ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Гощанському районі на 2013-2017 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 20 червня 2013 року

Номер: 259

Дата оприлюднення: 20.06.2013

                                                

Про цільову програму

створення та ведення

містобудівного кадастру в

Гощанськомурайоні на 2013-2017 роки

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року              № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2013 року № 290 «Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013 – 2017 роки»:

        

         1. Схвалити цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Гощанському районі на 2013 - 2017 роки (далі - Програма), що додається.

          2. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                            Г.Владичук

 

 

                                                                                    Додаток

                                                                         до розпорядження голови

   райдержадміністрації

                                                                              20.06.2013 № 259

 

Ц І Л Ь О В А  П Р О Г Р А М А

створення та ведення містобудівного кадастру

в Гощанському районі на 2013 - 2017 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

2.

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2013 року              № 290 «Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013 – 2017 роки»

3.

Розробник програми

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

5.

Термін реалізації програми

2013 – 2017 роки

5.1.

Етапи виконання програми

           -

5.2.

Виділення приміщення для служби кадастру

2013 рік

6.

Перелік бюджетів, які  беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації програми (всього),

у тому числі:

95,00 тис. грн.(ліцензоване програмне забезпечення - 64,752 тис. грн.)

7.1

Коштів районного бюджету

95,00 тис. грн.(ліцензоване програмне забезпечення - 64,752 тис. грн.)

7.2

Коштів інших джерел

-

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2013 року № 290 «Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013 – 2017 роки» та для досягнення цілей щодо комплексного підходу до розв’язання проблем містобудівного кадастру.

 

3. Мета і завдання Програми

Метою та завданнями Програми є: 
- забезпечення комплексності, повноти та достовірності даних системи містобудівного кадастру для прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту  території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів  і  територій  з особливим  статусом, у тому числі  ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території. 

- інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на відповідній території;

- надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів, як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;

- проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів;

- організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

- підготовка роз’яснень та аналітично-довідкової інформації з питань виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для забезпечення:

- ефективної роботи служби містобудівного кадастру по взаємодії з базовими суб'єктами містобудівного кадастру та постійного  отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі;

- первинного оброблення, вхідного контролю, систематизації отриманих   даних  і  документів  та  введення  їх  в  базу  даних інформаційної системи містобудівного кадастру;

- обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

- обслуговування системи зберігання та архівування інформації; організації робіт з обміну інформацією і обміну інформації з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами;

 - організації робіт із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів;

- формування кадастрових  документів  та  їх  видачі у порядку, встановленому відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури;

- узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території;

- створення та ведення бази даних про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, формування   відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та забезпечення доступу до них в мережі геопорталів;

- формування кадастрових довідок на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та їх надання;

- забезпечення прямого санкціонованого доступу до кадастрової системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- адаптації та доповнення типових методичних та  нормативних документів ведення містобудівного кадастру;

- розвитку та   вдосконалення  засобів  ведення  містобудівного кадастру;

- провадження іншої діяльності щодо створення та ведення містобудівного кадастру, визначеної Положенням про містобудівний кадастр.

  

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                 (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Найменування

Кількість шт.

Усього витрат на виконання Програми

Примітка

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

95,000 тис. грн.

 

95,000 тис. грн.

(в тому числі ліцензоване програмне забезпечення – 64,752 тис. грн.)

 

Комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, мишка)

2

12,844 тис. грн.

з характеристиками, що дозволяють роботу з графічною інформацією

 

Сканер-ксерокс

1

7,829 тис. грн.

формат А3

 

Принтер

1

2,252 тис. грн.

кольоровий, формат А3

 

Факс

1

1,108 тис. грн.

 

 

Фотоапарат

1

1,800 тис. грн.

цифровий

 

Стіл офісний

2

2,500 тис. грн.  

 

 

Стілець офісний

2

0,500 тис. грн. 

 

 

Стілець

2

0,240 тис. грн.

 

 

Шафа офісна

1

1,153 тис. грн.

 

 

Ліцензоване програмне забезпечення для створення та ведення містобудівного кадастру

 

 

 

64,752 тис. грн.

Autodesk AutoCAD Map 3D

 

Районний бюджет

95,000 тис. грн.

 

95,000 тис. грн.

(в тому числі ліцензоване програмне забезпечення - 64,752 тис. грн.)


5. Напрями діяльності та заходи реалізації Програми  

 

 

№ з/п

 

 

Назва напряму діяльності

 

 

Перелік заходів програми

 

 

Термін виконання

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансу-вання-

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках:

2013

1

2

3

4

5

6

7

1.

Забезпечення вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня  2013 року № 290 «Про цільову програму створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненській області на 2013 – 2017 роки»

Забезпечення необхідною оргтехнікою, обладнанням та обслуговування приміщень сектору містобудування та архітектури Гощанської райдержадміні-страції

2013 - 2017 роки

Сектор містобуду-вання та архітектури райдержад-міністрації

Районний бюджет

95,00 тис. грн. (в тому числі – 64,752 тис.грн. ліцензоване програмне забезпечення)

 

 

Заступник голови адміністрації                                                    О. Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ