ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про удосконалення організації та здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 20 березня 2013 року

Номер: 115

 

Дата оприлюднення: 20.03.2013

                                                   

Про удосконалення організації

та здійснення контролю за

виконанням документів в районній

державній адміністрації

 

 

Відповідно до Закону України «Про  місцеві  державні  адміністрації»,  указів  Президента  України від 29 березня 2000 року № 549/2000 «Про  заходи  щодо  вдосконалення організації  контролю за виконанням актів  та  доручень  Президента  України»,  від 19 лютого 2002 року № 155/2002  «Про  порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень  Президента  України» (в редакції Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1135/2005),  постанови  Кабінету  Міністрів  України від  16 вересня 2004 року № 1208 «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від 21 серпня 2000 року № 1290», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 грудня 2004 року № 637 „Про удосконалення організації та здійснення контролю за виконанням документів в обласній державній адміністрації” та з метою посилення відповідальності державних  службовців за  стан  справ на  доручених  ділянках  роботи,  забезпечення контролю за своєчасним і в повному обсязі виконанням в районі постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад:

 

1. Затвердити Порядок організації та здійснення контролю за виконанням постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, реагуванням на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад в районній державній адміністрації (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів  виконавчої влади,  виконкомам  сільських, селищної рад:

1) у місячний термін переглянути порядок здійснення контролю за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня та власних розпорядчих документів.

2) забезпечити виконання завдань,  визначених  актами законодавства, постановами Верховної Ради України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3) продовжити проведення не рідше одного разу у квартал аналізу стану виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, вжити невідкладних заходів для усунення недоліків.

4) щоквартально розглядати  на оперативних нарадах, засіданнях виконавчих комітетів питання  виконавської дисципліни, винних у порушенні термінів інформування притягати до дисциплінарної відповідальності.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 15 лютого 2005 року № 71 «Про удосконалення організації та здійснення контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації».  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                    Г.  Владичук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської районної державної адміністрації

________________№______                             

 

 

ПОРЯДОК

організації та здійснення контролю за виконанням постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад в районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 29 березня 2000 року № 549/2000 „Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України”, Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 „Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з організації контролю в органах виконавчої влади, Регламенту райдержадміністрації, Інструкцій з діловодства, Положення про сектор контролю апарату райдержадміністрації та цього Порядку.

2. Контрольна діяльність районної державної адміністрації включає:

1) взяття  документів на  контроль.

2) визначення форм  і методів контролю.

3) контроль за дотриманням термінів виконання документів.

4) організацію перевірок фактичного виконання документів та аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог документів і дотриманні термінів їх виконання.

5) інформування керівництва райдержадміністрації про стан виконання документів, реагування на запити і звернення народних депутатів України (депутатів місцевих рад) та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

6) відповідальність за своєчасність і повноту виконання документів несуть голова, перший заступник і заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації, керівники органів місцевого самоврядування в частині здійснення ними повноважень органів виконавчої влади (далі – територіальні органи міністерств та відомств України, органи місцевого самоврядування).

Відповідальність за виконання документів несуть також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням чи до компетенції яких входить вирішення завдань, що містяться в документах, особи, визначені в резолюціях керівництва райдержадміністрації та безпосередні виконавці.

Якщо виконання документа покладається на кількох посадових осіб, відповідальною за організацію виконання є посадова особа, зазначена в резолюції першою.

 

ІІ. Реєстрація та розгляд документів

 

1. Вхідні документи приймаються та реєструються у  відділі документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації у день надходження або в перший наступний робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні. Доручення установ вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.

2. Закони України, постанови Верховної Ради України, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, акти, листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчі документи обласної держаної адміністрації, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що надходять до райдержадміністрації, приймаються і реєструються працівниками відділу документообігу та роботи із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації.

3. Реєстрація актів органів державної влади, доручень вищих посадових осіб, запитів, звернень, а також кореспонденції Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, документів, що надійшли на розгляд голови райдержадміністрації та його заступників, розпорядчих документів, листів за підписом голови райдержадміністрації та його заступників проводиться централізовано відділом документообігу та роботи із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації.

4. Після реєстрації та попереднього розгляду постанови Верховної Ради України, акти та доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчі документи облдержадміністрації, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад (далі - документи) передаються завідувачу сектору контролю апарату райдержадміністрації для взяття на контроль.

5. На документах, в яких встановлено завдання, а також виконання яких  підлягає обов’язковому контролю, сектором контролю апарату райдержадміністрації у правому верхньому кутку першого аркуша проставляється відмітка про контроль червоним  чорнилом (літера «К») чи слово «Контроль» (від руки або з використанням штампа). На  штампі вказуються терміни виконання (інформування) документа.

6. Після взяття на контроль документи повертаються у відділ  документообігу та роботи із зверненнями  громадян, який передає їх на розгляд голові райдержадміністрації або заступнику, який виконує його обов’язки.

 

7. Документи, розглянуті головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації повертаються з відповідною резолюцією у відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, який розмножує документи (у разі потреби) і здійснює передачу документів на виконання.

8. Документ, виконавцями якого є кілька структурних підрозділів, може бути переданий виконавцям у порядку визначення їх в резолюції або одночасно у вигляді копій з передачею оригіналу головному виконавцю, визначеному в резолюції першим.

9. Факт передачі документів виконавцям фіксується шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній формі із зазначенням інформації про виконавців, яким передано оригінал документа та його копії.

10. Передача документа з одного структурного підрозділу до іншого в обов'язковому порядку здійснюється через відділ  документообігу та роботи із зверненнями  громадян  апарату райдержадміністрації, в якому було зареєстровано документ. Документи, виконання яких перебуває на контролі, передаються до інших структурних підрозділів райдержадміністрації або іншим виконавцям тільки з повідомленням про це сектору контролю апарату райдержадміністрації.

11. Передача документів у межах структурного підрозділу райдержадміністрації здійснюється через особу, відповідальну за діловодство у структурному підрозділі.

12. Облік документів, що передаються з одного структурного підрозділу до іншого, здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток у реєстраційних формах, які веде відділ документообігу та роботи із зверненнями  громадян  апарату.

 

ІІІ. Порядок здійснення контролю за дотриманням

термінів виконання документів

 

1. Завданням контролю за дотриманням термінів виконання документів є забезпечення посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування своєчасного та якісного виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня.

 

2.Організацію контролю за проходженням і термінами виконання документів здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації.

 

3. Обов’язковому контролю підлягає виконання Законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах органів державної влади, дорученнях вищих посадових осіб, здійснює перший заступник, заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

  4. Безпосередній контроль за виконанням документів в апараті райдержадміністрації покладається на сектор контролю.

У структурних підрозділах райдержадміністрації безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.


5. Необхідність взяття документів на контроль встановлюється резолюцією голови райдержадміністрації,  першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, в якій обов’язково зазначається прізвище та ініціали відповідного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, термін виконання.

У разі, коли термін виконання або інформування не визначений самим документом, а також резолюцією голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, рішення про взяття документа на контроль і термін його виконання приймає завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням документів включає взяття документів на контроль, визначення форм і методів контролю, перевірку ходу своєчасного доведення документів до виконавців, контроль за станом виконання, зняття документів з контролю, направлення виконаного документа до справи, облік, узагальнення та аналіз результатів виконання документів, інформування керівництва про хід та результати їх виконання.

7. Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою реєстраційно-контрольної картки та автоматизованої інформаційної системи (бази даних).

8. Реєстраційно-контрольні картки документів, що перебувають на контролі, групуються в картотеці за строками виконання документів виконавцями або кореспондентами, групами документів (доручення вищих органів влади, розпорядження голови райдержадміністрації тощо).

 9. У разі, коли термін виконання документа не вказано у самому документі або не визначено резолюцією керівництва, документ повинен бути виконаний у стислі строки, але не пізніше ніж за 30 календарних днів від дати реєстрації документа, а документи з позначкою „Терміново” – відразу ж або не пізніше ніж протягом 7 робочих днів від дати підпису документа. Урядові телеграми, які потребують термінового вирішення – відразу ж або упродовж двох днів.

 

10. Сектор контролю апарату райдержадміністрації з метою попередження порушення термінів виконання документів проставляє термін на 3-5 календарних дні раніше встановленого органом виконавчої влади вищого рівня. Перший заступник, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) в своїх дорученнях щодо виконання документів можуть встановлювати термін виконання ще на 2 дні раніше.

 

11. Датою виконання завдань, визначених актами, дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядчими документами обласної держадміністрації вважається дата реєстрації відповідей про їх виконання, які надсилаються до обласної державної адміністрації.

 

12. Інформація про стан виконання актів і доручень Президента України готується виконавцями і за підписом голови райдержадміністрації або заступника, який виконує його обов’язки, подається до обласної державної адміністрації протягом 5 днів після закінчення строку реалізації завдання.

 

13. Відповідно до статей 15, 16 Закону України „Про статус народного депутата України” на депутатський запит офіційна письмова відповідь надсилається у 15-денний термін з дня його одержання, якщо інший термін не встановлено документом, на депутатське звернення – відповідно у 10-денний.

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, надається відповідно апарату Верховної Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, надається відповідно апарату Верховної Ради України і народному депутату, підпис якого під запитом є першим, голові комітету Верховної Ради України.

Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, відповідальний виконавець зобов’язаний підготувати офіційний лист за підписом голови райдержадміністрації або іншої посадової особи, до якої звернуто запит, апарату Верховної Ради України, народному депутату України, групі народних депутатів України, комітету Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший термін, що не повинен перевищувати одного місяця з моменту одержання запиту.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений термін, його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження терміну розгляду. Термін розгляду депутатського звернення не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. Відповідь на депутатське звернення надсилається лише автору звернення.

Відповідь як на депутатський запит, так і на депутатське звернення надається в обов’язковому порядку за підписом голови райдержадміністрації чи посадової особи, на ім’я якої було направлено запит чи звернення.

З метою забезпечення своєчасного реагування на депутатські запити і звернення, всі відповіді надсилаються до відповідних органів оперативним зв’язком не пізніше наступного дня після їх підписання.

 

14. Розгляд запитів та звернень депутатів місцевих рад здійснюється у порядку, що встановлений Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

 

15. Термін виконання документа може бути змінений лише посадовою особою, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадовою особою, яка її заміщає.

Достроково припинити хід виконання документа, відмінити його дію має право лише орган виконавчої влади вищого рівня, посадова особа, яка його видала самостійно, або суд.

В окремих випадках термін виконання документа райдержадміністрації може бути продовжено за обумовленим письмовим клопотанням керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального органу центральних органів виконавчої влади, яке подається заступникам голови райдержадміністрації не пізніше ніж за 5 днів до встановленого терміну, а потім голові райдержадміністрації не пізніше ніж за 3 дні.

Документ, на підставі якого продовжено термін виконання документів, що контролювались, припинено їх виконання або втратили чинність, передається сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 

16. З метою продовження терміну виконання документів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, основним виконавцем яких є райдержадміністрація, готується обумовлене клопотання за підписом голови райдержадміністрації або заступника, який виконує його обов’язки (до обласної державної адміністрації), заступників голови райдержадміністрації (до структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади), яке надсилається не пізніше ніж за 5 днів до терміну інформування.

 

17. Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа, надісланого обласною державною адміністрацією, подається райдержадміністрацією до облдержадміністрації разом з проектом листа голові обласної державної адміністрації за 7 днів до закінчення встановленого терміну.

18. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішено повністю. Виконаний документ знімає з контролю та особа, яка поставила його на контроль,  або за його дорученням сектор контролю апарату райдержадміністрації. Документи з типовими строками виконання знімаються з контролю за рішенням сектору контролю апарату райдержадміністрації.

Для зняття документа з контролю відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації, територіальним органом міністерств та інших центральних органів виконавчої влади готується інформація про стан виконання документа із відповідними висновками.

 

19. Інформації першого заступника і заступників голови райдержадміністрації про стан виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації із висновком „зняти з контролю” або „продовжити опрацювання (контроль)” подаються у визначені терміни сектору контролю апарату райдержадміністрації, який після аналізу інформацій з відповідними пропозиціями передає їх на розгляд голові райдержадміністрації або особі, яка його заміщає.

 

20. Сектор контролю апарату райдержадміністрації при потребі (не рідше одного разу у квартал) готує проекти розпоряджень про зняття з контролю розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

 

21. На знятих з контролю документах сектором контролю апарату райдержадміністрації на нижньому лівому полі першого аркуша документа ставиться відмітка або штамп „Знято з контролю”.

Відмітка „Знято з контролю” свідчить про те, що робота з документом закінчена, але це не означає, що чинність документа припиняється.

 

22. Зняті з контролю розпорядження і доручення голови райдержадміністрації зберігаються у секторі контролю апарату райдержадміністрації до моменту їх передачі у архівний відділ райдержадміністрації.

 

23. Посадовою особою, яка здійснює контроль за виконанням документа, формується „Контрольна справа (папка)” згідно з додатком 1.

Перелік відповідальних осіб, які здійснюють контроль відповідних видів документів, викладено у додатку 2.

 

24. Сектор контролю апарату райдержадміністрації здійснює контроль за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад і періодично забезпечує інформування голови райдержадміністрації про стан виконання цих документів структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

25. Доручення, листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, першого заступника і заступників голови обласної та районної держадміністрацій контролюють керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

26. Щомісяця сектор контролю апарату райдержадміністрації готує пропозиції до розділів контролю планів роботи райдержадміністрації та план контролю виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації.

 

ІУ. Порядок здійснення контролю виконання постанов Верховної

Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, реагування на запити і звернення народних

депутатів України та депутатів місцевих рад

 

1. Контроль за ходом виконання постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій здійснюється шляхом:

1) Аналізу письмових інформацій виконавців про стан виконання документів в цілому або окремих встановлених ними завдань.

2) Підготовки і систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання.

3) Періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях.

4) Розгляду роботи (заслуховування звіту, інформації) виконавців – керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, його першого заступника або заступників (відповідно до розподілу функціональних повноважень) щодо виконання встановлених завдань.

5) Підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів для голови районної державної адміністрації, його першого заступника і заступників про стан контрольної діяльності в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

2. Відповідальність за організацію контрольної діяльності в районній державній адміністрації несуть голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування – їх керівники.

 

3. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у самому документі чи резолюції керівника та працівники, яким безпосередньо доручено виконання.

У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання (скликання) є той працівник, який в резолюції зазначений першим.

Відповідальність за організацію виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації несе заступник голови райдержадміністрації, на якого покладено контроль, а також структурний підрозділ, який безпосередньо готував проект розпорядження (доручення), якщо у самому розпорядженні (дорученні) не визначені інші відповідальні виконавці.

 

4. Після отримання взятого на контроль документа, першим заступником, заступником голови районної державної адміністрації, на якого покладено контроль за його реалізацією, визначається безпосередній виконавець, який розробляє детальний план виконання цього документа (план затверджує заступник голови райдержадміністрації), здійснює постійний контроль за ходом виконання розробленого плану, систематично інформує першого заступника або заступника голови райдержадміністрації про хід виконання документа.

Перший заступник, заступники голови райдержадміністрації спільно з сектором контролю апарату райдержадміністрації здійснюють оперативний контроль за вчасним, якісним виконанням та строками подання інформацій про виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації,  територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установами та організаціями району, виконкомами сільських, селищної рад.

 

5. Заступники голови районної державної адміністрації, відповідальні працівники особисто контролюють виконання документів, перевіряють стан справ на місцях у межах своєї компетенції, сприяють їх реалізації, надають необхідну допомогу відповідним структурним підрозділам, виконкомам сільських, селищної рад.

У разі виявлення недбалого ставлення до організації виконання документів, вносяться пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності.

 

6. За матеріалами, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, голова районної державної адміністрації, його перший заступник або заступник (відповідно до розподілу функціональних повноважень) дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 

7. Періодично (не рідше одного разу в квартал) спеціалісти сектору контролю апарату райдержадміністрації аналізують стан реагування структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами селищної, сільських рад на розпорядження голови райдержадміністрації.

 

8. При першому заступнику, заступниках голови райдержадміністрації щомісяця проводяться „Дні контролю”, на яких розглядається хід виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. Порядок проведення „Дня контролю” викладено у додатку 3.

 

9. За дорученням голови районної державної адміністрації,  заступників голови райдержадміністрації з метою поглибленого вивчення стану контролю та фактичного виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться комплексні та цільові перевірки відповідно до порядку, викладеному у додатку 4.

 

10. Інформація (звіт) про стан виконання указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації готується виконавцем (вказаним першим в резолюції), підписується головою райдержадміністрації, першим заступником або заступниками голови райдержадміністрації  (відповідно до розподілу функціональних повноважень),  передається за один день до встановленого сектором контролю апарату райдержадміністрації терміну в відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для відсилки адресату.

Копія інформації передається сектору контролю апарату райдержадміністрації.

11. Інформації, що надсилаються до обласної державної адміністрації, підписує голова районної державної адміністрації або заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Порядок візування службових листів-відповідей викладено у додатку 5.

 

12. Інформації про виконання документів, які подаються до районної державної адміністрації, підписують керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – особи, що їх заміщають. В інформаціях коротко і конкретно викладаються дані про здійснені заходи, їх наслідки, наявні недоліки і роботу, яка планується на майбутнє, та пропозиції щодо зняття документа з контролю.

 

13. Зняття з контролю виконаних документів проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального органу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за письмовим дозволом голови районної державної адміністрації, його першого заступника або заступників (відповідно до розподілу функціональних повноважень), який поставив його на контроль.

 

14. Контроль за виконанням доручень за підсумками засідань колегії райдержадміністрації покладається на першого заступника та заступників голови райдержадміністрації.

 

15. Доручення голови райдержадміністрації і його заступників виконуються у встановлені ними терміни. Якщо терміни виконання доручень ними не визначені, то термін реагування на них становить 30 календарних днів з дня їх підписання.

 

16. Узагальнюючі інформації про виконання доручень голови райдержадміністрації надаються першим заступником або заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Відповідно до резолюцій голови райдержадміністрації доручення знімаються з контролю або залишаються на контролі до повного виконання.

 

 

 

 

 

Заступник голови  адміністрації                                     О.Гажаман

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

 

Перелік документів, які мають бути в

„Контрольній справі (папці)”

 

1.                       Контрольний лист.

2.                      Указ, розпорядження Президента України, постанова, розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації чи райдержадміністрації, інший документ (копія), що контролюється.

3.                      Робочий план контролю, що складається керівником структурного підрозділу або особою, яка забезпечує контроль, затверджується заступником голови райдержадміністрації, на якого покладено контроль за виконанням документа, або керівником, що встановив контроль власною резолюцією (його копія передається сектору контролю апарату райдержадміністрації у десятиденний термін).

4.                      Лист розсилки контрольного документа виконавцям.

5.                      Узагальнені інформації голові райдержадміністрації за підписом його заступників або іншої посадової особи, на яку покладено контроль (проміжні і підсумкова інформації з конкретними пропозиціями).

6.                      Інформації про хід виконання документів від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкомів селищної та сільських рад, статистичні дані тощо.

7.                      Інформація, лист-відповідь (копія) на адресу керівництва райдержадміністрації чи органу виконавчої влади вищого рівня.

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2

До Порядку

ПЕРЕЛІК

відповідальних за здійснення контролю за виконанням документів

та  зміст заходів щодо організації контролю і формування матеріалів

 

№ з/п

Відповідальні за здійснення контролю

Вид  документа

Зміст  заходів щодо організації і формування матеріалів

1.

Перший заступник,  заступники  голови райдержадміністрації (у разі коли контроль голова залишив за собою чи поклав на заступників голови), відповідальний працівник структурного підрозділу райдержадміністрації,  територіального органу міністерств та  інших центральних органів виконавчої влади (у разі, коли доручено виконання або контроль покладено на їх керівників)

1. Закони України, постанови Верховної Ради України, акти і доручення Президента України,  Кабінету Міністрів України,  акти  і листи міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, розпорядчі документи облдержадміністрації, запити і звернення народних депутатів України  та депутатів місцевих рад.

 

 

 

 

 

 

 

2. Розпорядження та  доручення голови райдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Протоколи нарад, плани заходів та інші документи голови райдержадміністрації. 

 

1. Розробка відповідно до завдання,  а  також у разі потреби, плану контролю,  проекту розпорядження голови райдержадміністрації, програми  заходів, доручень, тощо.

2. Координація роботи з виконання, формування контрольних справ (папок).

3. Збір та аналіз інформацій щодо виконання окремих завдань або  документів вцілому.

4. Підготовка інформації до органів виконавчої влади вищого рівня за підписом голови райдержадміністрації  або його  заступників.

5. Після реєстрації інформації у відділі документообігу та роботи із зверненнями  громадян апарату райдержадміністрації її копія передається сектору контролю апарату райдержадміністрації у  визначені терміни.

 

1. Підготовка робочого плану контролю і подання копії до сектору контролю апарату райдержадміністрації. 

2. Доведення до  виконавців,  у разі потреби, окремих завдань.

3. Координація виконання документа, формування контрольних  справ (папок).

4. Проміжне інформування керівника про стан виконання завдань і доручень.

5. Узагальнення інформації про стан виконання окремих завдань або документа вцілому і повернення їх сектору контролю.

6. Внесення пропозицій щодо проведення комплексної або цільової перевірки на місцях, розгляду чи заслуховування звіту на засіданнях колегії, нарадах, «Днях контролю» тощо.

7. Підготовка підсумкової інформації стосовно виконання завдань з пропозицією щодо зняття з контролю або продовження терміну виконання, подання її у визначені терміни до сектору контролю апарату райдержадміністрації. 

 

1.        1. Доведення контрольних  завдань до виконавців.

2.                   Координація роботи з виконання.

3.                   Збір  інформації.

4.                   Інформування керівника про  стан виконання і підготовка підсумкової інформації.

5.                   Зберігання матеріалів до моменту здачі у архівний відділ райдержадміністрації.  

2.

Спеціаліст сектору контролю апарату райдержадміністрації 

Акти і доручення Президента України, Кабінету Міністрів України,  акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпорядження і доручення голів обласної та районної державних адміністрацій. 

1. Контроль за своєчасним доведенням документів до виконавців,  формування контрольних справ (папок).

2. Підготовка щомісячних планів контролю виконання документів.

3. Проведення випереджального моніторингу стану і термінів виконання документів, підготовка, у  разі необхідності,  нагадувань  з цього приводу.

4. Інформування  голови, першого заступника голови, заступників голови  райдержадміністрації про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань. 

5. За дорученням голови райдержадміністрації організація комплексних та цільових перевірок. 

6. Підготовка службових записок голові, першому заступнику голови та заступникам голови райдержадміністрації  у разі недбалого ставлення виконавця до відповідного документа, неподання інформацій у визначений термін.

7.  Аналіз якості  і змісту підготовленої інформації ( у разі необхідності – повернення на доопрацювання). 

3.

Працівники відділу документообігу та роботи  із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації 

Закони України, постанови Верховної Ради України, акти і доручення Президента України,  Кабінету Міністрів України,  акти і  листи міністерств,  інших  центральних органів виконавчої  влади,  листи обласної державної адміністрації, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих  рад. 

1. Своєчасна реєстрація документа,  подання сектору контролю апарату райдержадміністрації для взяття на контроль та керівництву райдержадміністрації для розгляду, а  також оперативне доведення до  виконавців.

2. Своєчасне  надсилання інформації до органів влади вищого рівня.

3. Збереження відпрацьованих документів до моменту передачі в архівний відділ райдержадміністрації. 

 

 


Додаток 3

до Порядку

 

П О Р Я Д О К

проведення „Дня контролю” при першому заступнику

і заступниках голови районної державної адміністрації

 

Перший заступник, заступники голови  районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) спільно з сектором контролю апарату райдержадміністрації визначають, який акт Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації чи райдержадміністрації необхідно розглянути в порядку контролю на „Дні контролю”, а також хто звітуватиме про хід його виконання (керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади тощо).

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади складають робочий план для вивчення стану виконання документа безпосередньо на місцях, а також формують робочу групу. Першим заступником або заступниками голови  райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) визначається термін перевірки і підготовки відповідних документів та проводять інструктаж з членами робочої групи.

Після вивчення питання керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади узагальнюють матеріали і готують довідку, пропозиції та проект доручення виконавцям, з вини яких порушуються терміни виконання документа.

За п’ять днів до проведення „Дня контролю” матеріали подаються першому заступнику, заступнику голови районної державної адміністрації для ознайомлення та внесення змін або доповнень.

На „День контролю” запрошуються особи, відповідальні за виконання документа, і які не забезпечили реалізації того чи іншого пункту або документа в цілому.

Після обговорення та прийняття протокольних доручень контроль за їх виконанням покладається на першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації.

Залежно від стану виконання документа, ставлення керівників до вирішення завдань, рівня виконавської дисципліни, перший заступник,  заступники голови райдержадміністрації можуть вносити пропозиції голові районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів.

 

 

 

 

 

Додаток 4

    до Порядку

 

ПОРЯДОК

проведення перевірок стану виконавської дисципліни

та комплексних (цільових) перевірок в органах

виконавчої влади Гощанського району

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 311 „Про затвердження порядку проведення перевірок стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади” і встановлює вимоги до проведення перевірок стану виконавської дисципліни та комплексних (цільових) перевірок у структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень районної державної адміністрації, виконкомах селищної та сільських рад в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

2. Перевіркою стану виконавської дисципліни та комплексною (цільовою) перевіркою (далі - перевірка) вважається вивчення стану виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій (далі - документи), організації роботи щодо їх виконання та реагування на запити і звернення народних депутатів України  і депутатів місцевих рад.

 

3. Головна мета перевірок:

1) забезпечити безумовне і своєчасне виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

2) вжити необхідні заходи оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та надати практичну допомогу.

 

4. Перевірки проводяться відповідно до планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, з урахуванням того, що перевірки одного органу можуть проводитися не частіше ніж один раз на рік.

За рішенням голови райдержадміністрації або заступників голови  райдержадміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

 

5. Для проведення перевірки першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) утворюється робоча група та призначається її керівник. Робоча група утворюється, як правило, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку перевірки. За рішенням керівника у складі робочої групи можуть утворюватися підгрупи.

 

6. До складу робочої групи включаються спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

7. Кожній перевірці передує підготовча робота, яка, як правило, передбачає: аналіз виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, рішень Уряду, відомчих нормативних документів, що стосуються питання перевірки, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій; ознайомлення із статистичними, довідково-інформаційними матеріалами відповідних органів, а також матеріалами попередніх перевірок з цього питання, вжитими заходами; вивчення публікацій у засобах масової інформації з питання, яке вивчається, думок фахівців, звернень громадян; складання плану перевірки та переліку питань, які необхідно вивчити.

 

8. До дати початку перевірки керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідальним за проведення перевірки (далі – відповідальний структурний підрозділ) складається перелік питань для обов’язкового вивчення і графік, у якому передбачається послідовність, конкретні строки вивчення, узагальнення та підготовки матеріалів за результатами перевірки.

 

Перелік питань і графік проведення перевірки затверджуються першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

9. Графік проведення перевірки разом з відповідним дорученням і відомостями щодо складу робочої групи до початку перевірки надсилається органові, в якому проводитиметься перевірка.

 

10. До початку перевірки членами робочої групи може складатися особистий план її проведення, в якому визначається додатковий перелік питань для вивчення. Особистий план проведення перевірки затверджується керівником робочої групи.

 

11. Члени робочої групи проводять перевірку згідно із затвердженим графіком, переліком питань для вивчення та особистим планом її проведення.

Робоча група організовує свою роботу так, щоб не перешкоджати працівникам органу, в якому проводиться перевірка, у виконанні ними службових обов’язків.

12. Перевірка проводиться з дотримання вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації, що стала відома під час її проведення.

 

13. Для виконання покладених на неї завдань робоча група має право:

1) одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи, письмові та усні пояснення від посадових осіб органу, в якому проводиться перевірка, з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

2) залучати в установленому порядку працівників органу, в якому проводиться перевірка, до її проведення і вжиття необхідних заходів щодо усунення порушень у виконанні актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голів обласної та районної державних адміністрацій;

3) перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

 

14. Спірні питання, що виникають у ході перевірки, вирішуються керівником робочої групи.

 

15. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 10 робочих днів. Продовження цього терміну допускається за погодженням з посадовою особою, яка прийняла рішення про утворення робочої групи.

 

16. Результати перевірки викладаються у довідці або доповідній записці (далі - довідка), яка готується керівником робочої групи на підставі письмових інформацій членів робочої групи і підписується керівником відповідального структурного підрозділу.

Довідка складається безпосередньо після завершення перевірки і повинна містити аналіз, проведений на підставі перевірених та документально підтверджених фактів, з об’єктивною оцінкою стану справ і результатів виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також відомості про виявлені недоліки, їх причини та заходи, які пропонується вжити для їх усунення.

 

17. Керівник органу, в якому проводиться перевірка, може вносити письмово пропозиції та обґрунтовані пояснення стосовно наведених у довідці фактів і висновків, що додаються до довідки.

 

18. Керівник робочої групи інформує керівника відповідального структурного підрозділу, який в свою чергу – посадову особу, яка прийняла рішення про утворення робочої групи, про результати перевірки.

Довідка про результати перевірки з конкретними пропозиціями надсилається для відповідного реагування керівникові органу, в якому проводилася перевірка.

 

19. Орган, в якому проводилася перевірка, інформує в установлені терміни райдержадміністрацію про проведену роботу щодо усунення виявлених недоліків та вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

 

20. У разі, коли результати перевірки передбачається розглянути на засіданні колегії райдержадміністрації, підготовка матеріалів проводиться у порядку, встановленому Регламентом райдержадміністрації.

 

21. Результати перевірки можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації за рішенням голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів

 

ПОРЯДОК

візування в районній державній адміністрації проектів службових листів,

які подаються на виконання актів і доручень Президента України,

Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації

 

Проекти службових листів-відповідей (інформацій), які подаються до обласної державної адміністрації на виконання актів  і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, вносяться керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які визначені основними виконавцями документів.

Проект листа-відповіді (інформації) друкується на бланку райдержадміністрації у двох примірниках, завізований керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або територіального органу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за два дні до встановленого сектором  контролю апарату райдержадміністрації терміну.

При цьому обов’язково повинні бути дотримані основні реквізити листа: адресат, посилання на дату і номер документа, на який подається інформація, заголовок, відмітка про наявність додатків до листа, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону виконавця.

Після цього виконавець передає лист-відповідь (інформацію) для візування заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Візування і корегування проводиться оперативно і його термін не повинен перевищувати одного робочого дня.

Проект листа-відповіді (інформації), погоджений та завізований зазначеними вище службовими особами апарату райдержадміністрації, передається для підпису голові райдержадміністрації або заступнику який виконує його обов’язки.

Візи розміщуються на лицьовому боці другого примірника листа.

Підписаний головою райдержадміністрації або заступником, який виконує його обов’язки, лист-відповідь (інформація) реєструється у відділі документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.

Листи-відповіді (інформації) і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, з конкретним викладенням виконання документа по суті поставленого завдання.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ