ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 25 січня 2013

Номер: 16

 

Дата оприлюднення: 25.01.2013

 

 

Про затвердження Положення

про відділ культури і туризму

Гощанської районної державної

адміністрації

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 3 квітня 2005 року №593/2005 «Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26вересня2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації».

1.                      Затвердити Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

2.                      Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10 лютого 2010 року №64 «Про затвердження положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації».

3.                      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ющука М.В.

 

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                 С.Марчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської

районної державної адміністрації

25.01.2013 № 16

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму 

Гощанської районної державної адміністрації

  

 

1. Відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району виконує покладені на відділ культури і туризму завдання.

 

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму облдержадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.

 

4. Основним завданням відділу є реалізація на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони   культурної  спадщини, а також державної мовної політики.

 

5. Відділ має такі структурні підрозділи: комунальний заклад «Гощанське районне об’єднання культури і дозвілля»; комунальний заклад «Гощанська районна школа мистецтв»; комунальний заклад «Гощанська районна централізована система публічно-шкільних бібліотек».

 

6.  Бухгалтерський облік означених структурних підрозділів  здійснює централізована бухгалтерія відділу.

 

7.Відділ,відповідно до визначених повноважень:

1)Виконує такі завдання:

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури у районі;

- забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів у районі;

- забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців району;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної  спадщини у межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- вносить пропозиції щодо проекту бюджету Гощанського району;

- сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів на території району;

- сприяє збереженню культурної спадщини;

- забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- захищає права професійних творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та  охорони культурної спадщини, що діють на території району, а також споживачів культурного і туристичного продукту, контролює його якість;

2)Створює умови для:

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і туризму;

- сприяння формуванню репертуару театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини.

3) Формує та подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

4)Подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

5) Бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку району, державних цільових та регіональних програм району;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму та охорони культурної спадщини;

- вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму на території району.

6) Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сфері культури  і туризму та охорони культурної спадщини, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму;

7) Контролює збереження музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

8) Збирає та оброблює статистичні дані у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також здійснює контроль за їх достовірністю.

9) Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

10) Організовує проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

11) Вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку на території району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

12) Вивчає та  аналізує релігійну  ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі на території району.

13) Розглядає подані  на реєстрацію статути (положення) релігійних громад, а також зміни і доповнення до них, перевіряє їх відповідність законодавству.

14)Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у  витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах  охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

15) Здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного  і культурного розвитку  у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

16) Проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського  мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних  стосунків та мовної політики.

17)Погоджує проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог чинного законодавства та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини делеговані управлінням культури і туризму відповідно до закону.

18) Веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

19)Забезпечує запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у районі.

20) Видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

21) Контролює виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини.

22)Визначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

23) Бере участь у зміцненні міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

24)Здійснює облік проведення гастрольних заходів і подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації відомості про проведення таких заходів для формування  Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

25) Проводить роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

26) Здійснює інші функції та завдання, що покладені на відділ.

 

8. Відділ має право:

1)Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2) Проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

3) Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;

4) Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

 

9. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

 

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за попереднім погодженням з начальником управління культури і туризму та заступником голови облдержадміністрації.

 

11. Начальник відділу:

1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2) Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

3) Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.

4) При відповідному делегуванні повноважень сільськими, селищною радами призначає та звільняє з посад керівників та інших творчих працівників сільських клубних установ за погодженням з відповідними сільськими та селищним головами.

5) Готує пропозиції на затвердження  сесією районної ради статутів  структурних підрозділів відділу, а також затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.

6) Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.

 

12. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

 

14. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

15. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           О.Гажаман

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ