ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про нову редакцію заходів із виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 12 квітня 2013 року

Номер: 144

Дата оприлюднення: 12.04.2013

 

 

Про нову редакцію заходів

із виконання Указу Президента України

від 07 лютого 2008 року № 109/2008

 

 

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян“ та на виконання розпорядження голови облддержадміністрації від 01 квітня 2013 року № 166 "Про нову редакцію заходів із виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008":

1. Затвердити заходи у новій редакції із виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“ згідно з додатком.                                                                                                                          2.  Виконавчим комітетам селищної, сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації про хід виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.                                                                                                    Відділу документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.                                                          3.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 07 березня 2008 року № 114 “Про заходи щодо підвищення ефективності  у роботі із зверненнями громадян відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008“.

 4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                Г.Владичук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

12.04.2013 № 144

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Указу Президента України

від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 

1. Стан роботи із зверненнями громадян заслуховувати двічі на рік на засіданнях колегії райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів селищної, сільських рад із запрошенням представників правоохоронних органів, громадських організацій, засобів масової інформації.

 

Постійно                                  Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації, виконавчі комітети

селищної, сільських рад

 

 2. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень, повною мірою реалізовуючи при цьому визначені законодавством повноваження. Не допускати надання  неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

Взяти під особистий контроль викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

 

Постійно                                   Виконавчі комітети селищної, сільських рад,

структурні підрозділи райдержадміністрації

 

3. Створити умови для участі заявників  у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.      

 Постійно                                  Виконавчі комітети селищної, сільських рад,

структурні підрозділи райдержадміністрації,

відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

    

4. Здійснювати проведення особистого прийому громадян не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох виїзних прийомів громадян, відповідно до затверджених графіків.

 

Постійно                                   Заступники голови райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної, сільських рад,

                                                            структурні підрозділи райдержадміністрації

  

         5. Забезпечити проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня“, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

 

Постійно                                   Виконавчі комітети селищної, сільських рад,

структурні підрозділи

райдержадміністрації, відділ документообігу

та роботи із зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

          6. Приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім"ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

Постійно                          Виконавчі комітети селищної, сільських рад,

структурні підрозділи райдержадміністрації,

відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

7. Аналізувати та вживати заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян. Забезпечувати притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

 

Постійно                                   Гажаман О.І., виконавчі комітети селищної,

сільських рад, структурні

підрозділи райдержадміністрації

 

         8. Посилити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів влади, органів місцевого самоврядування  за неналежне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях громадян, а також вжиття ефективних заходів щодо   запобігання   виникнення   підстав для обґрунтованих повторних і колективних звернень та звернень до органів влади вищого рівня, народних депутатів України, облдержадміністрації, райдержадміністрації та засобів масової інформації.

Систематично аналізувати випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень. 

Постійно                                    Відділ документообігу та роботи із    зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

9. Забезпечити підготовку інформацій про результати проведення особистого прийому громадян першим заступником, заступниками голови, розгляду письмових звернень, реагування керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної, сільських рад на звернення громадян до центральних органів влади, народних депутатів України, облдержадміністрації, преси, які надсилаються їм для розгляду, та забезпечення вирішення, відповідно до чинного законодавства, порушених у них питань.

 

Постійно                                   Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

          10. Забезпечити ефективне функціонування прямого телефонного зв'язку з населенням району за участю керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, окремих районних організацій.  

 

Постійно                                    Відділ документообігу та роботи із

 зверненнями громадян апарату

 райдержадміністрації

 

11. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення району, у тому числі через засоби масової інформації, щодо повноважень органів державної влади. Вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи із зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань.

Постійно                                   Відділ документообігу та роботи із   зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

12. Здійснювати моніторинг додержання законодавства з питань роботи із зверненнями громадян структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетамами селищної, сільських рад.

 

Щокварталу                            Відділ документообігу та роботи із  

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

13.  Відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року          № 109/2008 заслуховувати особисті доповіді керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, селищного, сільських голів перед головою райдержадміністрації про стан роботи  із зверненнями громадян.

Один раз на рік                          Відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, структурні підрозділи райдержадміністрації

  

14. Для сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади вищого рівня, забезпечити ефективну роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації та проводити засідання комісії не рідше одного разу на місяць.

 

Один раз на місяць           Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

         15. Затверджувати річні графіки перевірок стану виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008, інших нормативно-правових актів щодо роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих комітетах селищної, сільських рад, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.

 

Постійно                                   Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

16. Забезпечувати проведення “днів контролю“ при заступниках голови райдержадміністрації, в рамках яких здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обласної державної адміністрації.

 

         Один раз на місяць           Заступники голови райдержадміністрації,

                                                        відділ документообігу та роботи із

                                                        зверненнями громадян апарату

                                                        райдержадміністрації

  

17. Висвітлювати через засоби масової інформації та розміщувати на веб-сторінці Гощанської райдержадміністрації узагальнені матеріали щодо організації роботи із зверненнями громадян, графік особистого прийому громадян в райдержадміністрації, роз’яснення та консультації з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.

 

      Постійно                    Відділ документообігу та роботи із

                                                  зверненнями громадян апарату

                                                  райдержадміністрації,

                                                  структурні підрозділи

                                                  райдержадміністрації

 

          18. Аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо у повторних, виявляти причини, що їх породжують, та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв'язання найбільш актуальних проблем.

 

      Постійно                    Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

19. Узагальнювати та поширювати досвід роботи виконавчих комітетів сільських, селищної рад з питань виконання Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій щодо роботи із зверненнями громадян.

 

   Постійно                                Відділ документообігу та роботи із

зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

 

20. Проводити семінари-наради, навчання спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників виконавчих комітетів селищної та сільських рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівників підприємств, установ, організацій з питань роботи із зверненнями громадян.

 

 Постійно                                  Відділ документообігу та роботи із

                                                        зверненнями громадян апарату

райдержадміністрації

 

21. Забезпечувати об'єктивний і невідкладний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію», «гарячу телефонну» лінію Рівненського обласного контактного центру та постійно діючу цілодобову «гарячу лінію» при райдержадміністрації.

 Постійно                                  Виконавчі комітети сільських, селищної рад,     територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

22. Забезпечувати застосування Класифікатора звернень громадян у діяльності, пов'язаній з розглядом звернень, відповідно до їх характеристики (за формою надходження, за ознакою надходження, за видами, за статтю, категоріями та соціальним станом авторів звернень, за суб'єктом, за типом, за результатами розгляду звернень).

  

       Щокварталу до 3                          Відділ документообігу та роботи із                                     числа місяця, наступного          зверненнями громадян апарату                                 за звітним                                райдержадміністрації, виконавчі комітети                                                        сільських, селищної рад, територіальні                                                                 органи міністерств та інших центральних                                                 органів влади, структурні підрозділи

                                                             райдержадміністрації

 

 

 Заступник голови адміністрації                                          О.Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ