ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму із забезпечення участі громадськості Гощанського району у формуваннігромадськості Гощанського району у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2008 – 2009 роки


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

 

   __________21.01.08_____________                 №____23_________

 

 

Про Програму із забезпечення участі

громадськості Гощанського району у формуванні

та реалізації державної політики і

вивчення суспільної думки на 2008 – 2009 роки

 

         Відповідно   до   указів   Президента   України   від   31   липня  2004 року № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні   та   реалізації    державної   політики»,   від   15 вересня   2005 року № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 18 травня 2005 року №356 «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами», доручення голови облдержадміністрації, дане на засіданні колегії облдержадміністрації, від 25 грудня 2007 року № 3492/01-60/7, з метою забезпечення  участі  громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення громадської думки:

         1. Схвалити Програму із забезпечення участі громадськості Гощанського району у формуванні та реалізації державної політики і  вивчення суспільної думки на 2008 – 2009 роки (далі – Програма), що додається.

         2. Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

         3. Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми та подати

узагальнену  інформацію  про  стан  виконання  Програми  райдержадміністрації до 1 березня 2008 року.

         6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Владичука Г.М..

 

                                                                                                                                 

             Голова адміністрації                                       В. Харковець

 

 

Схвалено

 розпорядження

голови райдержадміністрації

від «__» ________2008 року

№ ___

ПРОГРАМА

із забезпечення участі громадськості Гощанського району у формуванні

та реалізації державної політики і

вивчення суспільної думки на 2008 – 2009 роки

 

         Програма із забезпечення участі громадськості Гощанського району у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки   на 2008 – 2009 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання Указів Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 15 вересня 2005 року № 1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 18 травня 2005 року №356 «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами», доручення Прем’єр-міністра України від 24 вересня 2005 року № 48164/1/1-05, доручення голови облдержадміністрації, дане на засіданні   колегії    облдержадміністрації,   від   25 грудня   2007      року № 3402/01-60/7.

 

         Мета і основні завдання Програми

 

         Головною метою Програми є налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, проведення соціологічних досліджень, а також сприяння пропагуванню державницької ідеології, інтеграції України в Європейські та Євроатлантичні структури, виховання патріотичних почуттів та гордості за Українську державу.

 

         Основними завданнями Програми є:

 

         створення системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

         організація постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень;

         організація та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення переможців таких конкурсів як експертів до участі у вирішенні соціально-економічних проблем;

         розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства;

          посилення взаємодії з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами права на участь в управлінні державними справами;

         координація заходів, пов’язаних з проведенням консультацій громадськості, врахування громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади;

         сприяння соціально-економічному розвитку Гощанського району;

         проведення «круглих столів», семінарів, прес-конференцій, інших заходів з метою роз’яснення курсу України на інтеграцію в Європейські та Євроатлантичні структури.

 

         Фінансове забезпечення Програми

   Реалізація розпорядження додаткових матеріальних та інших витрат не  потребує.

 

            Очікуваний результат

 

         Реалізація Програми дасть змогу активізувати роботу з практичного виконання Указу Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», інших директивних документів стосовно забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2008-2009 роки, становлення громадянського суспільства та української політичної нації, а також створення позитивної думки населення району щодо вступу України в НАТО, ЄС.

         Заходи щодо виконання Програми із забезпечення участі громадськості Гощанського району у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2008-2009 роки додаються.

 

 

Додаток до Програми

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми із забезпечення участі громадськості Гощанського

району у формуванні та реалізації державної політики і

вивчення суспільної думки на 2008 – 2009 роки

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Створення системи постійного діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

2008-2009

 роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2.

Проведення  «круглих столів», семінарів, прес-конференцій та інших заходів з метою роз’яснення курсу України щодо інтеграції в Європейські та Євроатлантичні структури, а також виховання патріотичних почуттів і гордості за Українську державу, становлення української політичної нації

2008-2009

        роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

3.

Організація та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

2008-2009

       роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

4.

Організація постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

2008-2009

         роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

5.

Залучення експертів до оцінки проектів нормативних  актів та діяльності місцевих органів виконавчої  влади з питань реалізації державної політики і вивчення суспільної думки

2008-2009

         роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

6.

Розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

7.

Посилення взаємодії з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

8.

Сприяння соціально-економічному розвитку Гощанського району, утвердженню авторитету району в області та в Україні

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

9

Проведення моніторингу і аналізу громадської думки щодо оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

10

Залучення представників інститутів громадянського суспільства до проведення соціологічних досліджень з вивчення громадської думки населення

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

11

Активізація роботи щодо налагодження взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з усіма релігійними організаціями

2008-2009      роки

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                        Л.Єремеєва
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ