ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму розвитку паліативної допомоги та догляду в Гощанському районі на 2015 – 2020 роки в новій редакції


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 12 січня 2016 року

Номер: 9

Дата оприлюднення: 15.01.2016

 

 

Про районну програму розвитку паліативної

допомоги та догляду в Гощанському районі

на 2015 – 2020 роки в новій редакції

 

Відповідно до статей 8, 33 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від 09 червня 2015 року №294 «Про обласну програму розвитку паліативної допомоги та догляду в Гощанському районі на 2015 – 2020 роки»:

1. Схвалити районну програму розвитку паліативної допомоги та догляду в Гощанському районі на 2015 – 2020 роки в новій редакції (далі – Програма), що додається.

2. Комунальному закладу «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Виконавцям забезпечити виконання завдань та заходів Програми та інформувати райдержадміністрацію про стан їх виконання щороку до 01 травня та 10 жовтня.

Комунальному закладу «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити узагальнення інформації щороку до 05 травня та 15 жовтня.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова адміністрації                                                             Ю. Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

12.01.2016 № 9

 

Районна програма

розвитку паліативної допомоги та догляду в Гощанському районі

на 2015 – 2020 роки

(нова редакція)

 

Паспорт Програми

Ініціатори розроблення Програми

Районна  державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади при розробленні Програми

Розпорядження голови адміністрації від _________ 2016 року № _____

Розробники Програми

 

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги»

Відповідальні виконавці Програми

 

Районна державна адміністрація, районна рада, комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня», комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги», управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

Учасники Програми

Комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня», комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико –санітарної допомоги», управління соціального захисту населення  Гощанської райдержадміністрації

Термін реалізації Програми

2015-2020 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

в тому числі:

- районний бюджет

- бюджети сільських, селищних рад

- благодійна допомога

 

 

701 тис.грн.

 

700 тис.грн.

 

 

1 тис. грн.

Основні джерела фінансування Програми

 

Кошти районного бюджету, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Проблемними питаннями, на вирішення яких спрямована Програма, є:

відсутність організаційних засад для надання паліативної допомоги і мережі закладів, що надають паліативну допомогу та догляд, а також відсутність співпраці між закладами охорони здоров'я та соціальними службами в наданні паліативної допомоги та догляду вдома;

недостатнє кадрове забезпечення;

недостатній рівень знань медичних працівників щодо адекватного знеболення у випадку хронічного больового синдрому;

необхідність формування громадської думки щодо важливості розвитку системи паліативної допомоги;

недостатнє фінансування для вирішення зазначених вище проблемних питань.

Особливостями сучасної медико-демографічної ситуації в Україні є високий рівень захворюваності та смертності від онкологічних та тяжких ускладнень хронічних неінфекційних захворювань, значне поширення захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити «В» та «С».

Паліативна допомога є комплексом медичних, соціальних, психологічних та духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які  мають невиліковну хворобу, та членів їх сімей. Головні завдання паліативної допомоги – позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, догляд, психологічна, соціальна і духовна допомога пацієнту та його рідним як в умовах спеціалізованого медико-соціального закладу – хоспісу, так і вдома.

Паліативний догляд – це допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийому ліків, годування); спостереження за станом здоров’я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів її сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення гарантованої доступності, якості та ефективності надання паліативної допомоги шляхом створення системи паліативної допомоги, оптимізації мережі установ та закладів, які надають паліативну допомогу на основі застосування кращих світових практик, міжнародних стандартів та підходів, наукових розробок вітчизняних та зарубіжних фахівців, що забезпечать відповідну якість життя, соціальну, духовну, психологічну підтримку паліативних хворих та членів їх родин.

 

 

Заходи Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

 

Виконавці Програми

 

Виконавцями Програми є: Гощанська районна державна адміністрація, районна рада, сільські, селищна ради, комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня», управління соціального захисту населення  Гощанської райдержадміністрації.

Управління соціального захисту населення Гощанської райдержадміністрації забезпечує взаємодію закладів охорони здоров'я із установами, які надають соціальні послуги з питань виявлення осіб, які потребують паліативної допомоги.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

сформувати систему ефективної паліативної допомоги та догляду відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів;

забезпечити потребу громадян району у паліативній допомозі за рахунок відкриття хоспісних відділень в лікувальних закладах району та завдяки розвитку служби паліативної допомоги та догляду вдома;

запровадити форми та методи паліативної допомоги та догляду, що дасть можливість підвищити її доступність, охопити паліативною допомогою людей похилого віку, дітей, хворих на СНІД, та інших пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, незалежно від захворювання;

затвердити локальні протоколи надання знеболення, стовідсотково забезпечити паліативних хворих, які потребують знеболення, ефективними знеболюючими засобами в умовах стаціонару і вдома;

сформувати ефективну систему додаткового навчання медичних  працівників з питань паліативної допомоги, діагностики та лікування болю при наданні паліативної допомоги, соціальної, психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їхнім рідним;

створити ефективну систему навчання соціальних працівників та робітників з питань паліативного догляду, охопити навчанням понад 80 відсотків медичних та соціальних працівників;

створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для послідовної реалізації Програми.

 

Фінансування Програми

 

Видатки, пов’язані з виконанням Програми, здійснюються згідно із затвердженими в установленому порядку кошторисами районного бюджету, позабюджетних фондів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Головним розпорядником коштів є райдержадміністрація.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                 І.Парфьонова

 

Додаток до Програми

Завдання і заходи

з виконання районної програми розвитку паліативної допомоги та догляду в Гощанському районі на 2015 - 2020 роки

 

Найменування завдання

Наймену-вання показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за здійснення заходів

Дже-рела фінансуван-ня

Прогнозований обсяг фінансо

вих ресур-сів
для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

 

Усьо-го

За роками

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1. Розробити та впровадити політику розвитку паліативної допомоги та догляду на рівні району щодо застосування адекватного знеболення

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Підготовка наказу головного лікаря комунального закладу «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та головного лікаря комунальної установи «Гощанська центральна районна лікарня» з надання паліативної допомоги в Гощанському районі та щорічне його оновлення у відповідності із змінами до законодавства

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Визначення  лікарів – спеціалістів, відповідальних за впровадження паліативної допомоги на місцевому рівні

 

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Розроблення локального протоколу з паліативної допомоги

 

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Розроблення форм контролю доступності отримання наркотичних знеболюючих препаратів 

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Розроблення локальних протоколів лікувально-профілактичних закладів первинного, вторинного  рівнів надання медичної допомоги з лікування хронічного больового синдрому (клінічний маршрут пацієнта при наданні паліативної допомоги)

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість норматив-но-правових документів

5

3

2

 

 

 

 

Розроблення методичних рекомендацій застосування локальних протоколів лікування хронічного болю

для лікувально-профілактичних закладів Гощанського району згідно із вимогами чинного  законодавства

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів

1

 

1

 

 

 

 

Проведення науково-практичної конференції за участю провідних спеціалістів з надання паліативної допомоги з питань організації паліативної допомоги та надання адекватного знеболення

Гощанська районна державна адміністрація, комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

Благо-дійні фонди та інші дже-рела

1,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів

 

 

1

1

1

1

1

Надання адекватного знеболення згідно локальних протоколів лікувально-профілактичних закладів первинного, вторинного рівнів надання медичної допомоги з лікування хронічного больового синдрому

Гощанська районна державна адміністрація, комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

Районний бюджет

700

 

100

120

140

160

180

 

2. Формування ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних та соціальних працівників з питань паліативної допомоги та догляду

Кількість норматив-но-правових документів

1

1

 

 

 

 

 

Розроблення  інструкцій для медичних та соціальних працівників, які надають паліативну допомогу

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість проведе-них семінарів

36

6

6

6

6

6

6

Проведення щорічних семінарів щодо надання повноцінного знеболення  в  закладах охорони здоров’я

 

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток закладів, охоплених моніто-

рингом

100

100

100

100

100

100

100

Моніторинг дотримання в лікувально-профілактичних закладах, що надають стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу, локальних протоколів лікування хронічного больового синдрому

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розвиток різних форм надання паліативної допомоги для усіх громадян, які її потребують

Кількість заходів з моніто-рингу

1

1

 

 

 

 

 

Визначення потреби відповідних категорій населення в отриманні соціальної послуги паліативного догляду

Управління соціального захисту населення Гощанської райдержадмі-ністрації,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Міжвідомча координація діяльності у сфері паліативної допомоги та паліативного догляду

Кількість заходів

6

1

1

1

1

1

1

Налагодження взаємодії та системи повідомлення про паліативних хворих між медичними і соціальними службами та закладами

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня», управління соціального захисту населення Гощанської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Залучення громадськості до реалізації програм з паліативної допомоги та паліативного догляду, залучення позабюджетних джерел фінансування

Кількість підписаних угод про співпрацю, проведе-них спільних акцій та заходів

6

1

1

1

1

1

1

Розвиток співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими, благодійними, релігійними організаціями

Районна державна адміністрація,

громадські та благодійні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів з моніто-рингу

6

1

1

1

1

1

1

Здійснення громадського контролю щодо якості послуг та дотримання прав пацієнтів у ході надання паліативної допомоги

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня»,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформування громадськості з актуальних питань, пов'язаних із організацією та наданням паліативної допомоги та паліативного догляду

Кількість заходів

12

2

2

2

2

2

2

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів із залученням громадськості

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», комунальна установа «Гощанська центральна районна лікарня», районна державна адміністрація,

громадські та благодійні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом  за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет, бла-годій-ні фонди та інші дже-рела

701

 

101

120

140

160

180

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ