ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 18 січня 2013

Номер: 7

 

Дата оприлюднення: 18.01.2013

 

 

Про затвердження Положення про

управління агропромислового розвитку

Гощанської районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 листопада 2012 року № 722 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації», розпорядження голови Гощанської районної державної адміністрації від 22 листопада 2012 року № 224-к «Про впорядкування структури Гощанської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Гощанської районної державної адміністрації від 10 вересня 2007 року № 373 «Про затвердження положення про управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації».

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Марчука С.М.                

 

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                                              С.Марчук

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Гощанської районної державної адміністрації

 

 

18.01.2013 № 7

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

Гощанської районної державної адміністрації

 

1. Управління агропромислового розвитку Гощанської районної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою Гощанської районної державної адміністрації з урахуванням вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Гощанського району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

 

2. Управління підпорядковане голові Гощанської районної державної  адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Гощанської райдержадміністрації, а також цим Положенням.

        

 

4. Основні завдання та функції управління:

 

         1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

         2) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району;

         3) організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

4) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу.

 

  

 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

         1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів районного соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

         2) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

         3) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах;

4) надає адміністративні послуги;

         5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

11) вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

19) забезпечує захист персональних даних;

20) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

21) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

22) розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

23) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

24) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в район;

25) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

26) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і
використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та
відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій
у галузях агропромислового виробництва;

27) готує пропозиції щодо укладення з профспілковими
організаціями в агропромисловому виробництві галузевих
угод;

         28) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими,    проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей
агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту
населення і сільських територій;

30) забезпечує в межах своїх повноважень дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

   31) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

   32) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

33) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

34) координує виконання районних та галузевих програм розвитку  тваринництва;

35) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

36) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

37) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва;

38) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

39) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

         40) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

41) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва,  бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

42) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва;

43) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

44) забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

45) забезпечує  в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

46) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузей;

47) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

48) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

49) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- , енергозберігаючих технологій;

50) розробляє районні програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

51) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

52) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу  району;

53) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, опрацювання заходів щодо його поліпшення;

54) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів  палива та відновлюваних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу.

 

6. Управління у межах своєї компетенції бере участь:

 

1) у розробленні і здійсненні в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2) у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

3) у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

4) у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

5) у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в районі, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

6) у формуванні та реалізації державної аграрної політики в районі, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

 

 

7) у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

8) в організації продовольчого ринку;

9) у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

10) у здійсненні державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації на підприємствах усіх форм власності;

11) у реалізації державної регуляторної політики;

12) в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

13) в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

14) у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок обласних програм;

15) у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації в агропромисловому виробництві;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації.

 

9. Начальник управління:

 

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

На період відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника, начальник відділу.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

11. Начальник управління може мати заступника начальника управління, начальника відділу який призначається на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Припинення управління, як юридичної особи, проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

 

 

 

Керівник апарату                                                                  

райдержадміністрації                                                                 О. Гажаман

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ