ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження переліку питань


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 12 лютого 2013 року

Номер: 42-к

 

Дата оприлюднення: 12.02.2013

 

 

Про затвердження переліку

питань

        

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 липня 2012 року № 80-к: «Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті облдержадміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 12 вересня 2012 року № 171-к «Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в райдержадміністрації»:

 

1. Затвердити перелік питань для перевірки знання законодавства кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців у відділі документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та відділі культури і туризму райдержадміністрації з урахуванням специфіки функціональних повноважень даних структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність пункти 3, 15 розділу ІІ               додатку до розпорядження голови райдержадміністрації від 12 вересня 2012 року № 171-к «Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в райдержадміністрації».   

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Ющука М.В.

 

 

Голова адміністрації                                                                   Г. Владичук

                                          Додаток   

                                                                                до розпорядження голови

                                                                                райдержадміністрації

                                                                                12.02.2013 № 42-к                                                                             

 

П Е Р Е Л І К

питань для перевірки знання кандидатами на заміщення вакантних посад

державних службовців у відділі документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації та відділі культури і туризму райдержадміністрації з урахуванням специфіки функціональних повноважень даних структурних підрозділів райдержадміністрації 

 

Відділ документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

1. Нормативно-правові акти, якими передбачається порядок роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

2. Документ та його функції.

3. Порядок приймання та попереднього розгляду документів.

4. Реєстрація вхідних документів, порядок їх індексації.

5. Терміни розгляду кореспонденції:

телеграм;

звернень депутатів;

депутатських запитів;

документів із відміткою “терміново”;

документів без зазначення терміну виконання.

6. Перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства.

7. Резолюція. Вимоги до її написання.

8. Загальні вимоги до складання та оформлення документів.

9. Засвідчення документів. Способи його здійснення.

10. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів.

11. Порядок підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

12. Порядок роботи з документами, що містять гриф “Для службового користування”.

13. Номенклатура справ. Вимоги до її складання.

14. Оформлення документів та ведення справ.

15. Підготовка справ до зберігання та використання.

16. Що таке звернення та вимоги до нього.

17. Організація роботи з усними зверненнями громадян.

18. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

19. Порядок розгляду заяв, пропозицій, клопотань, зауважень громадян.

20. Повторні та дублетні звернення, порядок їх реєстрації.

21. Особистий прийом громадян. Прийом громадян, якої категорії здійснюється першочергово та особисто керівником.

22. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.

23. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг.

24. Аналіз та узагальнення звернень.

25. Організація роботи з письмовими зверненнями громадян.

26. Термін розгляду звернень громадян.

27. Контроль за виконанням законодавства про звернення громадян.

28. Вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 щодо організації особистого прийому громадян та висвітлення матеріалів органами виконавчої влади у ЗМІ та на офіційних веб-сайтах.

 

Рекомендована література:

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96 – ВР;

Закон України “Про місцеві державні адміністрації“ від 07.04.1999  № 586-В;

Закон України “Про статус народного депутата України“ від 17.11.1992 № 2790-ХІІ ( зі змінами і доповненнями);   

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації";

постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян“.

постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №  1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію" із змінами і доповненнями;

регламент районної державної адміністрації у новій редакції, затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.11.2007 № 463, із змінами і доповненнями;

Інструкція з діловодства в апараті районної державної адміністрації, затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.03.2012           № 182.

 

 

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

1. Класифікація об'єктів культурної спадщини.

2. Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього.
3. Історико-культурні заповідники та історико-культурні заповідні території.
4. Організаційні форми та види туризму.
5. Характеристика учасників відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності.
6. Договір на туристичне обслуговування.
7. Професійна підготовка фахівців у галузі туризму.
8. Види бібліотек та їх характеристика.
9. Порядок створення, реорганізації та ліквідації бібліотек.
10. Обов’язки та права бібліотек.
11. Управління бібліотечною справою.
12. Соціальні гарантії працівників бібліотек.
13. Перелік документів, що подаються для присвоєння аматорському колективу звання «народний» («зразковий»).
14. Порядок присвоєння аматорським колективам культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури України та закордонного українства звання «народний» («зразковий»).
15. Збереження і використання культурних цінностей.
16. Заклади, підприємства та організації культури.
17. Визначення виробу народного художнього промислу. Віднесення виробів до виробів народних художніх промислів.
18. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури.
19. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері культури.
20. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва.
21. Права громадян у сфері культури.
22. Нормативи забезпечення населення клубними закладами.
23. Платні послуги закладу культури.
24. Охоронні договори на пам’ятки історії та культури.
25. Доступ до об’єктів культурної спадщини.
26. Занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього.
27. Об’єкти культурної спадщини Гощанського району.
28. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт. 

 

Рекомендована література:

Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;

Закон України «Про туризм»;

Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;

Закон України «Про народні художні промисли»;

Закон України «Про культуру»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23.06.1999 № 415 «Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 року №1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами»

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                       О.Гажаман

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ