ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про управління економіки Гощанської районної державної адмвнвстрації


 

Видавник: Гощанська районна державна адміністрація  

Дата: 04 березня 2013 року

Номер: 91

 

Дата оприлюднення: 04.03.2013

 

 

 

Про затвердження Положення про управління економіки Гощанської

районної державної адміністрації

 

 

 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»:

 

1.          Затвердити Положення про управління економіки Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2.          Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 1 грудня 2010 року № 642 «Про затвердження Положення про управління економіки районної державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2010 року № 624 «По затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій Гощанської районної державної адміністрації».

3.          Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М. та заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                      Г.Владичук

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Гощанської райдержадміністрації

                                                                               04.03.2013 № 91

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економіки Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Управління економіки Гощанської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, першому заступнику та заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням. Управління складається з двох відділів – відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення та відділу економічного розвитку і торгівлі.

3. Основними завданнями управління є участь у реалізації:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно – приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі  корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності;

державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії), житлової політики, поховання, а також у сфері розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій;

державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них на території району.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки відповідних програм;

бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;

забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

здійснює координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з питань реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до районної держадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробці пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад, сіл, селища району;

бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

готує голові районної держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;

бере участь у розробці пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові районної держадміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики в сфері житлово-комунального господарства;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики в сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них на території району;

   координує роботу щодо створення та належного функціонування центру з надання адміністративних послуг;

виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією. Начальник управління економіки може мати заступника начальника управління економіки райдержадміністрації, який призначається та звільняється головою райдержадміністрації за поданням начальника управління економіки райдержадміністрації.

8. Начальник управління:

 здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

На період відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту управління економіки райдержадміністрації.

9.Накази начальника управління у разі порушення прав громадян, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в установленому порядку.

10. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує голова районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                          О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ