ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження плану заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2013 рік


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 14 червня 2013 року

Номер: 238

Дата оприлюднення: 14.06.2013

 

Про затвердження плану заходів з оптимізації

мережі загальноосвітніх навчальних закладів

району на 2013 рік

 

       Відповідно до статті 6, пункту 6 частини першої статті 13, пункту 1 статті 22, пункту 1 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 36 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України  від 05 квітня 1994 року № 228 «Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів», з метою створення в районі оптимальної мережі навчальних закладів, необхідних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності, урізноманітнення освітніх послуг, підвищення економічної ефективності  використання матеріально-технічних, кадрових,  фінансових та управлінських ресурсів:

       1. Затвердити план заходів з оптимізації мережі навчальних закладів району на 2013 рік згідно з додатком.

       2. Відділу освіти райдержадміністрації до 01 вересня 2013 року провести реорганізацію навчальних закладів, передбачених планом заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2013 рік, відповідно до чинного законодавства.

       3. Рекомендувати Дроздівському та Симонівському сільським головам до 15 липня 2013 року провести відповідну організаційну роботу в порядку, встановленому законодавством України, щодо реорганізації навчальних закладів, заснованих на комунальній формі власності, відповідно до плану заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів району на 2013 рік.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

Голова адміністрації                                                                  Г. Владичук  

                                                                              ДОДАТОК

                                                                     до розпорядження  голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                      14.06.2013 № 238       

 

План

заходів  з оптимізації мережі навчальних закладів району на 2013 рік

 

         План заходів  з оптимізації мережі навчальних закладів Гощанського району розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

 

1. Аналіз мережі навчальних закладів Гощанського району

 

       Мережа навчальних закладів Гощанського району станом на 31травня 2013 року налічує 25 дошкільних навчальних закладах комунальної власності (у сільській місцевості – 24, у міській місцевості – 1); 35 – загальноосвітніх навчальних закладів (у сільській місцевості – 33, у міській місцевості – 2); 2 – позашкільні навчальні заклади, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

         З них: загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня у складі навчально-виховного комплексу – 2 (у сільській місцевості); загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів – 15 (у сільській місцевості);  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів – 15  (у сільській місцевості);         комунальний заклад  «Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІ ст. - агротехнічний ліцей» - 1 (у сільській місцевості); загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІ ступенів – 1 (у міській місцевості); заклад гімназійного типу - 1  (у міській місцевості).

       В зв’язку з відсутністю учнів у 2011 році призупинена діяльність Дулібської філії І ступеня Бочаницької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів,  у 2012 році - Подолянської філії І ступеня Дорогобузької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Новоставецької філії І ступеня «Бугринського навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ст. - агротехнічний ліцей».  У 2011 році Матіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, в якій навчалося 9 учнів, була вилучена з мережі навчальних закладів району шляхом приєднання до Малятинської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів.

       В районі функціонують такі малочисельні загальноосвітні школи:  І-ІІ ступенів, де навчається 40 і менше учнів – 6 (Жаврівська, Майківська, М’ятинська, Федорівська, Франівська, Дроздівська);  І-ІІІ ступенів, де навчається 100 і менше школярів – 6 (Малинівська, Малятинська, Посягвівська, Рясницька, Садівська, Томахівська). В них навчається 677 учнів, з них за індивідуальною формою навчання – 40 учнів.

       Станом на 31 травня 2013 року в районі функціонує 25 закладів, які надають дошкільні освітні послуги. Відсоток охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти становить 75.

       В селах  Вільгір, Дмитрівка, Дорогобуж, Красносілля, Мнишин, Русивель, Томахів відсутні дошкільні  навчальні заклади.

 

2. Аналіз учнівської мережі загальноосвітніх навчальних закладів

 

         У період з 2008 по 2012 роки учнівська мережа освітніх закладів району скоротилася на 560 учнів.

       На початок 2008-2009 навчального року кількість учнів становила 4451 особа при проектній потужності навчальних закладів на 6691 місце. Щороку спостерігається стабільне зниження кількості учнів Садівської, Малинівської, Малятинської, Посягвівської, Томахівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Жаврівської, М’ятинської, Федорівської, Франівської  загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. Середня наповнюваність цих навчальних закладів складає: в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів - 86 учнів; в загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів – 32 учні. Середня наповнюваність класів  становить - 8 учнів.

 

3. Організація підвозу школярів та вчителів

 

       Враховуючи специфіку діяльності освітньої галузі Гощанського району, інфраструктуру освітніх закладів потреба у підвозі дітей та працівників щороку залишається сталою і становить:  у 2012-2013 навчальному році - 753 учні та дошкільники, 156 педагогічних працівників.

       Для 448 учнів і дітей дошкільного віку та 39 педагогічних працівників підвіз забезпечується  6 шкільними автобусами, один з яких експлуатується 8 років, що, в подальшому, вимагатиме заміни цього автотранспорту.

 

4. Фінансове забезпечення освітньої галузі у 2013 році

 

       Згідно формульного методу фінансування закладів та установ освіти району їх бюджет у 2013 році становив 45963,4 тис. грн. Це 90,1% від  бюджетного запиту. Відхилення від бюджетного запиту 2013 року до затверджених показників становить 5039,2 тис.грн. (в тому числі обовязкових  виплат - 1103,6 тис.грн.).

       В межах доведеної суми першочергово кошти були направлені на забезпечення захищених статей та витрат, без яких неможливе повноцінне функціонування навчальних закладів (оплата праці, харчування, енергоносії, утримання транспорту на підвіз учнів та транспортні послуги).

       Поточні видатки на 2013 рік передбачені на 82% від відповідного показника 2012 року.

       Не були передбачені кошти на капітальні ремонти приміщень, придбання і заміну меблів, оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою та інше.

 

5. Завдання плану заходів з оптимізації мережі навчальних закладів Гощанського району на 2013 рік

 

         1. Провести систему заходів, спрямованих на якісну оптимізацію мережі навчальних закладів району з урахуванням ефективності та рентабельності їх функціонування, формування мережі закладів, здатних надавати якісні освітні послуги.

         2. Розширити мережу дошкільних навчальних закладів в складі навчально-виховних комплексів.

         3. Реалізувати заходи щодо забезпечення безперебійного підвозу до навчальних закладів.

         4. Удосконалити роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів.

 

6. Очікувані результати реалізації

 

1.                 Створення фінансово-обґрунтованої моделі системи освіти району.

2.                 Підвищення ефективності роботи навчальних закладів.

     3. Розширення можливостей надання освітніх послуг, в тому числі і дошкільної освіти,  які відповідають потребам та запитам населення району.

     4. Покращення матеріально-технічних умов функціонування навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

5.                 Реалізація Програми «Шкільний автобус».

 

7. Перспективний план розвитку мережі

навчальних закладів Гощанського району на 2013 рік

 

         1. Реорганізувати Бочаницьку, Воскодавську, Горбаківську, Малинівську, Малятинську, Рясницьку, Садівську загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Андрусіївську, Жаврівську, Іллінську, Липківську, Майківську, Річицьку загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, при яких працюють дошкільні навчальні заклади, в навчально-виховні комплекси  до 01 вересня 2013 року.

         2. Створити дошкільні навчальні заклади при Русивельській, Томахівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Вільгірській, Дмитрівській, Дорогобузькій, Красносільській, Мнишинській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів та об’єднати  їх у навчально-виховні комплекси  до 01 вересня 2013 року.

         3. Реорганізувати Дроздівську, Франівську загальноосвітні школи І-ІІ ступенів у школи І ступеня та створити на їх базі навчально-виховні комплекси «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня» до 01 вересня 2013 року.

 

Заступник голови адміністрації                                О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

23 серпня

09.00 - церемонія урочистого підняття Державного Прапора України (площа Незалежності, смт.Гоща).

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ