ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Гощанському районі на 2015 – 2017 роки


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

11.08.2015

 

343

 

 

Про програму розвитку малого
і середнього підприємництва в Гощанському районі
на 2015 – 2017 роки

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2015 року № 367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2015 – 2017 роки», з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем району:

1. Схвалити програму розвитку малого і середнього підприємництва в Гощанському районі на 2015 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню економіки райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати в районному бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної рад, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1) забезпечити виконання заходів Програми;

2) щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу, інформувати райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

5. Управлінню економіки райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2012 року № 706 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Гощанському районі на 2013 – 2014 роки», від 07 листопада 2013 року № 439 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2012 року № 706».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

  

Голова адміністрації                                 Ю.Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

__11.08.2015_№ __343__

 

 

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

в Гощанському районі

на 2015 - 2017 роки

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва

в Гощанському районі на 2015 – 2017 роки

 

1

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис.км2) – 0,671.

 

Кількість населення станом на 01.06.2015 (чол.) – 35318.

 

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають промисловість (харчова, переробна та деревообробна) і сільське господарство. По території району проходить транс’європейський транспортний коридор № 3 «Берлін-Київ». Район має значні природні сировинні ресурси (лісові та водні, корисні копалини - торф, крейда, пісок, гончарна глина).

 

2

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Гощанському районі на 2015-2017 роки.

Затверджена – ____________________________________

_________________________________________________

 

3

Головний розробник Програми

Співрозробники

Управління економіки районної державної адміністрації.

 

 

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, органи виконавчої влади району, органи місцевого самоврядування району, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

4

Мета

Комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем району.

 

5

Перелік пріоритетних завдань Програми

- забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

- координація дій райдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

- оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

- забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчальної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку громад району;

- забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування із громадськими об’єднаннями підприємців.

 

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані результати

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

 

Кількість малих підприємств (одиниць)

109

115

122

130

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (одиниць)

31

32

33

34

 

Кількість фізичних осіб-підприємців

645

655

667

682

 

Кількість об’єктів інфраструктури з підтримки малого і середнього підприємництва (одиниць):

-

-

2

4

 

- бізнес-центри

-

-

-

1

 

- бізнес-інкубатори

-

-

-

-

 

- лізингові центри

-

-

-

-

 

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-

-

1

1

 

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

1

 

- інформаційно-консультативні установи

-

-

1

1

 

7

Терміни і етапи реалізації Програми

2015– 2017 роки

(постійно, щокварталу)

 

8

Перелік цільових проектів і підпрограм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Підпрограми:

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур.

ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури.

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадські об’єднання підприємців, фінансові установи.

 

9

Обсяги цільових коштів районного бюджету, необхідних на фінансування заходів

2015 рік –  53,0 тис. грн.;

2016 рік –  64,0 тис. грн.;

2017 рік –  75,0 тис.грн.

 

10

Основні джерела фінансування

Районний бюджет, власні кошти виконавців, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ.

 

11

Система організації контролю за виконанням Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює управління економіки райдержадміністрації, яке в установленому порядку інформує райдержадміністрацію про хід виконання Програми.

Щокварталу інформація надається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна частина

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Гощанському районі на 2015-2017 роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612, Плану на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року № 273, Стратегії сталого розвитку територіальних громад Гощанського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2013 року № 303, Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 14 липня 2015 року № 367, та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  громадських об’єднань підприємців.

 

Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі

В районі здійснює господарську діяльність 109 малих підприємств, що на 13,5 відс. або на 13 одиниць більше в порівнянні до початку 2014 року. В  розрахунку на 10 тис. наявного населення кількість малих підприємств нараховує 31 одиницю.

На сьогоднішній день кількість фізичних осіб – підприємців становить 645 осіб.

У сфері малого бізнесу району працює понад 2,3 тис. найманих працівників.

Загалом внесок малого і середнього бізнесу району є визначальним у сфері зайнятості та вагомим в питаннях наповнень бюджетів усіх рівнів.

За даними головного управління Міндоходів в Рівненській області від діяльності суб’єктів малого підприємництва до Зведеного бюджету району за січень-червень 2015 року надходження становили 13,8 млн.грн., що на 22,1 відс. або на 3,9 млн.грн. менше, ніж за відповідний період 2014 року.

Сформовано мережу закладів торгівлі та ресторанного господарства району, яка нараховує 297 закладів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, з них 224 магазини, 39 кіосків та 34 підприємства ресторанного господарства (кафе, бар, ресторан, закусочна). З початку року відкрито 1 кіоск продовольчої групи товарів та 3 магазини продовольчої та непродовольчої групи товарів.

Питома вага закладів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які належать фізичним особам-підприємцям складає 205 закладів, що становить 69,02 відс. від загальної кількості.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в районі за січень – березень 2015 року становив 30,0 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року спад  становить 7,6 відс.

Мережа закладів побутового обслуговування населення району нараховує
44 одиниці (з них 1 юридична особа та 43 фізичних особи), в тому числі у сільській місцевості (на території Бабинської, Воскодавської, Горбаківської, Рясниківської, Симонівської, Тучинської сільських рад) розташовано 12 закладів або 27,3 відс. від загальної кількості об’єктів.

За І квартал 2015 року обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг становив 6,2 млн.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року спад становить 30,4 відс.

Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо підготовки та реалізації регуляторних актів у районі.

Проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Гощанської райдержадміністрації в розділах «Регуляторна політика» та «Громадські обговорення».

Райдержадміністрацією затверджено План та зміни до Плану підготовки структурними підрозділами райдержадміністрації проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Відділом з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації розроблено проекти розпоряджень голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації», «Про затвердження регламенту та складу учасників Центру надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації», «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Гощанської районної державної адміністрації».

Управлінням економіки райдержадміністрації розроблено проекти розпоряджень голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» та «Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування».

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в районі реалізовано комплекс заходів з організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення центру надання адміністративних послуг. При райдержадміністрації функціонує центр надання адміністративних послуг та дозвільний центр за принципом організаційної єдності, які відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» видають документи дозвільного характеру суб’єктам підприємницької діяльності за принципом «єдиного вікна», а також надає адміністративні послуги суб’єктам звернень.

З метою спрямування підприємницької ініціативи на вирішення першочергових проблем району, а також забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів малого підприємництва, органами виконавчої влади району та місцевого самоврядування налагоджено співробітництво з районною громадською організацією «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» та Асоціацією фермерів та приватних землевласників Гощанського району.

З метою підтримки підприємництва при райдержадміністрації діють районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва та телефонна «гаряча лінія» для суб’єктів господарювання району.

Територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районній газеті «Рідний Край» періодично публікуються інформаційні статті щодо законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Для забезпечення сервісного обслуговування платників податків в Гощанській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області діє центр обслуговування платників податків.

Райдержадміністрацією проводиться скоординована робота із залучення суб’єктів підприємницької діяльності району до участі у виставково-ярмаркових заходах.

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності районний центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу. Упродовж січня-червня 2015 року професійне навчання проходили 290 зареєстрованих безробітних (річне завдання – 460). Працевлаштовано після професійного навчання 197 осіб (відповідний період 2014 року – 193 безробітних).

За направленням Гощанського районного центру зайнятості на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за професіями спрямованими на підприємницьку діяльність проходило навчання 58 безробітних, з них 34 особи навчались за напрямом «Підприємець-початківець».

За рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в районі отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності 31 безробітний громадянин (ріст 14,8 відс. у порівнянні з І півріччям 2014 року) на загальну суму 14,2 тис. грн.

З метою ознайомлення з можливостями навчальної бази Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості щодо підготовки кваліфікованих працівників для роботодавців Гощанського та Корецького районів проведено семінар-презентацію Гощанського відділення РЦПТО ДСЗ, на якому запрошено роботодавців до відвертої розмови і плідної співпраці та презентовано можливості навчальної бази Гощанського відділення у підготовці працівників.

На «круглому столі», який завершив семінар-презентацію, було обговорено шляхи удосконалення співпраці служби зайнятості та роботодавців для підвищення ефективності їх роботи та зростання зайнятості. Роботодавцями висловлено ряд пропозицій щодо посилення підтримки службою зайнятості малого і середнього бізнесу, який має високі потенційні можливості для створення робочих місць, зокрема, відновлення підтримки роботодавців дотаціями при працевлаштуванні окремих категорій безробітних.

Здійснюється фінансова підтримка підприємництва за рахунок закупівель бюджетними установами товарів, робіт та послуг у суб’єктів господарювання району. Зокрема, придбавались дрова для опалення приміщень Бочаницької, Жаврівської, Малятинської, Федорівської загальноосвітніх шкіл, продуктів харчування для навчальних і дошкільних закладів, господарських товарів на ремонт шкільних приміщень, запасних частин для ремонту шкільних автобусів та інше.

На веб-сайті райдержадміністрації періодично розміщується інформація щодо організації облдержадміністрацією перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва в області.

З метою підтримки та розвитку підприємництва та створення належних умов для здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання забезпечено вільний доступ до інформації про вільні земельні ділянки району, які пропонуються інвесторам і суб’єктам підприємницької діяльності для передачі в оренду або продаж, та вільні приміщення (виробничі площі), які не використовуються.

З метою популяризації інвестиційного потенціалу та перспектив розвитку району, активізації економічного співробітництва видано інвестиційний паспорт Гощанського району, який розміщений на веб-сайті райдержадміністрації.

 

Мета Програми

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем району.

Заходи Програми спрямовані на :

- створення і підтримку сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;

- удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність малого і середнього підприємництва;

- сприяння розвитку ефективної інфраструктури підтримки бізнесу шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчальної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки.

 

Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 – 2017 роки

Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2017 роки є:

- забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

- оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

- координація дій райдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

- забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчальної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку громад району;

- забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування із громадськими об’єднаннями підприємців.

 

Очікувані результати

Завдяки реалізації заходів Програми:

- кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення в районі збільшиться на 9,7 відс., фізичних осіб-підприємців – на 5,7 відс.;

- надходження до всіх бюджетів від діяльності малого підприємництва в районі збільшаться на 9,3 відс.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Координацію діяльності органів місцевого самоврядування, взаємодію з громадськими об'єднаннями підприємців, фінансово-кредитними установами щодо виконання заходів Програми здійснює Гощанська районна державна адміністрація.

Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших ресурсів. Аналіз та моніторинг ходу виконання Програми здійснює управління економіки райдержадміністрації.

Головним розпорядником коштів районного бюджету, виділених на реалізацію Програми, є райдержадміністрація.

Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Щокварталу інформація подається департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

 

Заходи щодо реалізації Програми

 

 

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Кошти районного бюджету, необхідні для фінансування заходів, тис.грн.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2015

рік

2016

рік

2017 рік

 

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики,

спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур

1.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань дерегуляції економіки

забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

Постійно

Постійно

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

впровадження системи електронного документообігу в центрі надання адміністративних послуг

Постійно

Постійно

Постійно

Райдержадміністрація, відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Районний бюджет

 Власні кошти виконавців

 

 

 

3.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

забезпечення видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  за принципом «єдиного вікна»  через центр надання адміністративних послуг

Постійно

Постійно

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, державний адміністратор апарату адміністрації, відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Власні кошти виконавців

 

 

 

 

ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого

і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

4.

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, фермерських господарств

сприяння розвитку сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Постійно

Постійно

Постійно

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет Власні кошти виконавців

 

 

 

 

5.

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

1) сприяння проведенню навчання та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва із залученням центру підвищення кваліфікації працівників області, інших спеціалізованих установ

Постійно

Постійно

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Районний бюджет

Власні кошти виконавців

 

 

 

2) сприяння залучення підприємців району до участі в обласних бізнес-тренінгах

Постійно

Постійно

Постійно

Районний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації, районна громадська організація «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

6.

Удосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання

сприяння діяльності пунктів (громадських приймалень) із надання інформаційно-консультативних послуг з питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності, започаткування та ведення власної справи, залучення інвестицій. Проведення на базі зазначених пунктів (громадських приймалень) навчально-методичних семінарів для підприємців

Постійно

Постійно

Постійно

Районний центр зайнятості, державний адміністратор апарату адміністрації, відділ з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації, Гощанська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Рівненській області, управління Пенсійного фонду України в Гощанському районі, управління економіки райдержадміністрації, районна громадська організація «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців 

 

 

 

7.

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого та середнього підприємництва

1) проведення нарад, засідань за круглим столом, прес-конференцій, громадських слухань з питань розвитку малого та середнього підприємництва

Постійно

Постійно

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районна громадська організація «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

2) сприяння організації зустрічей, ділових поїздок та візитів з метою налагодження міжнародних контактів та співробітництва, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та  міжнародними організаціями

Постійно

Постійно

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

Власні кошти виконавців

 

 

 

3) організація проведення урочистостей з нагоди професійного свята  - Дня підприємця

Вересень 2015 року

Вересень 2016 року

Вересень 2017 року

Управління економіки райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, Гощанська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Рівненській області, управління Пенсійного фонду України в Гощанському районі, районний центр зайнятості, районна громадська організація «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

Власні кошти виконавців

3,0

4,0

5,0

8.

Організація просвітницької роботи із залученням успішних підприємців та підприємств серед учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Постійно

Постійно

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління економіки райдержадміністрації, районна громадська організація «Спілки сприяння розвитку малого підприємництва» (за згодою),  виконавчі комітети сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

 

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

9.

Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва вільними земельними ділянками та приміщеннями, що не використовуються

1) постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення доступу суб’єктам малого і середнього підприємництва до вказаної інформації

Постійно

Постійно

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації, управління Держгеокадастру у Гощанському районі, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

2) організація аукціонного продажу земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб'єктам малого та середнього підприємництва

Постійно

Постійно

Постійно

Управління Держгеокадастру у Гощанському районі, управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Власні кошти виконавців

 

 

 

 

10.

Забезпечення фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади

1) сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва району у торгах (тендерах), які проводяться розпорядниками бюджетних коштів регіону

Постійно

Постійно

Постійно

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації – розпорядники бюджетних коштів, виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

 

 

 

2) забезпечення відшкодування за рахунок районного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Постійно

Постійно

Постійно

Райдержадміністрація, фінансове управління райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації

Районний бюджет

50,0

60,0

70,0

 

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

53,0

64,0

75,0

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                            І.Парфьонова

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 
 

ГРАФІК

проведення виїзного прийому громадян

керівництвом РДА на 2019 рік

 

Звіт голови РДА Юрія Ковальчука про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень у 2018 році

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ

  

 
Повідомити про незадекларовану працю