ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки


 

Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 23 грудня 2013 року

Номер: 512

Дата оприлюднення: 23.12.2013

 

 

Про районну програму

відпочинку та оздоровлення

дітей на 2014 – 2017 роки

 

На підставі статей 17, 22, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (зі змінами), Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 549-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2013 року № 661 „Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки”  та з метою створення належних умов відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення:

 

1. Схвалити районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на           2014 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Сектору  молоді  та  спорту  райдержадміністрації  подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сектору молоді та спорту райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, Гощанській міжрайонній виконавчій дирекції Рівненського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при формуванні районного бюджету на 2014 рік та наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, Гощанській міжрайонній виконавчій дирекції Рівненського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

1) забезпечити виконання Програми у межах видатків;

2) інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 10 травня та 10 жовтня.

5. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформацій про хід виконання Програми щороку до 15 травня та 15  жовтня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г. Владичук

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

23.12.2013 № 512

 

 

 

 

 

 


Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей

на 2014 – 2017 роки

 

Загальні положення

 

Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стан здоров'я дітей - один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

 

Визначення понять

 

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;

відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку санаторного типу – заклад, у якому дитина перебуває цілодобово і крім оздоровчих отримує комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово; має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення;

табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, у якому організовуються відпочинок та трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

наметове містечко – тимчасово діючий заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, розташований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи,  діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних  і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від  нещасних  випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку;  талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а  також  діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення - діти з  особливими  фізичними та психічними потребами,  які не можуть перебувати  в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

 

Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання держаних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

 

Основні завдання Програми:

забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку;

підвищення рівня якості послуг оздоровлення та відпочинку;

застосування новітніх методик у виховній роботі з дітьми під час оздоровлення та відпочинку;

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення;

удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

  

Прогнозовані результати виконання Програми:

 

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку;

створити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, що потребують особливих умов для оздоровлення;

поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку, забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;

створити безпечні умови перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

забезпечити удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

удосконалити механізм і підвищити якість кадрового забезпечення закладів.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

 

Заходи щодо реалізації районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки

 

 

№  Найменування заходу Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування,             тис. гривень
2014 2015 2016 2017
І. Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку
1. Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Щороку,    травень – серпень  Районна державна адміністрація, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Гощанська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, КУ "Гощанська центральна районна лікарня", КЗ "Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги". Районний бюджет 99,0 110,0 120,0 130,0
2. Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням. Щороку Районна державна адміністрація, відділ освіти райдержадміністрації. Районний бюджет 55,0 60,0 65,0 70,0
3. Здійснення оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу. Щороку Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.  - - - - -
4. Здійснення оздоровлення та відпочинку дітей застрахованих осіб Гощанського району за путівками, придбаними за повну вартість, а також за умови часткового фінансування вартості путівок. Щороку Гощанська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.  - - - - -
Всього Районний бюджет 154,0 170,0 185,0 200,0
ІІ. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
1. Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автошляхів, якими будуть перевозитися діти до місць оздоровлення та відпочинку, за встановленням відповідних дорожніх знаків у місцях розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району, а також за оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним транспортом. Щороку Філія "Гощанський райавтодор"ДП "Рівненський облавтодор", Гощанський РВ УМВС України в Рівненській області. - - - - -
2. Організація супроводу дітей, які від’їжджають на відпочинок і лікування, до місць оздоровлення та відпочинку, та дітей, які повертаються додому автомобільним і залізничним транспортом, з метою забезпечення їх особистої безпеки. Щороку Гощанський РВ УМВС України в Рівненській області, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації. - - - - -
3. Організація чергування в оздоровчому закладі ДЗ ОВСТ "Агатівка" та закладах відпочинку (за необхідності), а також наближення маршрутів відпрацювання міліції до зон відпочинку та оздоровлення. Щороку Гощанський РВ УМВС України в Рівненській області. - - - - -
4. В місцях масового відпочинку людей на воді (пляжах) визначення та облаштування місць для купання дітей відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України Щороку Гощанський районний сектор ГУ ДСНС України в Рівненській області, ДЗ ОВСТ „Агатівка”(за згодою). - - - - -
5. Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Щороку Гощанський районний сектор ГУ ДСНС України в Рівненській області. - - - - -
6. Поліпшення матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення ДЗ ОВСТ „Агатівка”(за згодою) та пришкільних таборів відпочинку в районі. В разі потреби Районна державна адміністрація, фінансове управління райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, ДЗ ОВСТ „Агатівка”(за згодою). - - - - -
7. Забезпечення підтримки дитячого закладу оздоровлення ДЗ ОВСТ "Агатівка" з встановленням у визначеному законодавством порядку пільг із землекористування, оплати комунально-побутових  послуг, сплати місцевих податків і зборів. Щороку Районна державна адміністрація, Гощанська об'єднана державна податкова інспекція головного управління міндоходів  у Рівненській області. - - - - -
8. Забезпечення всіх дітей, які направляються в санаторії та заклади оздоровлення, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією. Щороку КУ "Гощанська центральна районна лікарня", КЗ "Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", управління головного управління Держапідемслужби України в Рівненській області. - - - - -
9. Надання, за необхідності, невідкладної стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах району дітям, які перебувають на оздоровленні та відпочинку. Щороку Районна державна адміністрація, КУ "Гощанська центральна районна лікарня", КЗ "Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги", управління головного управління Держапідемслужби України в Рівненській області. - - - - -
10. Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку необхідним запасом медикаментів для надання невідкладної та планової медичної допомоги та медичними працівниками. Щороку Районна державна адміністрація, КУ «Гощанська центральна районна лікарня», КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, управління головного управління Держапідемслужби України в Рівненській області. - - - - -
Всього - - - - -
ІІІ. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
1. Організація нарад для керівників та педагогічного персоналу дитячого закладу оздоровлення та пришкільних таборів відпочинку. Щороку, травень ДЗ ОВСТ "Агатівка", відділ освіти райдержадміністрації. - - - - -
2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі в рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи».  Щороку Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор молоді та спорту райдержадміністрації. - - - - -
3. Створення, за необхідності, при дитячих закладах оздоровлення та відпочинку тимчасового консультпункту районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання психолого-педагогічної та соціальної допомоги дітям та підліткам.

Щороку Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації. - - - - -
4. Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів у дитячому  закладі оздоровлення та пришкільних таборах відпочинку. Щороку Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадмінстрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - - - - -
Всього - - - - -
Разом за Програмою Районний бюджет 154,0 170,0 185,0 200,0
Керівник апарату адміністрації О.Гажаман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ