ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про телефон довіри


УКРАЇНА

ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

05 липня 2018 року                                                                          № 410

 

Про затвердження Порядку

роботи телефону довіри

Гощанської районної державної

адміністрації

 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 18 липня 2018 року за № 39/1328

 

Відповідно до статті 40 Конституції України, статей 1, 5, 19 Закону України «Про звернення громадян», статей 6, 13, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, відкритості та прозорості діяльності Гощанської районної державної адміністрації, оперативного реагування на звернення та налагодження зворотного зв’язку з населенням за телефоном довіри Гощанської районної державної адміністрації:

1. Затвердити Порядок організації роботи телефону довіри Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження у  встановленому порядку.

 

3.  Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області з моменту його оприлюднення.

 

4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                   Ю.Ковальчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської районної державної адміністрації

05.07.2018 № 410

 

Зареєстровано в Головному територіальному

управлінні юстиції у Рівненській області

18 липня 2018 року за № 39/1328

 

ПОРЯДОК

організації роботи телефону довіри Гощанської районної

державної адміністрації

 

I. Загальні положення

 

1. Порядок роботи телефону довіри Гощанської районної державної адміністрації (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», статей 6, 13, 25, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 1997 року № 348  «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (із змінами).

 

2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Гощанської районної державної адміністрації при отриманні, реєстрації, оперативному розгляді та наданні відповідей на звернення, які надходять від фізичних осіб (далі - заявники) на телефон довіри Гощанської районної державної адміністрації  (далі - телефон довіри).

 

II. Організація роботи телефону довіри

 

1. Функціонування телефонного зв'язку з населенням за телефоном довіри запроваджується і припиняється розпорядженням голови Гощанської районної державної адміністрації.

 

         2. Організацію роботи телефону довіри здійснює начальник відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату Гощанської районної державної адміністрації.

 

3. Телефон довіри працює щоденно з понеділка по п’ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), за абонентським номером: (03650) 2-19-62.

Заявник може звернутися на телефон довіри для отримання усної інформації щодо результатів опрацювання його звернення.

 

4. Забороняється розголошення відомостей про заявників і повідомленої ними за телефоном довіри інформації особам, які не мають відношення до вирішення питання.

 

5. Інформація про номер телефону довіри розміщується на інформаційних стендах, офіційному веб-сайті Гощанської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, в місцевих  засобах масової інформації.

6. Основними завданнями роботи телефону довіри є:

1)                надання довідково-консультативної допомоги заявникам;

2) розгляд порушених ними питань;

3) надання інформаційних послуг заявникам, які опинилися в складних життєвих обставинах, що стало причиною звернення на телефон довіри Гощанської районної державної адміністрації.

 

7. Начальник відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату Гощанської районної державної адміністрації здійснює внутрішній моніторинг ефективності роботи телефону довіри та інформує щоп’ятниці про виконану роботу керівника апарату Гощанської районної державної адміністрації.

 

III. Порядок прийому, реєстрації і розгляду звернень та надання відповідей на звернення, які надходять від заявників на телефон довіри

 

1. Прийняття, реєстрація і розгляд звернень, що надійшли на телефон довіри, здійснюється відповідальною посадовою особою – головним спеціалістом відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату Гощанської районної державної адміністрації відповідно до посадових обов’язків, який під час роботи телефону довіри заповнює реєстраційну картку згідно з додатком.

 

2. Відповідальна посадова особа під час прийняття звернень пропонує заявнику надати:

1) інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника, на яке має бути спрямована відповідь по суті, контактний телефон, соціальний стан, категорія);

2) максимально деталізовану інформацію по суті подій, що стали причиною звернення за телефоном довіри;

3) іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

3. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

4. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються. При цьому відповідальна посадова особа повинна надати роз’яснення заявнику вимоги Закону України «Про звернення громадян».

5. Обробка персональних даних заявників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6. Відповідальна посадова особа має право зв’язатись в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

7. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення, відповідальна посадова особа повідомляє йому поштову адресу Гощанської районної  державної адміністрації.

8. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на телефон довіри ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

9. Усі звернення громадян, що надійшли за телефоном довіри, реєструються в день їх надходження на картці телефону довіри.

10. У випадку коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не надається, про що робиться відмітка у картці.

11. На підставі письмової резолюції голови Гощанської районної державної адміністрації та його заступників картка телефону довіри начальником відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату райдержадміністрації передається відповідальній посадовій особі апарату або структурного підрозділу районної державної адміністрації для проведення перевірки фактів, зазначених у зверненні, та їх вирішення по суті відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

12. За результатами розгляду звернення громадян, посадова особа, яка визначена відповідальною за його розгляд, готує обгрунтовану відповідь, а у випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, записку голові Гощанської районної державної адміністрації або його заступникам.

13. Якщо питання, з якими звернувся заявник, не належить до компетенції Гощанської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, відповідальна посадова особа, яка здійснює прийом звернення на телефон довіри, пояснює заявнику до яких органів державної влади або органів місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості надають поштову адресу, номер телефону.

14. У разі якщо факти та обставини, викладені у зверненні, вимагають додаткового вивчення, відповідальна посадова особа має право рекомендувати заявнику звернутися до Гощанської районної державної адміністрації з письмовим зверненням у порядку визначеному Законом України «Про звернення громадян».

15. Контроль за вчасним розглядом звернень, що надійшли на телефон довіри, здійснює начальник відділу діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

 

ІV. Правила етикету та службової поведінки

під час телефонної розмови

1. Відповідальна посадова особа має розпочати розмову за допомогою телефонного зв'язку з привітання, представлення із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та займаної посади та інформування, що телефонний дзвінок надійшов на телефон довіри Гощанської районної державної адміністрації.

 

2. Уважно вислухати звернення. Поставити уточнюючі запитання, якщо необхідно з’ясувати максимально деталізовану інформацію по суті подій, що стали причиною звернення на телефон довіри.

 

3. Зареєструвати звернення у картці телефону довіри.

 

4. Проінформувати заявника про те, що його звернення зареєстровано.

 

5. Проінформувати про термін отримання відповіді.

 

6. Подякувати за звернення на телефон довіри.

 

7. У разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, відповідальна посадова особа має право припинити з ним спілкування.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                        І.Парфьонова

 

Додаток

до Порядку організації роботи телефону довіри Гощанської районної державної адміністрації

(пункт 1 розділу ІІІ)

 

Звернення за телефоном довіри

 

Дата

 

Реєстраційний індекс

 

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина

 

Місце проживання, контактний телефон

 

Соціальний стан

 

Категорія

 

Зміст порушеного питання

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 
 

ГРАФІК

проведення виїзного прийому громадян

керівництвом РДА на 2019 рік

 

Звіт голови РДА Юрія Ковальчука про виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень у 2018 році

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ

  

 
Повідомити про незадекларовану працю