ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 15 квітня 2013 року

Номер: 152

Дата оприлюднення: 15.04.2013

 

Про затвердження Положення про

відділ охорони здоров’я Гощанської

районної державної адміністрації

 

                                                                                                                                 

          Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012  року № 887 «Про затвердження Типового Положення про структурний  підрозділ місцевої державної адміністрації», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2012 року  № 224-к «Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації»:

 

             1. Затвердити Положення про відділ охорони здоров’я Гощанської районної державної адміністрації згідно з додатком.

 

             2. Визнати таким, що  втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 05 січня 2011 року № 2-к «Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Гощанської районної державної адміністрації».

 

              3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Ющука М.В.

            

 

         

Голова адміністрації                                                                Г.Владичук

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        Розпорядження голови   

                                                                        Гощанської райдержадміністрації

                                                                        15.04.2013 № 152

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ охорони здоров’я Гощанської районної державної адміністрації

 

          1.Відділ охорони здоров’я Гощанської райдержадміністрації (далі - відділ)  є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, входить до складу райдержадміністрації і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

          2.Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації та заступнику голови райдержадміністрації з гуманітарних питань, а також підзвітний і підконтрольний управлінню охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації.

 

          3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, а також положенням про відділ.

 

          4.Основними  завданнями  відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на території Гощанського району;

2) управління підпорядкованими закладами охорони здоров’я району, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я Гощанського району та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація надання медико-санітарної допомоги населенню, контроль за роботою органів медико-санітарної експертизи ;

6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

 

          5.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я та інших міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

         2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3)   надає адміністративні послуги;

         4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

         5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у галузі охорони здоров’я та вживає заходів до усунення недоліків;

         6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Гощанського району;

         7) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

         8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

         9)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

         10) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

         11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

         12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

         14) здійснює організаційно-методичне керівництво підпорядкованими  закладами охорони здоров’я Гощанського району, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та забезпечує контроль за їх діяльністю;

         15) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я в Гощанському районі та забезпечує контроль за їх діяльністю;

         16) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку Гощанського району та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд райдержадміністрації та забезпечує їх виконання;

         17) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району;

         18) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

         19) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації  необхідну інформацію, документи та матеріали;

         20) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації  подає їх на розгляд районної державної адміністрації;

         21) подає пропозиції та проекти планів перепрофілізації закладів охорони здоров’я району;

         22) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

         23) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

         24) визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

         25) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою підпорядкованих закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;

         26) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

         27) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

         28) як головний розпорядник бюджетних коштів, розробляє і планує бюджетні запити та подає їх фінансовому управлінню районної державної адміністрації (ст. 22 Бюджетного Кодексу України):

         - отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження на сесії  Гощанської районної ради;

         - подає управлінню Державної казначейської служби України у Гощанському районі розподіл показників зведених планів асигнувань із загального і спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

            -  затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня і їх витрачанням;

            -  в межах своїх повноважень проводить фінансування  підпорядкованих закладів охорони здоров‘я Гощанського району через  комунальну установу «Централізована бухгалтерія закладів охорони здоров’я»;

         - одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, проводить аналіз ефективного використання ними бюджетних коштів.

         29) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги підпорядкованими закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами –підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в Гощанському районі;

         30) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію підпорядкованих закладів охорони здоров’я;

         31) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

         32) вносить пропозиції райдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоровя для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

         33) забезпечує координацію та аналіз діяльності підпорядкованих закладів охорони здоров’я Гощанського району;

         34) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

         35) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку;

         36) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

         37)     проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення Гощанського району, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

         38) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в Гощанському районі;

         39) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров'я;

         40) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

         41) прогнозує потребу підпорядкованих закладів охорони здоров’я Гощанського району у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

         42) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

         43) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

         44) забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

         45) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

         46) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

         47) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

         48) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

         49) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         50) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових  виробів  та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

         51) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

         52) разом з підрозділами райдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у Гощанському районі, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних  заходів для обмеження  вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та  молоді,  від шкідливого впливу на їх здоров'я;

         53) інформує населення через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів; 

         54) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров'я тютюнового  диму;

         55) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

         56) розглядає питання та вносить відповідне подання до управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації щодо відзначення працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я Гощанського району відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

         57) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками підпорядкованих  закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

         58) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на райдержадміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я.

         59) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         60) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

         61) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         62) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

         63)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

         64) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         65) надає методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;

         66) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         67) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

         68) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

         69) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         70) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

         71) забезпечує захист персональних даних;

         72) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

         73) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

          6.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

         1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         2) надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

          3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів  районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

         4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації  у галузі  охорони здоров’я;

         5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

         6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

         7) отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров’я;

         8) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

 

          7.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         8.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Гощанської райдержадміністрації  за погодженням з Рівненською облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.

         Начальник відділу  повинен мати повну вищу  освіту за напрямком підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров'я”. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю ”Організація і управління охороною здоров'я” або диплом магістра. Стаж роботи за фахом  у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом “Організація і управління охороною здоров'я” на керівних посадах  не менше 5 років.

         

 

          9.Начальник відділу:

         1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

         2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

         3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

         4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

         6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

         9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         10) має право брати участь у роботі сесій, засіданні виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування та виступати на них з питанням, що належать до його компетенції;

         11) представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

         12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

         13) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

         14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

          15) видає накази про прийняття на роботу, переведення та звільнення з роботи  працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я району;

          16) встановлює працівникам підпорядкованих закладів охорони здоров’я району розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених законодавством умовах;

         17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

         18) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу;     

         19) присвоює  ранги  державним службовцям,  заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

20)  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відділу у порядку, передбаченому законодавством ;

         21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

         22) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

         23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

         10.Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

        11.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

        12.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу охорони здоров’я відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

 

       13.Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                    О. Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ