт.

2

40,0

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  райдержадміністрація, органи,

місцевого самоврядування

 

бюджет місцевих рад

 

2

40,0

4

Розроблення проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

шт.

1

30,0

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі

інші кошти

 

1

30,0

5

Розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

шт.

12

240,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

5

108,00

бюджет місцевих рад

 

5

108,00

інші кошти

 

2

24,00

Охорона земель

6

Коректування та оновлення матеріалів ґрунтових обстежень земель сільськогосподарського призначення

тис. га

61,40

461,10

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

державний бюджет

 

55,26

414,90

обласний бюджет

 

6,14

46,20

7

Поліпшення сільськогосподарських земель (в тому числі розроблення робочих  проектів  землеустрою)

тис. га

0,50

10,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

0,10

2,00

обласний бюджет

 

0,02

0,25

бюджет місцевих рад

 

0,10

2,00

інші кошти

 

0,28

5,75

8

Консервація малопродуктивних угідь (в тому числі розроблення робочих  проектів  землеустрою)

тис. га

0,40

8000,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

0,26

5200,00

бюджет місцевих рад

 

0,02

400,00

інші кошти

 

0,12

2400,00

9

Рекультивація порушених земель
(в тому числі розроблення робочих  проектів  землеустрою)

га

50,00

3500,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування, надрокористувачі

державний бюджет

 

25,00

1750,00

обласний бюджет

 

5,00

350,00

інші кошти

 

20,00

1400,00

10

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд (в тому числі розроблення робочих проектів землеустрою)

км

35,00

2450,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

19,25

1347,50

обласний бюджет

 

7,00

490,00

бюджет місцевих рад

 

8,75

612,50

11

Розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель

тис. га

7,00

6650,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

водного фонду та

 

 

 

 

водоохоронних зон

 

 

 

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  відділ

агропромислового розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, агроформування

державний бюджет

 

5,25

4987,50

бюджет місцевих рад

 

1,75

1662,50

12

Виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень

шт.

21,00

1050,00

державний бюджет

 

8,00

399,00

обласний бюджет

 

3,00

136,50

місцевий бюджет

 

8,00

399,00

інші кошти

 

2,00

115,50

Державний земельний кадастр

13

Розроблення документації із землеустрою для оформлення права власності, користування землею

тис. шт.

2,40

3630,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  землевпорядні організації,  райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

громадянами

 

2,00

3085,50

юридичними особами

 

0,40

544,50

14

Розробка технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель і встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), на які оформлено та видано правовстановлюючі документи у 2004-2012 роках, однак відомості про які в Державний земельний кадастр не внесені

тис. шт.

0,60

240,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі,  землевпорядні організації,  райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

державний бюджет

 

0,42

168,00

місцеві бюджети

 

0,06

24,00

інші кошти

 

0,12

48,00

 

 

 

 

 

 

Ринок і оцінка земель

15

Проведення грошової оцінки земель:

 

 

542,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі, фінансове управління райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

населених пунктів

шт.

35

266,50

обласний бюджет

 

 

66,62

бюджет місцевих рад

 

 

199,88

 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

тис. га

3,10

155,00

 

інші кошти

 

 

155,00

 

сільськогосподарського призначення державної власності

тис. га

48,20

120,50

 

державний бюджет

 

 

30,12

 

інші кошти

 

 

90,38

16

Підготовка лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу прав на земельні ділянки

шт.

40

1400,00

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі, землевпорядні організації

інші кошти

 

 

1400,00

Всього                                        

 

 

29314,50

 

 

держбюджет

тис.грн.

 

15170,26

 

 

обласний бюджет

тис.грн.

 

1099,88

 

 

бюджет місцевих рад

тис.грн.

 

3642,59

 

 

інші кошти

тис.грн.

 

9401,77

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ