ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну цільову програму індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 14 січня 2016 року

Номер: 14

Дата оприлюднення: 18.01.2016

 

 

 

Про районну цільову програму

індивідуального житлового будівництва

в сільській місцевості «Власний дім»

на 2016-2020 роки

 

 

         Відповідно до статей 2, 3, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання статті 11 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року №376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року №995-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2015 року №740 «Про схвалення обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки» та з метою забезпечення розвитку соціальної сфери села в районі:

         1. Схвалити районну цільову програму індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі Програма), що додається.

         2. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації подати в установленому порядку Програму на затвердження районній раді.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Виконкомам селищної та сільських рад:

4.1. Розробити в місячний термін відповідні Програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

4.2. Під час формування відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 05 січня.          

6. Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про виконання Програми щороку до 10 січня.

         7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 04 червня 2010 року № 275 «Про районну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2010-2015 роки»

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Ю.Ковальчук

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

   14.01.2016 14

 

Районна цільова програма індивідуального житлового будівництва

в сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки

 

Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Гощанська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від __ січня 2016 року № ___

3

Розробник Програми

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

4

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

5

Керівник Програми

Перший заступник голови районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

7

Термін реалізації Програми

2016 – 2020 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів

необхідних для реалізації Програми, тис.грн. всього, у тому числі

 

810

8.1

Районний бюджет

540

8.2

Місцевий бюджет

270

8.3

Власні кошти підприємств

-

8.4

Кошти інших джерел

-

 

 

1. Загальні положення

 

З метою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в області з 1998 року діє програма «Власний дім».

На сьогодні Програма є реальною можливістю покращення умов проживання на селі і набула значної популярності серед сільського населення, про що свідчить щорічне зростання попиту на отримання пільгових кредитів.

Програма розроблена відповідно до статей 2, 3, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання статті 11 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року №376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року №995-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2015 року №740, яким схвалено обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки та з урахуванням прогнозних тенденцій розвитку житлового будівництва на селі.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми є створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.

 

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Гощанщина - аграрний район, а тому поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.

Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально- побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерного облаштування.

Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається значно нижчим ніж середній показник в інших сферах економіки.

Це створює несприятливі умови проживання, особливо молоді, в сільській місцевості.

Значна кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон у пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Реалізація Програми дасть можливість співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для спорудження житлових будинків, придбання житла, реконструкції та капітального ремонту житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій.

Механізм пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників передбачає:

процентну ставку у розмірі 3 відсотків річних від суми зобов'язання за кредитом (для окремих категорій сільських жителів - безвідсотковий кредит);

відстрочку початку повернення кредиту до двох років;

відсутність обов'язкового початкового внеску.

Зазначені умови дають можливість скористатися пільговим кредитом громадянам, які не мають високого рівня доходу.

В умовах обмежених можливостей бюджетів усіх рівнів, реалізація механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників є особливо актуальною, оскільки профінансовані кошти підлягають поверненню у повному обсязі та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. Це з кожним роком дає можливість збільшити загальний обсяг оборотних кредитних коштів на напрями кредитування.

Крім того, ризики неповернення кредитів індивідуальними сільськими забудовниками є незначними. Заборгованість за наданими кредитами у 2014 році відсутня.

Оскільки будівництво житла у сільській місцевості істотно дешевше, ніж у містах, та здійснюється переважно господарським методом, реалізація Програми забезпечить покращення житлово-побутових умов сільського населення.

 

4. Завдання і заходи Програми

 

Основними завданнями Програми є:

пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для:

- спорудження житлових будинків;

- придбання житла;

- реконструкції та капітального ремонту житла;

- утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій (в тому числі заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів,

системи вентиляції, автоматики підтримки достатньої комфортної температури в оселях);

- спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій;

витрати з надання та обслуговування кредитів.

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 1.

 

 

5. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу придбати у сільській місцевості 12 житлових будинків загальною площею 1,00 тис. кв.м., побудувати 15 житлових будинків загальною площею 1,65 тис. кв.м., інженерні мережі 15 будинків підключити до існуючих комунікацій, утеплити з використанням енергозберігаючих технологій 12 будинків, розширити ринок збуту будівельних матеріалів, збільшити надання транспортних послуг та послуг проектних, будівельних організацій.

Реалізація Програми також сприятиме:

скороченню темпів міграції сільського населення;

поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості;

підвищенню економічної активності та рівня зайнятості сільського населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 2.

 

6. Обсяги та джерела фінансування програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Фінансування витрат, понесених Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, з надання та обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів, одержаних фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, та за рахунок інших джерел фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 810 тис. гривень.

5

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік.

Обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

 

Керівник апарату адміністрації                                                     І.Парфьонова

 

Додаток 1

до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016-2020 роки

 

 

Найменування

завдання

Найме­

нування

показника

Значення показника

Найменування

заходу

Відповіда­льні за виконання

Джерела

фінансу­

вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

 

 

усього

в тому числі за роками

 

 

 

усього

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівни­цтва (рекон­струкції, капітального ремонту) та придбання житла; утеплення житлових

будинків з

використанням

снерго-

зберігаючих

технологій;

спорудження

інженерних

мереж,

підключення їх до існуючих комунікацій

Кількість

побудова­- них,

реконстру­йованих та капітально відремон­тованих будинків, одиниць

15

3

3

3

3

3

Надання

пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам

Відділ містобудуван-ня та  архітектури райдерж-адміністрації, фінансове управління райдержадмі-ністрації,

виконавчі

комітети селищної, сільських рад,

Рівне-

нсь­кий

обласний фонд підтримки індивіду­ального житлового будівництва  на селі

Районний

бюджет

540

100

100

100

120

120

Загальна

площа

побудова-­

них,

реконстру­йованих та капітально відремон­тованих будинків, кв. метрів

1650

330

330

330

330

330

Кількість придбано­го житла, одиниць

10

2

2

2

2

2

Бюджети

селищної та сільських

рад

270

50

50

50

60

60

Загальна площа придбано­го житла, кв. метрів

1000

200

200

200

200

200

Кількість

житлових

будинків,

інженерні

мережі

яких

підключе­но до існуючих кому­нікацій, одиниць

15

3

3

3

3

3

Кількість житлових будинків, утеплених з викори­станням енергозбе­рігаючих технологій

12

2

2

2

3

3

                                                                                                                                Разом

810

150

150

150

180

180


Додаток 2

до Програми

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016-2020 роки

 

Найменування

завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця

виміру

Значення показників

Усього

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Пільгове кредитування індивідуальних сіль­ських забудовників для будівництва (рекон­струкції, капітального ремонту) та придбання житла; утеплення житлових будинків з використанням енерго­зберігаючих техно­логій; спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій

Загальна площа житла, що планується збудувати (реконструювати, капітально відремонтувати, придбати)

кв. метрів

2650

530

530

530

530

530

Кількість сімей, які планується забезпечити житлом

одиниць

25

5

5

5

5

5

Кількість житлових будинків, інженерні мережі яких підключено до існуючих комунікацій

одиниць

15

3

3

3

3

3

Кількість житлових будинків, утеплених з використанням енергозберігаючих технологій

одиниць

12

2

2

2

3

3

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ