ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про сектор містобудування та архітектури Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація  

Дата: 12 березня 2013 року

Номер: 100

 

Дата оприлюднення: 12.03.2013

 

 

Про затвердження Положення про сектор

містобудування та архітектури Гощанської

районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року                 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в                      мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 12 березня 2005 року                № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»:

1.          Затвердити Положення про сектор містобудування та архітектури Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2.          Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М.

 

 

Голова адміністрації                                                         Г.Владичук

 

 

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови

                                                        Гощанської

                                                                          райдержадміністрації

                                 12.03.2013 № 100               

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Сектор містобудування та архітектури Гощанської районної державної адміністрації (далі - сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, головному департаменту з питань будівництва та архітектури обласної держадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про Генеральну схему планування території України», «Про місцеві державні адміністрації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника головного управління з питань будівництва та архітектури обласної держадміністрації, а також положенням про сектор.

3. Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

- здійснення моніторингу стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

4. У сфері містобудування та архітектури сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1)       готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування», стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

2)       вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

 

 3)       готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

4)         здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

5)       сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);

6)       вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

7)       сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8)       забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих комітетів сільських та селищної рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 13 Закону України «Про архітектурну діяльність»);

9)       готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

10)          у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11)          координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12)           надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

13)          надає будівельні паспорти забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

14)          надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України
від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

15)          оформляє паспорти прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

16)          надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

17)          співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

18)          інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

19)          сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України «Про архітектурну діяльність»);

20)          у межах закону здійснює творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

21)          виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

22)          виконує інші функції відповідно до законодавства: в межах своїх повноважень здійснює контроль за проведенням благоустрою населених пунктів району, в тому числі погоджує проекти схем санітарної очистки, поводження з ТПВ, а також виконання Програми житлового будівництва.

5. Сектор має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та директором департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації. Відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» завідувач сектору є головним архітектором району.

8. Завідувач сектору:

- здійснює  керівництво  діяльністю  сектору;  несе  персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на сектор завдань;

- розподіляє обов'язки між працівниками сектору та визначає ступінь їх відповідальності;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників сектору;

- має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

9. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіону України, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, директором департаменту з питань будівництва та архітектури обласної держадміністрації.

10. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури (в разі необхідності) при секторі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.

Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням завідувача сектору.

11. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.

12. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

Заступник голови

адміністрації                                                                            О. Гажаман 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ