ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014-2018 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 30 грудня 2013 року

Номер: 535

Дата оприлюднення: 30.12.2013

 

 

 

Про районну програму підтримки

інвалідів з вадами зору та слуху на

2014-2018 роки

 

   Керуючись Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", відповідно до Указу Президента України від 02 березня 2009 року № 113/2009 „Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 „Про затвердження Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2013 року № 647 „Про обласну програму підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014-2018 роки”, з метою покращення реалізації прав і задоволення потреб осіб з вадами зору та слуху нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності:

 

1.  Схвалити районну програму підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014 - 2018 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

 

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати необхідні кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

4.   Виконавцям  забезпечити виконання заходів Програми та про хід її виконання інформувати райдержадміністрацію щороку до 1 січня. 

 

5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про виконання Програми  щороку до 5 січня.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                Г.Владичук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток

                                                                                            до розпорядження голови

райдержадміністрації

30.12.2013  535

 

Районна програма підтримки інвалідів  з вадами зору та слуху

  на 2014 2018 роки

  

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Проблеми інвалідів по зору та слуху пов’язані з наявністю чисельних бар’єрів, які не дозволяють їм активно включатись до життя суспільства. Незважаючи на зрушення у створенні умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, залишається невирішеним ряд проблем та завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей у повсякденному житті та діяльності.

Основними завданнями Програми є посилення соціального, медичного захисту інвалідів з вадами зору та слуху, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, співробітництво місцевих органів виконавчої влади з обласними громадськими організаціями Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих.

Програму розроблено відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Указу Президента України  від 02 березня 2009 року № 113/2009 „Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 706 „Про затвердження Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 грудня 2013 року № 647 „Про обласну програму підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014-2018 роки”.

 

ІІ. Мета і основні завдання Програми

          

            Мета Програми полягає в ефективності реалізації державної політики у   сфері соціального захисту інвалідів по зору та слуху, підвищенні рівня задоволення їх потреб у технічних та інших засобах реабілітації, розвитку форм та методів соціальної підтримки та рівня соціально-побутового обслуговування осіб з вадами зору та слуху, створенні умов для соціально-психологічної реабілітації інвалідів по зору та слуху.

 

ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми, строк виконання Програми

 

Розв’язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

організаційного та інформаційного забезпечення;

створення умов для ефективної діяльності громадських організацій інвалідів з вадами зору та слуху шляхом надання фінансової підтримки їх статутної діяльності.

Строк виконання Програми становить п’ять років.

  

IV. Основні напрями реалізації Програми

 

Основними напрямами реалізації Програми є:

координація роботи з питань соціального захисту інвалідів по зору та слуху;

створення умов для ефективної роботи громадських організацій інвалідів по зору та слуху, надання фінансової підтримки для забезпечення здійснення їх статутних завдань.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів з вадами зору та слуху, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

створення інформаційного поля щодо висвітлення проблемних питань життєдіяльності громадян з особливими потребами;

недопущення дискримінації за ознакою інвалідності серед населення, у тому числі шляхом забезпечення виконання норм щодо посилення відповідальності за такі правопорушення;

підвищення якості життєдіяльності інвалідів шляхом забезпечення потреби інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації;

покращення медичного обслуговування, рівня абілітації, реабілітації інвалідів, у тому числі дітей з інвалідністю;

зростання чисельності інвалідів, зайнятих трудовою діяльністю;

залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованих дітей та творчої молоді, сприяння широкій інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець,а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів.

  

 

VІІІ. Заходи щодо реалізації районної програми підтримки інвалідів з вадами зору та слуху на 2014 – 2018 роки

 

 

Соціальна підтримка та соціально-побутове обслуговування

 

1. Надання організаціям інвалідів з вадами зору та слуху гуманітарної допомоги для малозабезпечених інвалідів.

 

Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських  та селищної рад.

Постійно

 

 

2. Сприяння забезпеченню інвалідів з вадами зору та слуху спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня.

Постійно

 

 

3. Надавати одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим інвалідам з вадами зору та слуху.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

Постійно

4. Сприяння працевлаштуванню інвалідів з вадами зору та слуху.

 

Районний центр зайнятості, виконкоми сільських та селищної рад.

Постійно

    

   5. Надавати допомогу районній організації Українського товариства сліпих  та створення додаткових робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів з вадами зору.

 

Районний центр зайнятості. 

Постійно

 

 

6. Сприяти направленню на навчання інвалідів з вадами зору та слуху в учбові заклади, у тому числі первинне та первинно-реабілітаційне, для набуття професій та перекваліфікації.

 

Районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

2014 – 2018 роки

 

 

7. Сприяння реалізації товарів, що виробляються учбово-виробничими підприємствами обласних організацій Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти  райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня,  виконкоми сільських та селищної рад.

Постійно

 

 

8. Сприяння виявленню дітей з вадами зору та слуху у ранньому віці та залученню їх до своєчасної фахової допомоги з метою ранньої корекції вад.

 

Комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня, відділ освіти  райдержадміністрації.

 

Постійно

 

 

9. Забезпечення необхідною методичною, кадровою та матеріально-технічною підтримкою загальноосвітніх навчальних закладів для впровадження інклюзивної освіти.

 

Відділ освіти  райдержадміністрації.

 

 2014-2015 роки

 

 

10. Забезпечення підготовки педагогічних працівників спеціальних шкіл-інтернатів, у тому числі з вадами зору та слуху, за новітніми методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Відділ освіти райдержадміністрації.

2014 – 2018 роки

 

11. Забезпечення підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням вимог оновлених нормативних документів, зокрема за тематикою з основ корекційної педагогіки.

 

 Відділ освіти райдержадміністрації.

Постійно

 

 

12. Сприяння, за необхідності, забезпеченню приміщенням інвалідів з вадами зору та слуху.

 

Виконкоми сільських та селищної рад.

2014 – 2018 роки

 

 

13. Проведення роз’яснювальної роботи з перевізниками всіх форм власності щодо необхідності дотримання законодавства із надання пільг інвалідам з вадами зору та слуху при проїзді на приміських автобусних маршрутах загального користування.

 

 Управління економіки райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

Постійно

 

 

14. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблем інвалідів з вадами зору та слуху з метою пошуку шляхів їх розв’язання.

 

Редакція газети „Рідний край”, сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

Постійно

 

 

15.  Проведення заходів з нагоди відзначення в районіі Міжнародного дня інвалідів із залученням громадськості.

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських  та селищної рад.

Щороку

 

 

16. Проведення роз’яснювальної роботи та сприяння оформленню документів для призначення державної соціальної допомоги інвалідам, у тому числі інвалідам з вадами зору та слуху.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських  та селищної рад..

Постійно

 

 

17. Проведення професійної перепідготовки із числа безробітних за необхідності на ринку праці медичних працівників для роботи з особами, які мають вади зору та слуху, у спеціалізованих навчальних закладах за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 

Районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських  та селищної рад.

2014 – 2018 роки

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                О. Гажаман

                                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток до Програми

 

                                               РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки інвалідів з вадами зору та слуху

на 2014 – 2018 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розроблення Програми

Гощанська районна державна адміністрація

 

2. Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3. Співрозробники Програми

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти  райдержадміністрації, комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня, сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських та селищної рад

4. Відповідальні за виконання Програми

Управління   соціального    захисту    населення

райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти  райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня, сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  виконкоми сільських та селищної рад

5. Учасники Програми

Управління   соціального    захисту    населення

райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти  райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, комунальний заклад „Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, центральна районна лікарня, сектор публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),  виконкоми сільських та селищної рад

6. Термін реалізації Програми

2014 – 2018 роки

 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний та місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ