ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району шкільними автобусами у 2016 році


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 16 березня 2016 року

Номер: 133

Дата оприлюднення: 18.03.2016

 

Про районну програму

забезпечення загальноосвітніх

навчальних закладів району

шкільними автобусами у 2016 році

 

 

         Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району, забезпечення регулярного безоплатного підвезення дітей дошкільного віку, школярів та вчителів, які живуть за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи і додому:

         1. Схвалити районну програму забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району шкільними автобусами у 2016 році (далі – Програма) згідно з додатком.

       2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

        3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету та внесенні змін до нього передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

        4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

        1) забезпечити виконання Програми;

        2) про хід  виконання Програми інформувати райдержадміністрацію до 1 лютого 2017 року.

        5. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т. Т.

 

 

Голова  адміністрації                                                        Ю. Ковальчук 

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

16.03.2016 № 133

 

Районна програма

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

шкільними автобусами у 2016 році

 

Загальна частина

 

        Організація регулярного безоплатного підвезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

       Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21 Закону України “Про загальну середню освіту” та статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначена можливість  забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

        Програма спрямована на забезпечення  соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів і належних умов для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

        На даний час для організації підвезення учнів і педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів в районі нараховується 8 шкільних автобусів, з них: 1 автобус придбано за рахунок спільних коштів громади та програми ПРООН, 7 придбані за кошти державного бюджету. У червні 2014 року відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 17 червня 2014 року № 226 «Про поставку техніки до батальйону територіальної оборони» було вилучено 2 шкільні автобуси для тимчасового користування до закінчення заходів часткової мобілізації у розпорядження Збройних Сил України до батальйону територіальної оборони.

        У 2014 та 2015 роках шкільні автобуси, які закуповуються за державні кошти Міністерством освіти і науки України, до району не надходили.

        На даний час із зони проведення АТО не повернулось до навчальних закладів 2 шкільні автобуси.

        Загальна кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від навчально-виховних закладів і потребують підвезення, становить 751 особу. Наразі шкільними автобусами підвозиться 370 учнів, що складає 49,3 відсотка,  рейсовим транспортом та іншими видами транспорту – 381 особа, що складає 50,7 відсотка.

        Потребує підвезення  161 педагогічний працівник. Забезпечені підвезенням  39  педагогів,  що  складає 24  відсотки від потреби.

        Для покращення підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості з урахуванням можливої оптимізації мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району необхідно 2 шкільні автобуси.

        Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  16 грудня 2015 року №1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» передбачено обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі цільові видатки на придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, що проживають у сільській місцевості обласному бюджету Рівненської області в сумі 27,6 млн. грн. Цим розпорядження встановлено умови використання коштів:

        постачання придбаних автобусів до загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані /об’єднані/, реорганізовані і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів;

        співфінансування 50 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

        Потребою для розроблення Програми є оптимізація навчальних закладів із малою чисельністю учнів, що призводить до укрупнення загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів та необхідністю підвезення учнів до них.

       Проблема удосконалення  мережі навчальних закладів і приведення її у відповідність до потреб громади  була і залишається актуальною, оскільки в районі 11 загальноосвітніх навчальних закладів (38% від загальної їх кількості), які належать до закладів із малою чисельністю учнів: ЗОШ І-ІІ ступенів, де учнів менше 40 – 4, із них  2, де учнів менше 25;  ЗОШ І-ІІІ ступенів, де учнів менше 100 – 7. Такий стан справ призводить до перевитрат бюджетних коштів та не дозволяє забезпечити учням доступ до якісної освіти.

        В мережі загальноосвітніх навчальних закладів району плануються наступні зміни: 2 загальноосвітні навчальні заклади реорганізуються в сторону укрупнення, 2 загальноосвітні навчальні заклади буде оптимізовано шляхом пониження ступеня та переведення у філії. Загалом буде оптимізовано 4 загальноосвітні навчальні заклади.

        У 2016 році здійснюватиметься придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування: 50 відсотків  – за рахунок залишків освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів та постачання придбаних автобусів до загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані /об’єднані/, реорганізовані і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Мета та завдання  Програми

 

         Метою Програми є організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів  та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому та створення оптимальних умов  для здобуття якісної середньої освіти в сільській місцевості.

         Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

         забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

         оптимізація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

         придбання автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів.

 

Обґрунтування шляхів та заходи Програми

 

        Для забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти чинним законодавством України визначена можливість забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому.

       Одним із важливих чинників якості освіти та її доступності є оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів (укрупнення, призупинення діяльності, пониження ступеня, приєднання в якості філій, створення навчально-виховних комплексів).

       У системі освіти району проводяться заходи щодо удосконалення мережі навчальних закладів. Для подальшого удосконалення мережі необхідно забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сільської місцевості шкільними автобусами, що дасть змогу забезпечити безкоштовне підвезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів, які проживають за межею пішохідної доступності, до них.

        За час дії Програми планується:

        оптимізувати 3 загальноосвітні навчальні заклади (додаток до Програми);

        придбати автобуси для забезпечення у сільській місцевості регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів;

        покращити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 

                                         Очікувані результати Програми

 

        Виконання Програми дасть можливість:

        забезпечити оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

        створити умови для здобуття якісної середньої освіти в сільській місцевості;

        забезпечити у сільській місцевості регулярне, безоплатне перевезення   учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому.

 

Фінансування Програми

 

        Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  16 грудня 2015 року     №1340-р: 50 відсотків  –  за  рахунок  залишків  освітньої субвенції, 50 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів.

        

       Орієнтовний  обсяг фінансування   Програми  в  2016  році   становить         3 млн. грн.,  у тому числі:  1,5 млн. грн. – за рахунок залишку освітньої субвенції,  1,5 млн. грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету. 

        Розрахунки щодо придбання автобусів у 2016 році наведені у додатку до Програми.

        Терміни виконання Програми – 2016 рік.

 

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                        Л.Єремеєва

 

 

 

Додаток до Програми

 

Заходи

щодо реалізації районної програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами у 2016 році

 

№ з/п

Кіль-кість шкіль-них автобу-сів

Назва ЗНЗ, який планується оптимізувати (об’єднати, реорганізував-ти) і до якого планується довозити учнів

Назва ЗНЗ (філії), що планується оптимізувати (об’єднати, реорганізував-ти)

Шляхи оптимізації (об’єднання, реорганізації)

Додаткова кількість дітей, які будуть підвозити-ся

Розрахунок коштів місцевого бюджету на придбання автобусів

1.

1

Тучинська загальноосвіт-ня школа  І-ІІІ ступенів

Дроздівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвіт-ня школа І-ІІ ступенів»

Злиття зі створенням Тучинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» з філією І ступеня в с. Дроздів

12

750 тис. грн.

2.

1

Симонівська загальноосвіт-ня школа І-ІІІ ступенів

Франівська загальноосвіт-ня школа І-ІІ ступенів

Приєднання зі створенням філії І ступеня Симонівської загальноосвіт-ньої школи І-ІІІ ступенів

10

750 тис. грн.

Разом

2

 

 

 

22

1,5 млн. грн.

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ