ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму зайнятості населення Гощанського району на період до 2017 року


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 20 червня 2013 року

Номер: 254

 

Дата оприлюднення: 20.06.2013

Про Програму зайнятості населення

Гощанського району на період до 2017 року

 

         Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про зайнятість населення” та розпорядження голови облдержадміністрації від 21 травня  2013 року № 251 “Про програму зайнятості населення Рівненської області на період до 2017 року”:

1. Схвалити Програму зайнятості населення Гощанського району  на  період до 2017 року (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Виконавцям  Програми:

1) забезпечити виконання заходів та завдань, передбачених Програмою, та використання визначених для цієї мети коштів та ресурсів;

2) відповідно до змін на ринку праці та в економіці району, у разі необхідності, вносити пропозиції щодо коригування Програми;

3) інформувати райдержадміністрацію про виконання Програми  до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Управлінню соціального  захисту  населення райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформацій про виконання Програми  щокварталу до  5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 2 квітня 2012 року № 193 „Про Програму зайнятості  населення  Гощанського району на 2012-2014 роки”.

6.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника   голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                       Г. Владичук   

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

 

20.06.2013 № 254

 

  

ПРОГРАМА

зайнятості населення Гощанського району

на  період до  2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Гощанського району за попередній період

 

 

Виконання завдань і заходів, передбачених програмою зайнятості населення району на  2012 - 2014 роки, та реалізація інших районних програм направлені на соціально-економічне зростання та стабілізацію ринку праці.

В результаті реалізації заходів щодо мінімізації негативного впливу фінансово-економічної кризи на сферу зайнятості у 2012 році відбулося покращення ситуації на ринку праці.

За 2012 рік забезпечено розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць для 569 осіб (158,1 % доведеного завдання).

У 2012 році чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості, становила 2471 осіб, що на 7,2 % або на 164 особи більше проти обсягів 2011 року.

Упродовж 2012 року:

працевлаштовано на вільні, новостворені робочі місця та вакансії 1160 осіб (рівень працевлаштування становив 46,9 %);

проходили професійне навчання 469 безробітних громадян (рівень охоплення безробітних професійним навчанням становив 24,4 %);

в громадських роботах брали участь 508 осіб або 112,9% прогнозованого показника (рівень залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах – 26,4 %).

Чисельність інвалідів, які скористалися послугами районного центру  зайнятості, у 2012 році становила 55 осіб, працевлаштовано 19 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У 2012 році в результаті реалізації заходів і завдань, передбачених програмою зайнятості населення, є досягнення певної стабілізації на ринку праці.

З метою розвитку трудового потенціалу та розширення сфери прикладання праці у 2012 році створено 569 нових робочих місць. У тому числі, 238 місць створено для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців, 234 - для фізичних осіб-підприємців та 97 - для працівників у юридичних осіб. За видами економічної діяльності найбільше створено нових робочих місць у торгівлі - 192, обробній промисловості - 76, сільському господарстві – 156.

У районному центрі зайнятості було зареєстровано 234 договори між працівниками та фізичними особами - підприємцями, що на 15,3% більше, ніж у 2011 році. Станом на 1 січня 2013 року кількість діючих таких договорів становила 460 одиниць.

Районним центром зайнятості забезпечено виконання заходів і прогнозних обсягів активних форм зайнятості, передбачених програмою зайнятості населення:

із працевлаштування в кількості 1160 осіб;

профпідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 469 безробітних;

із залучення до громадських робіт на 508 безробітних.

Збільшилися обсяги та підвищилася ефективність соціальних послуг, які надаються населенню та роботодавцям районним центром зайнятості.

Станом на 1 січня 2013 року чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в районному центрі зайнятості, становила 717 осіб, з яких 696 особи мали офіційний статус безробітних, 345 безробітних раніше займали робітничі місця, 176 - посади службовців, а 175 - не мали професійної підготовки. На даний час на ринку праці району має місце зменшення обсягів довготривалого безробіття і зростання потреби в робочій силі, що свідчить про позитивні зміни на зареєстрованому ринку праці.

Актуальною проблемою ринку праці є працевлаштування осіб з інвалідністю, для розв’язання якої необхідно удосконалити механізм стимулювання роботодавців у створенні робочих місць для таких осіб.

Складна ситуація, що склалася з працевлаштуванням населення сіл, селищ є наслідком недостатнього економічного розвитку зазначених територій, зокрема їх інфраструктури, а також низького рівня залучення інвестицій.

 

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району

та розвитку  ринку праці

 

Завданням на 2013 рік та наступні роки є створення сприятливих умов для реалізації експортного потенціалу, залучення додаткових інвестиційно - кредитних ресурсів в економіку району, сприяння активізації економічних зв’язків підприємств району, підвищення якості життя та добробуту населення.

Особлива увага приділятиметься розвитку реального сектору економіки, скороченню податкової заборгованості, запобіганню утворення нових боргів із сплати обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та недопущенню виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району незалежно від форм власності.

Загроза зростання кількості зареєстрованих безробітних залишається. Передбачається, що ринок зареєстрованого безробіття, яке користуватиметься послугами районного центру зайнятості, сягне 2220 осіб у 2014 році та 2235 у 2017 році.

У зв’язку із зростанням потреби в поліпшенні умов власного життя, що вимагає збільшення сімейного бюджету, передбачається тенденція до збільшення виходу на ринок праці в 2014 році жінок, зайнятих домашнім господарством, та тих, що мають малолітніх дітей. Передбачається, що основну частину тих, які звернуться за послугами в районний центр зайнятості, складатимуть звільнені за угодою сторін, за власним бажанням, випускники учбових закладів, особи, звільнені після закінчення сезонних робіт, вивільнені по скороченню чисельності штату.

 Стабілізація ринку праці в 2012 році передбачає ріст активних форм роботи з незайнятим населенням. Очікується  працевлаштувати протягом 2013-2017 років 2445 зареєстрованих безробітних. При наявності вакансій в кількості 60 - 70 одиниць щомісячно процес працевлаштування стримує дисбаланс між пропозицією і попитом на робочу силу. У наступні роки проходитимуть навчання по 460 чол. щорічно.

На ринок праці має вплив фактор сезонності. Так, найбільша економічна активність населення, чисельність зайнятих спостерігалась у березні - травні. Відповідно в ці місяці відбувалось зменшення показників безробіття. Передбачалося зростання ринку праці в листопаді - грудні, коли значна кількість людей вивільнялась з сільськогосподарських підприємств у зв’язку із закінченням сезонних робіт. Суттєвого вивільнення по скороченню чисельності штату не передбачається. По прогнозу очікується  вивільнених по ст.40 п.1 із 150 осіб - у 2014 до 80 – у 2017 році.

Призупинений ріст зареєстрованого сімейного сільського безробіття в зв’язку з належністю до особистого селянського господарства.

Враховуючи положення  Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 протягом 2014 року з урахуванням потреби роботодавців та фінансових можливостей сільських, селищної рад планується залучити до громадських робіт 100 зареєстрованих безробітних.

Для стимулювання росту виробництва є потреба в створенні нових робочих місць шляхом відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску. У 2014 році очікується працевлаштованих безробітних, за яких здійснюватиметься компенсація єдиного внеску роботодавцям, в кількості 36 осіб.

Протягом 2012 року створено роботодавцями 569 нових робочих місць. У 2014 році планується створити 590 нових робочих місць, у 2017 році – 560.

Актуальною залишається проблема сільського довготривалого та сімейного  безробіття. Питома вага безробітних, які тривалий час перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, залишається ще поки значною.

Аналіз демографічної ситуації в районі за останні роки свідчить, що чисельність трудових ресурсів має тенденцію до зменшення,  відповідно ринок праці в районі  зменшуватиметься.

Важливу роль в цьому відіграватиме і видача ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2013 року  № 207).

Недостатня чутливість загальнодержавної системи вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації кадрів до змін ситуації на ринку праці обумовлює професійно-кваліфікаційну незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили. Залишається складною проблема працевлаштування випускників навчальних закладів. Протягом 2012 року на обліку перебувало 253 таких особи, в т.ч. випускники шкіл – 61, ПТУ – 87, ВНЗ - 105.

    Пріоритетними напрямами роботи у вирішенні проблем зайнятості населення Гощанського району на період до 2017 року є закріплення позитивних тенденцій на ринку праці.

З цією метою спільні зусилля органів влади, роботодавців та служби зайнятості в районі будуть направлені на підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття за такими основними напрямами:

розширення сфери застосування праці та стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць;

підвищення рівня зайнятості сільського населення;

розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення;

посилення мотивації економічно активного населення до легальної зайнятості та підвищення державних гарантій в оплаті праці;

удосконалення системи підготовки кадрів;

підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

підвищення мобільності робочої сили на ринку праці;

сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

активізація роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників.

          Заходи щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, спрямовані на виконання пріоритетних завдань державної політики у сфері зайнятості населення, будуть здійснюватися згідно з розділом III додатка до розпорядження.

 

Очікувані  результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих економічною діяльністю;

зменшити обсяги безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;

підвищити мобільність робочої сили на ринку праці, її якість та конкурентоспроможність, зокрема осіб віком від 45 років;

зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості.

 

Контроль за реалізацією Програми

 

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, районний центр зайнятості.

 Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації та районним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.

Підведення підсумків виконання Програми буде здійснюватись щокварталу з наданням відповідної інформації райдержадміністрації.

Стан виконання заходів Програми та проблемних питань передбачається розглядати на засіданнях колегії районної державної адміністрації. За необхідності вноситимуться зміни та доповнення до заходів програми та обсягів надання соціальних послуг безробітним.

 

Джерела фінансування Програми

 

     Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інвестицій, інших цільових позабюджетних фондів.

 

 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості

населення Гощанського району до 2017 року

 

 

 

Найменування заходу

Виконавці

Термін

вико­нання

 

Джерела фінансування

 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць

 

1.1. Забезпечити  розширення сфери прикладання праці області шляхом створення нових робочих місць, в тому числі шляхом одноразової виплати допомоги із безробіття для організації підприємницької діяльності

Гощанський районний  центр зайнятості, управління економіки  райдержадміністрації, селищна та сільські ради 

 2013-  2017 роки

 

 

 

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та  Фонду соціального захисту інвалідів

1.2. Сприяти збереженню та модернізації робочих місць шляхом упровадження на підприємствах, в установах та організаціях району новітніх технологій, інноваційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації, управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищна та сільські ради 

 2013 - 2017 роки

Кошти Державного бюджету України, роботодавців

 

 

 

 

 

1.3. Надавати роботодавцям, які забезпечували створення нових робочих місць, працевлаштовували на них працівників і упродовж 12 місяців здійснювали їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, компенсації у розмірі 50 відс. Фактичних витрат з сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Пенсійного Фонду України в Гощанському районі, селищна та сільські ради 

  2013 – 2017 роки

Кошти Державного бюджету України, передбачені у бюджеті Пенсійного фонду України

1.4. Компенсувати фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центрів зайнятості строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

Гощанський районний  центр зайнятості,  селищна та сільські ради 

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та  Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

1.5. Створювати умови для самозайнятості населення та підтримки підприємницької ініціативи безробітних з числа застрахованих осіб за рахунок виплати допомоги із безробіття одноразово

Управління економіки райдержадміністрації, Гощанська міжрайонна державна податкова інспекція Рівненської області, селищна та сільські ради, Гощанський  районний центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.6. При загрозі масового вивільнення здійснювати погоджені з профспілковими організаціями заходи, спрямовані на зменшення чисельності робітників, які підлягають звільненню

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Головний державний інспектор з питань праці Територіальної державної інспекції  праці у Рівненській області, управління економіки  райдержадміністрації, селищна та сільські ради, Гощанський  районний центр зайнятості 

При виникненні загрози масово го вивіль нення праців ників

Кошти роботодавців, місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

1.7. Вживати заходів щодо працевлаштування населення на вільні робочі місця та вакантні посади

Гощанський районний центр зайнятості

Постій но

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.8. Сприяти зайнятості сільського населення, в тому числі безробітних,  шляхом залучення їх до роботи у сільській місцевості та забезпечувати їх  професійне навчання

Управління агропромислового  розвитку райдержадміністрації,   Гощанський районний  центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.9. Організовувати громадські та інші роботи тимчасового характеру

Селищна та сільські ради, Гощанський  районний центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти роботодавців, місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

 

2.1. Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, врахову­ючи потребу роботодавців в кадрах та професійний склад безробітних

Гощанський  районний центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.2. Організувати роботу щодо підтвердженням результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Гощанський  районний центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців

2.3. Проводити моніторинг стану працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, в тому числі тих, хто звертається до районного центру  зайнятості.

Відділ освіти райдержадміністрації, Гощанський  районний центр зайнятості

2013

2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного бюджету України

 

 

 

  

3.     Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1. Забезпечити постійне оновлення банку вакансій, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність вільних робочих місць і вакантних посад та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України

Гощанський  районний центр зайнятості

Постій но

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

3.2. Проводити профорієнтаційну ро­боту з населенням, учнівською молоддю, безробітними з метою підвищення їх мобільності на ринку праці та зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили

Відділ освіти райдержадміністрації, Гощанський  районний центр зайнятості

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних

умовах конкурувати на ринку праці

4.1. Компенсувати  роботодавцям, які працевлаштовують неконкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця,  фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Гощанський  районний центр зайнятості

   2013 – 2017 роки

 

 

 

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного бюджету України

 

4.2.  Надавати профорієнтаційні послуги молоді, в тому числі неповнолітнім, та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Відділ освіти райдержадміністрації, Гощанський  районний центр зайнятості, селищна та сільські ради

2013 –

2017

роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

4.3. Сприяти зайнятості особам з інвалідністю, організувати професійне навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Гощанський  районний центр зайнятості 

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів

4.4.  Вживати заходів щодо стану сприяння зайнятості дітей-сиріт, неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Гощанський  районний центр зайнятості,  селищна та сільські ради

   2013 – 2017 роки

 

 

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного бюджету України

4.5. Забезпечити проведення перевірок на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності щодо стану дотримання законодавства про працю стосовно дітей-сиріт та неповнолітніх дітей

 Головний державний інспектор з питань праці Територіальної державної інспекції  праці у Рівненській області

  2013 – 2017 роки

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного бюджету України

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                                          О.Гажаман

 

                                                                                                                                                                                                                  Додаток

до Програми

Таблиця 1. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в районі, тис. осіб – усього

360

346

312

308

291

276

276

 

 

 

Таблиця 2. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

571

588

588

590

590

590

560

з них: 1.1 юридичними особами

 

 

 

 

 

 

 

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

174

184

185

186

186

187

178

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб

397

404

403

404

404

403

382

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

-

-

-

-

-

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

6

6

6

6

6

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

30

30

30

30

30

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

 

 

 

 

 

 

 

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

30

30

30

30

30

 

 

Таблиця 3. Надання соціальних послуг районним центром зайнятості

                 (тис. осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2307

70.7

70.0

72.0

73.0

74.0

75.0

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1739

48.5

49.0

49.5

50.0

50,5

51.0

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

1097

31,3

31,5

31.8

32.0

32.3

32.5

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

567

641

600

605

610

615

620

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

467

469

460

460

460

460

460

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

602

508

100

105

110

115

120

з них зареєстрованих безробітних

602

508

100

105

110

115

120

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

-

-

22

30

30

35

35

з них організували власну справу

-

-

22

25

25

30

30

 

 

Таблиця 4. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

33

55

40

41

42

43

44

3.1. з них зареєстровані безробітні

29

49

40

41

42

43

44

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

8

19

10

10

11

12

13

4.1. з них зареєстровані безробітні

5

16

7

7

8

9

10

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

1

1

0

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

3

0

0

1

1

1

1

17

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

3

0

0

1

1

1

1

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

5

7

2

3

4

5

5

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

1

0

0

0

0

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

5

7

1

3

4

5

5

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

-

-

0

0

0

0

0

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

0

0

0

0

0

0

0

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ