ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про комісію щодо розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім′ям, субсидій та пільг


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 01 квітня 2013 року

Номер: 134

 

Дата оприлюднення: 01.04.2013

 

 

Про затвердження Положення

про комісію щодо розгляду

матеріалів з питань призначення

державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім′ям,

субсидій та пільг                                                        

                  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”, Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2012 року № 224-к “Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, субсидій та пільг, що додається.

         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2012 року № 154 “Про затвердження Положення про комісію щодо розгляду   матеріалів  з  питань   призначення   державної   соціальної  допомоги малозабезпеченим сім′ям, субсидій та пільг».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                               Г. Владичук

 

 

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                              Розпорядження голови Гощанської
                                                                               
районної державної адміністрації
                                                                                   
01.04.2013№ 134
        

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, субсидій та пільг

     1. Положення про комісію щодо розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, субсидій та пільг (далі – Положення) регламентує порядок діяльності комісії по розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, субсидій та пільг (далі – комісія).

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними документами Міністерства соціальної політики України та інших міністерств і відомств, розпорядженнями та рішеннями місцевих рад та органів державної виконавчої влади з цих питань та іншими нормативними документами.

       2. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Гощанської районної державної адміністрації за поданням управління соціального захисту населення Гощанської райдержадміністрації. До складу комісії включаються провідні фахівці управління соціального захисту населення, центру зайнятості, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та представники органів місцевого самоврядування. Члени комісії здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Співголовами комісії є заступник голови райдержадміністрації та заступник голови районної ради згідно розподілу функціональних повноважень.

     3. Комісія організовує прийом заяв, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання, інших документів, забезпечує їх розгляд і веде облік цих документів. Співголови комісії несуть відповідальність за прийняті комісією рішення, разом із секретарем персональними підписами завіряють прийняте рішення про призначення або не призначення допомог, субсидій  і пільг та скріплюють гербовою печаткою.

         4. До компетенції комісії відноситься розгляд питань щодо призначення (не призначення) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у таких випадках:

     -  якщо обидва працездатні батьки не працюють, не служать, не вчаться у вищих навчальних закладах І - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних  закладах  з  денною  формою  навчання  протягом трьох місяців, що

передують місяцю звернення за призначенням соціальної  допомоги (крім  осіб,

які   в   установленому    порядку   визнані   безробітними   та    не   порушують

законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду; осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років та особами, які досягли 80-річного віку);

         - якщо під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобусу тощо);

         - якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65- річного віку або є інвалідами І - ІІ групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,60 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід);

         - якщо відсутні поважні або не залежні від сім'ї причини того, що середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;

         - якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу);

         - якщо особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

         За наявності обставин, передбачених в вищезазначених абзацах цього пункту, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішення комісії у разі, якщо:

-          у складі сім'ї є інвалід;

         -  у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком   до   18   років   (якщо   діти   навчаються   за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих  навчальних

закладах I - IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

         - неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

          5. До компетенції комісії відноситься розгляд питань щодо призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у таких випадках:

         - якщо у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися за денною формою у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, що доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу;

         - якщо уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово - будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, що прописана разом з ним у житловому приміщенні, здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення;

         - якщо уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  перевищує встановлені у пункті 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, норми володіння чи користування загальною площею житла.   У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія для  відшкодування  витрат  на  оплату  користування житлом або його

утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а  також  на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива призначається не раніше ніж через рік з місяця придбання;

         - якщо уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) транспортний засіб,  самохідну машину або механізм, крім засобів, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (за винятком тракторів на гусеничному ходу), який перебуває в експлуатації не більш як 10 років починаючи з року випуску (за винятком одержаного чи придбаного на пільгових умовах через органи соціального захисту населення) та зареєстрований в установленому порядку. Наявність (відсутність) у володінні осіб іншого житлового приміщення (будинку), а також транспортного засобу, самохідної машини або механізму декларується при поданні заяви про призначення субсидії;

         - якщо у разі подання звернення за призначенням субсидії на новий термін і довідок про відсутність доходів, порушення законодавства про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом останніх трьох місяців або якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим від неоподаткованого мінімуму доходів громадян, у окремих працездатних осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

         - якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив покупку земельної ділянки або майна на суму, яка перевищує 10 кратну величину прожиткового мінімуму, для зазначених осіб;

         - якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

         - якщо особа, не є власником, або наймачем житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації;

         - на підставі акта обстеження  незалежно від розміру загальної площі житлового приміщення, на всю опалювальну площу для непрацездатних громадян, які проживають одиноко.

6. До компетенції комісії відноситься розгляд питань щодо призначення пільг не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання, згідно Положення про   Єдиний   державний   автоматизований   реєстр осіб, які мають

право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.

У разі користування пільгами за місцем фактичного проживання, пільговик двічі на рік (на 01 липня та 10 грудня) повинен надати до  управління

соціального  захисту  населення   райдержадміністрації   паспорт,   довідку   про

склад сім'ї та місце фактичного проживання.

       7. Комісія виконує свою роботу шляхом скликання засідань, які веде голова комісії, у разі його відсутності – заступник голови комісії. Засідання комісії проводяться по мірі необхідності вирішення завдань, але не рідше одного разу на місяць.

        Комісія зобов'язана уважно вивчити документи, заслухати  пояснення громадян (при необхідності), які їх подали, представників державних органів і громадських організацій та в 10-денний термін з дня подачі заяви та необхідних документів прийняти рішення, яке приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

        8. Рішення комісії оформляється протоколом, який готує секретар комісії після чергового засідання протягом трьох робочих днів з дати проведення комісії та підписується співголовами, секретарем та членами комісії, присутніми на засіданні.

9.             Комісія має право:

            - одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органів усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених на неї завдань;

         - залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації та організацій ( за погодженням з їхніми керівниками ) до розгляду питань, що належать до компетенції комісії.

           

 

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                                             О. Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ