ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2016 році


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 4 березня 2016 року

Номер: 116

Дата оприлюднення: 07.03.2016

 

 

Про проведення в Гощанській

районній державній адміністрації

першого туру щорічного Всеукраїнського

конкурсу «Кращий державний

службовець» у 2016 році

    

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня    2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», листа Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях від 25 лютого 2016 року №115/01-77 та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

 

1. Затвердити:

 

1) Склад організаційного комітету з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – організаційний комітет) згідно з додатком 1.

2) Положення про організаційний комітет з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  (далі – Положення), що додається.    

3) План заходів з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2016 році згідно з додатком 2.  

2. Голові організаційного комітету забезпечити проведення в Гощанській райдержадміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс). 

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) Провести роботу щодо відбору державних службовців для участі у Конкурсі.

2) Подати пропозиції щодо участі у Конкурсі державних службовців голові організаційного комітету до 18 березня 2016 року. 

4. Сектору внутрішньої політики апарату райдержадміністрації забезпечити висвітлення проведення Конкурсу в засобах масової інформації.

5. Організаційному відділу апарату райдержадміністрації  забезпечити розміщення інформації про проведення Конкурсу на веб-сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16 лютого 2015 року № 61 «Про проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний  службовець» у 2015 році».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Парфьонову І.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                   Ю.Ковальчук   

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

04.03.2016 № 116

 

Склад

організаційного комітету з проведення в

Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Парфьонова Ірина Віліївна

- керівник апарату райдержадміністрації,         голова організаційного комітету

Єремеєва Лариса Миколаївна

- начальник відділу документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, заступник голови комітету

Поліщук Людмила Григорівна

- головний спеціаліст відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, секретар організаційного комітету

 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 

 

Богачова Алла Феофілівна

- завідувач сектору внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

Герасимчук Микола Миколайович

- голова профспілкового комітету працівників райдержадміністрації

Савченко Олеся Ярославівна

- начальник відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

Ткачук Алла Миколаївна

- начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                   І.Парфьонова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

04.03.2016 № 116

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – організаційний комітет).

 

  1. Загальні положення

1) Утворення організаційного комітету та затвердження його складу здійснюється головою Гощанської районної державної адміністрації.

2) Організаційний комітет складається з голови, заступника голови, секретаря та членів комітету.

3) Організаційний комітет очолює керівник апарату райдержадміністрації.

4) До складу організаційного комітету входять начальник відділу документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, начальник відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації, завідувач сектору внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, голова профспілкового комітету працівників райдержадміністрації.

5) До складу організаційного комітету також можуть входити представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

 

  1. Правові підстави діяльності організаційного комітету

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

          постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року                    № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

         наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державних службовців;

цим Положенням.

 

3. Організація роботи організаційного комітету

1) Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до плану роботи організаційного комітету з проведення в Гощанській районній державній адміністрації щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та за необхідності.

2) Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3) Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

4) У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

5) За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформлюються протоколом, що підписується головою та членами організаційного комітету.

 

4. Повноваження організаційного комітету

1) Вирішує питання розподілу обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та членами організаційного комітету, затверджує плани роботи на поточний рік.

2) Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3) Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень Гощанської райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.

4) Затверджує завдання для учасників першого туру Конкурсу.

5) Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками першого туру Конкурсу.

6) Визначає переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

7) Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації.

8) Вносить пропозиції голові райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо дострокового присвоєння переможцям та лауреатам першого туру Конкурсу чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

9) Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з питань організації та підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, а також висвітлення результатів першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сторінці райдержадміністрації.

        

5. Повноваження голови організаційного комітету

1) Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2) Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету.

3) Вирішує інші питання, віднесені до його повноважень.

        

6. Повноваження заступника голови організаційного комітету

1) Заміщає голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

      2) Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує розроблення необхідних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на веб-сторінці райдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації.

 

7. Повноваження секретаря організаційного комітету

1) Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2) Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

3) Організовує засідання організаційного комітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4) Готує необхідні матеріали щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на веб-сторінці райдержадміністрації та в засобах масової інформації.

 

8. Повноваження членів організаційного комітету

1) Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у засіданнях організаційного комітету.

2) Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів першого туру Конкурсу за номінаціями.

 

9. Регламент організаційного комітету

Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського Конкурсу «Кращий державний службовець» та цим Положенням.

1) Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до плану роботи та поточних планів роботи.

2) Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3) Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до Положення про організаційний комітет, плану роботи організаційного комітету та у разі необхідності.

4) На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо:

          розподілу функцій та обов’язків;

          планування роботи;

          підготовки та проведення заходів, пов’язаних з організацією і проведенням першого туру Конкурсу;

          обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

          визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;

          висвітлення інформації про проведення першого туру Конкурсу;

          інших питань проведення першого туру Конкурсу.

5) Рішення організаційного комітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени організаційного комітету.

6) Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення першого туру Конкурсу до Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях.

7) Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу зберігаються відповідно до номенклатури справ у відділі правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями першого туру завдань подаються до Організаційного комітету другого туру Конкурсу.

8) Організаційний комітет за підсумками першого туру Конкурсу подає у відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації та структурні підрозділи райдержадміністрації копії протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, з відповідним записом в особовій картці форми П-2ДС (розділ 8).

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                   І.Парфьонова

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

04.03.2016 № 116   

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з проведення в Гощанській районній державній адміністрації першого туру щорічного  Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

у 2016 році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечення проведення першого засідання організаційного комітету

До 10 березня

2016 року

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

2.

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу в райдержадміністрації з урахуванням встановлених критеріїв

До 18 березня 2016 року

 

 

 

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

3.

Подання до організаційного комітету необхідних документів претендентів на участь у першому турі Конкурсу

До 18 березня 2016 року

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

4.

Засідання організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо їх участі в Конкурсі

До 23 березня

2016 року

Організаційний комітет

5. 

Надання Міжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях інформації про  кількість учасників першого туру Конкурсу та дату проведення І туру

До 23 березня 2016 року

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

6.

Забезпечення інформування державних службовців про прийняття рішення щодо їх участі у першому турі Конкурсу

До 25 березня

2016 року

Організаційний комітет

7.

Підготовка та затвердження тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця

До 30 березня 2016 року

Організаційний комітет

8.

Розроблення вимог та критеріїв оцінки щодо складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень райдержадміністрації, посадових обов’язків державного службовця

До 30 березня 2016 року

Організаційний комітет

9.

Проведення комплексного тестування учасників Конкурсу

11 – 15 квітня 2016 року

Організаційний комітет

10.

Затвердження переліку завдань щодо складання ділового документа

До 05 квітня 2016 року

Організаційний комітет

11.

Складання ділового документа учасниками Конкурсу

11 – 15 квітня 2016 року

Організаційний комітет

12.

Затвердження переліку завдань з володіння персональним комп’ютером

До 8 квітня

2016 року

Організаційний комітет

13.

Забезпечення виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками Конкурсу

11-15 квітня

2016 року

Організаційний комітет

14

Підбиття підсумків та визначення переможців і лауреатів Конкурсу

18 – 22 квітня 2016 року

Організаційний комітет

15.

Надсилання до організаційного комітету другого туру Конкурсу копій документів переможців першого туру, копій виконаних переможцями першого туру завдань та другого примірника оригіналу протоколу підбиття  підсумків першого туру Конкурсу

До 27 квітня

2016 року

Організаційний комітет

16.

Розміщення інформації про проведення першого туру Конкурсу на веб-сторінці райдержадміністрації та у місцевих засобах масової інформації

Упродовж першого туру Конкурсу

Сектор внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, організаційний відділ апарату райдержадміністрації

17.

Подання до Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях інформації щодо висвітлення у засобах масової інформації проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2016 році з копіями статей

До 27 квітня 2016 року

Організаційний комітет

18.

Надання за підсумками першого туру Конкурсу до структурних підрозділів райдержадміністрації копій протоколів про участь у Конкурсі державних службовців для зарахування в установленому порядку участі у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року           № 564

До 10 травня 2016 року

Організаційний комітет

  

 

Керівник апарату адміністрації                                                  І.Парфьонова

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ