ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 26 лютого 2013 року

Номер: 73

 

Дата оприлюднення: 26.02.2013

 

 

Про затвердження Положення

про відділ правового та кадрового

забезпечення апарату Гощанської

районної державної адміністрації

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від  26 листопада 2008 року № 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", від 2 серпня 1996 року № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади», розпорядження голови райдержадміністрації від 18 грудня 2012 року               № 237-к «Про впорядкування структури апарату Гощанської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати такими що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня  2011 року № 168-к «Про затвердження Положення про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації», від 12 червня 2012 року № 90-к «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року № 168-к».

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Гажаман О.І.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Г.Владичук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                     26.02.2013 № 73

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Це Положення регулює питання діяльності відділу правового та кадрового забезпечення апарату Гощанської районної державної адміністрації (далі - відділ).

         1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими актами, які регламентують роботу районної державної адміністрації.

         З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Мінпраці та Пенсійного фонду.

         1.3. Основним завданням відділу є:

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне  дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом районної державної адміністрації та структурними підрозділами райдержадміністрації, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представлення інтересів районної державної адміністрації в судах;

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

         1.4. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та заступникам голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

         1.5. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації.

         1.6. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.

         1.7. На посаду головного спеціаліста відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах не менше 5 років.

        

2. Основні завдання та функції

 

         2.1. Основними завданнями відділу є:

         1) правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

         2) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

         3) підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства;

         4) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

         5) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

         6) задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

         7) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

         8) документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства у районній державній адміністрації, у представленні інтересів адміністрації в судах;

         2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

         3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації;

         4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

         5) переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до її компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

         6) інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

         7) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

         8) разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голови райдержадміністрації  для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженому приймати такі акти;

         9) організовує роботу, пов'язану з укладення договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

         10) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

         11) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

         12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

         13) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

         14) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів;

         15) роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації або його заступників розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

         16) здійснює заходи, спрямовані на підвищення правових знань працівників райдержадміністрації;

         17) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах;

         18) надає юридичну допомогу і бере участь у роботі комісій районної державної адміністрації;

         19) надає методичну та практичну допомогу виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування з правових питань;

         20) спільно з керівництвом районної державної адміністрації бере участь у прийомі громадян з особистих питань та надає відповідні роз'яснення щодо чинного законодавства;

         21) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

         22) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників структурних підрозділів;

         23) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів;

         24) проводить роботу з резервом кадрів апарату райдержадміністрації, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у структурних підрозділах райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

         25) вносить рекомендації голові райдержадміністрації про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

         26) готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;

         27) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах;

         28) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

         29) розглядає та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

         30) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

         31) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у райдержадміністрації, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

         32) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

         33) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

         34) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

         35) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу;

         36) своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;

         37) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком  і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

         38)  оформляє і видає службові посвідчення та довідки, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

         39) готує документи для відрядження працівників за кордон;

         40) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації;

         41) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;

         42) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організує регулярне навчання працівників апарату;

         43) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах і підпорядкованих їй установах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

         44) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

         45) забезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

         46) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї;

         47) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян  з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

         48) виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до Регламенту районної державної адміністрації та положення про відділ правового та кадрового забезпечення  апарату районної державної адміністрації та проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

         49) організовує проведення експертизи клопотань і готує проекти подань в обласну державну адміністрацію про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, про присвоєння почесних звань України.

         50) готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації щодо нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації.

         51) здійснює обробку персональних даних у базі персональних даних «Кадровий облік» з метою реалізації трудових відносин, соціального захисту, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом.

 

3. Права, обов'язки, відповідальність

 

3.1. Відділ має право:

         1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації;

         2) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

         3) брати участь у нарадах та інших заходах з правових питань, питань кадрової роботи, що проводяться в райдержадміністрації та її структурних підрозділах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

         4) вносити голові райдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення правової та кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби;

         5) за дорученням керівництва районної державної адміністрації проводити перевірки стану дотримання Конституції України, законів України, інших актів законодавства  органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків;

         6) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб райдержадміністрації необхідні для виконання покладених на нього завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

         7) залучати за згодою голови райдержадміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів, спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

         8) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами райдержадміністрації матеріалів на вимогу відділу.

         3.2. Начальник відділу:

         1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

         2) організовує роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності;

         3) бере участь в засіданнях, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації, при обговоренні питань, які мають відношення до практики застосування чинного законодавства та інших ділянок правової та кадрової роботи;

         4) інформує керівництво районної державної адміністрації про покладення на працівників відділу обов'язків, що не належать до функцій відділу чи виходять за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають відділу документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

         5) несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру, які ним візуються;

         6) у разі виявлення порушення законності діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або їх службових осіб зобов'язаний письмово доповісти керівництву районної державної адміністрації про такі порушення для вжиття заходів для їх усунення;

         7) у разі невідповідності чинному законодавству проектів правових документів, які подаються на підпис голові районної державної адміністрації, в 3-х денний термін дає письмовий висновок із зауваженнями і пропозиціями про законний порядок вирішення питань, що розглядаються, для прийняття остаточного рішення керівництвом районної державної адміністрації;

         8) організовує роботу щодо обліку персональних даних в базі персональних даних «Кадровий облік», в межах повноважень організовує збереження інформації про персональні дані працівників, відображеної в базі персональних даних «Кадровий облік»;

         9) здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних.

 

4. Заключні положення

 

4.1. Покладення на відділ обов'язків, які не стосуються правового та кадрового забезпечення роботи районної державної адміністрації, не допускається.

4.2. Працівники відділу для належної роботи та підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань та з питань кадрової роботи та державної служби, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

4.3. Граничну чисельність, фонд оплати праці, а також кошторис видатків працівників відділу затверджується головою адміністрації.

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                        О.Гажаман                               

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ