ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму роботи з обдарованою молоддю району на 2008-2010 роки


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

26.02.2008

 

         №

91

 

 

Про програму роботи

з обдарованою молоддю району

на 2008-2010 роки

 

         Відповідно до статті 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016 „Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки” та з метою створення оптимальних умов для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти та соціальної підтримки здібних та обдарованих учнів:

 

1.                  Схвалити програму роботи з обдарованою молоддю району на 2008-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2.                  Відділу освіти райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3.                  Виконавцям, зазначеним в заходах, інформувати відділ освіти райдержадміністрації про хід виконання Програми щороку до 15 листопада.

4.                  Відділу освіти райдержадміністрації інформувати райдержадміністрацію про хід виконання Програми щороку до 25 листопада.

5.                  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації Владичука Г.М.

 

 

                Голова адміністрації                                   В. Харковець   

                                             

                                                 СХВАЛЕНО

                                                  розпорядження голови                                   

                                               райдержадміністрації   

                                                                      від „____” _______ 2008 року  № __                                 

                                                                                   

 

Програма

роботи з обдарованою молоддю району

на 2008-2010 роки

 

Загальні положення

 

         Одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

         На сучасному етапі актуальним в районі, як і у цілому в державі, є оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації. Зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного самовдосконалення.

         Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти і науки, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів для здібних та обдарованих дітей, впровадженню сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, підвищення престижу науково-дослідної праці, який зупинить виїзд перспективної творчої молоді за межі України.

         Діюча мережа навчальних закладів для здібних і обдарованих дітей ще не в повному обсязі задовольняє потреби населення району,  а це є підставою для забезпечення належного функціонування ліцею, гімназії і навчальних закладів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів.

         Організація роботи з громадськістю сприятиме створенню сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді.

 

Мета програми

 

         Мета Програми полягає у підвищенні якості освіти і вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, інноваційному розвитку галузі, створенні оптимальних умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальному захисті здібних та обдарованих учнів.

Основні завдання Програми

 

1.           Підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

2.           Визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи.

3.           Науково-методичний та психолого-педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді.

4.           Сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її наставників.

5.           Забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді.

 

Джерела фінансування

 

         Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. У 2008-2010 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району на відповідні роки.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

         Виконання Програми дасть можливість сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

         Консолідувати зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю.

        

Основні заходи

по роботі з обдарованою молоддю

Гощанського району

на 2008-2010 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін вико-нання

Потреба в коштах район-ного бюджету

 

1

 

Створити банк даних про обдаровану молодь.

 

 

Відділ освіти

2008-2010 р.р.

 

 

2

 

Випробувати і запровадити сучасні методики виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки.

 

 

Відділ освіти

 

Пос-тійно

 

 

3

 

Систематично проводити учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс- захист науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук, конкурси літературної, художньо-естетичної творчості учнівської молоді.

 

 

Відділ освіти

 

Пос-тійно

 

 

4

 

Стимулювати обдаровану молодь шляхом:

-           виплати стипендій за рейтингом у навчальній діяльності (посеместрово);

 

-           нагородження переможців обласних Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів, виставок;

 

 

-           запровадження і виплати одноразових іменних стипендій райдержадміністрації і районної ради переможцям (І місце) обласного етапу Всеукраїнських олімпіад та переможцям (І місце) обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук

 

Відділ освіти, керівники освітніх установ

Відділ освіти, керівники освітніх установ

Райдерж-адміністра-ція,

районна рада

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

1,6 тис.грн

2,0 тис.грн

2,0 тис.грн

 

 

4,0 тис.грн.

5,0 тис.грн.

6,0 тис.грн.

 

 

200,00 грн. на

1 дитину

 

5

 

Стимулювати наставників обдарованої молоді (учні зайняли І, ІІ, ІІІ місце в області у Всеукраїнській олімпіаді та у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук – 100% від посадового окладу; учні-переможці у обласних конкурсах, змаганнях,  фестивалях, виставках – 50%  від посадового окладу)

 

 

Відділ освіти

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

 

 

 

6

 

Спрямувати бюджетні ресурси на поліпшення та модернізацію матеріальної бази  опорних навчальних закладів освітніх округів при затвердженні бюджетів.

 

 

Відділ освіти

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

 

 

7

 

Створити належні умови для навчання та виховання здібних та обдарованих дітей з обмеженими фізичними можливостями шляхом надання їм індивідуальної форми навчання.

 

 

Відділ освіти

 

Пос-тійно

 

 

8

 

Створити умови для навчання та виховання здібних та обдарованих дітей, які потребують соціального захисту, надання їм соціальної підтримки.

 

 

Відділ освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Пос-тійно

 

 

9

 

Спільно з Гощанським селищним головою вирішити питання про виділення приміщення під гуртожиток для учнів Гощанської районної державної гімназії та передбачити кошти на переобладнання цього приміщення згідно з проектно-кошторисною документацією.

 

 

 

Відділ освіти, селищна рада

 

2008-2010 р.р.

 

 

10

 

Забезпечити регулярний підвіз учнів у сільській місцевості до місць навчання і проживання.

 

 

Відділ освіти

 

Пос-тійно

 

 

11

 

Забезпечити якісне функціонування високошвидкісної мережі Інтернет та використання новітніх інформаційних технологій у закладах для здібних та обдарованих дітей.

 

 

Відділ освіти

 

2008-2010 р.р.

 

 

12

 

Поліпшити забезпечення навчальних закладів району додатковою літературою та інформаційним програмним забезпеченням за рахунок місцевих коштів.

 

 

Відділ освіти

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

 

 

13

 

Забезпечити наступність у роботі з обдарованою молоддю у загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах.

Відділ освіти, адміністра-ція поза-шкільних навчально-виховних закладів

 

2008-2010 р.р.

 

 

14

 

Удосконалити форми роботи позашкільних виховних закладів, осередків громадських молодіжних об’єднань, що спрямовують роботу на виховання творчої особистості.

Відділ освіти, позашкільні навчально-виховні заклади

 

2008-2010 р.р.

 

 

15

 

Щорічно передбачати кошти в районному бюджеті для організації оздоровлення учнів-переможців обласних етапів Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук в санаторно-оздоровчих комплексах області.

 

Відділ освіти, Гощанська міжрайонна виконавча дирекція Рівненсь-кого обласного відділення

фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце-здатності

 

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

 

7,0тис.грн

10,0тис.грн

15,0тис.грн

 

16

 

Створити творчу групу практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів району, яка буде працювати над темою „Виявлення та робота з обдарованими та здібними дітьми”

 

 

Відділ освіти

 

2008-2009 р.р.

 

 

17

 

Створити  авторські навчальні програми для використання в гуртках, групах, наукових секціях Малої академії наук.

 

 

Відділ освіти

 

2008-2010 р.р.

 

 

18

 

Активізувати роботу з обдарованими та здібними дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах району шляхом організації гурткової роботи та факультативних занять.

 

 

Відділ освіти

 

2008-2010 р.р.

 

 

19

 

Організувати структуру методичної роботи з вчителями загальноосвітніх навчальних закладів району, які працюють з обдарованими та здібними дітьми.

 

 

Відділ освіти

 

2008-2010 р.р.

 

 

Всього:

 

2008 р.

2009 р.

2010 р.

13,0тис.грн

17,4тис.грн

23,4тис.грн

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ