ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про сектор "Центр надання адміністративних послуг" Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 30 жовтня 2013 року

Номер: 424

Дата оприлюднення: 30.10.2013

 

 

Про затвердження Положення про сектор

"Центр надання адміністративних послуг"

Гощанської районної державної адміністрації

 

 

На виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, доручення Президента України від 06 грудня 2012 року № 1-1/3280, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 року № 59 „Про створення районних та міських центрів надання адміністративних послуг”, керуючись статтею 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг:

 

1.  Затвердити Положення про сектор "Центр надання адміністративних послуг" Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                               Г.Владичук


 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської  райдержадміністрації

                                                                                             30.10.2013 № 424

 

 

Положення

про сектор «Центр надання адміністративних послуг» Гощанської районної державної адміністрації

 

1.      Сектор «Центр надання адміністративних послуг» Гощанської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації.

2.      Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації.

3.      Основними завданнями сектору є:

-         організація роботи Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);

-         організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-         спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-         забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4.      Сектор підпорядковується заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.      До складу сектору входить завідувач сектору та адміністратор.

6.      Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

-         розробляє та координує реалізацію Програми створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Гощанському районі на 2013 – 2014 роки;

-         надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

-         бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

 

2

-         розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

-         готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

-         розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

-         виконує інші функцій, що випливають з покладених на сектор завдань.

7.      Сектор має право:

-         залучати відповідальних працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, фахівців підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

-         отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для  виконання покладених на сектор завдань;

-         скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

-         вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції сектору.

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Працівники сектору беруть участь у роботі колегій, засідань, нарад, семінарів та інших заходів, що відбуваються у структурних підрозділах районної державної адміністрації та виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.

8.      Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією.

9.      На посаду завідувача сектору призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

10.   Завідувач сектору: 

-         здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

3

-         організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії                          із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

-         координує діяльність адміністратора, контролює якість                           та своєчасність виконання ним обов’язків;

-         організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу                     із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

-         сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції керівництву районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

-         розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора;

-         здійснює функції адміністратора;

-         виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, цим положенням та положенням про ЦНАП;

-         організовує роботу працівників сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності;

-         здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків і дотриманням у секторі правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками сектору.

Завідувач сектору може виконувати й інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації та його заступниками.

11.   Адміністратор сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

12.   На посаду адміністратора сектору призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 5 років.

13.   Адміністратор сектору:

-         надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

-         приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

-         видає або забезпечує надсилання через засоби поштового або іншого зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

-         організовує надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

-         здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

-         надає адміністративні послуги у випадках, передбачених Законом.

14.   Гранична чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків сектору затверджується головою районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                        О.Гажаман

 

    
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ