ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Гощанської районної державної адміністрації


 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

________01.07.2008_________                                                    №___317______

 

Про затвердження положення

про відділ з питань фізичної культури та спорту

Гощанської районної державної адміністрації

             

      Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та від 01.08.2007 № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», розпоряджень голови облдержадміністрації від 23.11.2005   № 561 «Про положення про відділ з питань фізичної культури і спорту Рівненської обласної державної адміністрації» та від 05.03.2008 № 36-к «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.12.2006 № 330-к», розпорядження голови райдержадміністрації від 04.04.2008 № 43-к «Про реорганізацію відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації»:

 

  1. Затвердити положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Гощанської районної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2007 року № 268 “Про затвердження положення про відділ у справах молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації”.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Владичука Г.М.

 

 

       Голова адміністрації                                                  В.Харковець

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

“______” _______________ 2008 року

 № ______

 

Положення

про відділ з питань фізичної культури та спорту

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Відділ з питань фізичної культури та спорту Гощанської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації на території Гощанського району державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- здійснення разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

- забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів державних та районних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту;

2) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування за участю об'єднань громадян проекти програм з питань фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

3) забезпечує:

- формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

- організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, передбачених календарними планами, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

- організацію роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

4) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та паралімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

5) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в районі;

6) розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, та в установленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації;

7) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

8) сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського руху в районі;

9) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

10) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

11) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів і обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення;

12) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

13) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;

14) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

15) реєструє спортивні рекорди та досягнення району, подає в установленому порядку  відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами району;

16) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

17) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

18) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

19) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх;

20) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;

21) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

22) організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

23) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і  спорту;

24) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

25) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи і спорту серед інвалідів, подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

26) сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань фізичної культури і спорту;  

27) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;   

- виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

- виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис відділу  

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може створюватися колегія. Начальник відділу - голова колегії. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, представники фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії оформляються наказами начальника відділу.

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності відділу, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту у відділі можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник відділу.

11. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням райдержадміністрації.

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ