ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої інших центральних органів виконавчої виконанні покладених на зазначені органи завдань


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 18 грудня 2013 року

Номер: 507

Дата оприлюднення: 18.12.2013

 

Про координацію діяльності

територіальних органів міністерств,

інших центральних органів виконавчої

влади та забезпечення сприяння у

виконанні покладених на зазначені

органи завдань

 

         Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  24  травня  2013 року  №307/2013 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №667 «Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань», на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 05 листопада 2013 року №579 «Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій області діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань» та від 03 грудня 2013 року №648 «Про затвердження Порядку погодження пріоритетів та планів роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади головою Рівненської обласної державної  адміністрації»:

 

1. Затвердити Порядок координації головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань, що додається.

 

2. Затвердити Порядок погодження пріоритетів та планів роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади головою Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

  3. Визначити відповідальними за взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади першого заступника та заступників голови адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Гажаман О.І.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                Г.Владичук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                           Розпорядження голови

                                                                           Гощанської районної

                                                                  державної адміністрації

                                                                  18.12.2013 № 507

 

                                     

 

ПОРЯДОК

координації головою районної державної адміністрації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань

 

1. Цей Прядок визначає механізм здійснення головою районної держадміністрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць заходів з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – територіальні органи) та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Координація діяльності територіальних органів та забезпечення сприяння їм у виконанні покладених на такі органи завдань здійснюється головою районної держадміністрації шляхом:

погодження призначення на посади керівників територіальних органів, якщо інше не передбачено законом;

погодження пропозицій щодо пріоритетів та проектів планів роботи територіальних органів (крім випадків здійснення контролю за діяльністю районної держадміністрації);

заслуховування на засіданнях колегії районної держадміністрації звітів (інформації) керівників територіальних органів про виконання планів роботи та стану справ у відповідній сфері;

включення до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб районної держадміністрації керівників територіальних органів за згодою;

визначення (у разі потреби) посадової особи районної держадміністрації для включення до складу колегії територіального органу;

проведення спільних засідань колегіальних органів, нарад та інших спільних заходів з територіальними органами;

визначення структурного підрозділу або посадової особи, що відповідає за взаємодію районної держадміністрації та територіального органу.

3. Територіальні органи подають районній держадміністрації:

1) інформацію, необхідну для здійснення покладеного на районні держадміністрації контролю;

2) інформацію про:

стан виконання покладених на територіальні органи завдань у процесі реалізації державної політики у відповідних сферах на території адміністративно-територіальної одиниці;

виконання розпоряджень, виданих головою районної держадміністрації у межах його повноважень;

публікацію у місцевих друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посад у територіальних органах;

структурний підрозділ або посадову особу, що відповідає за взаємодію з районною держадміністрацією;

3) пропозиції щодо пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів для погодження;

4) пропозиції щодо:

включення до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб районної держадміністрації керівників територіальних органів;

проведення спільних засідань з питань, що потребують прийняття узгодженого рішення.

4. Районні держадміністрації подають територіальним органам пропозиції щодо:

заходів, спрямованих на узгодження дій територіальних органів та об’єднання їх зусиль для виконання спільних завдань;

внесення змін до пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів (крім випадків здійснення контролю за діяльністю районної держадміністрації);

включення у разі потреби до складу колегії територіального органу посадової особи районної держадміністрації;

удосконалення взаємодії територіальних органів з районною держадміністрацією.

5. Районна держадміністрація на засіданнях своєї колегії заслуховує звіти (інформацію) керівників територіальних органів про виконання планів роботи та стану справ у відповідній сфері з метою здійснення державного контролю, покладеного на райдержадміністрацію.

На розгляд колегії районної держадміністрації можуть виноситися питання про відповідність керівників територіальних органів займаній посаді.

На підставі прийнятих колегією рішень голова районної держадміністрації у встановленому порядку порушує питання про відповідність таких керівників займаній посаді.

6. Порядок погодження пріоритетів та планів (річних, піврічних) роботи територіальних органів, обміну інформацією, її форму та періодичність подання визначає районна держадміністрація разом з територіальними органами відповідно до законодавства.

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                    О.Гажаман

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                           Розпорядження голови

                                                                           Гощанської районної

                                                                  державної адміністрації

                                                                  18.12.2013 № 507

 

                                     

 

ПОРЯДОК

погодження пріоритетів та планів роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади головою Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Цей Прядок регламентує процедуру погодження пріоритетів та планів роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – пріоритети та плани) головою Гощанської районної державної адміністрації.

 

2. Погодження пріоритетів та планів здійснюється відповідно до Указу  Президента  України  від  24  травня  2013   року  № 307/2013 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» та Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 667.

 

3. Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – територіальні органи) подають на візування першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень пріоритети та плани у такі терміни:

не пізніше ніж за 30 днів до початку року – на І півріччя і рік;

не пізніше 01 червня – на ІІ півріччя;

не пізніше ніж за 15 днів до початку першого місяця кварталу – на квартал;

не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця – на місяць.

У разі, якщо територіальний орган у своїй діяльності керується декількома пріоритетами та планами, на затвердження подається кожний із таких пріоритетів та планів.

 

4. Завізовані першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень пріоритети та плани подаються голові районної державної адміністрації на погодження у такі терміни:

не пізніше ніж за 15 днів до початку року – на І півріччя і рік;

не пізніше 15 червня – на ІІ півріччя;

не пізніше ніж за 5 днів до початку першого місяця кварталу – на квартал;

не пізніше ніж за 5 днів до початку місяця – на місяць.

 

5. Погоджені головою районної державної адміністрації без зауважень (або із зауваженнями) пріоритети та плани передаються територіальному органу.

 

6. Копії погоджених пріоритетів та планів територіального органу подаються в організаційний відділ апарату райдержадміністрації.

 

 

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                    О.Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 
 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ