ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в Гощанському районі


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 09 жовтня 2013 року

Номер: 393

Дата оприлюднення: 09.10.2013

Про Програму створення та функціонування

Центру надання адміністративних послуг

в  Гощанському районі на 2013-2014 роки

 

На виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, доручення Президента України від 06 грудня 2012 року № 1-1/3280, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 року № 59 „Про створення районних та міських центрів надання адміністративних послуг”, керуючись статтею 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1.  Схвалити Програму створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в  Гощанському районі на 2013-2014 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Управлінню економіки райдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження сесії районної ради.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти на реалізацію Програми і забезпечити фінансування у повному обсязі.

4.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                        Г.Владичук

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації                                             

09.10.2013 № 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма створення та функціонування

Центру надання адміністративних послуг

в Гощанському районі на 2013-2014 роки

 

Вступ

            Програма створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в  Гощанському районі на 2013-2014 роки (далі – Програма)  розроблена на виконання Закону України “Про адміністративні послуги”  відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»,  від 05 січня 2011 року №33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року  №90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади».

Розробником Програми є управління економіки райдержадміністрації.

Метою Програми є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

 

1. Сучасний стан справ і проблеми, пов’язані з наданням адміністративних послуг

 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та  органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг. У Гощанській райдержадміністрації, згідно проведеної інвентаризації, структурними підрозділами надаються 8 адміністративних послуг.

Існуюча на даний час організація надання адміністративних послуг характеризується певними недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють окремі труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- органи виконавчої влади району розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох органів виконавчої влади для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги. Одержувачу послуг необхідно здійснити ряд погоджувальних дій у значної кількості органів виконавчої влади, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;

- наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг;

- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між органами виконавчої влади;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;

- часті зміни порядку надання адміністративних послуг;

- відсутність моніторингу реалізації органами виконавчої влади функцій у сфері надання адміністративних послуг.

 

2. Завдання  та основні функції центру надання адміністративних послуг

 

Основні завдання Програми:

- побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);

- підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів.

 

Функції центру надання адміністративних послуг:

-   надання адміністративних послуг;

-   консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів, обробка документів та видача результату послуги;

- організація передачі документів із ЦНАП до виконавчих органів, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до ЦНАП;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.

 

 

 

3. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, визначених нормативно – правовими актами, які регулюють адміністративні послуги в Україні.

Обсяг коштів, необхідних на фінансування заходів становить 20 тис.грн.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, виділених на реалізацію Програми, є райдержадміністрація.

 

 

4. Очікувані результати функціонування

 Центру надання адміністративних послуг в районі

 

Наявність в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дає:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщенні;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи ЦНАП.

 

 

 


 

5. Заходи

з реалізації програми створення та функціонування  Центру надання

адміністративних послуг в Гощанському районі на 2013-2014 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

2013

2014

1.

Внесення змін до положень відділів, управлінь, посадових інструкцій осіб в частині відповідальних осіб за надання адміністративних послуг та їх співпраці з ЦНАП

Учасники ЦНАП

жовтень

2013 року

-

 

-

-

2.

Поновлення інформаційних та технологічних карт

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації, учасники ЦНАП

Постійно

-

-

-

3.

Оновлення документації щодо діяльності ЦНАП (зокрема: розпорядження про створення, положення про ЦНАП, регламент роботи ЦНАП) відповідно до вимог чинного законодавства

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

2013 рік

 

-

-

4.

Проведення навчання для учасників ЦНАП

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

За потреби

-

-

-

5.

Інформаційне наповнення розділу «Адміністративні послуги» на офіційному сайті райдержадміністрації

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації, організаційний відділ апарату райдержадміністрації

Постійно

-

-

-

6.

Придбання канцелярських та господарських товарів.

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

за потреби

Районний бюджет

1,0

1,0

7.

Придбання комплектуючих та запасних частин до комп’ютерної та офісної техніки.

 

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

за потреби

Районний бюджет

3,0

 

3,0

 

8.

Обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.

 

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

за потреби

Районний бюджет

3,0

3,0

9.

Виготовлення інформаційної продукції щодо висвітлення діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Сектор «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації

за потреби

Районний бюджет

3,0

3,0

 

Всього

10,0

10,0

 

 

 

 

                

 

           Керівник апарату адміністрації                                                                          О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ