ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну екологічну програму на 2013-2015 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 29 липня 2013 року

Номер: 300

Дата оприлюднення: 29.07.2013

 

                                                

Про районну екологічну

програму на 2013-2015 роки

 

         Відповідно до Законів України „Про відходи”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами”, „Про охорону навколишнього середовища” та наказу Міністерства економіки від 04 грудня 2006 року № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”:

        

         1. Схвалити районну екологічну програму на 2013-2015 роки (далі - Програма), що додається.

          2. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Виконкомам селищної та сільських рад:

3.1. Розробити в місячний термін відповідні Програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

3.2. Під час формування відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію зазначених Програм.

4. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 05 січня.          

5. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про виконання Програми щороку до                   10 січня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М.

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г.Владичук

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації  

29.07. 2013 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА

НА 2013-2015 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

 

1. Назва: Районна екологічна Програма на 2013-2015 роки.

         2. Підстава для розроблення: Закони України «Про охорону навколишнього середовища», „Про відходи” та наказ Мінекономіки від 04 грудня 2006 року № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

         3. Ініціатор-головний замовник: райдержадміністрація.

         4. Розробник: сектор містобудування та архітектури РДА.

         5. Мета: поліпшення стану навколишнього природного середовища, охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, захист здоров’я населення.

         6. Початок:   -  2013 рік,   закінчення: 2015 рік.

         7. Загальні обсяги фінансування:  240,0 тис. грн. (місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища).

8. Очікувані результати виконання: забезпечення сталого розвитку, з урахуванням соціально-економічного розвитку району, санітарно-гігієнічних, екологічних та географічних особливостей району. Поліпшення екологічної ситуації у Гощанському районі.

9. Контроль за виконанням заходів здійснює постійна комісія районної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, торгівлі, побуту та підприємницької діяльності та перший заступник голови райдержадміністрації.

 

ВСТУП

 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід'ємною умовою економічного і соціального розвитку району.

Якщо зіставити динаміку основних економічних та екологічних показників, то головна тенденція сучасного природокористування на території району така:

1. Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва, використання автотранспортних засобів, що спостерігається в останні 2-3 роки, веде до збільшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин.

2. Основні проблеми в галузі охорони водних ресурсів району стосуються стану очисних споруд, в які здійснюється водовідведення стічних вод.

3. Протягом останніх років в районі спостерігається негативна тенденція утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, потреба в реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів і відсутність переробних підприємств та екологічно безпечних технологій їх знешкодження.

4. Одним з найбільш негативних процесів зниження продуктивності земель є ерозія та недотримання сівозмін, проте негативний вплив  на довкілля з боку сільського господарства скоротився (пасовища, ландшафти) через  зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин.

Районна екологічна Програма (другий етап) розроблена на період з 2013 року до 2015 року на підставі пропозицій селищних та сільських рад з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по координації заходів територіальних громад щодо охорони навколишнього природного середовища, реалізації відповідних положень Конституції України (ст. 13, ст. 16), Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи».

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРДОВИЩА ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ.

 

Забруднення атмосферного повітря району від стаціонарних джерел обумовлюється в основному промисловою діяльністю. Основними забруднювачами атмосферного повітря  є ТОВ «ФАПОМЕД УКРАЇНА», ТОВ «Країна смаку», ТОВ СГП «ім. Воловікова»,  ВАТ «Гощанський завод продтоварів», котельні закладів освіти та медицини. На стан повітряного басейну негативно впливають також викиди забруднюючих речовин від автотранспорту. Обсяг щорічних забруднюючих викидів автотранспорту в атмосферне повітря району складає приблизно до 40-50 % від загального обсягу викидів.

Головним джерелом питного водопостачання є артезіанські свердловини та шахтні колодязі.

Одним з найбільш негативних процесів зниження продуктивності земель є ерозія та недотримання сівозміни. В сільгосппідприємствах щорічно використовуються хімічні засоби, які забруднюють ґрунт. Негативний вплив на загальний стан навколишнього природного середовища чинить накопичення різних видів промислових та побутових відходів і відходів біологічного походження. 

 

ІІ. МЕТА ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПРОГРАМИ.

 

Головною метою Програми є забезпечення безпечного, для  існування людини, оточуючого середовища шляхом мінімізації впливу на нього людського фактору, охорона довкілля, благоустрій населених пунктів та екологічний комфорт населення району.

Проблемним питанням в процесі реалізації природоохоронних заходів залишається непослідовність їх здійснення.

2.1. Поліпшення стану атмосферного повітря.

У сфері охорони атмосферного повітря проблема полягає в тому, що збільшення обсягів виробництва та кількості автотранспортних засобів веде до збільшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин. У зв’язку з цим, разом зі стабілізацією економіки, необхідно забезпечити утримання кількісних валових показників викидів на рівні оптимально можливих та досягти поступового скорочення питомих викидів забруднюючих речовин на одиницю продукції. Зменшення викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення повинно вирішуватись за рахунок впровадження екологічно безпечних технологій, заміни морально та фізично застарілого обладнання.

Основними напрямками діяльності, спрямованої на стабілізацію стану повітряного басейну району, є зменшення викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів.

Цей комплекс заходів можна розділити на такі основні підгрупи:

2.1.1 використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил, що сприятиме зменшенню витрат пального, викидів забруднюючих речовин та збільшенню моторесурсів двигунів;

 2.1.2 контроль за якістю пального, що постачається і реалізується автозаправними станціями, його відповідність державним стандартам;

 2.1.3 заміна на автотранспорті пального нафтового походження більш екологічно чистим природним газом;

 2.1.4 проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ФАПОМЕД УКРАЇНА», ТОВ «Країна смаку», ТОВ СГП «ім. Воловікова»,  ВАТ «Гощанський завод продтоварів» та взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

 2.1.5 забезпечення розробки, виготовлення систем і приладів контролю та оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу;

 2.1.6 розвиток виробничих технологій, які забезпечували б мінімальні викиди;

 2.1.7 переобладнання котелень району на альтернативні види палива з умовою економічної доцільності проектів;

 2.1.8 контроль та недопущення спалювання промислових та побутових відходів, вуличного змету, рослинних залишків для попередження забруднення атмосфери населених пунктів району;

 2.1.9 поліпшення контролю якості атмосферного повітря і повітряного середовища в житлових та громадських приміщеннях. Проведення ревізії вентиляційних систем дитячих та навчальних закладів, лікувальних та житлових приміщень;

 2.1.10 виконання робіт з доведення кратності вентиляції приміщень до санітарних норм;

 2.1.11 розвиток системи оповіщення і реагування на забруднення атмосфери в результаті промислових аварій, стихійних лих або знищення природних ресурсів.

2.2. Поліпшення стану водних ресурсів.

У сфері охорони водних ресурсів однією з актуальних проблем залишаються низькі темпи впровадження нових прогресивних технологій для очистки промислових, господарсько-побутових стічних вод.

Основними напрямками діяльності по охороні водного басейну району є ремонт та заміна водопровідних мереж:

2.2.1      реконструкція існуючих систем збору та очистки зливової каналізації;

2.2.2      посилення боротьби з втратами води в масштабах населених пунктів, скорочення споживання води в промисловому та житловому господарстві;

2.2.3       впровадження схем контролю за станом водопровідних мереж;

         2.2.4 ефективне використання нових методів і технологій очищення стічних вод;

         2.2.5  контроль за використанням пестицидів, захист природних вод від їх негативного впливу;

         2.2.6 захист підземних вод та доведення якості колодязної води до санітарних норм;

         2.2.7  модернізація каналізаційних колекторів;

         2.2.8  реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж.

2.3.  Збереження земельних ресурсів.

З огляду на стан земельних ресурсів, землекористування та поводження з отрутохімікатами на чільне місце виходять наступні питання:

2.3.1      проведення ґрунтозахисних та водоохоронних робіт, які дозволяють зупинити деградацію ландшафтів та підвищити врожайність сільськогосподарських земель;

         2.3.2 запобігання забрудненню земель пестицидами, нафтопродуктами, відходами виробництва та іншими хімічними речовинами;

2.3.2      ремонт існуючих складів для зберігання отрутохімікатів, мінеральних добрив з одночасним пошуком можливих шляхів знешкодження заборонених та непридатних для використання пестицидів;

         2.3.4 посилення контролю за використанням засобів захисту рослин;

         2.3.5 пошук шляхів використання відходів рослинництва та тваринництва;

         2.3.6 проведення робіт з удосконалення сівозмін у колективних сільгосппідприємствах та фермерських господарствах і т.п.;

         2.3.7  впровадження агротехнічних заходів з метою попередження розвитку ерозійних процесів;

         2.3.8  удосконалення структури сільськогосподарських угідь, структури посівних площ сільськогосподарських культур та сівозмін;

         2.3.9  проведення моніторингу термінів посіву і прогноз робіт у землеробстві з урахуванням вегетаційного періоду сільськогосподарських культур;

2.3.10  рекультивація земель, повернення до природного стану порушених в результаті діяльності людини земель;

2.3.11  підвищення гумусу та поживних речовин в ґрунтах шляхом посіву на зелене добриво сидеральних культур, вирощування у сівозмінах азотонакопичуючих рослин та заорювання соломи.

2.4. Поводження з відходами.

З огляду на стан поводження з відходами в районі, пріоритетними напрямками в сфері поводження з відходами є:

         2.4.1 послідовне скорочення накопичення токсичних відходів шляхом їх перезатарення, перевезення та утилізації;

         2.4.2 створення та ведення реєстрів місць видалення відходів, об’єктів утворення, переробки та утилізації;

         2.4.3 вжиття заходів, спрямованих на зменшення небезпечних властивостей відходів;

         2.4.4 збір, переробка та утилізація побутових відходів;

         2.4.5 роздільний збір корисних компонентів побутових відходів та повернення їх у виробництво;

         2.4.6  здійснення заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами.

2.5. Збереження біологічного різноманіття та розвиток природно-заповідного фонду.

Пріоритетними завданнями даної програми слід вважати роботи по збільшенню площі природно-заповідного фонду, як єдиного ефективного заходу збереження біорізноманіття в системі екологічної мережі району та заходи щодо підвищення екологічної свідомості населення.

2.6.  Вдосконалення природокористування. Збереження надр.

Сучасний стан природокористування потребує вирішення наступних питань:

2.6.1      рекультивація порушених розробкою земель та своєчасне повернення їх землекористувачам у належному стані;

2.6.2      попередження хімічного забруднення геологічного середовища і, насамперед, прісних підземних вод.

 

IІІ. ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

 

Пріоритетними напрямками екологічної політики у Гощанському районі в 2013-2015 роках мають бути:

3.1.            поліпшення екологічного стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів Гощанського району та якості питної води;

3.2.          вирішення питання реконструкції полігону твердих побутових відходів за межами с. Башино;

3.3.          формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості та на транспорті;

3.4.          збереження біологічного та ландшафтного розмаїття;

3.5.          благоустрій та озеленення сіл та селища;

3.6.          екологічна освіта та виховання;

3.7.          вдосконалення системи екологічного управління районом.

Результати реалізації основних завдань Програми:

3.7.1      покращення до 2015 року екологічного стану території району;

3.7.2      забезпечення  у 2013-2015 роках якісною питною водою населення району;

3.7.3      зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище (забруднення земель, атмосферного повітря, підземних вод) та здоров’я людини (2013-2015 роки);

3.7.4      забезпечення ефективного природокористування та корисного відтворення природно-ресурсного потенціалу району (2013-2014 роки);

3.7.5      забезпечення рослинного і тваринного світу від впливу людської діяльності (2013-2015 роки);

3.7.6      покращення естетичного та екологічного стану території (2013- 2015 роки);

3.7.7      донесення основних напрямків реалізації районної екологічної Програми до свідомості населення через засоби масової інформації (2013-2015 роки).

 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

        

         4. Фінансування заходів передбачених Програмою буде здійснюватися за рахунок:

4.1. Коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища:

 

планові надходження у 2013 році – 80,0 тис. грн.;

планові надходження у 2014 році – 80,0 тис. грн.;

планові надходження у 2015 році – 80,0 тис. грн.

 

4.2.  Коштів місцевих бюджетів.

4.3.  Залучення інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. ОСНОВНІ КАПІТАЛОМІСТКІ ЗАХОДИ,

які потребують значних матеріальних витрат на 2013-2015 роки

 

Назва заходу

Роки впровадження

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

 

 

1

2

3

4

5

 

 

І. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

 

 

1

Приведення у відповідність санітарних вимог охоронних зон свердловин смт. Гоща

2013-2014

Виконком селищної ради

Селищний бюджет

 

 

2

Проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води

Щоквартально 2013-2015

Комунальні підприємства району

Місцеві бюджети

 

 

3

Своєчасне хлорування системи водопостачання

Постійно 2013-2015

Комунальні підприємства району

Місцеві бюджети

 

 

ІІ. Охорона та раціональне використання земель

 

 

1

Виконання агротехнічних норм при використанні земельних ділянок, знищення карантинних бур’янів

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Місцеві бюджети

 

ІІІ. Збереження природно-заповідного фонду

 

1

Відведення земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду згідно діючого законодавства

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Селищний, сільські  бюджети

 

 

2

Встановлення охоронних знаків та інформаційних табличок

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських  рад

Селищний, сільські бюджети

 

3

Впорядкування та санітарне очищення території парків

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських  рад

Кошти громади

 

4

Приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій, вулиць, смуги вздовж доріг

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Кошти власників та землекористувачів земельних ділянок, спонсорські кошти

 

5

Впорядкування територій кладовищ

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Кошти громади

 

6

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень об’єктів загального користування

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Кошти громади

 

7

Озеленення територій населених пунктів

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Місцевий бюджет

 

8

Наведення та підтримка порядку на прилеглих та закріплених територіях

2013-2015

Установи, організації, підприємства всіх форм власності

Кошти установ, організацій підприємств

 

9

Боротьба з карантинними бур’янами

2013-2015

Виконкоми селищної, сільських рад

Місцеві бюджети, кошти громади

 

IV. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва

 

1

Паспортизація  території сміттєзвалищ

2013-2015

Виконкоми селищної та сільських рад,  сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації

Селищний та районний бюджети

 

2

Довести збір твердих побутових відходів від приватного сектору до

80 % від їх загальної кількості

2013-2015

Виконкоми  селищної ради, комунальні підприємства району

Комунальні  підприємства

 

3

Реконструкція полігону твердих побутових відходів

2013-2015

Виконком Бугринської сільської ради

Сільський бюджет

 

4

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на територіях селищної, сільських рад

постійно

Виконкоми селищної, сільських рад

Місцеві бюджети

 

5

Виготовлення типових охоронних знаків, інформаційних бігбордів встановленого зразку

2013-2015

Виконавчі комітети сільських, селищної рад, комунальне підприємство

Місцевий, дер-жавний бюджет, благодійні внески

 

6

Впорядкування існуючих сміттєзвалищ

2013-2015

Виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

Заступник голови адміністрації                                                    О.Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ