ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму розвитку культури та туризму Гощанського району на 2016-2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 25 лютого 2016 року

Номер: 85

Дата оприлюднення: 29.02.2016

 

Про Програму розвитку культури та туризму

Гощанськогорайону на 2016-2020 роки

 

 Відповідно  до Законів України  "Про місцеві державні адміністрації",  «Про культуру»,  «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,   «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм», Постанов Уряду, та інших розпорядчих документів  у сфері культури,   розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 27 січня 2016 року №22 «Про програму розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки» та з метою задоволення культурних потреб населення району:

1. Схвалити Програму розвитку культури та туризму Гощанського району на 2016-2020 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Відділу культури і туризму райдержадміністрації подати в установленому порядку Програму районній раді для затвердження. 

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, що відповідають за проведення заходів, передбачених Програмою, забезпечити їх своєчасне виконання в повному обсязі.

         4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на відділ культури і туризму райдержадміністрації, про хід виконання якої  інформувати райдержадміністрацію щорічно до 20 листопада.

         5.  Фінансовому  управлінню райдержадміністрації, відділу  культури і  туризму райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та  спорту райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації,  районному  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчим  комітетам  сільських та селищної рад щорічно при формуванні проектів місцевих  бюджетів розглядати можливість виділення коштів на реалізацію Програми в межах асигнувань відповідної галузі, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

          6. Контроль за виконанням розпорядження  покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                   Ю.Ковальчук

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.02.2016 № 85

 

ПРОГРАМА

розвитку культури та туризму Гощанського району на 2016-2020 роки

        

В умовах недостатнього бюджетного фінансування, дуже важливо зробити все, аби форми та зміст проведення свят, традицій та обрядів українського народу жили, розвивались та удосконалювались.

Світ народної творчості, історія української культури, глибинні джерела класичної музики, розмаїття барв народної хореографії, пісні, самобутність аматорської народної творчості, яскрава палітра майстрів живопису - все це знаходить своє втілення в різноманітних фестивалях і конкурсах, фундаторами яких є талановиті жителі Гощанського погориння.

Разом з тим, безліч цікавих ідей та культурних проектів не реалізуються, у зв'язку з відсутністю належної фінансової підтримки, що уповільнює темпи розвитку народної та професійної творчості. Сьогодні вкрай необхідно визначити складові системи закладів культури і мистецтва та знайти їх місце найефективнішої участі у духовному житті району.

Глобалізаційнісвітові процеси, підвищення рівня життя населення, спрощення механізмів перетину кордонів та розвиток транспортних систем з року в рік сприяють інтенсифікації  туристичних потоків. З активізацією туристичної активності поступово зростає інтерес до нових туристичних напрямів, у тому числі і до України. 

Пріоритетний напрям розвитку в'їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя, утворення додаткових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів.

Розвиток туризму опосередковано впливає на такі сектори економіки як транспорт, зв'язок, будівництво, агропромисловий розвиток, виробництво товарів широкого вжитку - і є перспективним напрямом структурної перебудови економіки району. У свою чергу, важливим фактором розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району.

Ця  Програма  визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та методів проведення заходів, присвячених державним, професійним та місцевим святам на період 2016-2020 років, подальшому розвитку закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази, поповнення бібліотечних фондів. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, туристичних заходів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традиційної української культури, підтримку аматорської та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Програма покликана стимулювати розвиток і становлення ринкових відносин внутрішнього туризму, як важливих чинників підвищення рівня життя населення, утворення додаткових робочих місць, поповнення у перспективі районного бюджету та ефективного використання наявного рекреаційного потенціалу, підвищення його розвитку у Гощанському районі.

Актуальність і необхідність створення такої Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування державних, професійних та місцевих свят. Основні тенденції і напрямки реалізації даної Програми відповідають Конституції України, Законам України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», "Про охорону культурної спадщини", «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм».

І. Загальні положення.

Надання послуг населенню у сфері культури,  мистецтва та туризму здійснюється мережею комунальних закладів культури. На сьогодні, на території району функціонує 26 бібліотек, 29 клубних закладів, районна  школа мистецтв з філіалами в селах Бугрин та Тучин.

Діяльність відділу культури і туризму районної державної адміністрації та підпорядкованих йому закладів культури протягом останніх років спрямована на відродження української національної культури, духовності, традицій та народних свят, використання наявних культурних і творчих ресурсів.

II. Мета Програми.

Основною метою Програми є виховання у жителів району почуття патріотизму до рідного краю, організація їх дозвілля, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів Гощанського району, увічнення пам'яті видатних діячів, створення відповідних аналітичних баз даних, видання інформаційних буклетів.

Районна Програма розвитку культури та туризму Гощанського району на 2016-2020 роки, як основний програмний документ з розвитку умов щодо реалізації державної політики, за основну мету ставить комплексний та системний підхід до вирішення проблем галузі культури та туризму району:

- захист громадсько-політичних, соціальних прав та інтересів працівників культури, сприяння розвитку громадянської активності населення району; 

- підтримка, розвиток та пропаганда аматорського мистецтва;

- поліпшення умов творчої діяльності та побуту майстрів мистецтв, працівників культури, підвищення рівня оплати їх праці;

- формування духовної культури населення;

- естетичне виховання підростаючого покоління;

- зміцнення матеріально-технічної бази установ культури;

- удосконалення системи формування, поповнення та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів і приведення їх у відповідність до інформаційних потреб громади району;

- забезпечення збереження бібліотечних фондів; 

         - популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо комунікативні заходи;

         - всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної грамотності населення, збереження інтелектуальної спадщини нації;

        - створення умов для ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування різних груп користувачів;

зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази бібліотек, що передбачає ремонти приміщень, оснащення їх сучасним обладнанням, у тому числі для забезпечення доступу до бібліотечних послуг громадян з обмеженими можливостями, оновлення бібліотечного інтер’єру;

 – прискорення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для розширення інформаційних можливостей бібліотек, автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів, забезпечення базовим комплектом комп’ютерного обладнання публічно-шкільних бібліотек-філіалів, підключення публічно-шкільних бібліотек до мережі Інтернет, подальше впровадження автоматизації бібліотечних процесів;

розширення інноваційних форм обслуговування користувачів і популяризації бібліотечних документів шляхом безперешкодного доступу до Інтернет - ресурсів, створення мультимедійних центрів, поширення нових сервісних послуг, інформаційних послуг у віддаленому режимі, проведення заходів у бібліотеках та за їх межами з використанням сучасних інформаційних  технологій;

- розширення доступу до інформаційних ресурсів урядових, громадських та міжнародних організацій, інших електронних бібліотек за допомогою Інтернет - технологій;

- підвищення фахового рівня персоналу клубів та бібліотек, здійснення досліджень, партнерських програм тощо.

IІІ. Завдання Програми.

Першочерговими завданнями Програми є:

- надання можливості жителям району та гостям краю разом (колективно) відзначати державні та місцеві свята, проведення на високому професійному,  художньому  та  організаційному рівнях концертних програм, театралізованих  свят, фестивалів, збереження народних традицій, свят та обрядів;

- формування туристичного іміджу району;

- забезпечення розвитку туристичної галузі та підвищення її частки у економічних показниках району;

- розвиток туристичної інфраструктури та створення сприятливих умов для залучення туристів в район;                  

- утвердження туристичного продукту на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

Перспективними завданнями Програми повинні стати:

- виховання у людей почуттів людяності і доброзичливого ставлення один до одного, почуттів інтернаціоналізму і поваги до людей інших національностей, зниження злочинності та випадків порушення громадського порядку, забезпечення конституційного права жителів району на задоволення культурних потреб, підвищення рівня аматорської та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу Гощанського району;

- вдосконалення системи координації туристичної діяльності в районі, поліпшення кадрової роботи;

- підготовка фахівців, аналіз туристичного ринку, стратегічне планування, науковий супровід програм та проектів;

- розроблення туристичних маршрутів;

- виготовлення та розповсюдження інформаційної та рекламної продукції, підтримка заходів та акцій, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту.

 

ІV. Нормативно-правова база Програми.

 

 Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання Законів України  “Про культуру”,  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», "Про охорону культурної спадщини", «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм».

 

V. Ресурсне забезпечення.

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у районному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених діючим законодавством, внесків юридичних і фізичних осіб.

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми у 2016-2020 роках складає    -   3585,0 тис. грн.

В тому числі:

         - з районного бюджету –  2766,8 тис. грн.,  інші джерела фінансування –  818,2 тис.грн.;

Подальше нарощування бюджетної підтримки розвитку культури та туризму є необхідним, проте оптимальним розглядається поєднання консервативного бюджетного та підприємницького підходів для створення системи різноманітних і гнучких інструментів підтримки розвитку культури  та туризму – через бюджет, власні надходження, заохочення меценатства та інвестицій.

 

 

VІ. Механізм реалізації, управління та контроль за виконанням Програми.

          Основним механізмом реалізації Програми на період до 2020 року є:
          - проведення тематичних концертів, театралізованих свят та народних звичаїв, обрядів;

- проведення туристичних заходів;

          - проведення оглядів аматорської народної творчості, виявлення високопрофесійних колективів та окремих виконавців;

          - проведення фестивалів різних жанрів у дні святкування Всеукраїнських та місцевих визначних дат;

         - удосконалення роботи школи естетичного виховання;

         - зміцнення матеріально-технічної бази установ культури та мистецтва.

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює Гощанська районна державна адміністрація.

         Всі задіяні у Програмі установи та організації щорічно до 15 листопада надають інформацію про хід виконання Програми відділу культури і туризму районної державної адміністрації.

         Відділ культури і туризму райдержадміністрації щорічно інформує районну державну адміністрацію про хід виконання Програми за підсумками року, а також вносить пропозиції щодо її фінансового забезпечення в наступному році.

 

VІІ. Розвиток трудової активності, забезпечення зайнятості

працівників культури.

1. Забезпечити приведення мережі закладів культури району у відповідність до Постанов Уряду, бюджетних призначень.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад.

2. Забезпечити в межах своїх повноважень організацію професійної підготовки для вступу до вищих навчальних закладів випускників районної школи мистецтв.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, дирекція районної школи мистецтв.

3. Сприяти підвищенню творчої та ділової кваліфікації працівників культури. З цією метою проводити стажування новопризначених працівників на базі районних методичних служб, семінари з показовими масовими заходами, засідання школи передового досвіду тощо.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

 

                                                                                                       тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

1,0

1,0

0,0

0,0

2017

1,0

1,0

0,0

0,0

2018

2,0

2,0

0,0

0,0

2019

2,5

2,5

0,0

0,0

2020

2,5

2,5

0,0

0,0

 

VIII. Формування національної самосвідомості.

 

1. З метою виховання почуття національної самосвідомості організовувати та проводити лекції, бесіди, круглі столи, конкурси, фестивалі, з урахуванням історичних, національних, регіональних особливостей громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

5,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,0

0,0

0,0

0,0

2018

10,0

0,0

0,0

0,0

2019

10,0

0,0

0,0

0,0

2020

10,0

0,0

0,0

0,0

 

2. З метою відродження історичних, патріотичних, культурних традицій українського народу сприяти розвитку мережі козацьких організацій. Залучати козацькі товариства до військово-патріотичного, фізичного виховання та туристично-краєзнавчої, культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді.

Термін виконання: 2016- 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

10,0

0,0

0,0

0,0

2017

10,0

0,0

0,0

0,0

2018

12,0

0,0

0,0

0,0

2019

12,0

0,0

0,0

0,0

2020

15,0

0,0

0,0

0,0

 

3. Залучати населення до вшанування національно-культурної спадщини України шляхом проведення туристсько-краєзнавчих заходів, поширюючи пізнавальну, виховну та оздоровчу функцію молоді.

Термін виконання: 2016- 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

10,0

0,0

0,0

0,0

2017

10,0

0,0

0,0

0,0

2018

12,0

0,0

0,0

0,0

2019

12,0

0,0

0,0

0,0

2020

15,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації заходів патріотичного виховання населення, що здійснюються державними органами влади, місцевого самоврядування, обєднаннями громадян.

Термін виконання: Постійно.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

10,0

0,0

0,0

0,0

2017

10,0

0,0

0,0

0,0

2018

12,0

0,0

0,0

0,0

2019

12,0

0,0

0,0

0,0

2020

15,0

0,0

0,0

0,0

 

IX. Сприяння духовному розвитку жителів району.

 

1. Забезпечити проведення в районі масових заходів до державних та професійних свят.

Термін виконання: Щорічно.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, трудові колективи.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

50,0

0,0

Плануються відповідними сільськими, селищним бюджетами.

 

2017

50,0

0,0

2018

50,0

0,0

2019

80,0

0,0

2020

80,0

0,0

 

2. З метою забезпечення змістовного дозвілля населення організовувати та проводити заходи, спрямовані на виховання естетичних цінностей: концерти, вечори, музичні акції, зустрічі, фестивалі, огляди-конкурси.

Термін виконання: Щорічно.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, трудові колективи.

 

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

9,0

0,0

Плануються відповідними сільськими, селищним бюджетами.

 

2017

9,0

0,0

2018

10,0

0,0

2019

10,0

0,0

2020

12,0

0,0

 

3. З метою збереження народних традицій проводити народні свята, фестивалі, огляди-конкурси народної творчості.

Термін виконання: Щорічно.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, трудові колективи.

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

20,0

0,0

Плануються відповідними сільськими, селищним бюджетами.

 

2017

20,0

0,0

2018

20,0

0,0

2019

25,0

0,0

2020

25,0

0,0

 

Х. Підтримка творчих та обдарованих дітей і молоді.

 

1. Надавати можливість участі обдарованим дітям та молоді в конкурсах на отримання грантів Президента України, регіональних грантів молоді в галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва та хореографії, народного мистецтва.

Термін виконання: Постійно

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної дміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

2. Сприяти наданню щорічних премій, персональних стипендій для підтримки ініціатив обдарованих учнів та творчої молоді в різних галузях. З цією метою, започаткувати з 1 вересня 2016 року щорічну персональну стипендію голови районної державної адміністрації та районної ради обдарованим дітям та творчій молоді, пенсіонерам з числа працівників культури, розробивши в установленому порядку відповідне Положення.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

 

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

5,0

0,0

0,0

0,0

2017

8,0

0,0

0,0

0,0

2018

8,0

0,0

0,0

0,0

2019

8,0

0,0

0,0

0,0

2020

8,0

0,0

0,0

0,0

 

3. Здійснювати фінансову підтримку в межах фінансових можливостей для участі обдарованих дітей та молоді в міжрайонних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, трудові колективи.

 

тис.грн.

Рік

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

7,0

0,0

0,0

0,0

2017

7,0

0,0

0,0

0,0

2018

7,0

0,0

0,0

0,0

2019

8,0

0,0

0,0

0,0

2020

8,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Зміцнювати мережу клубів та обєднань за інтересами для юнацтва та молоді.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

5. Продовжити практику встановлення шкільної стипендії ім. Я.Калюха обдарованим учням районної школи мистецтв відповідно до Положення про шкільну стипендію ім. Я.Калюха.

Термін виконання: 2016 – 2020 роки.

Виконавці: Відділ культури і туризму райдержадміністрації, дирекція районної школи мистецтв.

тис.грн.

Рік/ Фінансування

Районний бюджет

Позабюджетні кошти установ районного бюджету

Сільські бюджети

Позабюджетні кошти сільських бюджетів

2016

2,0

0,0

0,0

0,0

2017

2,2

0,0

0,0

0,0

2018

2,4

0,0

0,0

0,0

2019

2,4

0,0

0,0

0,0

2020

2,5

0,0

0,0

0,0

 

ХІ. Підтримка та поліпшення діяльності бібліотечних та клубних закладів, шкіл естетичного виховання, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

 

 

№ п/п

Напрям діяльності та зміст заходу

Виконавці

Термін

виконання

Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн.

Усього

У тому числі за рахунок коштів

Районного бюджету

Позабюджетних коштів

1.

Провести обстеження приміщень клубних закладів, здійснити аналіз та визначити першочергові заходи з проведення ремонтів приміщень.

Відділ культури і туризму, сільські голови

2016 - 2020

0,0

0,0

0,0

2.

Забезпечити придбання для культурно-дозвіллєвих комплексів звукопідсилювальної апаратури, тенісних столів, комплектів шахів, шашок та іншого спортивного інвентарю.

Відділ культури і туризму, відділ освіти, молоді та спорту, виконкоми сільських рад

2016

110,0

110,0

0,0

2017

110,0

110,0

0,0

2018

110,0

110,0

0,0

2019

120,0

120,0

0,0

2020

130,0

130,0

0,0

3.

Придбати засоби, що гарантують протипожежну безпеку, охорону праці працівників та відвідувачів закладів культури.

Відділ культури і туризму, сільські голови

2016

5,0

5,0

0,0

2017

5,0

5,0

0,0

2018

6,0

6,0

0,0

2019

6,0

6,0

0,0

2020

6,0

6,0

0,0

4.

Спланувати необхідні кошти для виготовлення проектно-кошторисних документацій та проведення ремонтних робіт клубних закладів. В першу чергу тих, які знаходяться в перед аварійному стані: районне обєднання культури і дозвілля, с.с.Майків, с.Полівці,

Федорівка, Мнишин, Воскодави, Русивель, Симонів. 

Відділ культури і туризму, сільські голови

2016 -2020 роки

Сума коштів визначається додатково.

5.

Забезпечити придбання сучасних меблів (робочі, аудиторні та комп’ютерні столи, стільці, стелажі для книг, документів на електронних носіях (шаф, боксів, картотек)

Відділ культури і туризму

2016 -

2020 роки

В межах видатків на галузь.

6.

 

Здійснювати заходи з впровадження енергозберігаючих технологій

Відділ культури і туризму

2016

20,0

20,0

0,0

2017

20,0

20,0

0,0

2018

20,0

20,0

0.0

2019

30,0

30,0

0,0

2020

40,0

40,0

0,0

7.

Забезпечити придбання комп’ютерів, принтерів, сканерів; постійне оновлення комп’ютерної техніки відповідно до сучасних вимог.

Відділ культури і туризму, дирекція ЦСПШБ

2016

2017

2018

2019

2020

20,0

60,0

60,0

60,0

60,0

20,0

60,0

60,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Впроваджувати нове програмне забезпечення відповідно до завдань удосконалення бібліотечної справи

Програміст ЦРБ

2016

6,0

6,0

0,0

2018

10,4

10,4

0,0

2020

12,0

12,0

0,0

9.

Створювати нові автоматизовані робочі місця

Дирекція ЦСПШБ, ПШБФ

2016-2020

12,0

12,0

0,0

10.

Продовжувати подальше поповнення фондів та електронних каталогів публічно-шкільних бібліотек району

Відділ комплектування ЦРБ

2016

16,0

10,0

6,0

2017

22,0

16,0

6,0

2018

26,0

20,0

6,0

2019

40,0

30,0

10,0

2020

40,0

30,0

10,0

11.

Здійснювати корпоративне опрацювання періодичних видань та обмін електронними базами даних

Відділ комплектування  ЦРБ, бібліограф ЦРБ, бібліотекарі ПШБФ

Систематично

Додаткових асигнувань не потребує

12.

Створювати на корпоративних умовах бібліотечні електронні тематичні бази даних.

ПШБФ

Систематично

Додаткових асигнувань не потребує

13.

Створення Web-сторінок публічно-шкільних бібліотек району.

Бібліотекарі ПШБФ, методисти ЦРБ, працівники відділу обслуговування та ЦРДБ, програміст ЦРБ

2016,  2017

Додаткових асигнувань не потребує

14.

З метою постійного оновлення фонду забезпечити щорічне фінансування комплектування фондів публічно-шкільних бібліотек району.

Відділ культури і туризму, дирекція ЦСПШБ

2016

20,0

12,0

8,0

2017

20,0

10,0

10,0

2018

50,0

38,0

12,0

2019

40,0

24,0

16,0

2020

50,0

30,0

20,0

15.

Забезпечити передплату для бібліотек району, яка необхідна для роботи бібліотеки і активно використовується читачами, передбачати щорічне достатнє фінансування в обумовлені для передплати терміни.

Відділ культури і туризму, дирекція ЦСПШБ

2016

40,0

36,0

4,0

2017

50,0

44,0

6,0

2018

40,0

30,0

10,0

2019

40,0

30,0

10,0

2020

56,0

46,0

10,0

16.

Забезпечити повноцінне формування бібліотечних фондів кращою художньою та науково-популярною літературою для читачів різних вікових груп, першочергово поповнювати ядро бібліотечного фонду літературою краєзнавчої, національно-патріотичної, народознавчої тематики, книгами про державну мову, здоровий спосіб життя, літературою, що сприяє розвитку духовності, захисту моралі, а також змістовному дозвіллю дітей і підлітків, підтримує і розвиває їхні творчі здібності.

Дирекція ЦСПШБ, відділ комплектування ЦРБ

2016

100,0

10,0

90,0

2017

100,0

10,0

90,0

2018

160,0

20,0

140,0

2019

160,0

30,0

130,0

2020

200,0

30,0

170,0

17.

Забезпечити здійснення комплектування фондів  бібліотек на електронних носіях.

Дирекція ЦСПШБ, відділ комплектування ЦРБ

2016

2,0

2,0

0,0

2017

3,0

3,0

0,0

2018

4,0

4,0

0,0

2019

5,0

5,0

0,0

2020

6,0

6,0

0,0

18.

Вести цілеспрямовану роботу по формуванню у бібліотечних працівників почуття відповідальності за збереження бібліотечного фонду, продовжити практику укладання договорів про індивідуальну та колективну відповідальність за  збереження фонду.

Дирекція ЦСПШБ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

19.

Посилити контроль за дотриманням правил і нормативів під час запису читачів до бібліотеки та видачі їм літератури, вести активну роботу по формуванню у читачів бережливого ставлення до книги, знання правил користування бібліотекою та книгою.

Дирекція ЦСПШБ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

20.

Активізувати роботу щодо дотримання вимог інструктивно-нормативних документів з питань обліку та списання бібліотечного фонду.

Дирекція ЦСПШБ, відділ комплектування і обробки ЦРБ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

21.

Забезпечити дотримання періодичності проведення планових перевірок (переобліків), інвентаризацій бібліотечних фондів, проводити їх згідно з вимогами  діючого законодавства. Проводити взаємо - та самоперевірки, а також позапланові перевірки в разі передачі фонду від одного працівника іншому.

Дирекція ЦСПШБ, відділ комплектування і обробки ЦРБ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

22.

Здійснювати постійне і планомірне аналітичне, галузеве, тематичне вивчення складу та використання бібліотечного фонду.

Дирекція ЦСПШБ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

23.

Домагатись якісного та оперативного обслуговування користувачів бібліотек за віковими категоріями та галузями знань.

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

24.

Задовольняти читацькі запити на літературу, періодичні видання, кіно-фотодокументи, домогтися мінімальної кількості відмовлень на запити користувачів.

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

25.

Запроваджувати додаткові платні послуги користувачам в межах законодавчих актів України:

• нічний абонемент;

• видача з бібліотечних фондів документів для ксерокопіювання;

• виконання складних тематичних бібліографічних довідок;

• пошук літератури та документів за попереднім замовленням.

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ

2016-2020

Додаткових бюджетних асигнувань не потребує

26.

Підвищити інформованість користувачів про діяльність бібліотеки та про бібліотечні послуги через Web-сторінку, відеопродукцію, буклети, плакати, іншу рекламну продукцію

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ, методисти ЦРБ

2016

0,8

0,6

0,2

2017

0,8

0,6

0,2

2018

1,2

0,8

0,4

2019

1,2

0,8

0,4

2020

1,6

1,2

0,4

27.

Створити умови доступу до інформації людям з обмеженими фізичними можливостями за рахунок: обладнання приміщень пандусами, вхідних та інших дверей для інвалідних візків а також організації бібліотечного обслуговування на дому силами працівників бібліотеки та волонтерів.

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ, дирекція ЦСПШБ

2016

2017

2018

2019

2020

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Організувати роботу клубів за інтересами, літературних студій; проведення літературно-мистецьких вечорів, читацьких конференцій, зустрічей з цікавими людьми , презентацій книг, книжкових виставок

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ

2016

2017

2018

2019

2020

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

4,0

4,0

4,0

6,0

6,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

29.

Забезпечити щорічне проведення:

 - Всеукраїнського тижня дитячого читання для читачів-дітей;

 

- фестивалю - конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду «Бібліофест»

Відділ обслуговування ЦРБ, ЦРДБ, ПШБФ

 

 

2016

 

 

0,4

 

 

0,0

 

 

0,4

2017

0,6

0,0

0,6

2018

0,6

0,0

0,6

2019

0,6

0,0

0,6

2020

0,6

0,0

0,6

2016

3,0

0,0

3,0

2018

5,0

0,0

5,0

30.

Забезпечити щорічне проведення конкурсу дитячих малюнків "Світ очима дітей"

Відділ обслуговування  ЦРДБ, ПШБФ

2016

2017

2018

2019

2020

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Провести цикли заходів з українознавства, краєзнавства, основ безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, прав людини

Відділ культури і туризму, центральна районна бібліотека

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

32.

Створити бібліографічні бази даних "Освіта та кар’єра", "Як влаштуватися на роботу", "Проблеми молодої сім’ї", "Світ мистецтва", "Молодь і політика"

Центральна районна бібліотека

2016-2020

Додаткових асигнувань не потребує

33.

Проведення загально районного дослідження "Книга року"

 

Центральна районна бібліотека

2016

0,4

0,0

0,4

2017

0,6

0,0

0,6

2018

1,0

0,4

0,6

2019

1,0

0,4

0,6

2020

1,2

0,6

0,6

34.

Двічі на рік за підсумками роботи кожного півріччя присвоювати стипендію імені Ярослава Калюха двом найкращим учням школи.

Відділ культури і туризму, дирекція школи мистецтв

2016

2017

2018

2019

2020

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

 

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ХІІ. Заходи з туристичної діяльності.

 

1.

Забезпечення сприятливих умов для залучення вітчизняних інвестиційних та кредитних коштів для створення матеріальної бази розвитку туризму та краєзнавства.

Управління економіки,

відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

 

Додаткових асигнувань не потребує.

2.

Проведення та участь у роботі обласних, міжрегіональних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах, інших формах навчання.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

3.

Підготовка   та розповсюдження анонсів туристично-привабливих подій в районі.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

4.

Розробка та популяризація туристичних маршрутів за видами туризму

(велосипедний туризм, фестивальний,

релігійний,

етнотуризм, тощо).

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

5.

Організація та проведення акцій, фестивалів, культурно-мистецьких, спортивних, та туристичних заходів, традиційних свят

Відділ культури і туризму, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно

У межах видатків на галузі

6.

Паспортизація об’єктів культурної спадщини району.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

2016

2017

2018

2019

2020

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Оновлення, доповнення, систематизація інформації про туристичний потенціал району на сайті відділу культури і туризмy районної державної адміністрації.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

8.

Проведення виставок-ярмарків, семінарів за участі  майстрів народних ремесел

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

В межах коштів, що плануються на проведення фестивалів

9.

Продовження практики щорічного проведення конкурсу на кращу краєзнавчу, краєзнавчо-пошукову роботу, створення відповідних виховних центрів (музеїв, світлиць, кімнат), опису історії села, школи, родоводу і природи рідного краю та виплата переможцям цього конкурсу районну премію імені Івана Шишка.

Оргкомітет

Щорічно

25,0

25,0

0,0

10.

Підготовка і видання інформаційно-рекламної продукції щодо розвитку сільського зеленого туризму в районі.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійн

2,5

2,5

0,0

11.

Сприяння популяризації туризму, історико-культурної спадщини району в засобах масової інформації та організувати забезпечення їх матеріалами.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

12.

Забезпечення

навчання екскурсоводів, організація семінарів, тренінгів інших форм навчання для популяризації

екскурсійної діяльності в районі.

Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно

Додаткових асигнувань не потребує

13.

Виготовлення та оформлення рекламних виставкових стендів для участі району у туристичних ярмарках та інших виставкових заходах.

Селищна, сільські ради, відділ культури і туризму райдержадміністрації

Під час проведення ярмарок

15,0

10,0

5,0

14.

Оновлення  вїзних знаків на територію району.

Відділ культури і туризму

По мірі необхідності

20,0

20,0

0,0

15.

Під час проведення районного фестивалю «Пісні над Горинню» визначення лауреатів районної премії ім.Ярослава  Калюха.

Оргкомітет

Щорічно

15,0

15,0

0,0

 

 

  Керівник апарату адміністрації                                   І.Парфьонова
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ