ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про координаційну раду з питань створення освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 25 лютого 2013 року

Номер: 70

 

Дата оприлюднення: 25.02.2013

 

 

Про координаційну раду з питань

створення освітніх округів та упорядкування

мережі навчальних закладів району

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 22, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 45.1.2 пункту 45 розділу ІV Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 лютого 2013 року № 64  «Про координаційну раду з питань створення освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів області» та з метою забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання:

1. Утворити при Гощанській районній державній адміністрації координаційну раду з питань складання районного плану формування освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району (далі – координаційна рада) та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань складання районного плану формування освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району (далі – Положення), що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

Голова адміністрації                                                         Г.Владичук 

 

ДОДАТОК

до розпорядження  голови районної державної адміністрації

25.02.2013 № 70       

 

С К Л А Д

координаційної ради з питань складання районного плану формування освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району

 

Ястремський

Юрій Вілійович

 

- заступник голови  райдержадміністрації, голова координаційної ради

Савонік

Олексій Максимович  

- начальник відділу освіти райдержадміністрації, заступник голови координаційної ради

Свириденкова

Оксана Миколаївна

- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації, секретар координаційної ради

 

Члени координаційної ради:

 

Гончарові

Галина Андріївна  

- голова постійної  комісії  у справах освіти, фізкультури та спорту, культури і духовності районної ради (за згодою)

Горішний

Володимир Петрович

 

- завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації

Зубкевич

Петро Павлович 

- директор районного центру зайнятості

Гуменюк

Ірина Олександрівна

 

- в.о. начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Козяр

Галина Володимирівна

 

- начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації

Поліщук

Галина Леонтіївна

 

- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

Чучман

Оксана Ісаківна

 

- начальник управління економіки райдержадміністрації

Фурман

Олександр Анатолійович -

- юрист комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти району»

 

Заступник голови адміністрації                                                               О.Гажаман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської

районної державної адміністрації

25.02.2013 № 70       

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань складання

районного плану формування освітніх округів та

упорядкування мережі навчальних закладів району

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Координаційна рада з питань складання районного плану формування освітніх округів та удосконалення мережі навчальних закладів району (далі – координаційна рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Гощанській районній державній адміністрації, який утворюється з метою формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням ефективного використання наявних ресурсів та складання плану модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

 

1.2. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеві державні адміністрації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативними актами з питань освіти та цим Положенням.

 

1.3. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами, консультативно-дорадчими органами районної державної адміністрації, установами, закладами району.

 

1.4. Робота координаційної ради базується на принципах об’єктивності, законності, колегіальності, добровільності та неупередженості.

 

1.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності координаційної ради покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.

 

 

1.     Завдання координаційної ради.

 

Основними завданнями координаційної ради є:

аналіз стану розвитку мережі навчальних закладів району;

аналіз ефективності існуючої мережі навчальних закладів у частині задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування;

аналіз потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів;

розроблення довготривалого районного плану створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів;

визначення ризиків, пов'язаних з оптимізацією мережі навчальних закладів, створенням освітніх округів, та з’ясування можливих адміністративних перешкод;

складання плану та створення освітніх округів, модернізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

 

3.     Функції координації ради.

 

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

організовує та контролює моніторинг стану освітянської галузі району, модернізації мережі навчальних закладів району;

вивчає стан розвитку мережі навчальних закладів, визначає ефективність задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування, а також складає план, створює освітні округи відповідно до потреб та економічних можливостей району;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб установ та організацій, керівників навчальних закладів, представників місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

визначає орієнтовні освітні послуги відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм, базового навчального плану за результатами щорічного аналізу стану та перспектив розвитку наявної мережі навчальних закладів;

інформує громадськість про результати своєї діяльності, а за необхідності проводить із нею консультації.

 

4. Права координаційної ради

 

 4.1.    Координаційна рада має право:

готувати пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про розроблення проектів нормативно-правових, нормативних актів із питань, що належать до її компетенції;

залучати у разі потреби до розгляду питань, що належать до її компетенції, провідних фахівців установ, закладів, організацій, об’єднань громадян за погодженням з їх керівниками;

одержувати в установленому законодавством порядку та обсягах від підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян необхідну інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених на координаційну раду завдань.

4.2. Координаційна рада проводить детальний аналіз:

          потреби у навчальних закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень;

         розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів;

         потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів;

         можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності;

         демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні 5 років;

         рівня попиту населення на освітні послуги (з урахуванням потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, форм організації навчально-виховного процесу, змінності навчання, забезпечення варіативності освітніх послуг для задоволення індивідуальних запитів учнів, зокрема обдарованої молоді, осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, а також дітей з особливими освітніми потребами);

         пропозицій навчальних закладів щодо об’єднання в освітні округи;

         пропозицій територіальних громад щодо необхідності створення освітніх округів, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;

          освітніх запитів національних меншин;

          рівня забезпеченості педагогічними та науково-педагогічними кадрами, іншими спеціалістами;

         потреби у пришкільних інтернатах, гуртожитках;

         інформації про результативність і ефективність діяльності навчальних закладів, перспектив зайнятості молоді;

         можливостей концентрації та ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів району для урізноманітнення форм організації навчання і виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

         у разі закриття навчальних закладів – рішень територіальних громад, рівня організації навчання учнів, підвезення до інших навчальних закладів, забезпечення автотранспортом, працевлаштування вивільнених педагогічних, науково-педагогічних кадрів та персоналу;

         економіки району за галузями, розподілу зайнятого і незайнятого населення, кон’юнктури ринку праці;

         фінансування в галузі освіти району протягом останніх 10 років, обсягу витрат на одного учня (вихованця) та відповідності з фінансовими нормативами;

          ризиків, пов’язаних з оптимізацією мережі навчальних закладів (їх створенням, реорганізацією та ліквідацією), об’єднанням у навчально-виховні комплекси, створенням освітніх округів,  а також адміністративних перешкод;

          актуальності модернізації мережі навчальних закладів та обраних для цього методів, реалістичності виконання планів, тенденції розвитку варіативності освіти в районі відповідно до національних та світових тенденцій, альтернативних варіантів і результатів виконання планів.

4.3. За результатами аналізу стану замовлення на освітні послуги, тенденцій розвитку мережі навчальних закладів, особливостей району розробляє пропозиції з їх модернізації, зокрема щодо створення освітніх округів відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб населення, наявної матеріально-технічної, науково-методичної бази, кадрового потенціалу та економічної доцільності.

 

5. Порядок формування складу та роботи координаційної ради.

 

5.1. Склад координаційної ради затверджується головою районної державної адміністрації.

5.2. Головою координаційної ради призначається заступник голови райдержадміністрації, його заступником – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

5.3. Усі члени координаційної ради працюють на громадських засадах.

5.4. Формою роботи координаційної ради є засідання.

5.5. Засідання координаційної ради проводяться відповідно до плану, затвердженого рішенням координаційної ради, не рідше одного разу на квартал. За необхідності координаційна рада може проводити додаткове засідання. Про таке засідання, його тему та порядок денний члени координаційної ради повідомляються не менше як за три дні до його проведення. Засідання координаційної ради є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше 2/3 її членів.

5.6. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.7. Результати роботи координаційної ради оприлюднюються в установленому порядку.

 

 

 

Заступник голови   адміністрації                                                      О.Гажаман
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ