ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 26 лютого 2013 року

Номер: 74

 

Дата оприлюднення: 26.02.2013

 

 

Про районну цільову соціальну

програму протидії захворюванню

на туберкульоз на 2013-2016 роки

 

         На виконання Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки", доручення Президента України від 28 грудня 2012 року № 1-1/3526, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 січня 2013 року № 17 «Про обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки», з метою підвищення ефективності протидії захворюванню на туберкульоз в районі:

            1. Схвалити  районну  цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (далі - Програма), що  додається.

         2. Начальнику відділу охорони здоров’я Козяр Г.В. подати  Програму  на  затвердження  районній  раді в  установленому  порядку.

          3. Фінансовому  управлінню  райдержадміністрації  при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

  4. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації:

   щороку при формуванні відповідних бюджетів передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

         про хід виконання Програми інформувати  райдержадміністрацію  щороку  до  25 грудня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ющука М.В.

 

Голова  адміністрації                                                        Г.Владичук

Додаток

до  розпорядження  голови    райдержадміністрації

26.02.2013 № 74

 

 

Районна  цільова соціальна програма

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

 

 

Вступна частина

 

Районна  цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки" та у зв'язку із закінченням дії районної програми боротьби з епідемією туберкульозу на 2007-2011 роки.

Поширення туберкульозу становить загрозу району, є однією з причин втрати працездатності, здоров'я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного та районного бюджетів.

За останні три роки показники захворюваності на туберкульоз в районі становили відповідно: у 2009 році – 88,3, у 2010 році – 52,7 та у 2011 році — 86,2 на 100 тисяч населення. Смертність від туберкульозу зменшилась і становила у 2009 році – 16,6, у 2010 році – 27,8, у 2011 році – 11,2 на 100 тисяч населення.

Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на активну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

Незважаючи на відносну стабілізацію деяких показників, туберкульоз серед дитячого населення продовжує поширюватись. Збільшується резервуар туберкульозної інфекції, тобто контингент бактеріовиділювачів серед дорослого населення, і відповідно зростає показник інфікованості та захворюваності серед дітей.

Збереження та вдосконалення обсягу і якості протитуберкульозних заходів серед дітей забезпечують раннє і своєчасне виявлення туберкульозу та його профілактику за умови повноцінного фінансування.

Мета  Програми

Метою Програми є призупинення захворюваності та смертності населення району від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно виконати такі завдання:

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, зокрема шляхом розповсюдження соціальної реклами здорового способу життя;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері запобігання поширенню туберкульозу;

удосконалення системи електронного обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;

запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

залучення закладів охорони здоров'я всіх форм власності до проведення своєчасної лабораторної діагностики туберкульозу із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння;

надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї
роботи громадськості.

Очікувані результати і ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

досягти зниження щороку не менш як на 1 відсоток рівня захворюваності та смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам;

забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз;

зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування;

знизити рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція) на 10 відсотків шляхом застосування мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Обсяг та джерела фінансування Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.

 

 

Заступник голови адміністрації                                                    О.Гажаман

 

                                                                                                                                                                                                      Додаток  до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

районної цільової соціальної програми  протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 - 2016 роки

 

 

Найменування

завдання

 

Найменування

показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінан-

сування

(держав-ний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозо-

ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,           тис. гривень

У тому числі за роками

 

Усього

у тому числі                          за роками

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

 

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удосконален-ня системи охорони здоров’я в

галузі протидії захворюванню на туберкульоз

Кількість засідань

8

2

2

2

2

1.1. Заслуховувати на засіданнях районної координаційної ради  з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Гощанській районній державній адміністрації результати виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на                                            2013 – 2016 роки (далі - Програма)

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість засідань

4

1

1

1

1

1.2.  Заслуховувати на засіданнях медичної ради стан виконання Програми

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

Охоплення навчанням  лікарів – фтизіатрів  (%)

100

100

100

100

100

1.3. Підвищити рівень обізнаності  лікарів – фтизіатрів шляхом навчання, обміну досвідом на обласному  та національному рівнях

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

первинної медико-санітарної допомоги, які пройшли навчання

12

4

4

4

4

1.4. Провести навчальні семінари для лікарів первинної медико-санітарної допомоги з питань  профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість лабораторій І -ІІІ рівня, які відповідають діючим стандартам

(%)

100

70

80

100

100

1.5. Забезпечити обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

 

5

5

5

5

 

2. Організація виявлення та діагностики туберкульозу

Виявлення  випадків туберкульозу методом  мікроскопії мокротиння в  закладах первинної медико-санітарної допомоги (%)

4

4

4

4

4

2.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ, за методом мікроскопії мазка мокротиння  та закупівлі лабораторних витратних матеріалів

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансування

в межах видатків

місцевих бюджетів

 

5

5

5

5

 

 

Відсоток охоплення хворих на  туберкульоз рентгенологіч-ним обстеженням (%)

100

100

100

100

100

2.2. Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

10

10

10

10

 

 

Відсоток обстежених дітей до 5 років та контактних дітей методом туберкуліно-діагностики (%)

90

82

85

87

90

2.3. Проводити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом  туберкулінодіагностики

Гощанська

центральна

районна лікарня

 

 

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

70

70

70

70

 

3. Лікування та профілактика туберкульозу,  у тому числі мультирезис-

тентного

 

Відсоток хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%)

90

75

80

85

90

3.1. Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги

 

Гощанська

центральна

районна лікарня

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

4. Впроваджен-ня заходів інфекційного контролю

Відсоток закладів первинної медико-санітарної допомоги, що відповідають  вимогам інфекційного контролю (%)

90

60

70

80

90

4.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах первинної медико-санітарної допомоги

Гощанська

центральна

районна лікарня

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

 

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

                      

                               

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ