ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 липня 2013 року № 291


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 25 жовтня 2013 року

Номер: 414

Дата оприлюднення: 25.10.2013

 

Про внесення змін

до розпорядження

голови райдержадміністрації

від 22 липня 2013 року № 291

 

Керуючись статтями 6, 13, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частиною 3 статті 3 Закону України "Про адміністративні послуги", постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг:

 

1.  Внести зміни до пункту 2 розпорядження голови райдержадміністрації від 22 липня 2013 року №291 "Про утворення центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації:

1) положення про Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації викласти в новій редакції, що додається;

2) регламент центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації викласти в новій редакції, що додається;

3) склад учасників центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації викласти в новій редакції, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г.Владичук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації

22.07.2013 291

(в редакції розпорядження голови райдержадміністрації

25.10.2013 № 414)

 

Склад

учасників центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації

 

 

 

- керівник центру, завідувач сектору "Центр надання адміністративних послуг" райдержадміністрації

 

Горішний

Володимир Петрович

- завідувач сектору містобудування

та архітектури райдержадміністрації

 

Івасюк

Анатолій Павлович

- начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації        

 

Кусік

Володимир Йосипович

- завідувач сектору молоді

та спорту райдержадміністрації                                                  

 

- адміністратор центру, адміністратор сектору "Центр надання адміністративних послуг" райдержадміністрації

 

Панчук

Микола Іванович

 

- державний адміністратор апарату

райдержадміністрації

 

Сухляк

Анастасія Василівна

- в.о. начальника служби у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           О.Гажаман

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Гощанської райдержадміністрації 22.07.2013291

(в редакції розпорядження

голови райдержадміністрації

25.10.2013 № 414)

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації (далі – ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається головою районної державної адміністрації.

3.  ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про ЦНАП.

4. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У ЦНАП за рішенням  районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено такий ЦНАП.

7. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

8. Складовою частиною ЦНАП є дозвільний центр утворений відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в  ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, який організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратором ЦНАП за посадою є адміністратор сектору «Центр надання адміністративних послуг».

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП, визначається  головою районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених Законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг,                 в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративних послуг без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

14. Керівником ЦНАП за посадою є завідувач сектору «Центр надання адміністративних послуг», який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією.

15. Керівник ЦНАП  відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії                          із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість                           та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу                     із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції керівництву районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) здійснює функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства                            та положенням про ЦНАП.

16. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє                  з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.   

        

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                        О.Гажаман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Гощанської райдержадміністрації 22.07.2013291

(в редакції розпорядження

голови райдержадміністрації

25.10.2013 № 414)

 

Регламент

центру надання адміністративних послуг Гощанської  районної державної адміністрації

 

1. Регламент центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації (далі ЦНАП) розроблено відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України від 03 липня 2009 року № 508 „Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг” (з наступними змінами), від 05 січня 2011 року № 33 „Деякі питання надання платних адміністративних послуг”.

2. Режим роботи ЦНАП:

- працює щоденно (крім суботи, неділі та святкових днів) з 9:00 до 18:15 год., в п’ятницю з 9:00 до 17:00 год., обідня перерва з13:00 до 14:00 год.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно:

 

Сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

Дні прийому:

 

- понеділок 9:00 – 13:00 год.;

- середа  9:00 – 13:00 год.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації

- вівторок 14:00 – 18:00 год.;

- четвер 14:00 – 18:00 год.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

- вівторок 09:00 – 13:00 год.;

- четвер 09:00 – 13:00 год.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

- середа 14:00 – 18:00 год.;

- п’ятниця 09:00 – 13:00 год.

 

3. Послуги ЦНАП надаються замовникам без справляння за них плати. Оплата за підготовку та надання платних адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4. У приміщенні ЦНАП на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом „єдиного вікна”: режим роботи ЦНАП; графік прийому в ЦНАП  та перелік адміністративних послуг, які надаються в ЦНАП.

 

Керівник апарату адміністрації                                                    О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ