ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації


 

Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 22 січня 2013

Номер: 13

 

Дата оприлюднення: 22.01.2013

 

 

Про затвердження Положення про

сектор у справах молоді та спорту

Гощанськоїрайонної державної

адміністрації

 

 

 

         Відповідно до статей 5, 39 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 ”Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2012 року №1308 ”Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації”, розпорядження голови облдержадміністрації від 8 січня 2013 року №4 “Про затвердження Положення про управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації”, розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2012 року №224-к “Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації”:

 

         Затвердити Положення про сектор у справах молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

 

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                   Ю.Ястремський

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Розпорядження голови

Гощанської районної

державної адміністрації

22.01.2013 № 13

 

 

 
положення

про сектор у справах молоді та спорту

Гощанськоїрайонної державної адміністрації

 

 

1. Сектор у справах молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Гощанського району забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації,
а також підзвітний і підконтрольний управлінню у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Гощанської районної державної адміністрації, наказами управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями сектору є:

забезпечення на території району реалізації державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя дітей та молоді;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно  дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

сприяння громадським  організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим, та іншим громадським  організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді; фізичної культури та спорту;

забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;

сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.

5. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) бере участь у реалізації на території району державної політики з питань  дітей, молоді, фізичної культури і спорту;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі в межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) бере участь у підготовці і проведенні конкурсів, турнірів, змагань, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді, розвиток фізичної культури і спорту;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду районною радою;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) сприяє в межах своїх повноважень  виконанню програм (проектів) дитячих, молодіжних, спортивних та інших громадських  організацій;

24) сприяє в межах своїх повноважень  роботі інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з організації оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді, вживає  в межах своєї компетенції відповідних заходів, спрямованих на збереження оздоровчих закладів;

25) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, молодіжних центрів,

планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі, сприяє підтримці їх розвитку;

26) здійснює керівництво підліткових клубів за місцем проживання, координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у питаннях, що належать до компетенції сектору, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників;

27) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

28) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

29) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей;

30) вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

31) здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери управління;

32) проводить інформаційну, розяснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

33) формує і затверджує календарні плани проведення заходів стосовно дітей і молоді, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

34) організовує і проводить заходи стосовно дітей та молоді, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, передбачені календарними планами, у межах коштів, виділених в районному бюджеті;

35) організовує роботу з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

36) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту дітей, молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

37) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

38) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

39) сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського
та паралімпійського руху в районі;

40) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

41) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

42) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів і обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення;

43) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

44) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту, дітей та молоді;

45) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, дітей та молоді, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

46) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, дітей та молоді, надає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

47) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для їх тренувань;

 48) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;

49) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

50) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління;

51) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

52) сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює  організацію навчально-тренувального процесу, сприяє  створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні;

53) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

54) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

55) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

56) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

57) забезпечує захист персональних даних;

58) співпрацює з Гощанським РВ УМВС України в Рівненській області та соціальними службами у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

59) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7) представляти в установленому порядку інтереси сектору в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з начальником управління з питань молоді та спорту обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Завідувач сектору повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 3-ох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших

галузях не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

10. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голови районної державної адміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

 15) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                О.Гажаман

адміністрації                                                         

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ