ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Концепцію реформування галузі охорони здоров"я Гощанського району на 2013-2014 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 05 липня 2013 року

Номер: 276

Дата оприлюднення: 05.07.2013

 

Про Концепцію реформування

галузі охорони здоров"я

Гощанського району на

2013-2014 роки

    

       Відповідно до статей 2, 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 ”Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ”Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187  «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на  2013-2014 роки», доручення Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 10728/4/1-13, розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2013 року № 315 «Про Концепцію реформування галузі охорони здоров"я Рівненської області на 2013-2014 роки»:

         1. Затвердити Концепцію з реформування галузі охорони здоров'я   Гощанського району на 2013-2014 роки (далі – Концепція), що додається.

         2. Центральній районній лікарні, комунальному закладу «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  враховувати положення Концепції при розробленні та реалізації відповідних програм  на районному рівні.

         3. Фінансовому  управлінню  райдержадміністрації  під час  формування проекту  бюджету передбачати бюджетні асигнування  на реалізацію заходів Концепції.

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ющука М.В..

 

 

В.о. голови  адміністрації                                                  С.Марчук

 

             

Додаток

до  розпорядження  голови    райдержадміністрації

05.07.2013 № 276

 

 

                                            

                                                    КОНЦЕПЦІЯ

реформування галузі охорони здоров'я Гощанського району

на  2013 – 2014 роки

 

І. Загальні положення

 

Серед основних напрямів стратегічних  перетворень, передбачених    Програмою  економічних реформ на 2010-2014 роки  "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава",  чільне місце  займає  збереження й розвиток людського й соціального капіталу, що  значною  мірою  залежить   від  стану охорони здоров’я населення.

 За даними Світового банку, Комісії ВООЗ за останні півстоліття здатність системи охорони здоров’я впливати на здоров’я населення збільшилась у кілька разів. За умови ефективної організації система охорони здоров’я може забезпечити зменшення загальної смертності у віці до 75 років на 23 відсотки у чоловіків і на 32 відсотки у жінок, смертності від ішемічної хвороби серця - на 40-50 відсотків.

Поширеність захворювань серед населення Гощанського району   щороку зростає, у 2012 році показник становив 1922,6 на 10 000 осіб  (обласний показник  - 18397,2).  Рівень первинної захворюваності серед всього населення  Гощанського району  в динаміці у 2011-2012 роках  знизився  на  1,5 відсотка і становив  681,2 на 10000 жителів.

Водночас, у структурі поширеності захворювань перше місце посіли хвороби  системи кровообігу (26,1 %), друге місце - хвороби органів дихання  (19,03 %), третє місце - хвороби органів травлення (10,0 %).

За останні роки в районі збільшується показник онкологічних хворих. Так в 2011 році на обліку перебувало 645 осіб ( 179,01 на 100 тис. населення), в 2012 році перебувало 682 онкологічних хворих ( 190,0 на 100 тис. населення).

 

Негативні  тенденції  щодо  стану здоров'я  населення найбільше проявляються у сільській місцевості. Рівні захворюваності та смертності  населення тут не лише суттєво вищі за такі у містах і зберігають тенденцію до подальшого збільшення, але і визначають потребу сільського населення у подальшому пріоритетному розвитку  первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини, стаціонарозамінних формах медичної допомоги, належному матеріально-технічному забезпеченні швидкої невідкладної медичної допомоги.  

 

 У  розвитку та  діяльності  галузі охорони здоров’я Гощанського району  в останні роки,  відповідно до затвердженого  плану-графіка поетапного реформування галузі охорони здоров'я на 2010-2014 роки, домінували  процеси  оптимізації мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів,  удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги.

         В квітні  2013 року створено комунальний заклад «Гощанський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – центр), як юридично самостійний суб"єкт господарювання, куди ввійшли амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі – ЗПСМ) та фельдшерсько-акушерські пункти. Створення центру дало можливість впровадити медичну допомогу за принципом сімейної медицини.

         Для роботи в закладах охорони здоров"я первинного рівня підготовлено  14 сімейних лікарів та 14 медичних сестер  ЗПСМ.

          В 2012 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато будівництво нового приміщення амбулаторії ЗПСМ в селі Бабин.

          В січні  2013 року проведено передачу індивідуально визначеного майна відділення та пунктів  швидкої медичної допомоги району у спільну власність територіальних громад Рівненської області.

 

Разом з тим, в організації  медичного забезпечення населення  району  на  первинному рівні надання медико-санітарної допомоги ключовими проблемами є  наступні:

 функціонуюча мережа закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги не забезпечує  рівну територіальну доступність сільського    населення  до  якісних  медичних  послуг.  Відповідно до кількості населення, що проживає в районі, існує потреба у створенні однієї лікарської амбулаторій загальної практики/сімейної медицини;

   укомплектованість медичним обладнанням, інструментами та інвентарем закладів первинної допомоги  становить  лише  27,7 відсотка  відповідно до табеля оснащення;

           для  інформаційного забезпечення та створення електронного реєстру пацієнтів існує потреба у  комп’ютеризації закладів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ПМСД);

забезпеченість  закладів ПМСД санітарними автомобілями – 25,0 відсотка.

 

Реалізація    заходів  з реформування   системи охорони здоров’я та її структурної перебудови дозволить:   

1. Підвищити ефективність галузі охорони здоров’я та сприяти   подальшому розвитку позитивних демографічних тенденцій.

2. Сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги.

3. Збільшити питому вагу послуг первинної медико-санітарної допомоги, що надаються лікарями сімейної медицини, щороку на 7-10  відсотків з тим, щоб цей показник становив 85-90 відсотків у містах і 95-100 відсотків у сільській місцевості.

4. Створити умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги.

5.  Поліпшити     фінансування первинної  медико-санітарної допомоги.

6. Збільшити питому вагу звернень з медичної допомоги, що починаються і закінчуються на рівні первинної допомоги, щороку на 5-7 відсотків з тим, щоб до кінця 2020 року цей показник становив  50-60 відсотків у міській і  65-89 відсотків у сільській місцевостях.

7. Сформувати оптимальну територіальну мережу медичних закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

 

ІІ. Завдання та заходи з реалізації концепції реформування галузі охорони здоров’я Гощанського району на 2013 - 2014 роки

 

  1. Реформування  первинної  медико-санітарної (медичної) допомоги

 

Завдання та заходи

Термін виконання

Виконавці

Рух кадрів під час реформування

Очікувані результати

1. Створення  Гощанської  лікарської амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на базі функціонуючого відділення   загальної практики/сімейної медицини

 

2.Будівництво нової лікарської амбулаторії загальної практики/сімейної медицини в            с. Бабин

 

3. Проведення капітального ремонту фельдшерсько-акушерського пункту в                 с. Сергіївка

4.  Порушення клопотання перед органами місцевого самоврядування  щодо    будівництва міні - котельні при Гощанській    лікарській амбулаторії загальної практики/сімейної медицини.

 

5.Подання пропозиції щодо реконструкції котельні лікарської амбулаторії загальної практики/сімейної медицини  

с. Бугрин

 

2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

2013 рік

 

 

 

 

 

 

2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 рік

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Вивільнені в процесі оптимізації  мережі  та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я працівники будуть направлені  на укомплектування вакантних посад інших закладів охорони здоров’я, що забезпечують первинну медичну допомогу

Очікувана економія коштів у центрі первинної медико-санітарної допомоги:

 

2013 рік – 35,0 тис. гривень;

 

2014 рік – 25,0 тис. гривень

 

2. Реформування вторинного  рівня надання медичної допомоги

 

         Вирішення ключових  проблем охорони здоров’я  на вторинному рівні надання медичної допомоги обумовлені:

         недостатністю фінансового забезпечення лікувально-діагностичної допомоги населенню відповідно до державних соціальних нормативів і нових медичних стандартів;

          відсутністю відділення невідкладної медичної допомоги у структурі Гощанської центральної районної лікарні.

 З метою  реалізації заходів щодо подальшої оптимізації  мережі закладів охорони здоров’я  і реструктуризації  стаціонарних та  амбулаторних  медичних послуг вторинного рівня надання медичної допомоги передбачається:

 

Завдання та заходи

Термін виконання

Виконавці

Рух кадрів під час реформування

Очікувані результати

1. Створення відділення невідкладної допомоги на базі приймального відділення  центральної районної лікарні

 

2. Створення консультативно -  діагностичного відділення на базі поліклініки

 

 

3. Оптимізація лікарняних ліжок  хірургічного та травматологічного профілю  та вивільнення 10 ліжок стаціонару

 

4. Ремонт санпропускника пологового відділення центральної районної лікарні

 

 

5. Виготовлення проектно-кошторисної документації на

реконструкцію  функціонуючого  приміщення поліклініки

 

6. Заміна віконних блоків у терапевтичному,

гінекологічному, інфекційному та пологовому

відділеннях центральної районної лікарні

 

7. Проведення  ремонту  операційного блоку

 

ІІ півріччя 2013

року

 

ІІ півріччя 2013

року

 

ІІ півріччя 2013

року

 

 

ІІ півріччя 2013

року

 

2013 рік

 

 

 

 

 

І півріччя 2014

року

 

 

 

 

2014 рік

Гощанська центральна районна лікарня

-

Очікувана економія коштів центральної районної лікарні:

 

2013 рік – 40,0 тис. гривень;

 

2014 рік – 20,0 тис. гривень

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                    М.Ющук
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ