ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 28 листопада 2013 року

Номер: 467

Дата оприлюднення: 28.11.2013

 

 

Про розподіл функціональних

повноважень керівництва

районної державної адміністрації

        

З метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", у зв'язку з кадровими змінами у керівництві райдержадміністрації:

         1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації згідно з додатком.

         2.   Установити, що:

         перший заступник, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних повноважень;

         доручення першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату  з питань, що належать до сфери їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади.

         3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 20 березня 2013 року № 116 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації".

         4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації                                      Г.Владичук

 

Додаток

                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                    райдержадміністрації

                                                                                    28.11.2013 № 467

 

РОЗПОДІЛ

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

ВЛАДИЧУК ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

 

         Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

         Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

         Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України та виконання доручень і розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

         Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади району.

         Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства відділи, управління, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

         Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний склад.

         Видає у межах своїх повноважень розпорядження.

         Інформує обласну державну адміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

         У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

         Утворює відповідно до законодавства позабюджетні, цільові, резервні, валютні фонди, затверджує положення про ці фонди.

         Сприяє здійсненню контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності зобов'язань щодо платежів до державного, місцевого  бюджетів та позабюджетних фондів.

         Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до статей 10 і 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

         Призначає на посади і звільняє з посад керівників та працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

         Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

         Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил, інших військових формувань України.

         Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

         У випадках, передбачених законом, може порушувати питання перед обласною державною адміністрацією про призначення позачергових виборів депутатів сільської, селищної, районної рад, сільського, селищного голови.

         Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України, забезпечує загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

         Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю.

         Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

         Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

         Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

         Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації:

1.      Здійснює керівництво:

Сектором мобілізаційної та оборонної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

Сектором «Центр надання адміністративних послуг» районної державної адміністрації

         Сектором контролю апарату райдержадміністрації

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації

         Відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

         Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

         2. Координує діяльність з:

         Районним відділом УМВС України в Рівненській області

         Управлінням Служби Безпеки  України в Рівненській області

         3. Забезпечує зв'язок з:

         Прокуратурою району

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації

 

         Перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації:

         забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за роботою структурних підрозділів адміністрації, органів виконавчої влади щодо:

         виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

         виконання розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

         розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

         контролю, аналізу і оцінки стану економічного і соціального розвитку району у відповідних сферах;

         підготовки та реалізації районних програм;

         формування та виконання районного бюджету;

         підготовки проектів документів;

         інших визначених відповідними положеннями повноважень.

         Дають доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

         Погоджують відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів відповідно до функціональних повноважень.

         Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів, а також щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

         Організовують роботу стосовно створення резерву кадрів керівників відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення з ними визначених заходів.

         Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію та наявні проблеми для узагальнення  і підготовки відповідних повідомлень обласній державній адміністрації.

         Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з сільськими, селищним головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

         Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.

         Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

         Беруть участь у роботі сесій районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих управлінь, а також засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

         Проводять прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень. Повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.

         Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

МАРЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

         Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації.

         Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення,  працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

         Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції.

         Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов'язаних з громадянством України, надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

         Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

         Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

         Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

         Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

         Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, відшкодування збитків у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення.

         Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

         Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

         Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробленням і реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

         Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення і здійснення заходів з гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового і водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості.

         Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення  високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

         Розробляє та реалізує програми щодо формування інфраструктури збуту та переробки сільгоспсировини.

         Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

         Разом з структурними підрозділами райдержадміністрації організовує роботу щодо:

         реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих селянських господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного ринку;

         забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

         матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

         а також:

         спрямовує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

         сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі;

         забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, водних об'єктів, підвищення родючості грунтів;

         сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою;

         вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

         забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення;

         організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань оборонної роботи;

         контролює дотримання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", інших нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією;

реалізовує державну політику щодо енергопостачання та енергозбереження. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обгрунтованих тарифів на енергоносії;

         сприяє впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива;

         організовує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів;

         забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі шляхового господарства;

         координує процеси будівництва та експлуатації доріг державного і місцевого значення;

         залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

         координує роботу будівельної галузі району. Організовує виконання будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері. Сприяє нарощуванню обсягів житлового будівництва;

         здійснює контроль за виконанням державного замовлення щодо введення в дію об'єктів житла і соціально-культурного призначення;

         організовує роботу, пов'язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у порядку, установленому законодавством;

          забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі містобудування. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів;

         сприяє організації та контролю відповідно до законодавства за охороною, реставрацією і використанням пам'яток архітектури та містобудування;

організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості, розвитку інфраструктури;

сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, створених на базі об'єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері;

         координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації;

         вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи;

         готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна, що належить до спільної власності територіальних громад району;

         забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної і комунальної власності;

забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо реформування структури промислового виробництва;

розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції;

координує роботу підприємств транспорту та зв'язків з  питань забезпечення потреб у перевезенні автомобільним транспортом і послугах зв'язку;

         забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

         забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо реформування структури житлово-комунального господарства;

         здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла;

         організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

         сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства;

         забезпечує реалізацію державної політики в питаннях діяльності товариств (об'єднань) власників квартир (будинків);

готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об'єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон;

         вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки району;

готує та реалізовує заходи, зустрічі, пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району.

 

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

 

1.     Здійснює керівництво:

Сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації

Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації

Управлінням економіки райдержадміністрації (з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, енергопостачання  енергозбереження, будівництва та цивільного захисту)

                        

2. Координує діяльність з:

Сектором мобілізаційної та оборонної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації (щодо організації проведення призову громадян)

Агентством з забезпечення проведення ідентифікації та реєстрації тварин в Гощанському та Корецькому районах

Головним державним інспектором Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації по Корецькому та Гощанському районах

Гощанською експлуатаційною дільницею Рівненського міжрайонного управління водного господарства

Гощанською дільницею обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства “Рівнеоблводоканал”

Гощанською дільницею ПАТ “Рівнеобленерго"

Гощанським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ “Рівнегаз”

Філією «Гощанський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор»

 Гощанським відділенням Острозького міжрайвідділу ДУ «Рівненський обласний центр лабораторних досліджень Держсанепідслужби України»

Державним підприємством «Острозький лісгосп "Гощанське лісництво"

Державним підприємством "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Гощанський держлісгосп"

     Житлово-комунальними підприємствами

     Підприємствами переробної та харчової промисловості

     Підприємствами промисловості будівельних матеріалів, з проведення газифікації, експлуатації газового господарства

     Державною пожежно-рятувальною частиною № 5 головного управління ДСНС України у Рівненській області

     Районним сектором головного управління ДСНС України у Рівненській області

     Районною державною насіннєвою інспекцією

Районним комунальним підприємством “Архітектурно-планувальне бюро”

Районною організацією Товариства сприяння обороні України

Районним товариством мисливців і рибалок

Районним управлінням юстиції

Управлінням ветеринарної медицини в районі

Управлінням Держземагентства в районі

Цехом телекомунікаційних послуг № 3 Рівненської філії ВАТ “Укртелеком”

 

     З. Організовує роботу:

-          державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації

-          житлової комісії з питань використання та погашення довгострокових пільгових кредитів, які надаються обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

-          комісії з безпеки дорожнього руху

-          комісії з проведення комплексної інвентаризації місць накопичення непридатних пестицидів

-          комісії з розгляду по запобіганню самочинному будівництву на території району

-          міжвідомчої комісії по координації діяльності суб’єктів містобудування

-          постійної державної технічної комісії по прийняттю в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів недержавної власності

-          постійно діючої комісії з питань визначення розміру орендної плати за земельні ділянки

-          постійно діючої комісії з питань поводження з безгосподарськими відходами

-          районної комісії з питань виконання програми “Питна вода Гощанського району на 2006-2020 роки”

-          районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

-          районної комісії щодо контролю за раціональним використанням водних об’єктів

-          районної міжвідомчої комісії з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку

-          робочої групи з контролю за діяльністю лісопильних і деревообробних підприємств району

-          районної робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель

-          робочої групи при райдержадміністрації з питань контролю за діяльністю суб’єктів підприємництва, які займаються збором і реалізацією брухту та відходів чорних і кольорових металів

-          районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

-          спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

-          штабу з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період

-          комісії з визначення видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

-          районної комісії з питань розрахунків об'ємів компенсації витрат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

-          районної комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування для перевезення пільгової категорії населення

 

         4. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

Прокуратурою району

Районним відділом УМВС України в Рівненській області

Управлінням Служби Безпеки України в Рівненській області

 

Заступник голови райдержадміністрації

ЯСТРЕМСЬКИЙ ЮРІЙ ВІЛІЙОВИЧ

 

         Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо розвитку економіки, прискорення економічних реформ, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері.

         Забезпечує розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району, ефективне використання природних і трудових ресурсів, подання відповідним органам пропозицій до загальнообласних планів та програм.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці і видатків на утримання відділів, управлінь, інших підрозділів адміністрації.

         Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району та подання їх на розгляд районної ради. Забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм та підготовку звіту про їх виконання.

         Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої  влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України, пропозицій щодо обсягу коштів
Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними
громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміни складу
об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових
ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а
також для бюджетного  вирівнювання  виходячи  із  забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

         Забезпечує отримання  від  усіх  суб'єктів  підприємницької  діяльності незалежно від  форм  власності  інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету.

     Здійснює контроль щодо своєчасного фінансування установ та організацій бюджетної сфери,  переданої у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або  органами місцевого  самоврядування.
     Забезпечує здійснення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

         Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу.

         Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері внутрішніх товарних ринків.

         Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

         Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення  підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

         Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

         Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

         Забезпечує виконання на території району зобов'язань згідно з міжнародними договорами України.

         Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладенню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на іншій основі.

         Реалізовує державну політику у галузі торгівлі, споживчого ринку, зайнятості - створення робочих місць.

         Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

         Організовує роботу з розроблення та виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

         Організовує  здійснення заходів з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

         Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти і науки.

         Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

         Розглядає відповідно до законодавства питання про видачу ліцензій на здійснення освітньої діяльності навчально-виховним закладам різної форми власності.

         Забезпечує організацію надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

         Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

        

1. Здійснює керівництво:

Управлінням економіки райдержадміністрації (з питань економіки, інвестиційної діяльності, підприємництва, торговельно-побутового обслуговування)

Відділом освіти райдержадміністрації

Сектором «Центр надання адміністративних послуг» районної державної адміністрації

Відділом фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації (з фінансових питань).

        

2. Координує діяльність з:

         Банками, страховими компаніями

Управлінням Державної казначейської служби України в районі

Головним державним інспектором Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області

Відділом статистики в районі

Районним центром зайнятості

Освітніми закладами

Районним споживчим товариством

Управлінням Пенсійного фонду України в Гощанському районі (з питань повноти сплати єдиного соціального внеску та інших обов’язкових платежів)

 

         З. Організовує роботу:

-          комісії з конкурсного відбору інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів районного бюджету для відшкодування плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ

-          комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення до бюджету інших обов'язкових платежів та роботи із збитковими підприємствами

-          комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб

-          комісії по легалізації робочих місць

-          координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації

-    районної робочої групи з перегляду регуляторних актів

-          районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

-          районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

-          робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

-          робочої групи по обстеженню суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги

-          районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби

 

4. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

 
Фінансовим управлінням райдержадміністрації

Гощанською об’єднаною державною фінансовою інспекцією

Гощанською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Рівненській області

Іншими контролюючими органами

 

Заступник голови райдержадміністрації

ЮЩУК МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

 

         Організовує роботу з реалізації в районі державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

         Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізкультури і спорту, молодіжної та гендерної політики. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Регулює вирішення питань щодо дитячих організацій.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, літніх громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, які залишилися без батьківського піклування.

         Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці.

         Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері соціального захисту населення та проведення пенсійної реформи. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку сфери соціального захисту, вносить  пропозиції з цього питання до проектів програм соціально-економічного розвитку. Здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України з цих питань.

         Регулює вирішення питань щодо гуманітарної допомоги.

Забезпечує здійснення державної політики у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту населення від їх впливу на території району.

Організовує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам'ятних подій.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

         Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

         Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз'яснення щодо цих розпоряджень.

         Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

         Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Узагальнює відомості щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

         Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

         Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення в районі виборів Президента України,  депутатів рад усіх рівнів, референдумів.

         Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров'я.

Координує керівництво роботою закладів охорони здоров'я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення. Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Здійснює розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

         Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами  і організаціями.

         Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

 

1.      Здійснює керівництво:

 

Сектором молоді та спорту райдержадміністрації

Відділом культури і туризму райдержадміністрації

Службою у справах дітей райдержадміністрації

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

Сектором публічної аналітики та прогнозування апарату райдержадміністрації

 

2.      Координує діяльність з:

 

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

    Гощанським дитячим санаторно-оздоровчим комплексом «Агатівка»

         Профспілковими організаціями району

Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Районною організацією Товариства Червоного Хреста України

Редакцією газети "Рідний край"

Громадськими організаціями району

         Відділенням виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в    районі

Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від          нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України       у районі

Управлінням Пенсійного фонду України в Гощанському районі

         Об'єднаним районним військовим комісаріатом

 

3.      Організовує роботу:

-   конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців в Гощанській районній державній адміністрації

-          координаційної ради у справах дітей райдержадміністрації

-          комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації

-          координаційної ради з питань соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

-          координаційної ради з профілактики туберкульозу

-          ради з питань молодіжної політики при голові районної державної адміністрації

-          районної комісії по розгляду релігійних питань і взаємовідносин з громадянами

-          районної координаційної ради з питань запобігання поширення ВІЛ-інфекції / СНІДу

-          районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції (СНІДу)

-          районної координаційної ради по боротьбі з наркоманією, СНІДом та венеричними захворюваннями

-          спостережної комісії при районній державній адміністрації

-          комісії з питань надання благодійної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

-          комісії за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини

-          комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при районній державній адміністрації

-          комісії з питань призначення соціальних допомог та субсидій незахищеним категоріям населення

-          евакуаційної комісії району

-          робочої групи з питань безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та безоплатного зубопротезування внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Гощанського району

- комісії щодо розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу       учасника війни

-   громадської ради при районній державній адміністрації

-   політичної ради при голові районної державної адміністрації

-   релігійної ради при районній державній адміністрації

-  комісії з питань розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги

 

-          районної призовної комісії

-          районної комісії у справах альтернативної (невійськової)служби

 

Керівник апарату райдержадміністрації

ГАЖАМАН ОЛЕНА ІВАНІВНА

 

         Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації.

         Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його структурні підрозділи.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами адміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

         Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо утворення, реорганізації, ліквідації відповідно до законодавства відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи).

Готує пропозиції до проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про розподіл функціональних повноважень керівництва адміністрації.

Забезпечує розроблення регламенту районної державної адміністрації та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Відповідає за стан діловодства.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів, службових осіб, населення.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів адміністрації забезпечує складання проектів планів роботи та інших заходів райдержадміністрації.

Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Забезпечує підготовку матеріалів з питань призначення, погодження, притягнення до відповідальності та заохочення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та притягнення їх до відповідальності.

За дорученням голови райдержадміністрації готує у встановленому порядку погодження про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, клопотання про відповідність їх займаній посаді.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про державну службу", інших нормативно-правових актів з питань державної служби. Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату райдержадміністрації та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації, формування кадрового резерву на ці посади, його навчання і стажування.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.

Організовує експертизу клопотань і забезпечує підготовку проектів рішень та подань про нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними званнями України, голів обласної та районної державних адміністрацій.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Вирішує питання проведення виборів, референдумів, адміністративно-територіального устрою у межах повноважень райдержадміністрації та забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців.

Є головним уповноваженим щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті райдержадміністрації.

Організовує ведення бухгалтерського обліку, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Організовує правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації.

         Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

 

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату          райдержадміністрації:

 

1. Здійснює керівництво:

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Організаційним відділом апарату райдержадміністрації

Відділом фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації (з організаційних питань)

Відділом документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

Сектором контролю апарату райдержадміністрації (з організаційних питань)

Сектором мобілізаційної та оборонної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації (з організаційних питань)

2. Координує діяльність з:

Архівним відділом райдержадміністрації

Відділом правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

    

3.Організовує роботу:

         Комісії з приведення нормативно-правових актів голови районної державної адміністрації у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства

         Робочої групи райдержадміністрації з проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами райдержадміністрації контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації

         Районної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

     Прес-служби райдержадміністрації

     Робочої групи щодо запровадження системи управління якістю в райдержадміністрації

 

Взаємозаміщення першого заступника та

заступників голови

 

Марчук С.М.,                                        - Ястремський Ю.В.,

перший заступник голови                          заступник голови

райдержадміністрації                       райдержадміністрації

 

Ястремський Ю.В.,                              -МарчукС.М.

заступник голови                                              перший заступник голови

райдержадміністрації                       райдержадміністрації

 

 

Ющук М.В.                                                        - Ястремський Ю.В.,

заступник голови                                     заступник голови                               

райдержадміністрації                       райдержадміністрації

    

Закріплення першого заступника, заступників голови райдержадміністрації за селищною, сільськими радами

 

Марчук С.М. - перший заступник голови райдержадміністрації

Гощанська селищна рада

Горбаківська сільська рада

Бабинська сільська рада

Бочаницька сільська рада

Бугринська сільська рада

Криничківська сільська рада

Посягвівська сільська рада

Тучинська сільська рада

 

Ястремський Ю.В. - заступник голови райдержадміністрації

                            Воскодавська сільська рада

Дроздівська сільська рада

Дулібська сільська рада

Синівська сільська рада

Садівська сільська рада

Липківська сільська рада

Малинівська сільська рада

Малятинська сільська рада

 

Ющук М.В. – заступник голови райдержадміністрації

Курозванівська сільська рада

Красносільська сільська рада

Жаврівська сільська рада

Рясниківська сільська рада

Майківська сільська рада

Русивельська сільська рада

Симонівська сільська рада

Федорівська сільська рада

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                      О.Гажаман

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ