ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2014-2016 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 12 вересня 2013 року

Номер: 354

Дата оприлюднення: 12.09.2013

 

 

Про Програму оптимізації процесів оподаткування,

поліпшення сервісу обслуговування платників податків

та забезпечення збільшення надходжень

до місцевого бюджету на 2014-2016 роки

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетного та Податкового кодексів України, з метою забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету:

         1. Схвалити Програму оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2014-2016 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

         2.  Гощанській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів у Рівненській області подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

         3.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати в межах наявних фінансових ресурсів видатки на реалізацію заходів Програми.

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                                   С.  Марчук

 

 

 

 

 

 

                                Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

12.09.2013№ 354                                     

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2014-2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Гоща

2013 р.

 

 

ЗМІСТ

Паспорт Програми ………………………………………………………………….2

1.Основні положення…… …..………………………………...................................4

2. Аналіз бюджетних надходжень …………………….…………………………...5

3. Головна мета та основні завдання Програми ……………….………………….6

4.  Очікувані результати…………………………………………………….………7

5. Заходи на виконання Програми та потреби у  фінансуванні.........………….…8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва Програми

 

Програма оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків  та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2014-2016 роки

Підстави для розробки Програми

 

Закон України “Про місцеві державні  адміністрації ”

Закон України “Про національну програму інформатизації”

Податковий кодекс України

Бюджетний кодекс України

Дата затвердження Програми

 

Замовник Програми

 

Гощанська районна рада

Головний розробник Програми

 

Гощанська об’єднана  державна податкова інспекція Головного управління Мііндоходів у Рівненській області (головний офіс) (далі – Гощанська ОДПІ)

Постійна комісія Гощанської районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

 

Гощанська ОДПІ

Постійна комісія Гощанської районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків

Мета

 

Збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів шляхом

оптимізації процесів оподаткування, покращення сервісу обслуговування платників податків, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання

 

1. Стабільне забезпечення рівномірного надходження

коштів до місцевих бюджетів.

2. Застосування в роботі Гощанської ОДПІ прогресивних інформаційних технологій, налагодження якісних інформаційних комунікацій між платниками податків та податковою службою, які дозволять:

- забезпечити інформаційну прозорість та покращення

процесів адміністрування податків та зборів на рівні Гощанської ОДПІ та місцевого бюджету, зокрема у сфері недопущення росту податкової заборгованості по платежах, які спрямовуються до місцевого бюджету;

- покращити інформованість платників податків щодо змін податкового законодавства, настання граничних термінів сплати по окремих платежах, упередження застосування штрафних санкцій за їх порушення для великої кількості представників малого підприємництва;

- оперативно отримувати достовірну та повну інформацію відповідно до ступеня доступу, зокрема, розширеного спектру послуг щодо роз’яснення податкового законодавства, необхідну інформацію по сплаті податків;

- підвищувати сервіс обслуговування платників податків в

реальному часі;

- вдосконалити інформаційну взаємодію між органами місцевого самоврядування та Гощанською ОДПІ з питань оперативного планування надходжень, зменшення росту заборгованості, розрахунків планових показників виконання місцевого бюджету, якісного обґрунтування прийняття змін по місцевих податках і зборах;

- оперативно виявляти та усувати негативні фактори, які

впливають на рівень надходження платежів до бюджету.

Терміни реалізації

 

2014 – 2016 роки

Основні джерела

фінансування

заходів Програми

 

Бюджетні кошти в межах асигнувань державного бюджету,

районний бюджет.

Обсяг коштів

районного бюджету

 

174,0 тис.грн.

 

Система

організації

контролю за

виконанням

Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

Гощанська районна рада;

постійна комісія Гощанської районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та податків;

Гощанська ОДПІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основні положення

 

Програма оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків  та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2014-2016 роки (далі – Програма) забезпечить комплексне вирішення завдань, спрямованих на збільшення надходження до місцевого бюджету, шляхом покращення адміністрування податків та зборів, запровадження сучасних інформаційних засобів в Гощанській ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області.

Оптимізація процесів оподаткування, удосконалення форм та методів адміністрування податків та платежів до місцевого бюджету буде відбуватися водночас з покращенням обслуговування платників податків, запровадження нових якісних інформаційних послуг, які відповідають концепції розвитку інформаційного суспільства.

З точки зору наповнення місцевого бюджету пріоритетним є адміністрування податку з доходів фізичних осіб, в тому числі декларування доходів громадян, плати за землю (сплати земельного податку та орендної плати), сплати єдиного податку.

Найбільшу ефективність по розширенню бази оподаткування, особливо до місцевого бюджету, дають заходи, спрямовані на своєчасне інформування платників податків щодо необхідності виконання їх податкових зобов’язань.

Значну роль в цьому процесі відіграє створення ефективних комунікаційних систем з платниками податків, які орієнтовані на застосування сучасних технологій.

Необхідно відзначити, що більшість платників податків усвідомлюють громадянський обов’язок щодо сплати податків і прагнуть до співпраці з податковою службою, адже є очевидним те, що саме її модернізація і є тим інструментом, що забезпечує дотримання чинного податкового законодавства.

Програма розроблена на основі аналізу проблем, що перешкоджають повному використанню податкового потенціалу.

Вирішення потребують наступні проблеми:

– забезпечення контролю за додержанням податкової дисципліни на основі своєчасного та адресного інформування платників податків;

– зменшення фіскального тиску на платників податків.

На сьогодні з введенням нових положень Податкового кодексу України суттєво змінились розміри штрафних санкцій. Зокрема, за повторне несвоєчасне подання податкової звітності розмір штрафу зріс до 1020 грн. Саме інформування платників податків про настання термінів подання податкової звітності дозволить мінімізувати невиправдані витрати суб’єктів господарювання. Дію на упередження застосування штрафних санкцій можна розглядати як:

– елемент  підтримки розвитку малого підприємництва в районі;

– забезпечення зменшення податкової заборгованості до місцевого бюджету та кількості його боржників.

Особливо це актуально для платників єдиного податку, платників плати за землю тощо. Несвоєчасна сплата цих податків та платежів зобов’язує фінансове управління райдержадміністрації залучати бюджетні позики для покриття касових розривів районного бюджету, підтримки в належному стані матеріально-технічної бази Гощанської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області, зокрема комп’ютерної техніки.

Розвиток інформаційних технологій адміністрування податків, яку проводить Міністерство доходів і зборів України, не в повній мірі забезпечується комп’ютерним та мережевим устаткуванням, що в цілому негативно впливає на продуктивність обслуговування платників податків та надання їм якісних послуг.

Гощанська ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області має значні витрати на:

– здійснення адміністрування платежів до місцевого бюджету, а саме - відправки поштовим зв’язком кореспонденції платникам податків, зокрема: актів, повідомлень-рішень, податкових вимог, ведення претензійної роботи щодо погашення боргів по боржниках;

– впровадження системи електронного листування з платниками податків, що відповідає вимогам Податкового кодексу України;

– покращення організації функціональної та інформаційної взаємодії податкових органів з місцевою владою з питань бюджетного процесу, його планування та виконання тощо.

Вирішення всіх цих проблем потребує відповідного фінансування.

Обмеження фінансових ресурсів може призвести до неповного використання резервів по наповненню місцевого бюджету Гощанською ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області.

Передбачається, що реалізація програми дозволить комплексно підійти до вирішення означеного кола проблем та в цілому сприяти стимулюванню розвитку малого підприємництва в районі, що є пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування та податківців.

 

2. Аналіз бюджетних надходжень

 

Головне завдання податкової служби району – максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом застосування ефективних методів адміністрування податкових платежів, направлених на запобігання ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов’язань, пошуку резервів додаткових надходжень. Гощанська ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області постійно аналізує як кількісні, так і якісні показники розвитку економіки району, прагне володіти усіма змінами та тенденціями, які відбуваються в економічних процесах, і ефективно на них реагувати. А це позначається на мобілізації податкових надходжень. Станом на 01 вересня 2013 року на податковому обліку в Гощанській ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області (головний офіс) знаходяться  452 суб’єкти господарської діяльності – юридичні особи, 768 суб’єктів господарської діяльності - фізичні особи, 17629 громадян - власників земельних ділянок та 633 громадян -  орендарів земельних ділянок. За 8 місяців  2013 року в результаті дієвої співпраці з платниками податків Гощанською ОДПІ забезпечено збір платежів до місцевого бюджету, що контролюються органами державної податкової служби, в сумі 22036,7 тис.грн. Досягнутий рівень надходжень на суму 3774,2 тис.грн. або на 20,2 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.

Збережено позитивну динаміку збільшення податкових надходжень. Приріст обсягів сплати забезпечено з усіх основних джерел доходів місцевого бюджету.

Зокрема, по податку з доходів фізичних осіб забезпечено збір в сумі       14563,0 тис.грн., що складає 103,4 відсотка виконання планового завдання та на          1826,7 тис.грн. або 14,3 відсотка більше, ніж за відповідний період 2012 року. По платі за землю забезпечено збір в сумі 4471,3 тис.грн., що на 947,7 тис.грн. більше, ніж за 8 місяців  2012 року.

За результатами декларування доходів громадян, отриманих ними у 2012 році, протягом 2013 року до місцевого бюджету надійшло 339,5 тис.грн., свої доходи задекларували 201 громадянин району.

Головною ознакою податкового процесу є спрямованість податківців Гощанської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області на налагодження партнерських відносин з платниками податків, якісне їх обслуговування, створення сприятливих умов громадянам та суб’єктам господарювання для виконання конституційного обов’язку перед державою та суспільством щодо подання декларацій та сплати податків.

Позитивні зміни в адмініструванні платежів до бюджетів та соціальних фондів дозволяють звести до мінімуму відвідування контролюючого органу та втручання в діяльність добросовісного платника податків. Такий рівень спілкування досягається завдяки збільшенню електронних сервісів Міндоходів, зокрема - подання звітності в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

 

3.Головна мета та основні завдання Програми

 

Головною метою Програми є збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів шляхом широкого використання інформаційних технологій для покращення комунікацій з платниками податків, їх якісного обслуговування, надання додаткових сервісних послуг.

Програма спрямована на вирішення наступних завдань:

1. Своєчасне та повне інформування платників податків про необхідність виконання їх податкових зобов’язань для упередження фактів застосування фіскальних інструментів, покращення партнерських стосунків.

2. Організація прес-конференцій, брифінгів, засідань “круглого столу”, сеансів телефонного зв’язку “гаряча лінія” задля роз’яснення податкового законодавства та доведення актуальних питань податкової тематики.

3. Підготовка матеріалів та випуск власної друкованої продукції: брошур, буклетів, пам’яток тощо з роз'яснення податкового законодавства, розміщення соціальної реклами на податкову тематику, залучення громадян до компанії з декларування доходів.

4. Створення мережі інформаційного забезпечення між податковою службою та органами місцевого самоврядування.

5. Підвищення ефективності адміністрування податків та платежів на основі широкого використання інформаційних технологій та комунікацій з платниками податків, надання їм необхідної інформації для мінімізації ризиків та порушення ними податкового законодавства.

6. Оперативне виявлення та усунення негативних факторів, які впливають на рівень надходження платежів до бюджету та на результати діяльності Гощанської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області.

7. Оснащення робочих місць працівників податкової інспекції, які безпосередньо здійснюють обслуговування платників податків, сучасною обчислювальною технікою, швидкодіючими друкуючими пристроями для виготовлення свідоцтв, довідок, патентів та інших документів, які надаються платникам податків.

8. Заміна та прокладення нових швидкісних ліній для підключення комп’ютерної техніки до локальної обчислювальної мережі для реалізації електронного листування з платниками податків, що передбачено Податковим кодексом України, Державною концепцію електронного самоврядування.

9. Заміна та встановлення додаткового мережевого обладнання.

 

 

4. Очікувані результати

 

Виконання Програми дозволить досягти наступних результатів:

- збільшити та забезпечити ритмічне виконання доходної частини місцевого бюджету у затверджених обсягах;

- покращити системність та ефективність процесу оподаткування, зменшити витрати на адміністрування податків та зборів до місцевого бюджету, реалізувати функцію економічності оподаткування;

- впровадити нові інформаційні послуги для платників податків, зокрема забезпечення доступу до інформації про нарахування податкових зобов’язань, наявності податкового боргу, адресне роз'яснення змін до податкового законодавства тощо;       

- покращити в цілому рівень обслуговування громадян завдяки оперативності, професійності, системності в роботі працівників Гощанської ОДПІ;

- покращити оперативний контроль за сплатою податків, в тому числі шляхом упередження росту податкового боргу та кількості боржників;

- упереджувати порушення податкового законодавства і цим самим зменшувати фіскальний тиск на платників податків;

-                     підвищити рівень знань податкового законодавства у платників податків;

-                      виконати своєчасно і в повній мірі платниками податків своїх податкових зобов’язань, забезпечити зростання рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства.

 

 

      

5. Заходи на виконання Програми та потреба у фінансуванні

 

№ п/п

Призначення видатків

Видатки на 2014 р.

(тис.грн.)

Видатки

на 2015 р.

(тис.грн.)

Видатки на 2016 р.

(тис.грн.)

Джерело фінансування

1.

Заміна застарілих засобів обчислювальної техніки

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

15,0

Кошти районного бюджету

2.

Модернізація  локальної обчислювальної мережі

 

-

 

15,0

 

-

 

Кошти районного бюджету

3.

Випуск друкованої продукції (брошур, пам’яток) для платників податків з питань застосування податкового законодавства, заміна стендів.

2,0

2,0

2,0

Кошти районного бюджету

4.

Проведення  поточного ремонту.

15,0

10,0

 

13,0

Кошти районного бюджету

5.

Придбання меблів.

15,0

10,0

 

10,0

Кошти районного бюджету

6.

Придбання матеріалів для проведення ремонту.

10,0

15,0

10,0

Кошти районного бюджету

                       Всього:

57,0

67,0

       50,0

 

 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету (в межах передбачених коштів).

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                           О. Гажаман                         

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ