ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 18 січня 2013

Номер: 9

 

Дата оприлюднення: 18.01.2013

 

 

Про затвердження Положення про відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, та керуючись статтями 5, 6,       пунктом  4-1 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

         1. Затвердити Положення про відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації у новій редакції (далі – Положення), що додається.

         2. Відділу освіти райдержадміністрації подати Положення про відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації, викладене у новій редакції, на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством.

         3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від  14 жовтня 2010 року № 564 «Про затвердження Положення про відділ освіти райдержадміністрації» з моменту державної реєстрації Положення, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                   С.Марчук 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Гощанської

районної державної адміністрації

18.01.2013 № 9       

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації

 

 

 

1.                 Загальні положення

 

 

1.1.      Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності відділу освіти Гощанської районної державної адміністрації (далі – відділ).

Повне найменування: відділ освіти Гощанської районної державної адміністрації.

Скорочена назва: відділ освіти райдержадміністрації.

1.2.      Юридична адреса відділу: вул. Сагайдачного, 14, смт. Гоща Гощанського району Рівненської області, 35400

1.3.      Відділ є структурним підрозділом Гощанської районної державної адміністрації, підпорядковується голові Гощанської районної  державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

1.4.      Відділ утримується за рахунок державного бюджету і є неприбутковим.

1.5.      Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в органах Казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.

1.6.      Відділ набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.7.      Відділ у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією на території Гощанського району.

1.8.      У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням.

1.9.       Діловодство в відділі ведеться державною мовою.

 

 

2.                 Основні завдання відділу

 

2.1.      Головним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти на території Гощанського району.

 

2.2.      Основними завданнями відділу  є:

участь у забезпеченні реалізації на території Гощанського району державної політики у сфері освіти;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери відділу Гощанської районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного забезпечення;

управління навчальними закладами та установами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які безпосередньо підпорядковані відділу, оприлюднення результатів атестації;

забезпечення моніторингу у сфері освіти в районі;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, сприяння розвитку фізичної культури;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

організація і проведення фізкультурно-спортивних, туристичних заходів серед учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району.

 

2.3.      Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

координує роботу методичного кабінету відділу освіти, комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти району», а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

аналізує стан освіти, розробляє районні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

бере участь у прогнозуванні потреб району в фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, формуванні районного замовлення на їх підготовку;

керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, утворенню освітніх округів тощо;

забезпечує подання на затвердження статутів підпорядкованих відділу  навчальних закладів та установ; 

організовує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державне інспектування за планами (графіками);

проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає районний компонент у змісті освіти;

формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

організовує забезпечення підручниками учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

          залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

забезпечує  організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

спільно з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу;

співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

вживає заходів у встановленому законодавством порядку щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

забезпечує  розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів з усунення причин, що зумовили їх появу;

готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, що належать  до  його компетенції;

         надає у  межах своїх повноважень консультаційно-методичну  допомогу;
         бере участь у межах своїх повноважень в організації на території Гощанського району виставково-ярмаркових заходів;

готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  районних  програм  поліпшення  становища освіти  забезпечує їх виконання;

розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до  проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвитку фізичної культури та спорту;

готує пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому  порядку  на  розгляд райдержадміністрації;

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів),   розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, що підпорядковані відділу, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, що підпорядковані відділу, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

здійснює разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти;

готує та затверджує в установленому порядку положення про проведення спортивних змагань та положення про позашкільні заходи за напрямами позашкільної освіти, учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів;

комплектує збірні команди з видів спорту учнів (вихованців) навчальних закладів;

організовує проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану в межах коштів, виділених на розвиток фізкультури та спорту;

 організовує проведення позашкільних заходів за напрямами позашкільної освіти учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів відповідно до плану заходів;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним 
підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед дітей-інвалідів;
забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та 
пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні
засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в відділі; 
сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів галузі освіти, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу;

надає адміністративні послуги;

вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську  діяльність;

розробляє проекти розпоряджень голови Гощанської  районної державної адміністрації, рішення Гощанської районної ради, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови Гощанської районної державної адміністрації, рішень Гощанської районної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови Гощанської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Гощанської районної ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Гощанської районної державної адміністрації;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані Гощанською районною радою;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організує роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 проводить спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

забезпечує захист персональних даних;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

3.                 Права відділу

 

3.1.           Відділ для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Гощанської районної державної адміністрації, Гощанської районної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Гощанської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, відділами, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Гощанської районної державної адміністрації у галузі освіти;

подавати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, іншим  центральним органам виконавчої влади, управлінню освіти і науки облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

за дорученням голови Гощанської районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, потенціалу району;

організовувати випуск видань інформаційного та науково-методич­ного характеру;

залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції;

брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів та установ, що підпорядковані відділу;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ, що підпорядковані відділу;

представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах усіх інстанцій під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

4.              Взаємодія з іншими органами влади

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Гощанської районної державної адміністрації, органами Гощанської районної ради, територіальними органами міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5.              Організаційно – розпорядча діяльність

 

5.1.      Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник.

5.2.       Начальником відділу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5 років.

5.3.      Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади головою Гощанської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням освіти  і науки  облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

5.4.       Начальник відділу підзвітний Гощанській районній державній адміністрації і організовує виконання її рішень.

5.5.       Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження голові Гощанської районної державної адміністрації Положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Гощанської районної державної адміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою Гощанської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;

може входити до складу колегії Гощанської районної державної адміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях Гощанської районної  ради;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Гощанської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Гощанської районної державної адміністрації;

спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів та установ;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням та забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер на державну реєстрацію в районне управління юстиції;

подає на затвердження голови Гощанської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Гощанської районної державної адміністрації кошторису відділу;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників навчальних закладів, в тому числі шляхом укладання контракту, продовжує термін дії контракту, або укладає контракт на новий строк, в установленому законодавством порядку;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.6.           Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, утворює колегію у складі начальника відділу (голова колегії), головних спеціалістів відділу та інших відповідальних працівників структурного підрозділу, керівників навчальних закладів.

5.7.      До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Гощанської районної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

5.8.       Склад колегії та положення про колегію затверджується розпорядженням Гощанської районної державної адміністрації за поданням відділу.

5.9.      Рішення колегії затверджується наказами відділу.

5.10.   Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти при відділі можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

5.11.   Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

5.12.   Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова Гощанської районної державної адміністрації за поданням відділу.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                 О.Гажаман

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ