ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму поводження з твердими побутовими відходами у Гощанському районі на 2013-2016 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 19 липня 2013 року

Номер: 284

Дата оприлюднення: 19.07.2013

 

                                                

Про програму поводження з

твердими побутовими відходами у

Гощанському районі на 2013-2016 роки

 

 

Відповідно до Законів України “Про відходи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265 “Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами”, Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 2, доручення заступника голови облдержадміністрації від 16 березня 2011 року № 87/01-61/11:

        

         1. Схвалити програму поводження з твердими побутовими відходами у Гощанському районі на 2013-2016 роки (далі - Програма), що додається.

          2. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Про хід виконання Програми органам місцевого самоврядування, підприємствам та організаціям, які задіяні у виконанні заходів Програми інформувати райдержадміністрацію щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.

4. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про виконання Програми до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М.

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                            С.Марчук

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації   19.07.2013 № 284

 

 

 

 

 

 

 

Програма

поводження з твердими побутовими

відходами у ГОЩАНСЬКОМУ районі

на 2013-2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

 

стор.

ВСТУП

3

Розділ 1

Загальна характеристика Гощанського району та аналіз існуючого стану сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

4

1.1.

Аналіз природнокліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу поводження з твердими побутовими відходами

4

 

1.1.1.

Географічне розташування та соціально-економічна значимість району

4

1.1.2.

Природнокліматичні умови

4

1.1.3.

Геологічні, гідрогеологічні та ґрунтові умови

4

1.2.

Існуючий стан поводження з твердими побутовими відходами

5

Розділ 2

Мета та основні завдання Програми

9

Розділ 3

Напрями розвитку сфери поводження з твердими побутовими відходами та основні заходи Програми

9

3.1.

Основні приоритетні напрями

9

3.2.

 

Обгрунтування напрямів розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробці, захороненні (видаленні) ТПВ

10

    3.3.

Обґрунтування організаційно-управлінських та інформаційно рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення в сфері поводження з твердими побутовими відходами

11

3.4.

План заходів Програми і порядок їх реалізації

13

Розділ 4

Узагальнені дані та показники програми, контроль і звітність про її виконання

15

4.1.

Суб'єкти господарювання - учасники Програми

15

4.2.

Очікувані результати та наслідки реалізації Програми

15

4.3.

Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми

15

4.4.

Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків реалізації Програми

15

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма поводження з твердими побутовими відходами у Гощанському районі на 2013-2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Законів  України “Про відходи”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265 “Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами”, Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 2, доручення заступника голови облдержадміністрації від 16 березня 2011 року № 87/01-61/11.

Тверді побутові відходи (далі – ТПВ) – це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. За морфологічним складом ТПВ поділяють на: харчові відходи, папір, картон, дерево, текстиль, полімерні матеріали (пластмаса, поліетилен тощо), шкіра, гума, кераміка, скло, метали (чорні і кольорові) тощо.

Останнім часом відбулася значна зміна в морфологічному складі ТПВ: збільшилася кількість полімерів, картону та значно менше стало харчових відходів. В зв’язку з цим постає питання про необхідність роздільного збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і суб’єктами господарювання.

Непередбачуваність складу суміші компонентів ТПВ обумовлює некерованість фізичних та біохімічних процесів, які відбуваються в тілі полігону чи звалища, з утворенням шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та ґрунтові води.

Відходи за своїм фракційним складом поділяються на звичайні (змішані) ТПВ (тобто відходи, що за своїми розмірами вміщуються в стандартні контейнери місткістю 0,75 та 1,1 м3) та на великогабаритні відходи.

Великогабаритні відходи є самостійною підгрупою твердих побутових відходів, які за своїми габаритними розмірами не вміщуються в стандартні контейнери. Це старі меблі, холодильники, пральні машини, великі сантехнічні вироби, стовбури дерев тощо.

Традиційні способи господарювання побутовими відходами себе вичерпують, як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. Ключем розв’язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами є еволюційна зміна суспільного ставлення до відходів, як до об’єкта ресурсоцінного господарювання, а не як до сміття. Складові побутових відходів у своїй абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним потенціалом суспільного господарства.

 Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з твердими побутовими відходами, як в Україні в цілому, так і у Гощанському районі, зокрема, є відсутність цілісної системи вирішення проблеми, де головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не використовуються як вторинні ресурси з метою заміни первинних ресурсів та енергозбереження.

На даний час рівень утилізації ТПВ в Україні становить лише 5%. Для порівняння - у Німеччині рівень переробки побутових відходів більше 70%, в Польщі - до 55%. Отже, стан поводження з відходами в країні викликає занепокоєння і вимагає комплексного і системного підходу до запровадження економічного механізму стимулювання підприємств, як промислових так і комунальних.

 

Розділ 1.

Загальна характеристика Гощанського району та аналіз

існуючого стану сфери поводження з ТПВ

 

1.1. Аналіз природнокліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу поводження з ТПВ.

 

1.1.1. Географічне розташування та соціально-економічна значимість району.

Гощанський район розташований в південно-східній частині Рівненської області, його територія складає 0,692 тис. кв. км. В районі нараховується 63 населених пункти. Районний центр – смт. Гоща. Населення району станом на      01 січня 2013 року становило 36,5 тис. чоловік, в тому числі у смт. Гоща – 5,3 тис. чоловік., в сільській місцевості - 31,2 тис.чоловік.

В економіці району провідне місце займає сільське господарство.

Існуючі переробні підприємства району розташовані в смт. Гоща,                     с. Тучин, с.Бабин, с.Курозвани, с.Пустомити.

 

1.1.2. Природнокліматичні умови.

Клімат району помірно-континентальний з легкою зимою та теплим літом. Середня з максимальних за зиму глибина промерзання грунту - 45 см, найбільша з максимальних - 77 см. Територія району характеризується достатнім зволоженням. Переважним напрямком вітру є західний.

 

1.1.3. Геологічні, гідрогеологічні та ґрунтові умови.

В геологічній будові району знаходяться четвертичні відкладення, які залягають на відкладеннях крейдяного і протерозойського віку. Відкладення протерозоя представлені піщаником, туфом з прослоями піщаника, глиною, піском. Над відкладеннями протерозоя залягають відкладення вапняку, піску, глини.

Ґрунтові води розміщені на глибині 5-15 м.

В гідрогеологічному відношенні район знаходиться в сприятливих умовах. Основним джерелом централізованого водопостачання є підземні води, приурочені до товщі піщаників верхньопротерозойського віку, які розвинуті повсюди. Глибина залягання водоносного горизонту 15-60 м. Води напірні, величина напору - 27-30м.

Поверхневі води району представлені річкою Горинь.

Ґрунти району представлені дерново-підзолистими, оглеєними, дерново-слабопідзолистими глеюватими, дерново-середніми і сильно-підзолистими ґрунтовими різновидностями.

 

1.2.Існуючий стан сфери поводження з твердими побутовими відходами.

В сільській місцевості функціонує 26 сміттєзвалищ, які підпорядковані сільським радам. Санітарну очистку селища здійснює Гощанське виробниче управління житлово-комунального господарства.

Щороку на сміттєзвалищах накопичується до 25 тис. тонн твердих побутових відходів та 0,3 тис. тонн промислових відходів І - ІІІ класу небезпеки. Обсяг накопичення промислових відходів усіх класів небезпеки станом на 01 січня 2013 року становить близько 2 тис. тонн.

На сьогоднішній день основними засобами вивезення твердих побутових відходів в смт. Гоща є парк машин в кількості 1 одиниці.

Джерелами утворення твердих побутових відходів є житловий сектор, переробні підприємства та організації.

Багатоповерховий житловий фонд селища має контейнерні майданчики, а від індивідуального житлового сектору вивезення сміття здійснюється згідно графіку.

На сьогодні основним способом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на сміттєзвалищах, що, в переважній більшості, не відповідають санітарно-екологічним вимогам. Значна частина звалищ у сільських населених пунктах є стихійними, розміщені у водоохоронних зонах, не мають обвалування та інших засобів захисту довкілля. Тривале накопичення відходів на звалищах призводить до виникнення непередбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є чисельні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому та газоподібному стані.

Через відсутність постійних моніторингових спостережень місць складування побутових відходів, останні є значними осередками забруднення навколишнього природного середовища району.

Ситуацію ускладнює відсутність на районному рівні ефективної системи збору та сортування окремих видів відходів, як вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалища потрапляє значна кількість матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню (скло, папір, пластик).

Склад  та  структура  твердих   відходів

 


       7

      Кількість та стан контейнерів для сміття та сміттєзбиральних майданчиків по Гощанському ВУЖКГ

 

№ п/п

 

 

 

Місце розташування сміттєзбиральних майданчиків

Сміттєзбиральні майданчики

Контейнери для збору сміття

3 них потребують

Загальна кількість од.

В т.ч

облаштованих

од.

Місткість контейнера

Кількість одиниць

заміни

ремонту

1

Кузнєцова 2,4

1

 

1,0

1

 

 

2

Радянська 1-3

1

 

0,7

1

 

 

3

Радянська 2

1

 

0,7

1

 

1

4

Радянська 3,5

1

 

0,7

3

 

 

5

Радянська 7

1

 

0,7

2

1

 

6

Радянська 9

1

 

0,7

2

 

 

7

Радянська 11

1

 

0,7

1

 

 

8

Незалежності 25

1

 

0,7

1

 

 

9

Незалежності 39

1

 

0,7

1

 

 

10

Незалежності 41

1

 

0,7

1

 

 

11

Незалежності 43

1

 

0,7

2

2

 

12

Незалежності 80

1

 

0,7

2

 

 

13

Незалежності 78

1

 

0,7

1

 

 

14

Незалежності 74-76

1

 

0,7

2

1

 

15

Незалежності 68

1

 

0,7

1

 

1

16

Незалежності 66

1

 

0,7

1

 

1

17

Незалежності 64

1

 

0,7

1

1

 

18

Незалежності 62

1

 

0,7

1

1

 

19

Першотравнева 1

1

 

0,7

1

 

 

20

Першотравнева 3

1

 

0,7

1

 

 

 

 

8

Склад парку сміттєвивозних машин

 

№ п/п

Найменування населеного пункту

Найменування підприємств

Марка сміттєвивозного

автомобі ля

Конструкція

Завантаження

Кількість од.

1.

смт. Гоща

ВУЖКГ

ЗШЛ-130 86-91

Універсальний

захват

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

Розділ 2.

Мета та основні завдання Програми

 

Основною метою Програми є координація дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище.

Основні завдання:

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- впровадження роздільного збирання ТПВ;

- впровадження системи збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини;

- оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;

- розроблення Схем санітарної очистки населених пунктів.

 

Розділ 3.

Напрями розвитку сфери поводження з ТПВ

та основні заходи Програми

 

3.1. Основні пріоритетні напрями

 

Основні пріоритетні напрями поводження з ТПВ у Гощанському районі, здійснюватимуться у два етапи.

Основні пріоритетні напрями першого етапу:

         - започаткування ЕКО-освітніх програм в засобах масової інформації;проведення ЕКО-освітніх навчальних акцій в дитсадках та школах;

- впровадження системи роздільного збирання складових ТПВ в                  смт. Гоща;

- ліквідація несанкціонованих звалищ;

- організація збору і вивозу ТПВ в сільських населених пунктах, створення площадок для збору ТПВ ;

- розроблення Схем санітарної очистки населених пунктів.

Орієнтовний термін виконання першого етапу – 2013 -2014 роки.

 

На другому етапі необхідно забезпечити:

- охоплення системою роздільного збирання ТПВ сільського населення Гощанського району;

- оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування контейнерних майданчиків;

         - розширення системи збирання і заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, розвиток відповідної інфраструктури;

10

- забезпечення захоронення складових ТПВ з дотриманням сучасних вимог щодо охорони довкілля.

Орієнтовний термін виконання другого етапу – 2014-2016 роки.

 

3.2. Обґрунтування напрямів розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні (видаленні) ТПВ

 

Стратегічною метою Програми є створення на території району умов для переробки утворених відходів виробництва і споживання шляхом поступового, поетапного впровадження в практику життєдіяльності громади сучасних, інтелектуальних технологій, що ґрунтуються на засадах знань економіки та передового європейського досвіду.

Основні напрями у сфері поводження з твердими побутовими відходами у Гощанському районі направлені на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Необхідним і обов’язковим елементом Програми є участь в її реалізації мешканців Гощанського району – всіх утворювачів твердих побутових відходів, а також:

         - впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами, зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, сортування, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

- створення умов для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та дослідно–промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсно–цінних компонентів;

- розширення простору, охопленого організованим роздільним збиранням та вивезенням відходів, реформування системи санітарного очищення населених пунктів;

         - безпечне захоронення твердих побутових відходів на полігоні з обов’язковим дотриманням технології, забезпечення дотримання вимог та правил експлуатації полігону твердих побутових відходів, організація моніторингу і контролю за полігоном з метою запобігання шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей;

- впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ;

- організація та управління перевезенням твердих побутових відходів;

         - дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;

- розробка нормативно-правових актів місцевого рівня;

- досягнення широкої участі громадськості в діяльності сектора поводження з ТПВ;

 

11

         - впровадження повної поінформованості населення з питань поводження з відходами.

 

3.3. Обґрунтування організаційно-управлінських та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення
в сфері поводження з ТПВ

 

Для реалізації Програми передбачається провести такі основні заходи:

1. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

2. Розробка нормативно-правових актів місцевого рівня.

3. Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

4. Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

Одне з правил, яке стосується будь-якого інформування, можна сформулювати так: людина повинна одну інформацію отримати в різний спосіб і щонайменше з трьох різних джерел, тоді це спонукає до обдумування, обговорення з іншими, а відтак і до усвідомленої активної дії.

Для досягнення поставленої мети Програми необхідно забезпечити проведення наступних заходів:

- розгляд екологічних проблем перш за все як проблем соціальних;

- відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;

- розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях;

- виховання глибокої поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження;

- посилення уваги до практичного вирішення питань роздільного збору, перевезення та утилізації побутових та промислових відходів;

- оптимізація структури витрат місцевого бюджету на заходи екологічного спрямування, узгодження соціальних, економічних та екологічних цілей розвитку;

- робота з учнівською молоддю по вихованню екологічної культурної поведінки;

- пропаганда роздільного збору ТПВ шляхом розповсюдження поліграфічної продукції серед широких мас населення, постійного інформування громадськості, інших рекламних дій;

- розробка нормативно-правових актів місцевого рівня;

- дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів усіх рівнів у сфері поводження з побутовими відходами;

 

 

12

- посилення громадського контролю та забезпечення відповідальності за недотримання вимог природоохоронного законодавства, у тому числі, місцевих нормативно-правових актів;

- розширення простору, охопленого організованим збиранням та вивезенням відходів;

- запровадження участі мешканців приватного сектора у сфері поводження з ТПВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13

3.4 План заходів Програми і порядок їх реалізації

 

Найменування заходу

Термін

виконання

Виконавець

Обсяги

фінан-су-

вання

тис.грн.

Очікувані результати

1

Робота сміттєзвалища зі знешкодження побутових відходів в

с. Башино

постійно

Гощанська селищна рада,

Гощанське ВУЖКГ

25,00

контроль і управління у сфері поводження з ТПВ

2

Розроблення  Схем санітарного очищення  населених пунктів

2013-2014

Виконкоми селищної і сільських рад

450,00

розширення простору, охопленого організованим роздільним збиранням та вивезенням відходів, реформування системи санітарного очищення

3

Облаштування майданчиків для збору ТПВ

2013-2014

Гощанська селищна рада,

Гощанське ВУЖКГ

 

100,00

 

забезпечення екологічного та санітарно-гігієнічного благополуччя населення

4

Розробка нормативно-правових актів місцевого рівня

2013-2014

Виконкоми селищної і сільських рад

-

посилення громадського контролю та забезпечення відповідальності за недотримання вимог природоохоронного законодавства, у тому числі, місцевих нормативно-правових актів

5

Впровадження роздільного збору ТПВ

2013-2016

Гощанська селищна рада,

сільські  ради

500,00

впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами, зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, сортування, перевезення

6

Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

2013-2016

Виконкоми селищної і сільських рад

300,00

зменшення забруднення території району побутовими відходами

7

Організація збору ТПВ в індивідуальному  житловому секторі

2013-2016

Виконкоми селищної і сільських рад

250,00

досягнення широкої участі громадськості в діяльності сектора поводження з ТПВ

8

Оновлення контейнерного господарства

2013-2016

Гощанська селищна рада,

Гощанське ВУЖКГ

50,00

забезпечення екологічного та санітарно-гігієнічного благополуччя населення

 

9

Оновлення парку сміттєвозів

2013-2016

Гощанська селищна рада,

Гощанське ВУЖКГ

500,00

створення комунальної інфраструктури у сфері поводження з твердими побутовими відходами

10

Проведення ЕКО-освітніх навчальних акцій в дитсадках, школах, інших навчальних закладах

2013-2016

Відділ освіти адміністрації,

сектор містобудування та архітектури адміністрації

10,00

виховання глибокої поваги до оточуючого середовища та вироблення навичок його збереження

11

Проведення конкурсу  плакатів, малюнків на тему: «Чисте довкілля»  серед  учнівської молоді

2013-2016

Відділ освіти адміністрації,

сектор містобудування та архітектури адміністрації

10,00

виховання особистої відповідальності за стан довкілля

12

Проведення ЕКО-освітніх програм у засобах масової інформації

2013-2016

Редакція районної газети «Рідний край», сектор містобудування та архітектури адміністрації

10,00

формування екологічної свідомості населення, зокрема, культури поводження з ТПВ

 

13

Ведення реєстру місць видалення відходів та облік відходів

2013-2016

сектор містобудування та архітектури адміністрації,  Гощанське ВУЖКГ

-

запровадження окремого комунального обліку у сфері поводження з ТПВ

14

Створення цілісної системи поводження з ТПВ на території району, впровадження технологій сортування і первинної обробки твердих побутових відходів, скорочення обсягів захоронення відходів на полігоні

2013-2016

Виконкоми селищної і сільських рад

-

перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь

15

Приведення земельної ділянки в стан придатний для використання згідно призначення існуючого сміттєзвалища в с. Дорогобуж

2013-2013

Виконком Горбаківської сільської ради

-

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини

16

Приведення земельної ділянки в стан придатний для використання згідно призначення існуючого стихійного звалища в смт. Гоща по

вул. Островського

2013-2014

Виконком  Гощанської селищної ради,  Гощанське ВУЖКГ

-

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини


15

Розділ 4.

Узагальнені дані та показники Програми,

контроль і звітність про її виконання

 

4.1. Суб'єкти господарювання - учасники Програми.

Виконавчі комітети селищної та сільських рад, ВУЖКГ, інвестори.

4.2. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми.

Програма після її затвердження рішенням Гощанської районної ради розміщується в районній газеті „Рідний край” і є обов’язковою для виконання на всій території району.

Очікувані наслідки її реалізації:

1. Створення інфраструктури у сфері поводження з відходами;

2. Впровадження економічного механізму забезпечення захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів;

         3. Здійснення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

4. Мінімізація утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

5. Комплексне використання матеріально-сировинних ресурсів;

         6.Контроль за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей;

7. Обов’язковість здійснення обліку відходів.

4.3. Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків реалізації Програми.

Виконання програми дасть можливість створити комплексну систему управління відходами, що значною мірою вирішить проблему запобігання накопиченню відходів і обмежить їх шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Завдяки впровадженню програмних заходів досягається:

         1. Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

2. Зменшення забруднення території району побутовими відходами;

3. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів;

         4. Впровадження нових технологій в сфері поводження з твердими побутовими відходами;

         5. Поліпшення якості обслуговування мешканців району у сфері поводження з побутовими відходами;

         6. Перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь.

Заступник голови адміністрації                                                    О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ