ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму розвитку інвестиційної діяльності Гощанського районуна 2013-2015 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 07 лютого 2013

Номер: 35

 

Дата оприлюднення: 07.02.2013

 

 

Про програму розвитку

інвестиційної діяльності Гощанського району

на 2013-2015 роки 

 

На виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,            «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», інших нормативно – правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України, враховуючи положення та принципи Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 січня 2013 № 1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2013-2015 роки» та з метою стимулювання залучення інвестицій в соціально – економічний розвиток Гощанського району, підвищення життєвого рівня населення, його зайнятості, вирішення соціальних проблем, раціонального  використання ресурсного потенціалу району:

1.  Схвалити  програму розвитку інвестиційної діяльності Гощанського району на 2013-2015 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Управлінню економіки райдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження сесії районної ради.

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації разом із задіяними організаціями і установами району:

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою;

2) щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати управління економіки райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми.

4.  Управлінню економіки райдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

 

 

2

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2013 – 2015 роки передбачати кошти на реалізацію Програми і забезпечувати фінансування у повному обсязі.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 11 травня 2010 року №230  «Про програму інвестиційного розвитку Гощанського району на 2010 – 2012 роки».

7.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                      Г. Владичук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації                                              

07.02.2013 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку

інвестиційної діяльності Гощанського району

на 2013-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення районної  програми розвитку інвестиційної діяльності Гощанського району на 2013-2015 роки

2. Мета та завдання  районної  програми розвитку інвестиційної діяльності

3. Стан і тенденції інвестиційної діяльності в Гощанському районі

        4. Інвестиційні пріоритети Гощанського району

4.1. У промисловості та енергетиці

4.2. В агропромисловому секторі

4.3. У сфері соціальної, дорожньо – транспортної та житлово – комунальної інфраструктури

4.4. У сфері торгівлі, ресторанного, готельного, туристично - рекреаційного господарства, побутових послуг

5. Управлінські рішення та механізми підвищення ефективності інвестиційної діяльності

5.1. Вдосконалення системи координації інвестиційної діяльності в районі, формування необхідної інфраструктури, поліпшення організаційної

та кадрової роботи в цій сфері

       5.2. Вдосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку

       5.3. Створення сприятливих фізичних умов для залучення інвестицій

       6. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності

       7. Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності

       8. Механізми управління реалізацією Програми та прогноз її результативності

       9. Фінансове забезпечення реалізації Програми

       10. Заходи  щодо виконання програми розвитку інвестиційної діяльності Гощанського району на 2013 -2015 роки

 

 

 

 

2

1. Загальні положення районної  програми розвитку

інвестиційної діяльності Гощанського району на 2013-2015 роки 

Програма розвитку інвестиційної діяльності Гощанського району                      на   2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року «Західна брама», схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 квітня 2011 року №165.

Програма розроблена на підставі статтей 17,18,19 Закону України                 «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про  державне  прогнозування та розроблення програм економічного та соціального  розвитку України»,               «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні»,             «Про режим іноземного інвестування», «Про захист  іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» та інших нормативно – правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України. Положення Програми базується на принципах Програми економічних  реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на                   2011-2015 роки,  схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України                від 29 вересня 2010 року №1900-р.

У Програмі визначені основні напрями активізації та розвитку  інвестиційної діяльності в районі, проведено аналіз стану та основних тенденцій інвестиційної діяльності в районі.

Програма передбачає механізми координації діяльності всіх учасників інвестиційних процесів та території району.

 

2. Мета та завдання   програми розвитку інвестиційної діяльності

Гощанського району на 2013 – 2015 роки

Головна мета Програми – розроблення та впровадження ефективної регіональної політики у сфері інвестиційної діяльності. Програма передбачає план спільних дій місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій щодо підвищення інвестиційної привабливості району, вдосконалення відповідної регуляторної діяльності, впровадження сучасних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності.

Цілі Програми:

- створення в районі сприятливих умов для інвестиційної діяльності резидентів та нерезидентів України шляхом розподілення і впровадження відповідних управлінських рішень та механізмів;

- формування позитивного іміджу району та його популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

 

3

- стимулювання суттєвого збільшення обсягів інвестицій та їх спрямування на вирішення пріоритетних завдань, визнаних Стратегією та програмами економічного і соціального розвитку району;

    - удосконалення регіональної інфраструктури з підтримки інвестиційної діяльності. 

Пріоритетними стратегічними завданнями райдержадміністрації є:

 - модернізація господарського комплексу району та забезпечення конкурентоспроможності його продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

 - забезпечення комплексного використання та збереження природних сировинних ресурсів, дотримання екологічних вимог, підвищення ефективності використання транзитного і туристично-рекреаційного потенціалу району;

   -  вирішення проблеми зайнятості населення;

   - підвищення доходів населення району та якості послуг в соціальній і гуманітарній сферах, їх наближення до європейських стандартів.

Виконання поставлених завдань можливе лише за умови залучення значних обсягів інвестицій, впровадження новітніх технологій та передових форм організації виробництва.

 

3. Стан і тенденції інвестиційної діяльності в Гощанському районі

 

За І півріччя 2012 року суб’єктами господарювання Гощанського району освоєно 176 млн.грн. капітальних інвестицій.

У структурі освоєних обсягів переважну частку (85 %) складають інвестиції в основний капітал тобто у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання.

За 2011 рік обсяги інвестицій в основний капітал становили майже 151 млн.грн. За джерелами фінансування за рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 66 % усіх капіталовкладень, 8 % - коштів населення та індивідуальне житлове будівництво, 1,9 % - кошти державних та місцевих бюджетів.

У зв’язку зі зміною загальних статистичних форм звітності з освоєних інвестицій, інформація щодо обсягу капітальних інвестицій  за весь 2012 рік відсутня.

Загальний обсяг іноземних інвестицій в економіку району за 2012 рік склав 6,4 млн. дол. США, що у розрахунку на одну особу становить 177,5 дол.США. Темп зростання обсягу іноземних інвестицій – 101,0 %.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами району за січень–вересень 2012 року становив 6,03 млн.дол. США, імпорту –   21,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем – вереснем 2011 року експорт збільшився у 2 раза, а імпорт зменшився на 27,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,16 млн. дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами район здійснював з партнерами 18 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Німеччини, Російської Федерації та Португалії. У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з США, Китаю та Італії. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі району складали  машинобудівна продукція, чорні та кольорові метали.

 

4

На даний час в районі діють наступні підприємства, які в свою діяльність спрямовують іноземні інвестиції: ТзОВ «АМАКО Україна», ТОВ «Країна смаку», ТОВ «ФАПОМЕД УКРАЇНА», ТзОВ «Дедденс-агро», ТОВ «Лендком - Симонів».

  В 2012 році введено в експлуатацію підприємство ТОВ «Країна смаку» торгової марки «Полісся» в с.Бугрин. Чисельність працюючих на сьогоднішній день становить 41 чол. За звітний період підприємством вироблено продукції «Донер – кебаб» на суму 1,5 млн.грн. В 2013 році підприємством заплановано розширення асортиментного ряду продукції та введення в експлуатацію додаткового виробничого цеху. На сьогоднішній день виготовляється проектно – кошторисна документація  та обраховується техніко – економічне обґрунтування.

Продовжує ефективну виробничу діяльність ТОВ «ФАПОМЕД УКРАЇНА». Чисельність працюючих на підприємстві на сьогоднішній день становить 420 чол. За 2012 рік підприємством забезпечено щомісячне зростання обсягу виробництва продукції в середньому на 5-7 % .

Підприємство ТОВ СГП «ім. Воловікова» планує розпочати реалізацію другої фази проекту з будівництва нового сучасного доїльного залу з використанням сучасних технологічних ліній в с. Томахів.

Успішно завершена реалізація інвестиційних проектів в рамках програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», основним напрямком якої на сьогоднішній день обрано енергозбереження:

- заміна вікон і дверей ГО «Шанс» (приміщення районної гімназії) та ГО «Горбаківський добробут» (приміщення Горбаківської школи)

- реконструкція системи опалення ГО «Тудорівчанка» (приміщення Федорівської школи), ГО «Горбаківський добробут»

- заміна вікон та ремонт покрівлі спортивного залу ГО «Малинівська чайка» (приміщення Малинівської школи).

Районною державною адміністрацією як основною стороною Угоди з Євросоюзом з реалізації Програми  виконано всі зобов’язання як з фінансової сторони так зі сторони супроводу проектів.

Станом на сьогодні всі роботи виконані, кошти освоєні, фінансові звіти здані в центральний офіс ЄС/ПРООН.

Головною ціллю на 2013 рік є активізація інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, суттєве поліпшення ефективності використання інвестицій для будівництва і модернізації об'єктів виробництва та соціальної інфраструктури.

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

- збільшення обсягів залучення інвестицій у господарський комплекс та соціальну сферу району, формування сприятливих умов для збільшення надходжень іноземних інвестиційних ресурсів;

- запровадження прозорої, конкурентної та максимально спрощеної для інвестора системи відбору і передачі земельних ділянок та цілісних майнових комплексів потенційним інвесторам для започаткування нового виробництва;

- розвиток інфраструктури сприяння залученню інвестицій, стимулювання  іноземного інвестування з метою освоєння випуску конкурентоспроможної на зовнішньому ринку продукції;

- поглиблення інформаційної діяльності, спрямованої на ознайомлення потенційних інвесторів з ресурсним потенціалом району;

 

 

5

- активізація співробітництва з інвесторами, налагодження навчання суб’єктів господарювання району щодо розроблення інвестиційних та комерційних пропозицій.

Першочерговими завданнями є визначення стратегічних пріоритетів інвестиційного розвитку району та концентрація організаційних і фінансових ресурсів на реалізації зазначених пріоритетів.

 

4. Інвестиційні пріоритети Гощанського району

4.1. У промисловості та енергетиці:

- комплексна переробка місцевої сировини з освоєнням випуску конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції;

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, розширення обсягів використання місцевих енергетичних матеріалів (торф, відходи деревини та сільського господарства, інші вторинні ресурси);

- технічне переоснащення існуючих та будівництво нових виробничих потужностей у легкій, видобувній, переробній промисловості;

- організація випуску сучасних будівельних матеріалів.

4.2. В агропромисловому секторі:

- впровадження сучасних технологій виробництва, заготівлі, зберігання, переробки сільськогосподарської сировини;

- впровадження інтенсивних технологій вирощування рослинницької продукції, розширення площ посіву конкурентоспроможних культур;

-  відновлення та будівництво нових відгодівельних комплексів;

- будівництво та реконструкція підприємств харчової та переробної – промисловості.

 

4.3. У сфері соціальної, дорожньо – транспортної та житлово – комунальної інфраструктури:

  - реконструкція і капітальний ремонт комунальних доріг;

  - впровадження сучасних технологій переробки твердих побутових відходів;

- впровадження енергозберігаючих технологій при реконструкції та капітальному ремонті житлових будинків, громадських будівель та промислових об‘єктів;

- капітальний ремонт та будівництво нових систем водопостачання та водовідведення;

- будівництво підвідних газопроводів та газифікація населених пунктів району;

-   збереження існуючих пам‘яток культури та архітектури, цінних ландшафтів;

- розширення обсягів будівництва житла, зокрема за рахунок широкого впровадження пільгового кредитування молодих сімей та сільських забудовників, кооперативного будівництва.

4.4. У сфері торгівлі, ресторанного, готельного, туристично - рекреаційного господарства, побутових послуг:

  - будівництво сучасних торговельно-сервісних центрів у районі;

6

  - формування мережі сучасних готельних комплексів, центрів дорожнього сервісу вздовж транспортних магістралей, що проходять територією району;

  - розвиток мережі підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості.

Першочергової підтримки з боку органів виконавчої влади потребують інвестиційні проекти інноваційного спрямування (тобто пов’язані із впровадженням наукоємних передових технологій та освоєнням випуску нової продукції з якісно поліпшеними споживчими характеристиками), а також проекти з освоєння продукції з високим ступенем доданої вартості (поглиблена переробка місцевих сировинних ресурсів тощо).

5. Управлінські рішення та механізми підвищення ефективності інвестиційної діяльності

Забезпечення в районі сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання залучення інвестицій у господарський комплекс та соціальну сферу району потребує:

 

5.1. Вдосконалення системи координації інвестиційної діяльності

 в районі, формування необхідної інфраструктури, поліпшення

організаційної та кадрової роботи в цій сфері

Що передбачає:

- створення уніфікованої системи підготовки, розроблення, управління та супроводження інвестиційних проектів, у т.ч. допомоги потенційним інвесторам у процесі створення (чи придбання) підприємства;

- забезпечення розвитку всіх складових виробничої та інвестиційно-інноваційної інфраструктури;

- розроблення та реалізацію програм інвестиційної діяльності району з врахуванням місцевих пріоритетів.

 

5.2. Вдосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку

Серед пріоритетних завдань:

·       спрощення та прискорення дозвільно-погоджувальних процедур на всіх етапах підготовки та реалізації інвестиційних проектів;

·       коригування генеральних планів населених пунктів, схем планування територій, місцевих правил забудови з метою визначення земельних ділянок, перспективних для реалізації інвестиційних проектів, а також для зменшення адміністративного навантаження на інвестора.

 

 5.3. Створення сприятливих фізичних умов для залучення інвестицій

Передбачає:

·       формування та постійне оновлення бази даних земельних ділянок та майна, які можуть пропонуватись потенційним інвесторам;

·       підготовка інвестиційних проектів та бізнес-планів та їх подання на відповідні міжнародні та вітчизняні конкурси, зокрема Всеукраїнський конкурс проектів та програм місцевого самоврядування.

 

7

Першочерговим є формування пропозицій земельних ділянок та майна для потенційних інвесторів. При цьому необхідно здійснити аналіз земельних та майнових ресурсів на їх відповідність прийнятим в країнах Європи критеріям та в залежності від особливостей майбутньої експлуатації зазначених ділянок та майна. На підставі аналізу створюється база даних земельних ділянок.

 

6. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності:

·             визначення та документальне оформлення земельних ділянок та майна, які можуть пропонуватись потенційним інвесторам, формування та постійне оновлення відповідної бази даних;

·             створення належних умов для оперативного вирішення питань виділення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів;

·             координація та належне методичне забезпечення співробітництва з іноземними та вітчизняними інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, спеціалізованими установами;

·             підвищення рівня кадрового потенціалу місцевих органів влади в питаннях інвестиційної діяльності;

·             запровадження та організація проведення щорічних інвестиційних форумів.

 

7. Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна

підтримка активізації інвестиційної діяльності:

Передбачає заходи із створення та популяризації серед інвесторів позитивного іміджу району, впровадження сучасних форм роботи з інвесторами, зокрема:

·       підготовку та періодичне оновлення якісних інформаційних матеріалів про район, галузі господарського комплексу, пріоритети інвестиційної діяльності;

·       активне поширення інформації про район та його інвестиційний потенціал в спеціалізованих виданнях, веб-сайтах, в торгово-економічних місіях України за кордоном, на виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами та діловими партнерами;

·       забезпечення висвітлення інвестиційного потенціалу району на веб-сайті районної ради;

·       запровадження участі суб’єктів господарювання, місцевих органів влади району в постійних обласних інвестиційних форумах (конференціях) з презентацією на них інвестиційних можливостей району та галузей господарського комплексу;

·       вдосконалення існуючих та створення нових сайтів з питань інвестиційного розвитку району.

8. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету, власних коштів суб”єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, визначених нормативно – правовими актами, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні. 

Головним розпорядником коштів районного бюджету, виділених на реалізацію Програми, є райдержадміністрація.

8

9. Механізми управління реалізацією Програми та прогноз її результативності

Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району, інших причетних структур щодо виконання Програми здійснює райдержадміністрація.

Аналіз та поточний контроль ходу реалізації Програми покладено на управління економіки райдержадміністрації.

Методичне забезпечення реалізації Програми здійснюють управління економіки райдержадміністрації та Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне».

Завдяки реалізації Програми щорічний приріст обсягів інвестицій в основний капітал становитиме не менше 10 % у рік.

 

 

 

 


 

10. Заходи

щодо виконання програми розвитку інвестиційної діяльності Гощанського району

на 2013-2015 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

2013

рік

2014

рік

2015

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення належного  функціонування районного центру з видачі документів дозвільного  характеру у сфері господарської діяльності, безумовне дотримання ним  вимог чинного законодавства щодо видачі дозвільних  документів у сфері інвестиційної діяльності, земельних відносин, містобудування та архітектури.

Адміністратор дозвільного центру апарату райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, управління Держземагентства у Гощанському районі, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації

Постійно

-

 

-

-

-

2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо недопущення вимагання дозволів, які не передбачені законодавством України, а також положень законодавчо-нормативних документів щодо термінів надання дозволів і погоджень для започаткування власної справи, розроблення та реалізації інвестиційних проектів

Адміністратор дозвільного центру апарату райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, управління Держземагентства у Гощанському районі, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, Гощанська міжрайонна державна податкова інспекція Рівненської області Державної податкової служби України

Постійно

-

-

-

-

3.

Формування та постійне оновлення бази даних вільних земельних ділянок та майна, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держземагентства у Гощанському районі, виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

4.

Проведення аналізу, відбору та документального оформлення земельних ділянок, придатних для створення індустріальних парків, розробка концепцій організації та концептуальних дизайнів відповідних індустріальних парків.

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держземагентства у Гощанському районі, сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації,

Гощанська дільниця ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» (за згодою),

Гощанське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Рівнегаз» (за згодою),

Гощанська дільниця підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (за згодою),

виконкоми сільських та селищної рад

2013-2014 роки

Власні кошти виконавців

-

-

-

5.

Подальше вдосконалення роботи районного ресурсного центру розвитку громад з метою  забезпечення збільшення обсягів та розширення напрямів залучення коштів міжнародної технічної  допомоги для вирішення нагальних проблем господарського комплексу і соціальної сфери територіальних громад району.

Ресурсний центр розвитку громад,

відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації,

сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

Власні кошти виконавців

-

-

-

6.

Підготовка проектних пропозицій, інвестиційних проектів, реалізація яких потребує державної фінансової  підтримки.

Ресурсний центр розвитку громад,

відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації,

сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

7.

Розроблення та впровадження уніфікованої зеленої карти інвестора (розробка, експертиза, управління та супроводження інвестиційних проектів)

Ресурсний центр розвитку громад,

відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації,  відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

8

Розроблення районної програми міні-грантів для підтримки ініціатив громад району

Ресурсний центр розвитку громад

відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації,

сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських та селищної рад

До 01.04.

2013 року

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

9.

Розроблення та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про інвестиційні можливості району та основних галузей реального сектору економіки

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держземагентства у Гощанському районі, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

Постійно

Власні кошти виконавців

 

5,0

6,0

7,0

10.

Підготовка якісних інвестиційних проектів і бізнес-планів та їх подання до участі у відповідних міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема, в щорічному  Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

сектор містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

Постійно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

11.

Участь у навчальних семінарах і тренінгах для представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади району, підприємців регіону з питань інвестиційно-інноваційної діяльності, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних та вітчизняних фондів, використання субвенцій з державного та місцевих бюджетів на реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

12.

Організація проведення робочих зустрічей керівництва райдержадміністрації та районної ради з керівниками підприємств, в діяльності яких приймає участь іноземний капітал

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Щоквар-тально

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

13.

Запровадження та організація проведення щорічних інвестиційних форумів

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Щорічно

Власні кошти виконавців

 

-

-

-

Всього:

5,0

6,0

7,0

                

           Керівник апарату адміністрації                                                                                        О.Гажаман

           

 

 

 

 

 

 


 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ