ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Гощанської районної державної адміністрації


Видавник:Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 25 лютого 2013 року

Номер: 68

 

Дата оприлюднення: 25.02.2013

 

Про внесення змін до Інструкції

з діловодства в апараті Гощанської

районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в зв’язку зі змінами в структурі апарату райдержадміністрації:

         1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 23 березня 2012 року № 178 «Про Інструкцію з діловодства в апараті Гощанської районної державної адміністрації»:

         в пункті 2 розпорядження слова «керівнику апарату райдержадміністрації,» виключити;

         в пункті 5 розпорядження слова «загальному відділу» замінити словами  «відділу документообігу та роботи із зверненнями громадян».

         2. Внести зміни до Інструкції з діловодства в апараті Гощанської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 березня 2012 року № 178  (далі - Інструкція), що  додаються.

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гажаман О.І.             

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                         Г.Владичук

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської

районної державної адміністрації

25.02.2013 №68

 

ЗМІНИ

до Інструкції з діловодства в апараті Гощанської районної державної адміністрації

 

 

1. В абзаці 1 пункту 4 слова «керівник апарату райдержадміністрації» замінити словами «заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень».

 

2. В абзаці 2 пункту 4 слова «, керівник апарату» виключити.

 

3. Слова «загальний відділ» у всіх відмінках замінити словами «відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян» у відповідних відмінках.

 

4. В абзаці 1 пункту 67, абзаці 1 пункту 71 слова «відбиток печатки «Загальний відділ»» замінити словами «відбиток печатки «Відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян»».

 

5. У пункті 68 слова «Наказом по апарату райдержадміністрації» замінити словами «Розпорядженням голови райдержадміністрації».

 

6. В абзаці 1 пункту 69, абзаці 2 пункту 122 слова «, керівника апарату райдержадміністрації» виключити.

 

7. Пункт 97 викласти в новій редакції:

«97. Розпорядження нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року; розпорядження з основної діяльності, з кадрових питань, про надання відпусток та з питань відряджень мають окрему порядкову нумерацію. При цьому розпорядження з кадрових питань позначаються літерою «к», про надання відпусток – «вп», з питань відряджень – «в».».

 

8. У пункті 98 слова «печаткою «Загальний відділ» замінити словами «печаткою «Відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян»».

 

9. Пункти 129, 130 викласти в новій редакції:

«129. Службові відрядження працівників апарату передбачаються у планах роботи структурних підрозділів апарату в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

У разі виникнення потреби у направленні працівника у відрядження, не передбачене планом роботи, керівником структурного підрозділу апарату, в якому працює працівник, готується службова записка на ім'я заступника голови  райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, в якій зазначається про те, куди, на який строк, з якою метою відряджається працівник.

Службова записка разом з проектом розпорядження про відрядження передається голові райдержадміністрації, як правило, не пізніше ніж за три доби до початку відрядження. Для реєстрації відряджень ведеться журнал (додаток 7).

130. Після повернення з відрядження працівник готує та подає у триденний строк письмовий звіт про результати виконання завдання та звіт про використання коштів, який  затверджується головою райдержадміністрації.».

 

10. В абзаці 3 пункту 148, пунктах 172, 173  слова «, керівнику апарату» виключити.

 

11. В абзаці 1 пункту 153 слова «, керівника апарату райдержадміністрації» виключити.

 

12. Абзац 2 пункту 153 викласти в новій редакції:

«Реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації з основних питань діяльності, з кадрових питань, про надання відпусток, з питань відряджень проводиться у відділі документообігу та роботи із зверненнями громадян»;

 

13. Абзаци 6, 7 пункту 155 виключити.

 

14. Пункт 155 доповнити абзацом:

«розпорядження голови райдержадміністрації про надання відпусток».

 

15. В пункті 165 слова «, керівником апарату райдержадміністрації» виключити.

 

16. В абзаці 3 пункту 177 слова «, керівник апарату» виключити.

 

17. В абзаці 2 пункту 180 слова «, керівником апарату райдержадміністрації» виключити.

 

18. В пункті 187 слова «, керівника апарату» виключити.

 

19. В пункті 218, абзаці 1 пункту 249, пунктах 261, 262, 263, 275 слова «керівником апарату райдержадміністрації» замінити словами «заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень».

 

20. В абзаці 2 пункту 249 слова «відділу фінансово-господарського забезпечення апарату» замінити словами «відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату».

 

21. В абзаці 2 пункту 274 слова «керівника апарату райдержадміністрації» замінити «заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень».

 

22. Додаток 4 до Інструкції виключити.

 

23. У додатках 15, 16 до Інструкції слова «Керівник апарату райдержадміністрації» замінити словами «Заступник голови райдержадміністрації».

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                          О.Гажаман

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК апарату Гощанської районної державної адміністрації

______________ № _____

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК архівного відділу Гощанської районної державної адміністрації

____________№ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ