ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про утворення центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 22 липня 2013 року

Номер: 291

Дата оприлюднення: 22.07.2013

 

 

 

Про утворення центру

надання адміністративних послуг

Гощанської районної державної

адміністрації

 

 

 

На виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, доручення Президента України від 06 грудня 2012 року № 1-1/3280, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 року № 59 „Про створення районних та міських центрів надання адміністративних послуг”, керуючись статтею 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1.  Утворити центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації.

2.  Затвердити:

1) положення про центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації, що додається;

2) регламент центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації,  що додається;

3) склад учасників центру надання адміністративних послуг  Гощанської  районної державної адміністрації,  згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

Голова адміністрації                                      Г.Владичук


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

22.07.2013 № 291

 

Склад

учасників центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації

 

Горішний

Володимир Петрович

- завідувач сектору містобудування

та архітектури райдержадміністрації

 

Дубич

Сергій Валерійович

- начальник управління Держземагентства

у Гощанському районі      

        

Івасюк

Анатолій Павлович

- начальник відділу культури і
туризму райдержадміністрації     

 

Колесник

Роза Вячеславівна

- начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                  

Кусік

Володимир Йосипович

- завідувач сектору молоді

та спорту райдержадміністрації                                                  

Панчук Микола Іванович

 

- державний адміністратор апарату

райдержадміністрації

 

Хідашелі

Тамара Важаївна

- начальник служби

у справах дітей  райдержадміністрації

 

Чучман

Оксана Ісаківна

- начальник управління економіки райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                          О.Гажаман

 

 

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської  райдержадміністрації

                                                                                             22.07.2013 № 291

 

Положення

про центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації (далі – ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Гощанській районній державній адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації  ЦНАП приймається головою районної державної адміністрації.

3.  ЦНАП  у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про ЦНАП.

4. Основними завданнями ЦНАП є:

         1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

          Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається районною державною адміністрацією, яка прийняла рішення про його утворення та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

            6. У ЦНАП за рішенням  районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено такий ЦНАП.

            7. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

            8. Складовою частиною ЦНАП, утвореного при районній державній адміністрації   є  дозвільний центр,  утворений   відповідно  до  Закону  України

„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

     9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в  ЦНАП звертається до адміністратора - посадової особи районної державної держадміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

     10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації .

     Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП, визначається  головою районної державної адміністрації, що прийняв рішення про утворення ЦНАП.

     11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

     12. Основними завданнями адміністратора є:

     1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

     2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  „Про захист персональних даних”;

     3) видача або забезпечення надсилання через засоби  поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

     4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

     5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

     6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених Законом.

     13. Адміністратор має право:

     1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг,                 в установленому законом порядку;

     2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративних послуг без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних ”;

     3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

            4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

            5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

            14. У разі утворення ЦНАП як структурного підрозділу районної  державної адміністрації керівник ЦНАП призначається на посаду                               та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

            15. Керівник ЦНАП  відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

            1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

            2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії                          із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

            3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість                           та своєчасність виконання ними обов’язків;

            4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу                     із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

            5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП  щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

            6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

            7) може здійснювати функції адміністратора;

            8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства                            та положенням про ЦНАП.

            16. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє                  з центральними органами  виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

            17. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш                    як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.             ЦНАП  не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень    до 20-ї години.

            За рішенням районної державної адміністрації  час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

            18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.   

        

 

 

  Заступник  голови адміністрації                                               О.Гажаман             

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської райдержадміністрації

                                                                                            22.07.2013 № 291

Регламент

центру надання адміністративних послуг Гощанської  районної державної адміністрації

 

1. Регламент центру надання адміністративних послуг Гощанської  районної державної адміністрації (далі ЦНАП) розроблено відповідно до  Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України       від 03 липня 2009 року № 508 „Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року  № 737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг” (з наступними змінами), від 05 січня 2011 року № 33  „Деякі питання надання платних адміністративних послуг”.

2. Режим роботи  ЦНАП:

працює щоденно (крім неділі та святкових днів) з 9:00 до 18:00 год.,                   в суботу з 9:00 до 16:00 год.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно:

адміністратором - щодня з 9:00 до 18:00 год. без перерви на обід, в суботу -  з 9.00 до 16:00

3. Послуги ЦНАП надаються замовникам без справляння за них плати. Оплата за підготовку та надання платних адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4. У приміщенні  ЦНАП  на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом  „єдиного вікна”: режим роботи ЦНАП; графік прийому в ЦНАП  та перелік адміністративних послуг, які надаються  в  ЦНАП.

 

 

 

 

 

Заступник голови  адміністрації                                                О.Гажаман                                                        


Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ