ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про внесення змін до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Гощанського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої оплати


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 01 березня 2013 року

Номер: 87

 

Дата оприлюднення: 01.03.2013

 

 

Про внесення змін до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Гощанського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої оплати

 

 

 

         Відповідно до статей 19, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1184 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

         1.       Внести зміни до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Гощанського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 червня 2010 року № 297, що додається.

         2.       Затвердити Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої оплати, що додається.

3.       Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                   Г.Владичук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Гощанської районної державної адміністрації

01.03.2013 № 87

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Гощанського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.”.

2. Пункт 26 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

“10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.”.

3. Пункт 30 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

“7) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг.”.

4. Підпункт 3 пункту 40 після слів “членів сім’ї” доповнити словами

“або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг”.

Заступник голови

райдержадміністрації                                                        О.Гажаман

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Гощанської районної державної адміністрації

01.03.2013 № 87

 

 

ПОРЯДОК
надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

1.       Цей Порядок визначає механізм надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати (далі - соціальні послуги).

2.       Соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються Гощанським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

3.       Соціальні послуги надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

4.       Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється в розмірі 12 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за останні шість місяців. Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця. Розмір диференційованої плати за надання соціальних послуг розраховується на підставі тарифів на платні соціальні послуги, що обчислені відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 268.

5.       Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується відповідно до законодавства.

6.       Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує їх надання, подає управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:

заяву із зазначенням згоди на оброблення персональних даних;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності);

довідку про доходи за останні шість місяців;

у        випадках, передбачених законодавством - медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі або виписку з медичної карти амбулаторного стаціонарного хворого;

копію довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).

 

 Для отримання соціальних послуг, що надаються недержавним суб’єктом, особа, яка потребує їх надання, подає зазначені документи управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації.

У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації складає протягом трьох днів акт обстеження матеріально-побутових умов проживання такої особи (за згодою) за формою, встановленою Мінсоцполітики, який разом із зазначеними документами подається Гощанській районній державній адміністрації  для прийняття відповідного рішення.

7.       Рішення щодо надання соціальних послуг приймається в установленому порядку Гощанською районною державною адміністрацією протягом 15 днів з дати подання документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та акта обстеження матеріально-побутових умов проживання особи, яка потребує їх надання (за наявності).

Про прийняте рішення Гощанська районна державна адміністрація письмово повідомляє протягом трьох робочих днів управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Після прийняття рішення про надання соціальних послуг Гощанським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) укладається відповідний договір з отримувачем таких послуг, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики.

8.       Соціальні послуги надаються з дня укладення відповідного договору між Гощанським районним територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та отримувачем соціальних послуг.

9.       Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється на календарний рік.

10.     Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                 О.Гажаман

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ