ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 03 грудня 2013 року

Номер: 475

Дата оприлюднення: 03.12.2013

 

Про районну цільову соціальну

програму профілактики, діагностики та лікування

вірусних гепатитів на період до 2016 року

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 637 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 05 листопада  2013 року № 587 «Про обласну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період  до 2016 року», з метою покращення діагностики, лікування вірусних гепатитів, профілактики захворюваності та інвалідності:

           1. Схвалити  районну  цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період  до 2016 року (далі - Програма), що  додається.

         2. Головному лікарю центральної районної лікарні Рудюку В.М. подати  Програму  на  затвердження  районній  раді в  установленому  порядку.

          3. Фінансовому  управлінню  райдержадміністрації  при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

  4. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою, та подання щороку до 10 січня райдержадміністрації інформації про стан їх виконання.

          5. Головному лікарю центральної районної лікарні Рудюку В.М. забезпечити узагальнення інформацій щороку до 15 січня.  

         6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 17 травня 2010 року № 235 «Про районну програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів на 2010-2014 роки», від 17 травня 2011 року № 227 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 17.05.2010 №235».       

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

Голова  адміністрації                                                        Г.Владичук

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

03.12.2013 № 475

 

Районна цільова соціальна програма профілактики,

діагностики та лікування вірусних гепатитів

 на період  до 2016 року

 

Вступна частина

 

За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До зазначеної групи належить близько 30 відсотків усіх інфекційних захворювань, крім грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі вірусним гепатитом С інфіковано близько 1 млрд. людей, 180 млн. осіб страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. щороку помирають. Вірусним гепатитом В у світі інфіковано 1 млрд. людей, на хронічну форму захворювання страждає близько 400 млн. осіб, щороку від 500 до 700 тис. осіб помирають від зазначеної інфекції. Всього 57 відсотків випадків цирозу печінки і 78 відсотків випадків первинного раку печінки зумовлено хронічними вірусними гепатитами В і С.

Надзвичайно складна ситуація спостерігається із захворюванням на вірусний гепатит С, проти якого не існує вакцини і для якого притаманний безсимптомний (безжовтяничний) перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу та переходом у цироз печінки у більш як 80 відсотків пацієнтів.

У зв’язку з особливостями клінічного перебігу, відсутністю специфічної профілактики, високим хроніогенним потенціалом вірусу рівень захворюваності на гепатит С постійно підвищується, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень, спричинених цим захворюванням (цироз та первинний рак печінки), збільшується. За даними експертів, пік смертності від цього захворювання очікується у 2017 - 2020 роках.

Внаслідок надзвичайної контагіозності вірусів гепатиту В і С рівень інфікованості цими гепатитами у десятки разів перевищує показники інфікованості ВІЛ-інфекцією, тому кількість хворих на вірусні гепатити у світі щонайменше в 14 - 15 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ (у тому числі і на коінфекцію ВІЛ та вірусні гепатити).

У Гощанському районі кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних вірусних гепатитів, за останні 5 років значно зросла, зокрема  з 115 випадків у 2008 році до 225 - у 2012 році. Значна кількість пацієнтів страждають від цирозу печінки, із них щороку третина помирає.

Більшість хворих на хронічні форми вірусного гепатиту В і С в районі (понад 80 відсотків) є особи працездатного та репродуктивного віку, соціально адаптовані.

Вірусний гепатит С у разі застосування сучасних методів лікування може бути виліковним. В Гощанському районі комбіновану противірусну терапію отримала 1 хвора на хронічний гепатит.

На даний час проблема вірусних гепатитів є багатокомпонентною і включає в себе низький рівень інформованості населення про небезпеку зараження вірусними гепатитами В і С, невизначеність фактичного рівня захворюваності, застарілі методики діагностування, високу вартість противірусного лікування.

Відсутність невідкладних комплексних заходів, спрямованих на боротьбу з вірусними гепатитами В і С в Україні, неминуче призведе до значного підвищення рівня захворюваності через 3 - 5 років та інвалідності через  5 - 10 років і смертності.

Тому актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В і С згідно з положеннями резолюції, прийнятої 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (травень 2010 року).

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в Україні для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, збільшення тривалості й підвищення якості життя хворих.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Для зменшення рівня захворюваності, попередження інвалідизації, профілактики та лікування хворих на вірусні гепатити необхідно здійснити комплекс таких заходів:

 впровадження системи централізованого контролю за рівнем захворюваності, наданням медичної допомоги;

 передбачення коштів для закупівлі препаратів на лікування вірусних гепатитів   В і С;   

 відкриття гепатологічного кабінету  в центральній районній лікарні;

 впровадження сучасних методів діагностики;

 впровадження сучасних протоколів лікування гепатитів згідно з міжнародними  рекомендаціями;

 посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, які працюють в напрямі протидії поширенню вірусних гепатитів В і С.

 

Очікувані результати та ефективність Програми

 

            Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити здійснення масштабних інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики вірусних гепатитів В і С;

підвищити рівень безпеки донорства з метою запобігання передачі вірусних гепатитів В і С;

забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та на підприємствах побутового обслуговування;

забезпечити проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В представникам груп ризику;

 забезпечити доступ широких верств населення до діагностики вірусних гепатитів В і С із застосуванням сучасних методів;

 забезпечити доступ до сучасних методів лікування вірусних гепатитів В і С для хворих, які його потребують;

 забезпечити проведення клінічного та лабораторного моніторингу ефективності лікування хворих на вірусні гепатити В і С;

 забезпечити проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на вірусні гепатити В і С.

        

Завдання і заходи Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

Обсяг та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           О.Гажаман

 

 

 

 

Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів                 на період до 2016 року

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

(тис. грн.)

 

У тому числі за роками

 

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

 

2013

2014

2015

2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1.Розвиток системи охорони здоров’я у галузі надання допомоги хворим на вірусні гепатити В та С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення та впровадження механізму інтеграції надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити для закладів охорони здоров’я первинного та  вторинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги

5

 

2

3

 

Удосконалення  методів діагностики, лікування та реабілітації хворих на вірусні гепатити в

інфекційному кабінеті та в інфекційному відділенні Гощанської центральної районної лікарні  із забезпеченням медичними кадрами та обладнанням

Гощанська центральна районна лікарня

 

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

Кількість розроблених та затверджених нормативно-правових актів

2

 

1

 

1

Удосконалення нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективного функціонування системи закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити

Гощанська центральна районна лікарня,

комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

розроблених та

затверджених

нормативно-

правових актів

стосовно

удосконалення

системи обліку

хворих на

вірусні

гепатити

1

 

1

 

 

Забезпечення

функціонування

системи обліку та

звітності, зокрема

з лабораторною

мережею діагностики

вірусних гепатитів.

Гощанська центральна районна лікарня,

комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення надання медико-соціальної допомоги хворим на вірусні гепатити В і С в умовах реформування системи охорони здоров’я, забезпечення розвитку спеціалі-зованої медичної допомоги і  доступу населення до діагностично-лікувального процесу   

Підвищення рівня виявлення захворюваності на вірусні гепатити В і С (відсотки)

 

 

15

 

20

25

Забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Державний бюджет

 

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

 

4690,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення закупівлі витратних матеріалів для лабораторної  діагностики та моніторингу лікування хворих на вірусні гепатити

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Державний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

3. Забезпечення лікування та профілактики хворих на вірусні гепатити В і С

Питома вага випадків успішного лікування хворих на вірусні гепатити В і С (відсотки)

 

 

 

 

 

 

 

40

42

45

48

Забезпечення

лікуванням хворих на вірусні гепатити В і С

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Державний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

Зниження рівня

інвалідності

внаслідок

захворювань на

вірусні гепатити з

термінальними

стадіями фіброзу печінки та показни-ка смертності внаслідок усклад-нень, спричинених

вірусними гепати-тами  (відсотки)

15

 

 

5

 

5

5

 

 

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

 

 

 

 

 

Охоплення

вакцинацією

проти вірусного

гепатиту В осіб

із групи ризику

(відсотки)

30

 

10

10

10

Проведення вакцинації проти гепатиту В

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Місцеві бюджети

62,1

 

20,7

20,7

20,7

 

4. Підвищення

рівня

інформаційного

забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів

4

 

2

1

1

Забезпечення проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань вірусних гепатитів В і С

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічне пропагування заходів та  проведення Міжнародного дня боротьби з гепатитами із залученням засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення інформування населення щодо щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на вірусні гепатити В і С

 

5. Забезпечення

дотримання

вимог

інфекційного

контролю в

закладах

охорони

здоров’я та на

підприємствах

побутового

обслуговування

Кількість

нормативно-

правових актів

3

 

1

1

1

Розроблення нормативно-

правових документів з

питань інфекційного

контролю закладів,

де є можливість

інфікування вірусними

гепатитами В і С

(перукарень, косметичних, манікюрних,

педікюрних кабінетів, салонів татуажу та

пірсингу тощо),

для запобігання

інфікувань населення у

зазначених закладах;

забезпечення контролю за

дотриманням санітарно-

епідемічного режиму щодо профілактики

інфікування вірусами гепатитів у закладах охорони здоров’я та на

підприємствах

побутового

обслуговування

Острозьке  міжрайонне управління Головного управління Держсанепід-

служби у  Рівненській області,

Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад

«Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

Місцеві бюджети

62,1

 

20,7

20,7

20,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ