ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин Гощанськогорайону на 2007-2010 роки


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

21.08.2007

 

         №

343

 

 

Про програму забезпечення реалізації

державної політики у сфері міжнаціональних

відносин та розвитку культур національних меншин

Гощанського району на 2007-2010 роки

 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.05.2007 № 21554/07, відповідно до Декларації прав національностей України, законів України„Про місцеві державні адміністрації”, „Про національні меншини в Україні”, Концепції розвитку культур національних меншин України, з урахуванням основних засад Рамкової конвенції про захист національних меншин, Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної державної адміністрації № 354 від 24 липня 2007 року „Про програму забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин Рівненщини на 2007-2010 роки”:

 

1. Схвалити програму забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин Гощанського району на 2007-2010 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Сектору з питань внутрішньої політики райдержадміністрації (Гажаман О.І.) подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

3. Сектору з питань  внутрішньої політики, відділам культури та туризму, освіти, молоді та райдержадміністрації щороку передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що визначаються їм під час складання проектів бюджету на відповідний рік, та здійснювати заходи щодо залучення позабюджетних коштів на визначену мету.

 

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми та щороку до 20 листопада інформувати про стан виконання розпорядження сектор контролю райдержадміністрації.

 

5. Сектору з питань внутрішньої політики райдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про стан виконання Програми  облдержадміністрації до 10 грудня щорічно.

 

         6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Г.Владичука.

    

 

 

 

Голова адміністрації                 В.Харковець

 

 

 

 

Схвалено

розпорядження

голови райдержадміністрації

від 21 серпня 2007 року№ 343

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин Гощанського району

на 2007-2010 роки

 

Загальна частина

 

         Зміцнення традиційної атмосфери міжетнічної толерантності та високого рівня взаєморозуміння між людьми є одним із визначальних напрямів роботи райдержадміністрації. Головним завданням органів державної влади та органів місцевого самоврядування Гощанського району є створення умов для рівноправного розвитку та активної участі у культурному, соціальному та економічному житті представників усіх національностей, які разом з українцями формують єдину етнонаціональну структуру суспільства.

         В районі постійно приділяється увага реалізації вимог Конституції України, положень Закону України “Про національні меншини в Україні”та інших нормативно-правових документів. Зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямовуються на забезпечення сприятливих умов для проживання і діяльності представників усіх національностей району.

         За даними перепису в грудні 2001 року, на теренах Гощанського району проживало 460 чоловік - представників національних меншин (1,2% від загальної чисельності населення району).

Через те, що представники національних меншин не утворюють місць компактного проживання і їх незначна кількість рівномірно розподілена по всій території, в районі не зареєстровані громадські об”єднання національних меншин, не функціонують центри культур національних меншин, аматорські та художні колективи, які відтворюють і пропагують фольклор, традиції та звичаї своїх етносів, не здійснюються видання літератури, відсутні засоби масової інформації їх мовами.

Представники національних меншин індивідуально виступають провідниками відродження та розвитку мов, звичаїв, традицій, культурно-мистецьких надбань національних меншин.

         В районі в двох загальноосвітніх закладах вивчають мови національних меншин (російську, польську).

         Одним із важливих чинників розвитку етномовної політики національних культур є бібліотечні заклади району, в яких обсяг друкованих видань російською мовою становить 256 597 примірників, на мовах національних меншин - 5906  примірників.

 

 

          Значно розширився впродовж останніх років  спектр інформаційних послуг бібліотек для представників польської меншини.

         Разом з тим, аналіз свідчить, що існують проблеми у сфері етномовної політики та культури національних меншин району. Через відсутність національно-культурних товариств району, не реалізуються в повній мірі можливості  національних меншин в освіті та культурі, відсутні аматорські колективи, які б відтворювали фольклор, традиції та звичаї своїх етносів. 

          Незважаючи на значну роботу району по охороні та впорядкуванню пам’яток місцевого значення та поховань національних меншин, таких як Меморіали Слави  в селищі Гоща та  поблизу села Жаврів, все ж особливої гостроти  набуває ця проблема в ряді  інших сіл нашого району.

         Вищезгадані проблеми є основою для формування мети та основних завдань Програми.

 

Мета та завдання Програми

 

         Метою Програмиє:

- забезпечення системного підходу у вирішенні питань збереження й розвитку культур етнічних спільнот як складової української культури;

- сприяння захисту конституційних прав та свобод національних меншин;

- задоволення національно-культурних, мовних потреб національних меншин району;

         - зміцнення міжетнічної толерантності та формування дружніх взаємовідносин між представниками різних національностей в районі.

 

         Завданнями Програмиє:

- реалізація державної політики щодо створення відповідних умов для збереження і розвитку культури етнічних спільнот району як складової української культури у відповідності до розроблених заходів;

- надання підтримки проведенню культурно-просвітницьких заходів етнічних спільнот, спрямованих на задоволення їхніх етнокультурних, мовно-освітніх та інформаційних потреб;

- створення умов для розвитку аматорських творчих колективів національних меншин, які зберігають та розвивають національну культуру, етнічну самобутність;

- реалізація етнокультурних, мовних та інформаційно-видавничих заходів щодо задоволення духовних потреб національних меншин області;

- сприяння громадським організаціям національно-культурних товариств у здійсненні їх статутної діяльності;

- ознайомлення жителів району з культурою, традиціями національних меншин, що проживають на Гощанщині, та формування дружніх взаємовідносин між представниками різних національностей;

           - охорона та впорядкування пам’яток історії, культури національних меншин.

          

Очікувані результати

 

         Виконання Програми забезпечить:

         - відпрацювання формату об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й громадськості для досягнення міжнаціональної стабільності, подальшого утвердження принципу рівноправності громадян різних національностей і віросповідань, зміцнення взаєморозуміння між ними, унеможливлення обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, мовної чи релігійної нерівності;

- підвищення ролі національних меншин району, подальший їх розвиток, що сприятиме вихованню культури міжнаціонального спілкування, ознайомленню громадськості з духовним і культурним надбанням етнічних спільнот, впровадженню їх у систему середньої освіти. Під час виконання Програми будуть створені умови для фінансової підтримки програм духовного відродження та національного розвитку представників різних національностей;

         - задоволення етнокультурних запитів представників різних національностей, вирішення ними питань збереження і розвитку своєї самобутності, традицій, мови, культури та освіти;

         - залучення представників національних меншин району до проведення районних фестивалів, виставок традиційного і сучасного образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва національних меншин Гощанщини;

         - формування мовних засад національних меншин через проведення у загальноосвітніх закладах району уроків дружби, круглих столів тощо.

 

Заходи

щодо виконання Програми

         1. Сприяти діяльності  національних меншин району з питань збереження і розвитку їх національної самобутності та духовних цінностей.

 

Сектор з питань внутрішньої політики, відділ культури і туризму райдержадміністрації

2007-2010 роки

 

         2. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу музеям в районі у створенні експозицій та тематичних виставок, присвячених історії, побуту та культурі національних меншин.

 

Відділ культури і туризму       

 райдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації

2008-2010 роки

 

           3. Надавати підтримку аматорам національних меншин, які зберігають, розвивають та пропагують культуру, традиції, звичаї та обряди району, залучати такі колективи до участі в реалізації районних та регіональних програм культурного розвитку.

 

Відділ культури і туризму    

 райдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації,

відділ освіти айдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації, служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

                                                                                  2007-2010 роки

        

         4. Сприяти участі національних меншин району у міжнародних, всеукраїнських Днях культури, культурно-мистецьких та культурологічних акціях, спрямованих на гармонійний розвиток української культури та культур національних меншин:

Відділ культури і туризму                                                                                                             райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації

2007-2009 роки

 

         5. Сприяти національним меншинам району у проведенні культурно-мистецьких заходів до Міжнародного Дня рідної мови.

 

Відділ культури і туризму        

райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації

                                                                     Лютий щороку

 

         6. Провести заходи до Дня спільних дій в інтересах дітей.

 

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації, служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації,

відділ освіти райдержадміністрації,

сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації

2007-2010 роки

 

7. Сприяти організації відзначення в районі державних свят, знаменних подій з історії національних меншин, життя і творчості відомих діячів літератури, культури та мистецтва національних меншин.

                                          

  Сектор з питань внутрішньої політики,відділ культури і туризму

райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

     Постійно

 

         8. Проводити виставки традиційного і сучасного образотворчого та декоративно- ужиткового мистецтв представників різних національностей району (“Музейні гостини” та інші).

                                                                 

Відділ культури і туризму       райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, сектор з питань

внутрішньої політики

райдержадміністрації

 Постійно

 

         9. Поповнювати фонди публічних та шкільних бібліотек літературою  мовами національних меншин.

 

Відділ культури і туризму           

 райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації

 Постійно

 

         10. Сприяти участі національних меншин району в міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах-практикумах, „круглих столах” з проблем розвитку культур національних меншин.

 

Відділ культури і туризму     

райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації

Постійно

 

         11. Сприяти наданню в безоплатне користування будівель і споруд, що перебувають у державній та комунальній власності, для проведення національно-культурними товариствами мистецьких, освітніх, науково-просвітницьких та інших заходів.

 

Відділ культури і туризму           райдержадміністрації, відділ освіти

райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації

                         Постійно

 

         12. Здійснювати в районі заходи щодо збереження історико-культурної спадщини національних меншин. Забезпечувати державну охорону пам’яток історії та культури, увічнення пам’яті видатних діячів культури, мистецтва, представників національних меншин.

 

Відділ культури і туризму  райдержадміністрації,  сектор з питань

внутрішньої політики

райдержадміністрації

                                                                                         Постійно

 

         13. Сприяти розробленню туристичних маршрутів визначними місцями Гощанського району, пов’язаними з історією національних меншин.

 

Відділ культури і туризму  райдержадміністрації,  сектор з питань

внутрішньої політики

райдержадміністрації

 Постійно

 

         14. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації питань міжнаціональних відносин, підтримки національно-культурних традицій.

 

Сектор з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації,

редакції районної газети “Рідний край” та районного радіомовлення

  Постійно

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ