ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму розвитку футболу в Гощанському районі на 2013-2016 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 29 жовтня 2013 року

Номер: 421

Дата оприлюднення: 29.10.2013

 

 

Про Програму розвитку футболу

в Гощанському районі

на 2013-2016 роки

 

Відповідно до статей 13, 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2013 року № 527 „Про Програму розвитку футболу в Рівненській області на 2013-2016 роки”  та з метою забезпечення розвитку футболу в Гощанському районі, оздоровлення різних верств населення, підвищення спортивної майстерності футболістів, рівня проведення змагань з цього виду спорту, досягнення високих результатів на обласних і всеукраїнських змаганнях:

1. Схвалити Програму розвитку футболу в Гощанському районі на 2013 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

          2. Сектору  молоді  та  спорту  райдержадміністрації  подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

          3. Виконавчим комітетам сільських та селищної рад розробити програми розвитку футболу на 2013 – 2016 роки.

          4. Виконавцям про хід виконання розпорядження інформувати сектор молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 5 грудня.

5. Сектор молоді та спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження подавати райдержадміністрації щороку до 10 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                      Г.Владичук   

                                                                                         Додаток

                                                                                         до розпорядження голови                

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                         29.10.2013 року№ 421

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку футболу в Гощанському районі

на 2013 - 2016 роки

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

 Футбол як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти, молодь і ветерани, жінки, інваліди.

Футбол у нашій країні – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, вкрай необхідне і корисне. Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.

Водночас, футбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами суспільного життя. Футбольні матчі виконують соціальну функцію як фактор стабілізації. Це стосується передусім розв’язання проблеми стримання агресії, з якою доводиться мати справу будь-якому суспільству.

Із середовища популярних футболістів молодь обирає зразки для наслідування. Рівень благополуччя і класу футбольної команди свідчить про якість управління суспільно важливими процесами на місцях. На вищому спортивному рівні футбольні поєдинки працюють на престиж націй і держав. Все це свідчить про те, що футбол повинен бути одним з основних об'єктів державної політики як фактор виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення країни і як фактор зростання міжнародного авторитету України. Вкладаючи гроші у футбол, держава виявляє турботу не тільки про виховання футбольної зміни, а й створює умови для виведення дітей і підлітків з вулиці.

Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.

Державна політика щодо підтримки та розвитку футболу повинна спрямовуватися  на  реалізацію  програми розвитку футболу в районі, сприяння

розвитку дитячо-юнацького футболу, забезпечення функціонування жорсткої системи контролю і оцінки всієї системи футболу.

2

Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в районі. Намітилися тенденції до зменшення фінансування для утримання футбольних полів, стадіонів, використання стадіонів не за призначенням. В дитячо-юнацькій спортивній школі району, зокрема де працюють відділення футболу, на низькому рівні залишається фінансове забезпечення навчально-спортивної роботи. Із зміною форм власності на селі незадовільно розвивається сільський футбол. Сільські ради не взяли на себе відповідальність за розвиток цього популярного виду спорту.

Вищенаведене дає змогу визначити головну мету та завдання, на розв'язання яких спрямована Програма розвитку футболу в Гощанському районі на 2013 – 2016 роки.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Головною метою Програми розвитку футболу в Гощанському районі на 2013 - 2016 роки (далі – Програма) є приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, підвищення рівня районних змагань і досягнення високих спортивних результатів на обласних та всеукраїнських змаганнях.

Для досягнення головної мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

об'єднання зусиль щодо розвитку футболу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення;

розширення соціальної структури футболу в районі (розвиток сільського, шкільного футболу, футболу інвалідів, залучення широких верств населення до клубів уболівальників, реклами і пропаганди футболу);

підвищення рейтингу районних команд (участь їх у першості та кубку Рівненської області);

забезпечення участі в чемпіонаті, першості та кубку області команд з Гощанського району ;

проведення змагань з футболу за місцем проживання серед дворових команд спільно з обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

реконструкція та будівництво нових футбольних стадіонів та полів;

сприяння збільшенню спонсорських відрахувань на розвиток футбольних структур в районі.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

 

 Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Спортивно-масова робота щодо розвитку футболу:

 

 

3

у загальноосвітніх навчальних закладах, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, серед сільського населення, за місцем роботи громадян, серед інвалідів.

2. Розвиток всіх напрямів футболу:

дитячо-юнацький футбол, аматорський футбол, професійний футбол, жіночий футбол, футбол ветеранів, футбол інвалідів.

3. Система забезпечення розвитку футболу:

організаційно-кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення, науково-методичне забезпечення, медичне забезпечення, інформаційно-пропагандистське забезпечення.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, власні кошти громадян України.

Районна державна адміністрація передбачає у видатковій частині районного бюджету щороку кошти для реалізації заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

формування моделі розвитку футболу на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує футбол для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

побудова повноцінної піраміди розвитку футболу в районі: від ДЮСШ до команди майстрів;

створення необхідних умов для розвитку професійного футболу;

удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у обласних та всеукраїнських змаганнях;

підвищення престижності професії тренера та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців футболу;

приведення у відповідність із вимогами стадіонів у районному центрі,  селах, які беруть участь у чемпіонаті та першості області з футболу;

збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних футбольних полів та стадіонів.

 

4

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

 Управління та контроль за ходом виконання Програми покладається на районну державну адміністрацію, виконавчі комітети селищної та сільських рад.

Виконавці  готують та подають звіт про виконання Програми у сектор молоді та спорту  райдержадміністрації щороку до 5 грудня.

 

VІІ. Заходи щодо реалізації Програми

 

             1. Завершити введення в усіх школах району третього уроку фізкультури, а за наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення – уроку футболу.

                                                                       Відділ освіти райдержадміністрації,              

                                                                       Гощанська      районна    федерація   

                                                                       футболу (за згодою).

                                                                       2013 – 2014 роки

 

2. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району, особливо в сільській місцевості, в тому числі функціонування гуртків та секцій з футболу.


                                                                     Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                               виконкоми сільських та селищної      

            рад.

                                                                     2013 - 2016 роки


        

 3. Запровадити проведення «Днів футболу» у загальноосвітніх навчальних закладах району.         

                                                                              Відділ освіти райдержадміністрації,              

                                                                        Гощанська      районна    федерація   

                                                                        футболу (за згодою).

                                                                        Щороку

        

4. Забезпечити максимальне залучення учнів до участі в І та ІІ етапах змагань з футболу спартакіади школярів району, особливо сільських дітей.      

                                                                    Відділ освіти райдержадміністрації,              

                                                                         Гощанська      районна    федерація   

                                                                        футболу (за згодою).

                                                                        Щороку

 

 

 

 

5

5. Забезпечити проведення всіх етапів змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч» серед юнаків та дівчат, участь  сільських та селищної команд у районних змаганнях.

                                                                    Відділ освіти райдержадміністрації,              

                                                                         Гощанська      районна    федерація   

                                                                         футболу  (за згодою),     виконкоми  

                                                                         сільських та селищної рад.

                                                                         Щороку

 

6. Запровадити досвід проведення в м. Рівне змагань з футболу серед школярів «Кубок майбутніх чемпіонів» у Гощанському районі.

                                                                        Відділ освіти райдержадміністрації,              

                                                                        Гощанська      районна    федерація   

                                                                        футболу (за згодою).

                                                                        2014 – 2016 роки

 

7. Організувати проведення змагань з футболу в дитячому оздоровчому закладі ДЗ ОВСТ „Агатівка” та пришкільних таборах.

                                                                       Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                                       сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                       Щороку

 

8. Передбачити функціонування спеціалізованих змін в дитячому оздоровчому закладі ДЗ ОВСТ „Агатівка” з метою оздоровлення та підвищення майстерності юних футболістів.

                                                                  Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                       Щороку

                                                            

 9. Під час проведення спортивно-масових заходів з нагоди державних, релігійних та інших свят передбачити організацію турнірів з футболу серед різних вікових категорій населення, проведення конкурсів з елементами футболу в сільській місцевості.

                                                                       Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                                       сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна        федерація        футболу

                                                                       (за згодою), виконкоми сільських та                      

                                                                       селищної рад.

                                                                       Постійно

 

 

6

10. Вивчити можливість та забезпечити відкриття спеціалізованих класів з футболу на базі загальноосвітніх навчальних закладів району.

                                                                      Відділ освіти райдержадміністрації.

                                                                       2013 – 2016 роки

 

11. Розширити мережу відділень жіночого футболу в дитячо-юнацькій спортивній школі.      

                                                                  Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                                       сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою).

                                  2013 – 2016 роки

                                                             

12. Забезпечити функціонування на території кожної сільської та селищної рад не менше однієї спортивної секції з футболу.

                                                                      Виконкоми сільських та селищної рад,                                                                                                     

                                                                      Гощанська        районна        федерація         

                                                                      футболу (за згодою).

                  Щороку

                                                            

13. Створити умови для використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять з футболу.

                                                                Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                                    виконкоми сільських та селищної рад.

                                                                     Постійно

 

14. Забезпечити проведення змагань дитячо-юнацької футбольної ліги Гощанського району та представництво команд від району в усіх вікових категоріях.

                                                                      Відділ освіти райдержадміністрації,

                                                                      сектор         молоді       та      спорту 

                                                                      райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                      районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою).

                  Щороку

                                                             

15. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні чемпіонатів, першостей, кубків району з футболу серед різних вікових категорій, в тому числі і серед жіночих команд.

                                                                      Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                      райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                      районна    федерація футболу

                                                                     (за згодою).

                                                                      Щороку

 

 

7

16. Забезпечити проведення сільських, районних змагань, турнірів серед ветеранів та участь команд ветеранів у чемпіонатах, кубках, спортивних іграх ветеранів Рівненської області та інших офіційних змаганнях.   

                                                                  Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                       Щороку

                                                            

17. Сприяти використанню кращих навчально-тренувальних баз району для проведення тренувань збірних команд всіх категорій.

                                                                  Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна    федерація футболу

                                                                      (за згодою), виконкоми сільських та                         

                                                                       селищної рад.

                                                                       2013 – 2016 роки

        

18. Сприяти ефективному функціонуванню районної федерації футболу.

                                                                            Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,     виконкоми  

                                                                       сільських та селищної рад.

                                  2013 – 2016 роки

                                                        

19. Визначити потреби дитячо-юнацького футболу району у спортивних базах, інвентарі, обладнанні та сприяти забезпеченню їх відповідно до потреб.

                                                                            Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна       федерація        футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                       2013 – 2016 роки

        

20. Завершити паспортизацію футбольних полів та стадіонів  району та внесення їх до Електронного реєстру спортивних споруд України.

                                                                             Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна       федерація        футболу

                                                                       (за згодою).

                                                                       2013 – 2014 роки

 

 

 

 

 

8

21. Привести технічний стан футбольних стадіонів та полів у відповідність із вимогами регламенту  районних та обласних змагань з футболу.

                                                                      Виконкоми сільських та селищної рад,

                                                                      Гощанська          районна      федерація             

                                                                      футболу (за згодою).

                                                                      2013 – 2014 роки

 

22. Розширити мережу майданчиків для футзалу, в тому числі з синтетичним покриттям, забезпечити їх утримання та ефективне використання.

                                                                            Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна        федерація       футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                      2013 – 2016 роки

                                                               

23. Забезпечити залучення позабюджетних коштів на розвиток футболу в районі.

                                                                           Виконкоми сільських та селищної рад,

                                                                      Гощанська          районна      федерація             

                                                                      футболу (за згодою).

                                                                      2013 – 2016 роки

 

24. Передбачати в місцевих бюджетах кошти на ремонт, будівництво нових футбольних полів, у тому числі з штучним покриттям, стандартних і зменшених розмірів, а також благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням.

                                                                       Сектор         молоді       та      спорту 

                                                                       райдержадміністрації,    Гощанська                   

                                                                       районна       федерація       футболу

                                                                      (за згодою).

                                                                       2013 – 2016 роки        

 

25. Забезпечити систематичний медичний контроль за станом здоров’я футболістів усіх вікових категорій згідно з чинними нормативними документами.       

                                                                       Гощанська    центральна     районна 

                                                                       лікарня,       Гощанська       районна

                                                                       федерація футболу (за згодою).

                                                                       Постійно

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                          О. Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ