ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

 

23.06.2008

 

 №

300

 

 

Про районну цільову соціальну програму

реформування системи закладів для дітей -

сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування

 

        Відповідно до статей 2, 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 „Про забезпечення Державної цільової програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21 березня 2008 року № 117 „Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та рішення сесії обласної ради від 23.05.2008 № 792 „Про обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”:

1.       Схвалити районну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( далі - Програма), що додається.

2.      Службі у справах дітей райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3.      Кошти на реалізацію районної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачити в кошторисах установ, що залучені до виконання заходів зазначеної Програми.

4.      Установити, що фінансування заходів Програми здійснюється також із залученням коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.      Про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію до 10 січня щороку.

6.      Координацію реалізації завдань Програми доручити службі у справах дітей райдержадміністрації.

7.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Владичука Г.М.

 

 

          Голова адміністрації                                               В. Харковець

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від _________ 2008 року №______

 

 

Районна цільова соціальна програма

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

 

 На сьогодні в районі, як і у цілому в державі, активізовано роботу, спрямовану на практичну реалізацію основних напрямів поліпшення становища дітей, зокрема щодо забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання та виховання в сім‘ї.

 Одним із напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета програми

 Метою даної програми є створення у період до 2017 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (далі – діти), створення належних умов для всебічного розвитку та виховання.

Шляхи і способи розв‘язання проблеми

 У ході виконання програми передбачається:

 приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім‘ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім‘ю, дитячий будинок сімейного типу (далі – сім‘я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

 забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім‘ю громадян;

 влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштовувати її на виховання в сім‘ю громадян;

 здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

 забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей у сім‘ї громадян і до закладів.

 

Завдання Програми:

 застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 забезпечити права кожної дитини на проживання та виховання в сім‘ях громадян;

 забезпечити функціонування мережі прийомних сімей та розглянути можливість створення дитячих будинків сімейного типу в районі;

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 Виконання Програми дасть можливість:

 забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

 збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених громадянами України;

 піднести в суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів;

 зменшити кількість дітей вилучених із сімейного середовища;

 посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

 зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

 збільшити кількість дітей, влаштованих у сім‘ї громадян за місцем походження дитини;

 створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

 підвищити фаховий рівень соціальних працівників.

 

Фінансове забезпечення

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в установленому порядку за рахунок видатків районного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 У 2008-2017 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району на відповідні роки.

 

Заходи щодо виконання Програми

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Усього

За роками

2008

2009

2010

2011

1.Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

1)запровадження ефективної методики соціальної роботи спрямованої на збереження виховної функції сім‘ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

 

 

 

 

 

1) проведення соціальної роботи, спрямованої на збереження виховної функції сім‘ї з метою запобігання виходу дитини з сімейного оточення

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищної рад

 

2) зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища, відсотків

 

20

15

10

5

2) реалізація комплексних заходів з метою раннього виявлення сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищної рад

 

3) збільшення кількості послуг сім‘ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків

 

10

10

10

10

3)забезпечення виконання плану розвитку мережі сільських, селищних центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищної рад

 

4) соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах, відсотків

 

10

 

10

 

10

 

10

 

4) надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищної рад

 

5) кількість жінок, про яких надійшло повідомлення від закладів охорони здоров‘я до районного центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини, відсотків

 

90

 

90

 

90

90

5) забезпечити роботу консультаційного пункту центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді в пологовому відділенні центральної районної лікарні  з метою запобігання відмов матерів від новонароджених дітей

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня, виконкоми сільських та селищної рад

 

6) облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків

 

100

 

100

 

100

 

100

 

6) забезпечення ведення електронного обліку дітей і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей, виконкоми сільських та селищної рад

2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім‘ях громадян за місцем походження дитини

1) кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім‘ї громадян, відсотків

 

35

30

20

10

1) проведення роботи з виведення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів дитини

Служба у справах дітей,

виконкоми сільських та селищної рад

3. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей

1) адресна допомога сім‘ям з метою запобігання влаштування дітей до закладу

 

 

 

 

 

1) надання адресної допомоги сім‘ям, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу

Управління праці та соціального захисту населення, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, виконкоми сільських та селищної рад

 

2)забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей

 

 

 

 

 

2) забезпечення закріплення житла за дитиною після позбавлення батьків батьківських прав; створення та ведення реєстру житла для дітей

Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

3) поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

 

 

 

 

 

3) вивчення і застосування досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки

Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

4. Широке запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян

1)запровадження моделі функціонування прийомних сімей

 

 

 

 

 

1) вивчення досвіду створення та функціонування прийомних сімей для дітей з особливими потребами

Служба у справах дітей,

виконкоми сільських та селищної рад

 

2) термінове влаштування дитини в сім'ю громадян

 

 

 

 

 

 

вивчення досвіду щодо термінового влаштування дитини в сім'ю громадян

Служба у справах дітей,

виконкоми сільських та селищної рад

 

3) забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей

 

 

 

 

 

3) забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей

Служба у справах дітей,

виконкоми сільських та селищної рад

 

4) популяризація процесу влаштування дітей в сім'ї громадян

 

 

 

 

 

4) проведення інформаційних кампаній з популяризації влаштування дітей в сім'ї громадян

Служба у справах дітей,

виконкоми сільських та селищної рад, районне радіомовлення

 

5) влаштування дітей з особливими потребами

 

 

 

 

 

5) підбір та підготовка громадян, які мають бажання взяти в сім'ю дитину з особливими потребами

Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

5. Удосконален-ня системи надання соціальних послуг та соціальних виплат

1)кількість сільських і селищних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одиниць

 

7

7

7

7

1)забезпечення ефективного функціонування всіх центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

2) питома вага сімей, що перебувають в складних обставинах і за результатами соціального супроводження розв'язали життєві проблеми, відсотків

 

55

60

65

70

2)проведення моніторингу якості соціальних послуг сім'ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

3) запровадження соціального інспектування та соціального супроводження сімей

 

 

 

 

 

3)забезпечення своєчасного виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

4)установлення контролю за дотриманням соціальних стандартів, відсотків

 

55

60

65

70

4) здійснення моніторингу стану дотримання стандартів щодо надання соціальних послуг сім‘ям, які виховують дітей з особливими потребами

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

5)питома вага дітей з особливими потребами, які виховуються всім'ях, охоплених соціальними послугами, відсотків

 

25

30

35

40

5) надання медичних та соціальних послуг сім‘ям, які виховують дітей з особливими потребами

Центральна районна лікарня, відділ у справах сім»ї та молоді, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

6)питома вага дітей, які можуть бути повернені із закладів у сім'ї, відсотків

 

35

30

20

10

6) проведення соціальної роботи з сім‘ями, діти яких можуть бути повернені із закладів у сім‘ї

Районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

6. Поліпшення умов утримання і виховання дітей

1)повернення дітей до біологічної родини

 

 

 

 

 

1)проведення соціальної роботи з біологічною родиною з метою створення умов для повернення дитини в біологічну сім'ю

Служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді.

 

2)надання допомоги у профорієнтаційній підготовці старшокласників

 

 

 

 

 

2)проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників Тучинської школи-інтернату

Відділ у справах сім»ї та молоді, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 

3)створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня

 

 

 

 

 

3)проведення моніторингу ефективності функціонування закладів освіти, охорони здоров'я, та в разі необхідності здійснення їх реформування

Служба у справах дітей, відділ освіти, виконкоми сільських та селищної рад

7.Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім'ях громадян

1) підготовка випускників закладів до самостійного життя

 

 

 

 

 

1)підготовка випускників закладів до самостійного життя та сприяння в соціальній адаптації

Відділ освіти, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, центр зайнятості, відділ у справах сім»ї та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

8. 3абезпечення оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних

1) співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

надання підтримки громадським організаціям у реалізації їхніх програм, спрямованих на роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Відділ у справах сім»ї та молоді, районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді,

виконкоми сільських та селищної рад

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ